Сливенският окръжен съд обявява 30.03.2018 г. (петък) за Ден на отворените врати.

Полезни адреси

Министерство на правосъдието [ www.mjeli.government.bg ]

Национален институт на Правосъдието в България [ www.nij.bg ]

Инициатива за укрепване на съдебната система [ www.ewmi-bg.com ]

Българският правен портал [ www.lex.bg ]

Висш съдебен съвет [ www.vss.justice.bg ]

Конституционен съд [ www.constcourt.bg ]

Върховен касационен съд [ www.vks.bg ]

Върховен административен съд [ www.sac.government.bg ]

Прокуратура на Република България [ www.prb.bg ]

Съюз на съдиите в България [ www.judgesbg.org ]

Висш адвокатски съвет [ www.vas.lex.bg ]

Асоциация на прокурорите в България [ www.apb.hit.bg ]

Европейски съд по правата на човека [ www.echr.coe.int ]

Съд на Европейските общности [ www.curia.eu.int ]

Агенция по вписвания [ www.registryagency.bg ]

Аддвокатска колегия - Сливен [ http://svak.lex.bg/ ]

НОТАРИУСИ ДЕИСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЛИВЕНСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ

 

Последна промяна: 03.07.2017 / 13:52
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев