РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 08.01.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на девети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря К.И., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 462 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищцата Ж.А.Б. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. С., ел. „М.” № *чрез адв. Ю.Я. *** и ответника И.П.Д. ЕГН ********** ***, както и по отношение на детето Б.И.Д. ЕГН **********, представлявано в производството от особен представител – адв. Р.Т. ***, че ответникът И.П.Д. не е биологичен баща на детето Б.И.Д.,*** на 02.10.2008г. от майка – ищцата Ж.А.Б., за което е съставен акт за раждане № 2529\06.10.2008г. на Община – Сливен.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищцата Ж.А.Б. и ответника А.С.С. ЕГН ********** ***№ 12 , както и по отношение на детето Б.И.Д. ЕГН **********, представлявано в производството от особен представител – адв. Р.Т. ***, че е БАЩА на детето Б.И.Д.,*** на 02.10.2008г. от майка – ищцата Ж.А.Б., за което е съставен акт за раждане № 2529\06.10.2008г. на Община – Сливен.

 

ПРОМЕНЯ бащиното име на детето Б.И.Д. ЕГН ********** от И. на А. и фамилното – от Д. на С.!

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати до Община Сливен, Дирекция „Гражданска регистрация” за отразяване на промените в акта за раждане на детето, съгласно уважените искове !

 

Да се издаде РКО в полза на в.л. д-р М. Б. за сумата от 30 лв., която да се изплати от внесения по делото допълнително депозит!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: