АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН

 

Направление

Контакти

Съдебен администратор

Етаж 2, стая № 222;

Тел.:044/616-404;

Факс: 044/662-043

Деловодство – наказателни дела

Етаж 3; стая № 322;

Тел.:044/616-422;

Етаж 3; стая № 323;

Тел.: 044/616-420

Деловодство – граждански и търговски дела

Етаж 3; стая № 302;

Тел.: 044/616-401

Деловодство - юридически лица с нестопанска цел и др. юридически лица, които не са търговци

Партер; стая № 004;

Тел.: 044/616-426

Съдебни секретари

Етаж 3; стая № 320;

Тел.: 044/616-423;

Етаж 3; стая № 321;

Тел.: 044/616-421

Съдебна регистратура и съдебен архив

Етаж 3; стая 303;

Тел.: 044/616-432

Главен счетоводител

Етаж 2, стая № 225;

Тел.: 044/616-442

Счетоводител

Партер; стая № 002;

Тел.: 044/616-419

Системен администратор

Етаж 3, стая № 301;

Тел.: 044/616-443

Деловодство – обща администрация

Етаж 2, стая № 226;

Тел.: 044/616-403

Домакин и шофьор

Партер; стая № 006;

Тел.: 044/616-428

 

Последна промяна: 03.07.2017 / 13:52
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев