ЗАПОВЕД № РД-13-106  Гр.Сливен, 15.08.2016 г.

относно създаване организация за провеждане на стажа на стажант-юристите в Окръжен съд – Сливен

 

ЗАПОВЕД № РД-13-106 ( 32.26 KB )


 

О Б Я В А

 

         Със Заповед № РД-13-105/06.07.2018 г., издадена на основание чл.86, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, чл.90, ал.1 от Кодекса на труда и чл.138, ал.1, във вр. с чл.140, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, Административният ръководител на Окръжен съд – Сливен,

 

О Б Я В Я В А:

 

         ЗА ЗАЕМАНЕ чрез конкурс на една подлежаща на овакантяване щатна длъжност „ПРИЗОВКАР” по щатното разписание на Окръжен съд – Сливен.  

 

ДОКУМЕНТИ:

 

1.ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПРИЗОВКАР

2.ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКАЗА  ПРИЗОВКАР-ЗА КОНКУРСА

3.ЗАЯВЛЕНИЕ

4.Декларация по чл.107а, ал.1 КТ

5.Декларация по чл.136 ПАС

                                                   

Последна промяна: 16.07.2018 / 08:22
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев