ЗАПОВЕД № РД-13-106  Гр.Сливен, 15.08.2016 г.

относно създаване организация за провеждане на стажа на стажант-юристите в Окръжен съд – Сливен

 

ЗАПОВЕД № РД-13-106 ( 32.26 KB )


 

О Б Я В А

 

         Със Заповед № РД-13-105/06.07.2018 г., издадена на основание чл.86, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, чл.90, ал.1 от Кодекса на труда и чл.138, ал.1, във вр. с чл.140, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, Административният ръководител на Окръжен съд – Сливен,

 

 


 

 

 

Р Е З У Л Т А Т И

 

от

проведен на 30.08.2018 г., от 10.00 ч. втори етап (интервю) на Конкурс за вакантната длъжност „Призовкар“ по щатното разписание на

Окръжен съд – Сливен

 

 

 


                                                   

Последна промяна: 30.08.2018 / 11:49
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев