Съдебни такси

 

Т А Р И Ф А

за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

 

 

Т А Р И Ф А № 1 

към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Съдебни дела, освободени от такси и разноски са:

 

·        Наказателните дела от общ характер;

·        Административни наказателни дела и частни наказателни дела по чл.243 НК;

·        Делата с трудовоправен характер;

·        Искове за издръжка;

·        Искове, заведени от прокурор; искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;

·        Назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен;

·        По искове на държавата и държавните учреждения, БЧК и общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи – частна общинска собственост;

·        По дела, заведени от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят

 

По изброените по-горе съдебни дела, разноските се заплащат от сумите, предвидени по бюджета на Окръжен съд – Сливен, съгласно чл.83, ал.3 от ГПК.

За освобождаване от такси и разноски по делото е необходимо да се подаде молба до административния ръководител на Окръжен съд - Сливен; декларация за семейно и имотно състояние и доказателства за здравословното състояние на лицето.

Последна промяна: 03.07.2017 / 13:52
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев