През учебната 2014/2015г. по споразумение между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието на територията на гр. Сливен стартира Пилотна образователна програма сред ученици „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Основен участник за гр. Сливен в Програмата е ОС – Сливен с координатор и наставник г-жа Христина Марева – съдия в ОС – Сливен. Като допълващи образователния процес по предмета „Етика и право“ с преподавател – г-жа Маргарита Маркова в Х-ти клас при Хуманитарна гимназия, под формата на изнесени уроци в залите на Съдебна палата – Сливен и Административен съд – Сливен в периода октомври 2014г. – м. май 2015г. бяха проведени лекции, в които като лектори участваха също г-жа Ани Димитрова – съдия в РС – Сливен; г-н Мартин Сандулов – съдия в ОС – Сливен; г-н Мартин Данчев – Зам. Председател на ОС Сливен; и г-н Вл. Първанов – Председател на АС – Сливен.

В рамките на седем лекции учениците бяха запознати с генезиса на съдебната власт като държавна и съотнасянето й спрямо останалите власти – изпълнителна и законодателна и не по-малко важно – с взаимодействието с масмедиите. Беше разяснена структурата на съдилищата и прокуратури, бяха представени професиите съдия, прокурор, следовател и адвокат. На достъпен и разбираем език бяха разяснени основните аспекти на различните съдебни процеси и процедури, начините за достъп до правосъдие и специфичното положение на непълнолетните лица като участници в съдебния процес.

За изграждането на адекватна представа у подрастващите за начина, по който протича едно съдебното производство съгласно законодателството на Република България, под наставничеството на координатора на Пилотната програма в ОС – Сливен през м. юни 2015г. се проведе симулативен съдебен процес по наказателно дело по обвинение в кражба с взлом. В присъствието на свои учители и съученици, както и магистрати от гр. Сливен, учениците от Х-ти клас на ХГ „Дамян Дамянов“ – гр. Сливен влязоха в ролите на съдии, съдебни заседатели, прокурори, защитници, подсъдими, пострадали и свидетели, приключвайки симулативния процес с присъда, която по – думите на г-н Вл. Първанов бе съобразена напълно с принципите на законност и справедливост.

Пилотната образователна програма продължава и през учебната 2015г./2016г. Освен в Хуманитарна гимназия  „Дамян Дамянов“ провеждането й се разшири и с участието на ученици от други две гимназии в гр. Сливен, а именно Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ и Професионална гимназия по икономика „Д-р Димитър Табаков“.

Освен лекциите под формата на изнесени уроци, предстои провеждането на „Ден на отворените врати“ в ОС – Сливен“, а през м. юни 2016г. – провеждането на симулативни съдебни процеси, посредством които учениците да получат насоки в своята бъдеща професионална ориентация и не по-малко важно за всички – да обогатят своите познания и правна култура.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Последна промяна: 03.07.2017 / 13:52
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев