Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  16

 

гр.Сливен, 21.03.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на четиринадесети февруари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря К.И.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 573 по описа за 2009 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от адв. В.М., АК – Стара Загора, в качеството му  на процесуален представител на Р.Р.В., С.М.С., Р.Р.А., Л.Р.С., Щ.Р.А., Л.Р.С., С.Р.С. и М.Р.С. /като наследници на Р.А. С./, А. К. П., Р.К.П., М.Й.А. действаща лично за себе си и като законен представител на малолетното си дете А.К.П. /като наследници на К. П.А./; П.А.Г. и Л.И.Г. / като родители на починалия си син К. П.А./, против: „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД – С., с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ и цена на иска: общо 1 000 000 лв. - неимуществени вреди, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. – деня на увреждането.

В исковата молба се твърди, че на 09.01.2009г., починалите  К. П.А. /водач на автомобила/ и Р.А. С. /пътник, возещ се вдясно, отпред/ са пътували с лек автомобил „Митсубиши Лансер” с ДК № СТ 8460 СА от гр.Нова Загора за с.Любенова махала, общ.Нова Загора за да присъстват на годеж.

Около 15,30 часа на път ІІІ-554 при управление на моторното превозно средство марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” с ДК № СН 2749 АН /микробус/, Е.Х.Н. е нарушила правилата за движение по пътищата, като е предприела неправилна маневра, завивайки наляво по път с предимство, без да се съобрази с положението и скоростта на движещия се по главния път лек автомобил, с което виновно е причинила по непредпазливост смъртта на К. П.А. и на Р.А. С. – престъпление по чл.343 ал.4 вр. ал.3 във връзка с ал.1 във връзка с чл.342 ал.1 от НК.

Твърди се, че пътно транспортното произшествие е в причинно следствена връзка с настъпилата смърт на лицата. Това се доказвало от образуваното досъдебно производство № 12/09г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, прокурорска преписка № 14/09г. на Окръжна прокуратура Сливен, с приложени към него протокол за оглед на местопроизшествието, съдебномедицински експертизи и съдебно-автотехническа експертиза. С влязло в сила постановление № 14 от 20.07.2009г. на ОП – Сливен, наказателното производство е прекратено поради смърт на дееца.

Твърди се, че с това си деяние Е.Х.Н., причинила на ищците неимуществени вреди, тъй като те изключително тежко понасяли неочакваната смърт, като ритъмът им на живот бил изцяло подчинен на скръбта от смъртта на родствениците. Тази болка щяла да ги съпътства през целия живот, защото връзката между тях била изключително близка, били силно привързани един към друг, тъй като живеели в едно домакинство.

Сочи се, че детето А.К.П. е на 13 години и е останала без баща, когато е имала най-много нужда от него. Детето както и майката М.Й.А. са били издържани изцяло от заплатата на починалия бащата.

Ищците твърдят, че продължават да страдат и сега, тъй като родствениците им починали по един нелеп и неочакван начин.

Сочат, че С.М.С. – съпруга на Р.А. С. е инвалид и се придвижва само с чужда помощ, която приживе е оказвана най-много от загиналия.

Автомобилът „Фолксваген”, модел „Транспортер” с ДК № СН 2749 АН /микробус/, управляван от виновния водач, който е и собственик на МПС-то е бил със сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, полица № 081008А415132, валидна от 31.12.2008г. до 30.12.2009г., към датата на ПТП-то 09.01.2009г. издадена от ответника.

Предвид гореизложеното, от съда се иска, да осъди ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, да заплати сумите, представляващи обезщетение за причинените неимуществени вреди от ползувателя Е.Х.Н. на МПС-то, застраховано при ответника, вследствие настъпилата смърт на родствениците Р.А. С. и К. П.А. /наши съпрузи, съответно родители и синове/ с общ размер 1 000 000 лева, а именно:

- 80 000 лева за А.К.П., по 75 000 лева за М.Й.А. и за С.М.С., и по 70 000 лева за Р.Р.В., Р.Р.А.; Л.Р.С. ; Щ.Р.А.; А.К.П.; Р.К.П., Л.Р.С., П.А.Г., Л.И.Г., С.Р.С. и М.Р.С., ведно със законната лихва за периода от датата на увреждането 09.01.2009г., върху посочените суми до окончателното изплащане на обезщетенията. Прави се искане да бъде осъден ответника да заплати на адвокат В.Д.М. полагащия му се адвокатски хонорар на основание чл.38 ал.2 вр. ал.1 т.1 от ЗА.

В законоустановения срок е депозиран отговор от ответното дружество, в който се оспорват предявените искове както по основание, така и по размер. Твърди се, че водачът на Е.Н. не е реализирала виновно поведение, в резултат на което да е причинено процесното ПТП. При условията на евентуалност се прави възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на К. П.А.. Прави се възражение за невалидност на сключената застрахователна полица „Гржданска отговрност”, тъй като същата се предхождала от друга такава, сключена на 03.12.2007г. със ЗК „Уника”.

         В с.з. ищците, редовно призовани, се представляват от процесуален представител, който поддържа изцяло исковите претенции и моли същите да бъдат уважени.

         В с.з. ответното дружество, се представлява от процесуални представители юрисконсулт В. К. и адв. Н. Д., които оспорват основателността и размера на исковите претенции и молят същите да бъдат отхвърлени. Навеждат доводи за нищожност на сключената застрахователна полица, поради липса на зсрахователен интерес, предвид това, че управлявания автомобил е имал сключена застрахователна полица от 03.12.2007г. със ЗК „УНИКА” АД. Евентуално, в случай, че съдът приеме, че водача на лекия автомобил – микробус е имал вина за настъпилото ПТП, правят възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на водача управлявал л.а. „Мицубиши”. Също така, евентуално в случай, че съдът приеме предявените искове за основателни, молят при определяне на размера на обезщетенията да се съобрази броя на увредените лица, които са общо 24 .

След анализ на събраните доказателства се установява от фактическа страна следното :

         Ищците Р.Р.В. /дъщеря/, С.М.С. /съпруга/, Р.Р.А. /дъщеря/, Л.Р.С. /син/, Щ.Р.А. /дъщеря/, Л.Р.С. /син/, С.Р.С. /син/ и М.Р.С. /син/ са наследници на починалия Р.А. С. – удостоверение за наследници № 000461 от 23.06.2009г. изд. От Община Нова Загора.

Ищиците А. К. П. /син/, Р.К.П. /син/, М.Й.А. /съпруга/  - действаща лично за себе си и като законен представител на малолетното дете А.К.П./дъщеря/ са наследници на починалия К. П.А. – удостоверение за наследници № 000032 от 15.01.2009г. издадено от Община Нова Загора.

Ищците П.А.Г. и Л.И.Г. са родители на починалия К. П.А. /удостоверение за родство № 000001 от 15.01.2009г. изд. от Община Нова Загора/. Когато е бил жив починалия А. е полагал грижи за родителите си, които са пенсионери.

От показанията на разпитаните свидетели К.М. и А.А. се установя, че отношенията в двете семейства са били топли и сърдечни. Скръбта по загиналите при ПТП – то близки родственици, се е отразила върху ежедневието на ищците, като същите осезаемо усещат липсата им. Получавали са от тях както материална подкрепа, така и емоционална топлина. Съпругата на починалия Р. С. – С.С. е инвалид и се придвижва само с чужда помощ, която приживе е оказвана ежедневно от съпруга й. Видно от представеното по делото експертно решение на ТЕЛК № 2819 от 17.09.2008г. изд. от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” същата е с оценка на работоспособността - 75 %. Всички ищци са присъствали на погребението на починалите и са изразили почитта си към тях и болката от загубата.

         На 09.01.2009г. около 15.45ч. на около 400 м. преди с. Любенова Махала на път ІІІ 554 на кръстовището за с. Любенец, възниква ПТП между насрещно движещите се лек автомобил „Мицубиши Лансер” с ДКН СТ 84-60 СА, управляван от К. П.А. и микробус „Фолксваген Транспортер” с ДКН СН 27 – 49 АН с водач Е.Х.Н..

Образувано е досъдебно производство № 12/09г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, прокурорска преписка № 14/09г. на Окръжна прокуратура Сливен, с приложени към него протокол за оглед на местопроизшествието, съдебномедицински експертизи и съдебно-автотехническа експертиза. С влязло в сила постановление № 14 от 20.07.2009г. на ОП – Сливен, наказателното производство е прекратено поради смърт на дееца.

         В лекия автомобил са пътували девет човека, при технически характеристики на автомобила 4 плюс 1 места.

В микробуса са пътували двама човека.

         Пътното платно по което се е движел лекия автомобил „Мицубиши” е бил с предимство, двулентов, двупосочен с по една лента за движение във всяка посока. Пътното платно е било с асфалтово покритие, без дупки и неравности, като участъкът от пътя е бил прав, без храсти и подобни, без наклон, с много добра видимост на голямо разстояние.

         Микробусът „Фолксваген Транспортер” с ДКН СН 27 – 49 АН с водач Е.Х.Н. се движи по второстепенен път , водещ към с. Любенец, общ. Нова Загора. Преди включването към главния път за гр. Нова Загора е поставен знак „Стоп”. Водачът Е. Н. е спряла, след което е предприела маневра завиване наляво

         Мястото на удара е изцяло в лявата/източна/ по посока на движение за лекия автомобил „Мицубиши” лента, на 83.67м. по направление от МЛ в граници от 0.2 – 0.5м. надясно /западно/ от източната граница на платното за движение. Към момента на удара лекия автомобил се е намирал изцяло в лявата лента /източна/ за движение, отстоящ с предно ляво колело на около 0.2м. източно от лявата й граница. Микробуса е заемал изцяло лявата /източна/ лента за движение, като с предния си десен ръб заемал около 1.20м. от източния банкет.

         Скоростта на лекия автомобил към момента на удара е около 84 км/ч, а непосредствено преди настъпване на ПТП – то  около 125 км/ч., при нормативно разрешена 90 км/ч.

         Скоростта на микробуса към момента на удара е около 17.5 км/ч.

         Опасната зона за спиране на лекия автомобил е около 129м. Времето за изминаване на опасната зона за спиране за лекия автомобил е 6.25с.

         Опасната зона за спиране на микробуса е около 8м.

         Опасната зона за спиране на лекия автомобил при движение със скорост 90км/ч е около 76м.

         Водачът на лекия автомобил предприема аварийно спиране, когато се е намирал на около 89м. преди мястото на удара, при опасна зона 129 м.

         Водачът на лекия автомобил е реагирал 2.84с. преди настъпване на удара.

         Според експертното заключение към момента, в който микробуса пресича дясната западна граница на платното за движение, навлиза в опасната зона за спиране на лекия автомобил „Мицубиши”.

         В случай, че лекия автомобил се е движел с нормативно определената скорост от 90 км./ч., при еднакви действия на водача му, същия би спрял на около 11.3 метра преди мястото на удара, т.е. би се предотвратило настъпването на ПТП.

         Водачката на микробуса също е имала техническа възможност да предотврати ПТП – то, като своевременно възприеме движещия си пътя с предимство лек автомобил, да се съобрази с неговото положение и скорост, да спре преди пресичане на западната граница на платното за движение и да го пропусне да премине.

         Установява се, че техническите причини за настъпване на ПТП – то са :

-                     движението на лекия автомобил със скорост около 125 км/ч, която надвишава максимално разрешената на пътния участък скорост от 90 км/ч;

-                     предприетата от водачката на микробуса маневра „завиване на ляво” по пътя с предимство, без да се съобрази с положението и скоростта на движещия се по пътя с предимство лек автомобил.

На 20.11.2008г. Е.Х.Н. е сключила при ЗАД „Армеец” застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, свързана с управлението на лек автомобил /микробус/ марка „Фолксваген” модел „Транпортер”, рег. № СН 2749 АН, със период на валидност от 31.12.2008г. до 30.12.2009г.

Също така се установи, че на 03.12.2007г Е.Х.Н. е сключила при ЗК „Уника” АД застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, свързана с управлението на лек автомобил /микробус/ марка „Фолксваген” модел „Транпортер”, рег. № СН 2749 АН, със период на валидност от 17.02.2008г. до 16.02.2009г.

Т.е. към момента на ПТП – 09.01.2009г. са налице два застрахователни договора „Гражданска отговорност”, сключени с различни застрахователни дружества.

Горната фактическа обстановка съдът прие за доказана след съвкупна и пълна преценка на събраните по делото доказателства, които като взаимодопълващи се и относими към спорното право, съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и на събраните по делото гласни доказателства, които ясно говорят за характера и интензитета на търпените неимуществени вреди. Съдът кредитира и неоспореното от страните експертно заключение, сочещо механизма и причините за настъпилото ПТП, като изготвено от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество :

Правната квалификация на предявените искове е чл.226, ал.1 от КЗ във връзка с чл.45 от ЗЗД, с обща цена 1 000 000 лева.

Ищците проведоха успешно доказване на наличието на всички елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане по чл. 45 от ЗЗД, а именно : неправомерно и противоправно деяние на управлявалата на 09.01.2009г. л.а. „Фолксваген” Е. Н., предизвикването на ПТП, възникналите неимуществени вреди и причинно – следствената връзка между противоправното деяние и вредоносния резултат.

За да се ангажира отговорността на застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите трябва да са налице всички кумулативни предпоставки от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД за носене на отговорност от прекия причинител – застрахован спрямо увредените лица за обезщетяване на причинените им вреди. Отговорността на застрахователя е функционално обусловена от отговорността на застрахования деликвент и има вторичен характер, т.е. застрахователят дължи обезщетение за вредите, доколкото застрахованият е отговорен спрямо увредените лица за репарирането им.

Налице е валидно сключена зстрахователна полица между прекия причинител на вредите Е.Н. и ответното дружество ЗАД „Армеец” - застраховател по договор за застраховка „Гражданска отговорност”. Неснователно е възражението за нищожност на сключения договор за застраховка поради липса на застрахователен интерес. Лицето, сключващо договор за застраховка „Гражданска отговорност” не е ограничено от законодателя относно броя на застрахователни договори, които би могъл да сключи и то с различни застрахователни дружества. Интересът би могъл да бъде от различно естество, като такива случаи не са рядкост в практиката. Ноторно известно е, че различните застрахователни дружества имат различни финансови възможности и различна финансова стабилност за да покрият щетите при настъпило застрахователно събитие, като въпрос на преценка от страна на ищците е по кой от сключените застрахователни договори ще реализират правата си. Дори напротив, в конкретния случай би могло да се приеме, че с факта на сключване на застрахователния договор със ЗАД „Армеец” е отпаднал застраховетелния интерес от сключената застраховка „Гражданска отговорност” със ЗК „Уника” и на осн. 195, ал.3, изр. първо, следва този предходен застрахователен договор да се счита прекратен.

Изложените по горе и приети за установени фактически обстоятелства обосновават извода, че процесното ПТП е настъпило вследствие виновното и противоправно поведение водача Е. Н. управлявала л.а. „Фолксваген”. Същата е била длъжна да спазва правилата за преминаване през кръстовище, визирани в раздел ХІ от ЗДвП, като спре на обозначения знак „Б2” – Стоп, възприеме достатъчно добре условията за преминаване през кръстовище и осигури възможност за преминаване на автомобилите, движещи се по пътя с предимство – л.а. „Мицубиши”.

От друга страна, основателно се явява и възражението за съпричиняване на процесното ПТП от страна на водача на л.а. „Мицубиши”, тъй като същия е управлявал при прекомерно завишена скорост, в сравнение с допустимата от 90 км/ч. Установи се, че в случай, че скоростта му на движение е в законоустановените граници, то същия би спрял на около 11.3 метра преди мястото на удара, т.е. би се предотвратило настъпването на ПТП. Също така следва да се отчете и факта, че при движение на лекия автомобил в собствената си лента за движение, към момента на ефективно спиране и достигане на линията на удара, няма да настъпи удар между превозните средства и те ще се разминат.

Съгласно разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД размера на обезщетението, което всеки от ищците следва да получи се определя по справедливост. Отчитайки съпричиняването на вредоносния резултата, то размера на обезщетението следва да се намали с 1/3 /една трета/.

Ищиците А. К. П. /син/ на 21г., Р.К.П. /син/ на 20г., в качеството на наследници на починалия К. П.А. са претърпели неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от внезапната и неочаквана смърт на своя баща. Същите са пълнолетни, в трудоспособна възраст и се предполага, че са годни да осигурят издръжката си. Въпреки това обаче, загубата на бащата, който е бил морална и емоционална подкрепа за децата си, се е отразила негативно в емоционалната сфера на синовете, за което същите следва да бъдат справедливо обезщетени. Това обезщетение следва да бъде намалено, предвид съпричиняването на вредоносния резултат от починалото лице К. А. – управлявал автомобила. Така размера на справедливото обезщетение се явява сумата от по 26 000 /двадесет и шест хиляди/ лева за всеки от синовете.

М.Й.А. – съпруга на починалия К. А. и малолетното дете А.К.П. – 13г. са били издържани от починалия К. П.А.. Съпругата осезаемо и болезнено усеща липсата на своя съпруг ежедневно. Малолетното дете А.П. е загубила своя баща в една крехка възраст и това неминуемо ще окаже влияния върху нейната емоционална стабилност и волева устойчивост при предстоящото й личностно израстване. Тези вреди следва да бъдат репарирани като се присъди обезщетение, съответно на съпругата М.А. – 30 000лева, а за малолетната А.П. – обезщетение в размер на 36 000 лева. Определянето на тези размери на обезщетенията е също съобразено с установеното по делото съпричиняване на вредоносния резултат.

Ищците П.А.Г. – 67г. и Л.И.Г. – 63г. са родители на починалия К. П.А.. Тежка е болката е за родителите, особено в тази преклонна възраст, да приемат и преживеят внезапната загуба на своя син. Тази болка няма измерение и тя остава до края на житейския път. Починалия К. А. е бил грижовен син, който е помагал на своите родители. Болката от загубата следва да бъде репарирана, като за двамата родители се присъди обезщетение в размер на по 25 000/двадесет и пет хиляди/ лева за всеки от тях. Определянето на размерите на обезщетенията е съобразено с установеното по делото съпричиняване на вредоносния резултат от починалия К. А. – водач на МПС.

Ищците Р.Р.В. /дъщеря/ на 26г., Р.Р.А. /дъщеря/ на 24г., Л.Р.С. /син/ на 39г., Щ.Р.А. /дъщеря/ на 34г., Л.Р.С. на 35г., С.Р.С. /син/ на 33г. и М.Р.С. /син/ на 28г., в качеството си на наследници на починалия Р.А. С., към момента на настъпване на процесното ПТП са били всички пълнолетни. Макар и да са разчитали на финансовата подкрепа на своя баща, същите са били годни и в трудоспособна възраст сами да осигуряват издръжката си. Загубата на родител, независимо от възрастта на индивида, винаги оказва негативно отражение върху емоционалната сфера на лицето, още повече, че в случая загубата и била внезапна и неочаквана. Несъмнено гореизброените лица са търпели емоционални болки и страдания, причинени от смъртта на своя баща, който е бил за децата си емоционална и морална подкрепа. Тези вреди, изцяло неимуществени, следва да бъдат репарирани, като се присъди за всяко от децата, обезщетение в размер на по 39 000/тридесет и девет хиляди/ лева. В конкретния случай, наследодателят Р. С. е пътувал на дясната седалка до шофьора и няма вина за настъпилото ПТП, поради което определения размер на обезщетенията не следва да бъде намалян.

Установи се, че съпругата на починалия Р.А. С. – ищцата С.М.С., е инвалид и се придвижва с чужда помощ. Същата е разчитала и получавала ежедневни грижи от своя съпруг, който при всяка възможност е бил до нея. Неговата загуба и липса неминуемо се отразяват в ежедневието на С.С., дори при елементарните грижи за себе си. Справедливо обезщетение за търпените ежедневни болки и страдания, ищцата С. следва да получи в размер на 45 000 /четиридисет и пет хиляди/ лева.

Горепосочените размери на обезщетенията, които всяко от лицата следва да получи, са определени по справедливост, отчитайки индивидуаните особености на взаимоотношенията и емоционалната връзка между починалите лица и техните родственици. Над определените до пълните претендирани размери, исковите претенции следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

Следва да бъде присъдена и законната лихва, върху всяко присъдено обезщетение, считано от датата на увреждането 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

Предвид основателността на претенцията, с оглед разпоредбата на чл. 78, ал.6 от ГПК, то ответното дружеството следва да бъде осъдено да заплати по сметка на СлОС, дължимата д.т. в размер на 19 440 лева.

С оглед изхода на делото, то в тежест на ответното дружество следва да се присъди и възнаграждението на процесуалния представител на ищците, определено съгласно чл.2, ал.2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата на сумата от 10 170 лева.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски Окръжен съд

 

Р  Е   Ш  И

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на А. К. П., ЕГН ********** *** 70 и Р.К.П. с ЕГН **********,*** 70, като наследници на починалия си баща К. П.А., сумата от по 26 000 /двадесет и шест хиляди/ лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия К. П.А. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.А. с ЕГН **********,*** 70 сумата от 30 000 /тридесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия съпруг К. П.А. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на А.К.П. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка и законна представителка М.Й.А. с ЕГН **********,*** 70, сумата от 36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева, представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия баща К. П.А. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на П.А.Г. с ЕГН ********** и Л.И.Г. с ЕГН ********** *** 70, като родители на починалия К. П.А., сумата от по 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия К. П.А. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р.В., ЕГН ********** *** *; Р.Р.А., ЕГН ********** *** 3; Л.Р.С., ЕГН ********** *** Загора; Щ.Р.А., ЕГН ********** ***, Л.Р.С. с ЕГН **********,*** Загора, м.”В, н.” *; С.Р.С. с ЕГН **********,*** 110Б и М.Р.С. с ЕГН **********,*** Загора, м.”Високо напрежение” 44, като наследници на Р.А. С., сумата от по 39 000 /тридесет и девет хиляди / лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия Р.А. С. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора,  както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.С., ЕГН ********** *** 67, сумата в размер на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева, представляваща представляваща обезщетение за търпените неимуществени вреди, вследствие загубата на починалия съпруг Р.А. С. при настъпилото на 09.01.2009г. ПТП на път ІІІ – 554 между гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора, както и законната лихва, считано от 09.01.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОТХВЪРЛЯ исковите претенции над постановените до пълните претендирани размери като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, представлявано от Р. Р. Г. и Ц. Д. К. ДА ЗАПЛАТИ на процесуалния представител на ищците - адв. В.Д.М., ЕГН **********, АК – Стара Загора, с адрес:***, сумата в размер на 10 170 /десет хиляди сто и седемдесет/ лева, дължима като възнаграждение.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД със седалище и адрес на управление: гр.С. 1000, обл.С. /столица/; община Столична, район р-н С., ул.”С.К.” *, представлявано от Р.Р. Г.и Ц. Д. К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски Окръжен съд дължимата държавна такса за производството в размер на 19 440 /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните, пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :