Р Е Ш Е Н И Е   42

 

гр. Сливен, 13.07.2009г.

 

                                В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в  открито заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и девета година в състав:

                                             Председател: В.  Н.

 

при секретаря…К. И.…и с участието на прокурора…..…като разгледа докладваното от ВЕСЕЛА  НИКОЛОВА  157 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по предявени обективно и пасивно субективно съединени искове с правно основание чл.74 ал.2 от ЗС във връзка с чл.72 от ЗС и цена 124 874лв.

        Ищцата твърди в исковата молба, че в началото на 2004г. с ответниците постигнали устна договорка да й продадат собствения си недвижим имот, представляващ Апартамент №*, находящ се в град Сливен, кв.К., ул. "П." №*, ет.*, застроен върху 119.54 кв.м., състоящ се от две спални, всекидневна, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащи избено и  таванско помещение, и гараж. Споразумели се ищцата  да започне да го ремонтира и обзавежда, тъй като към този момент апартаментът въобще не бил годен за живеене: стените били на груба мазилка, нямало годни за ползване стаи, санитарни и кухненски възли; бил абсолютно празен, без никакви мебели и обзавеждане. Така в периода месец февруари 2004г.- месец юни 2006г. ищцата осъществявала фактическа власт като недобросъвестен владелец като извършила основен ремонт, обзавеждане и мебелиране на жилището със съгласието и без противопоставянето на собствениците, като и към настоящия момент продължавала да владее имота.

          Ищцата твърди също, че по нейно възлагане Архитектурно ателие "А.-М." - М.Е., град Сливен, изработило технически проект за интериорно решение на апартамента, включващо цялостната му реконструкция, съобразно което били реализирани следните подобрения в него: изградени били нови преградни, вътрешни и външни стени и отстранени част от старите; поставена била нова външна РVС и вътрешна алуминиева дограма;  изцяло била подменена ВиК и електрическата инсталации и били прокарани нови такива; поставен бил окачен таван; поставена била нова  подова   настилка,  включваща теракот, ламиниран и естествен паркет, разделителни лайсни и фризове; изцяло били изградени санитарните възли - баня  и тоалетна,   включващи   ъглова   баня,   шкаф-мифка,   душ   кабина, тоалетен блок и биде, както нова тоалетна, включваща – тоалетен блок и мивка; изцяло бил обзаведен и мебелиран кухненския бокс; облицовани били трите тераси на апартамента, находящи се съответно към спалнята, към кухнята и към хола с външен теракот и минерална мазилка; поставен бил дървен покрив на терасата към спалнята и хола. Гореописаните подобрения и необходимите разноски по поддържането, които е направила ищцата в апартамента на ответниците възлизали на обща стойност от 120000лв.  както следва: цялостна реконструкция на апартамента на обща стойност от 20 000лв. за труд и материали, включваща: демонтиране на стара дограма, затваряне на стари отвори за врати и прозорци и откриване на нови, изграждане на нови преградни, вътрешни и външни стени, изграждане на комин от котела до основния комин, шпакловка, измазване и боядисване, както и поставяне на вътрешна изолация на   всички  стаи  и  сервизни   помещения,  облицоване на трите тераси с външен теракот и минерална мазилка, подмяна и инсталиране на нова ВиК инсталация в целия апартамент и гаража, изграждане на парна инсталация в гаража; поставяне на алуминиева вътрешна дограма и ПВЦ външна дограма на целия апартамент на обща стойност 25 000лв. - за труд и материали; поставяне на външна входна блиндирана врата на стойност 2000лв.; пълна подмяна на електрическа инсталация и прокарване на нова такава на обща стойност от 500лв., включваща труд и материали; изграждане на покрита тераса към хола от дървени греди и ламперия, включваща навес с 9 броя опорни колони, ведно с покритие на покрива с битумни керемиди на стойност 6 930лв.; изграждане на отоплителна инсталация, котелно на твърдо гориво и бойлер на обща стойност 8 529.46лв.; доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон по проект на обща стойност 000лв.; поставяне на нова подова настилка на двата коридора и санитарните възли и включваща поставяне на теракот, ламиниран паркет, разделителни лайсни и фризове на обща стойност 20 000лв. за труд и материали;  цялостно изграждане на санитарните възли - баня и тоалетна на обща стойност от 18 000лв. за труд и материали, включващо: душ-кабина със сауна ефект и инсталиран в нея телефон и СD плеър на стойност 10 000лв., ъглова баня, шкаф – мивка, тоалетен блок и биде и в тоалетната - тоалетен блок и мивка на стойност - 8 000лв.; обзавеждане и мебелиране на кухнята и кухненския бокс, включваща мебели по поръчка за кухня - Постформинг, ел.уреди, мивка и аксесоари към кухнята на обща стойност 4 500лв.;  електродомакински уреди на обща стойност 5 370лв.; електрически уреди и мокет на обща стойност 2 870,46лв.; откриване на телефонен пост на стойност 90лв. и инсталиране на СОТ в апартамента на стойност 200лв., както и заплатени вноски по поддръжка на СОТ на стойност 210лв. или общо направени подобрения и разноски по запазването им на обща стойност 500лв.; изработване на технически проект за интериорно решение на апартамента на стойност 1 800лв., изработено от Архитектурно ателие "А.-М."-М.Е..

Тъй като след извършването на гореописаните ремонтни дейности и подобрения ответниците отказали да изпълнят уговорката си с ищцата за продажбата на апартамента, както и да заплатят направените от нея разходи и подобрения, считайки се за недобросъвестен владелец, извършил подобренията със съгласието и без противопоставянето на собствениците,  ищцата моли съда да осъди ответниците да й заплатят исковата сума, представляваща пазарната стойност на всички подобрения и необходими разноски за запазването на апартамента към датата на постановяване на съдебното решение, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на завеждане на исковата молба до °окончателното изплащане на сумата, като наред с това да допусне право на задържане на имота до заплащане на подобренията и разноските. Претендира за съдебни и  деловодни разноски, и адвокатско възнаграждение.

        В с.з. чрез пълномощника си поддържа исковите претенции. Увеличава размера на част от тях: за вложените труд и материали за изцяло подменената ВиК и изцяло изградени санитарни възли - баня  и тоалетна претендира вместо първоначално предявената сума 18 000лв. по-голяма сума в размер на 22 600лв., а за изцяло подменената електрическа инсталация и прокарване на нова такава – претендира сумата 774лв. вместо първоначално обявената 500лв.

Ответниците оспорват исковете по основание и размер. Оспорват твърдените в исковата молба фактически обстоятелства за  правоотношения и уговорки за такива с ищцата. Чрез пълномощника си твърдят, че приятелят на последната - И. Ц., трето за спора лице, е бил наемател на апартамента им и в качеството на такъв той е извършил строително-ремонтни работи в имота. Оспорват твърденията на ищцата, че е имала парични средства за заплащане на твърдените подобрения. Твърдят, че през периода на извършваните строително-ремонтни работи в имота им ищцата е пребивавала в чужбина, където няма доказателства да е работила и получавала доходи. Молят за отхвърляне на исковете. Претендират за присъждане на разноски.

        От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

        Ответниците са съпрузи и собственици на следния недвижим имот: Апартамент №*, находящ се в град Сливен, кв.К., ул. "П." № *, ет.*, застроен върху 119.54 кв.м., състоящ се от две спални, всекидневна, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащи избено и  таванско помещение, и гараж.

        В началото на 2004г. ответниците и И. Ц., интимен приятел на ищцата, с когото тя впоследствие заживяла на семейни начала, се договорили за следното: ответниците предоставили ползването на собствения си апартамент, описан по-горе,  на И. Ц. с уговорка впоследствие при заплащане  на цена от 35 000лв. да му прехвърлят собствеността. Писмен договор не бил съставен, документи за извършени плащания – също.

        Тъй като довършителни работи в процесния апартамент не били извършени и същият бил негоден за обитаване, през м. февруари 2004г. Ц. и ищцата възложили на ЕТ „Ю.А.” – арх.М. Л. Е. като изпълнител да извърши технически  проект на „Интериорно решение на апартаментно жилище” с договорена стойност на проекта 690 евро. През 2004г. съобразно  архитектурното решение в апартамента били извършени следните строително-ремонтни и монтажни работи: изградени били нови преградни, вътрешни и външни стени и отстранени част от старите; поставена била нова външна РVС и вътрешна алуминиева дограма;  подменена била цялата ВиК и електрическа инсталации и били прокарани нови такива, облицовани били трите тераси на апартамента, находящи се съответно към спалнята, към кухнята и към хола с външен теракот и минерална мазилка; поставен бил дървен покрив на терасата към спалнята и хола.

        В началото на 2005г., след завръщането си от чужбина, където през периода м.февруари – м.декември 2004г. ищцата пребивавала и по нейни твърдения работела, в качеството на възложител ищцата сключила с ЕТ „Р.- Р. К.”- гр. Сливен договор за извършване на СМР – доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон в процесния имот с уговорено възнаграждение в размер на 4 000лв. с ДДС, както и с ЕТ „А. – Т. Г.” – Сливен за изграждане на отоплителна инсталация, котелно на твърдо гориво и бойлерно с цена на монтажните работи до 8 529,46лв. С договор от 25.02.2005г. с фирма „Т.” ЕООД – Сливен ищцата уговорила доставката на електродомакински уреди – керамичен плот, фурна, съдомиялна машина, хладилник, перална машина, аспиратор, всички с посочени марки на производител, на обща стойност 5500лв. По същото време били закупени и осветителни тела на обща стойност 2 870,46лв. от „Вива ЛС”ООД- Сливен.

        До средата на 2005г. в апартамента били извършени също следните строителни и ремонтни работи: поставена била нова  подова   настилка,  включваща теракот, ламиниран и естествен паркет, разделителни лайсни и фризове; изцяло били изградени санитарните възли - баня  и тоалетна,   включващи   ъглова   баня,   шкаф-мивка,   душ   кабина, тоалетен блок и биде, както нова тоалетна, включваща – тоалетен блок и мивка; изцяло бил обзаведен и мебелиран кухненския бокс. Изградена била отоплителна инсталация, котелно на твърдо гориво и поставен бойлер.

        От края на 2004г. до втората половина на 2005г. ищцата и Ц. живеели на семейни начала в  дома на родителите й, а след това от м. октомври 2005г. двамата заживели в ремонтирания и обзаведен процесен имот. През м. август Ц. се разболял и до края на 2005г. претърпял две операции. До м. юни 2006г. ищцата, която била бременна, се грижела за него, но поради влошеното му състояние претърпяла спонтанен аборт, получила депресия и го напуснала. В апартамента останал да живее Ц. заедно с майка си св. П., която се грижела за него до смъртта му през м. септември 2006г.

        От заключенията на съдебно-техническата експертиза с в.л. С. Б. се установи, че в процесния апартамент има извършени промени в електрическата инсталация, изразяващи се в прокарани нови кабели на инсталацията – за осветителните кръгове /изцяло в дневна, баня и тоалетна, и детска стая, и част от осветлението в родителска стая и работен кабинет/, и промени в силовата инсталация чрез прокарани нови кабели за захранване на климатик в дневна и контакти в дневна и детска стая. Стойността на материалите и труда за извършените промени в инсталацията вещото лице определя на сумата 329лв. Според експерта част от осветителните тела посочени в стокова разписка от 31.01.2005г., представляващи полюлеи с множество осветители – 4 броя и 2 брой аплик с два осветителя не са открити в апартамента при извършения оглед, а останалите – настолен полюлей, 6 броя тела - луни за вграждане са поставени съгласно представената по делото оферта и са налични. Досежно електродомакинските уреди експертът констатира инсталиране и наличност в имота на аспиратор, керамичен плот, фурна за вграждане, съдомиялна и перална машини, посочени като модел и марка на производител в писмените доказателства; единствено описания в договора от 25.02.2005г. хладилник не е наличен в имота. Костатирано е наличие на инсталиран електрически бойлер на стойност по пазарни цени 810лв.

        Видно е от констатациите на основното и допълнително заключение на съдебно-техническата експертиза с вещо лице И. ***И., че действително са извършени описаните в исковата молба подобрения, изразяващи се в подмяна и инсталиране на нова ВиК инсталация в целия апартамент и гаража, изграждане на парна инсталация в гаража и цялостно изграждане на санитарните възли - баня и тоалетна, включващо: душ-кабина със сауна ефект и инсталиран в нея телефон и СD плеър, ъглова баня, шкаф – мивка, тоалетен блок и биде и в тоалетната - тоалетен блок и мивка. Експертът определя стойността на ВиК инсталацията, арматурите и уредите към момента на закупуване в размер на 22 600лв. и към момента на изготвяне на експертизата – 19 800лв.

        Вещите лица от състава на тричленната строително-техническа експертиза  К. К., М. И. и Ф. К. дават заключение, че описаните в исковата молба строително-ремонтни работи са действително извършени в имота като общата стойност на вложените материали и труд за осъществяването им през 2005г. Възлиза на сумата 51 239,97лв. с включена печалба и ДДС, а стойността с която се е увеличила стойността на имота към момента на извършване на експертизата възлиза на сумата 22 554,20лв.

        Въз основа на горните заключения тройната съдебно-оценителната експертиза с в.л. М.М., В.В. и М. И. определят стойността на електрическата инсталация /вложени  материали и труд/, електродомакинските уреди  и осветителните тела/ към момента на тяхната доставка, монтаж и изграждане в размер на 9 015,14лв. и пазарната стойност, с която се е увеличила стойността на имота в резултат на поставянето им – 4 452,00лв.

        От разпита на св. П., майка на И. Ц. се установи, че от края на 2005г. до м.юли 2006г. ищцата и сина й живяли в процесния апартамент на семейни начала, през м.юли ищцата напуснала И. заради тежкото му заболяване и в имота останали да живеят свидетелката и болния й син до м.септември 2006г., когато той починал. Според свидетелката между И. и първия ответник е имало постигната уговорка последният да прехвърли на сина й апартамента след заплащане на сумата 35 000лв. , от която около 32 000лв. били изплатени, а остатъкът от  3 000лв. синът й не могъл да заплати поради заболяването си през 2005г. Заявява, че тя лично е предоставила на сина си средства за закупуването на жилището и за извършване на строително-ремонтни работи, каквито през периода 2004г.-2005г. синът й и ищцата заедно извършили, за да го направят годно за обитаване; средствата  за подобренията осигурила тя /свидетелката/ от печалбата, която получавала като наемател на склад и търговец на стоки за потребление, която дейност извършвала с помощта на сина си. Заявява, че И. е заплащал извършваните строителни и ремонтни работи по апартамента, за която цел тя му предоставила повече от 20 000лв., като двамата с ищцата извършили ремонта и осигурили материалите. Освен доходите от бизнеса с майка си И. имал и други доходи – нерегламентирани според свидетелката.

        От показанията на св. Облакова се установява, че през периода 2003г. – началото на 2005г. ищцата пребивавала в чужбина, където по нейни твърдения работела и получавала месечно около 10 000евро. И. и К. споделяли със свидетелката, че си изкарват добри пари от бизнеса в чужбина. През м. декември 2004г. ищцата се завърнала в България и двамата с И. започнали ремонтите в апартамента, който според свидетелката те си били купили в кв. „К.. С ремонтите основно се занимавала К., тъй като по това време И. работел заедно с майка си и брат си в склада за продажба на цигари, откъдето получавал доходи. Ремонтните работи според свидетелката били заплатени основно с получените от ищцата доходи от работа в чужбина, които по нейни твърдения възлизали на сумата 40 000лв.- 50 000лв. През периода от края на 2004г. до края на 2006г. ищцата работела в офиса на „Г.” – гр. Сливен и  получавала трудово възнаграждение, но поради заболяването на И. ползвала често болнични и отпуски.

        Изложените факти и обстоятелства съдът прие за установени въз основа на прецизната проверка и преценка на събраните по делото допустими, относими и значими за спора писмени и гласни доказателства, в частта в която не си противоречат.

        На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

        Предявените искове са недоказани по своето основание и размер, и подлежат на отхвърляне.

        За доказване основателността на предявените искове по чл.74 ал.2 от ЗС във връзка с чл.72 от ЗС ищцата следваше да установи безпротиворечиво качеството си на владелец на процесния апартамент през релевантния период от време: съгласно разпоредбата на чл.68 ал.1 от ЗС следваше да установи упражняваната от нея фактическа власт върху имота с намерението за своене, т.е. че държи имота като свой /за себе си/. Следваше да докаже и извършените от нея твърдени подобрения в имота.

        Съдът счита, че по делото не бе доказано наличието на предпоставките на твърдяното упражнявано от ищцата обикновено или т.н. недобросъвестно владение. От събраните по делото доказателства се установи безспорно упражнявана от ищцата съвместно с третото лице за спора И. Ц. фактическа власт върху имота през посочения в исковата молба период от време. Установени бяха и неоспорени от ответниците множеството извършени от Ц. и ищцата, строително-ремонтни работи в собствения им имот през процесния период от време. Не се доказа, обаче, твърдяното от ищцата намерение да свои имота, което да е манифестирано по отношение на ответниците или на третите лица. По никакъв начин не се установи твърдяното от ищцата заявление пред ответниците, че счита имота за свой и извършва всички строително - монтажни работи в него като в свой имот или като негов бъдещ собственик. Следователно не е налице субективният елемент на владението – анимусът, намерението за своене, собственическото намерение. По тези съображения съдът не приема за доказана тезата на ищцовата страна, че е притежавала качеството на владелец на процесния имот през описания период от време и в това си качество е извършвала подобрения в него.

        Не се доказа и конкретното участие на ищцата в заплащането на извършените в процесния имот строително-ремонтни и довършителни работи, което би било от съществено значение при доказване на намерението й за своене при държането на имота, каквото в конкретния случай не е налице.

        Съдът е обвързан от предявените искове, чието правно основание той сам е длъжен да изведе от изложените в исковата молба фактически обстоятелства и петитум. По тези съображения, произнасяйки се по предявените искове с правно основание чл.74 ал.2 от ЗС във връзка с чл.72 ал.1 от ЗС, съдът следва да ги отхвърли като неоснователни и недоказани.

        Въпреки че няма задължение да установява в какво качество ищцовата страна  е извършвала твърдените подобрения и ремонтни работи в имота, съдът счита, че при установяване на степента и размера на конкретното  участие  на ищцата в заплащането им, правата й на държател или на подобрител в чужд имот биха могли да бъдат защитени с иск за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД или с иск по чл.61 от ЗЗД – водене  на чужда работа без пълномощие.

        Предвид изложените съображения, предявените срещу ответниците искове следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани. С оглед на този изход от делото на ищцата не следва да се присъждат претендираните разноски по делото. Ответниците претендират за разноски, но с оглед данните по делото за уговорено, но незаплатено адвокатско възнаграждение, такова не следва да им се присъжда.

Ръководен от гореизложеното, Сливенският окръжен съд

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ предявените от К.С.К., ЕГН **********,***„Ст. З.” бл.*, вх.* ет.*, чрез пълномощника й адв. Г. Л. М. от АК- П., гр. П., ул. „Хр. Г. Д.” № *, против Н.В.Ж., ЕГН ********** и К.Й.Ж., ЕГН **********,***, искове за заплащане на стойността на извършени подобрения в собствения им недвижим имот, представляващ: Апартамент №*, находящ се в град Сливен, кв.К., ул. "П." №*, ет.*, с цена 124 874лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: