Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 4

Сливен, 10.02.2011 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание двадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………П.С.……………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова…………гр.дело № 106  по описа за 2010 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 226 ал.1 от КЗ.

Ищците твърдят в исковата си молба, че са бивши съпрузи и наследници на починалата си дъщеря Н.Х. К., починала на 03.08.2006г. , като смъртта й е била причинена от Х.А.И. по следния начин: На 03.08.2006г.,около 01.30 – 2.00 часа, при управление на лек автомобил “Опел Астра ” с ДК№ СН 60 58 НС, Х.А.И., нарушил правилата за движение – при навлизане в ляв завой по посока на движението му, И. загубил контрол над управляваното от него МПС, като се движил със скорост 108 км.в населено място, автомобилът напуснал платното си за движение и се ударил с предна дясна част в бетонен електрически стълб. В резултат на удара, возещата се на предна дясна седалка Н.Х. К., получила множество тежки, несъвместими с живота травми в областта на главата, гръдния кош, белите дробове, корема и крайниците и в резултат на тях починала на място. И. имал концентрация на алкохол в кръвта  1,83 промила.

С присъда № 1/16.01.2007г. по н.о.х.д. № 664/2006г. по описа на СлОС, Х.А.И. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе деяние и причиняването по непредпазливост на смъртта на Н.Х. К., като деянието е извършено в пияно състояние, за което на основание чл. 343 ал.3, предл .1 б.Б, предл. 1, във вр. чл. 343 ал.1 б. „В” във вр. чл.342 ал.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години и три месеца, което да изтърпи пре първоначален общ режим. Със същата присъда е осъден да заплати на ищците сумата  от общо 61 000лв., от които по 30 000лв. обезщетение за неимуществени вреди за всеки от тях и 1 000 лв. на Х.К., обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 000лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.08.2006г. до окончателното изплащане на сумата. С Решение № 43/12.04.2007г. по внохд № 23/2007т. на БАС, е изменена присъдата, като е увеличен размера на претендираните обезщетения за неимуществени вреди в размер на  по 40 000лв.

Твърди че към момента на извършване на деянието лекият автомобил “Опел Астра ” с ДК№ СН 60 58 НС, е бил застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗК „Български имоти" АД , гр. София, със застрахователна полица № 045050191377 . Твърдят че са направили изрично писмено искане до ответника ЗК „Български имоти" АД за заплащане на дължимите парични обезщетения, като същият отказал заплащането им в размера в който са присъдени по н.о.х.д. № 664/2006г. по описа на СлОС.  Твърдят че в резултат на противоправното деяние, извършено от Х.А.И. за тях са настъпили неимуществени вреди изразяващи се в болки и страдания от загубата на детето им, като последиците от загубата няма да отшумят никога. Считат че размера на справедливото обезщетение за причинените им имуществени вреди е сумата от по 15 000 лв. за всеки от тях, като част от дължимите по 40 000 лв.. Твърдят също така че първият от ищците и извършил  разходи за погребение в размер на 1 000лв. Считат че е налице за тях правен интерес да насочат иска си против застрахователя, като същия бъде осъден да им заплати посочените суми, ведно със законната лихва за забава, считано от 03.08.2006г., както и направените в настоящото производство разноски.

В съдебно заседание, чрез своя пълномощник, поддържат предявените искове. В с.з. на 02.12.2010г., ищците са поискали и съдът е допуснал изменение на предявените искове пор размер, като същите се считат заведени до пълния си размер от по 40 000лв. за всеки от ищците.

          Ответникът, в представения по делото отговор, намира исковете за недопустими и по съществото си неоснователни и предявени в завишен размер. Същият прави възражение за съпричиняване на вредоносния резултат и твърди че е бил готов да изплати на ищците обезщетение от по  15 000 лв.

          По допустимостта на исковете , съдът се е произнесъл с Определение от 28.04.2010г.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 03.08.2006г.,около 01.30 – 2.00 часа, при управление на лек автомобил “Опел Астра ” с ДК№ СН 60 58 НС, Х.А.И., нарушил правилата за движение – при навлизане в ляв завой по посока на движението му, И. загубил контрол над управляваното от него МПС, като се движил със скорост 108 км.в населено място, автомобилът напуснал платното си за движение и се ударил с предна дясна част в бетонен електрически стълб. В резултат на удара, возещата се на предна дясна седалка Н.Х. К., получила множество тежки, несъвместими с живота травми в областта на главата, гръдния кош, белите дробове, корема и крайниците и в резултат на тях починала на място. И. имал концентрация на алкохол в кръвта 1,83 промила, установен с техническо средство „Дрегер” и констатирано от химическата експертиза 1,72 промила. По време на удара пострадалата К. е била без обезопасителен колан.

            С присъда № 1/16.01.2007г. по н.о.х.д. № 664/2006г. по описа на СлОС, Х.А.И. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе деяние и причиняването по непредпазливост на смъртта на Н.Х. К., като деянието е извършено в пияно състояние, за което на основание чл. 343 ал.3, предл .1 б.Б, предл. 1, във вр. чл. 343 ал.1 б. „В” във вр. чл.342 ал.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години и три месеца, което да изтърпи пре първоначален общ режим. Със същата присъда е осъден да заплати на ищците сумата  от общо 61 000лв., от които по 30 000лв. обезщетение за неимуществени вреди за всеки от тях и 1 000 лв. на Х.К., обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 000лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.08.2006г. до окончателното изплащане на сумата. С Решение № 43/12.04.2007г. по внохд № 23/2007т. на БАС, е изменена присъдата, като е увеличен размера на претендираните обезщетения за неимуществени вреди в размер на  по 40 000лв.

          Гражданската отговорност на водача на лекият автомобил “Опел Астра ” с ДК№ СН 60 58 НС, е бил застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗК „Български имоти" АД , гр. София, със застрахователна полица № 045050191377 със срок на действие от 01.01.2006г. до 31.12.2006г. 

Представени са писмени доказателства, че ищците са поискали от ответника заплащане на обезщетенията  в общ размер на 81 000 лв., така както са присъдени от СлОС в наказателното производство, но ответната страна е отказала да заплати същите в пълен размер, като е уведомила ищците че ще им заплати обезщетение от по 15 000 лв. на всеки от тях.

Във връзка с направеното възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от ответника, по делото е назначена комплексна експертиза, която дава заключение че обстоятелството дали пострадалата К. е била с предпазен колан или  не, не би променило вида на травмите и в резултата на удара неминуемо би настъпила смъртта й.

Видно от събраните гласни доказателства двамата ищци, като родители на детето Н.Х. К., са преживели изключително тежка загубата й. Те са били привързани много един към друг и макар и двамата родители да не са живеели заедно, пострадалата е поддържала много близки отношения и с двамата си родители. След нейната загуба Ищецът К. се затворил в стаята си, не пускал никой при себе си, не искал да излиза от къщи и да се среща с познати. Ищцата К. не желаела повече да остане в страната, където всичко й напомняло за дъщеря й и заминала да работи и живее в чужбина. И двамата родители се променили много от весели и контактни хора в затворени и тъжни . Погребението било организирано и платено от ищеца К., като били изпълнени всички необходими ритуали.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели, в чиято безпристрастност няма основание да се съмнява. Съдът кредитира изцяло и заключението на назначената комплексна съдебно-медицинска и авто-техническа експертиза.

          На основание чл. 300 от ГПК , прие за установено, че деянието е извършено от ответника и  е извършено виновно. В частта относно предявените в наказателното производство граждански искове по чл. 45 от ЗЗД присъдата няма задължителен характер с оглед различния предмет и пасивна легитимация на страните относно последиците от деянието.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Правното основание на предявените искове е чл. 226, ал. 1 от КЗ, която разпоредба предвижда възможност за увредените, спрямо които застрахования е отговорен, да искат заплащане на обезщетение пряко от застрахователя. Претендираните обезщетения в размер на по 40 000 лв. за всеки от ищците са за претърпените от тях неимуществени вреди – мъки и страдания от загубата на близък човек - тяхно дете и за имуществени вреди – обичайни разходи за погребение, са основателни и доказани в пълен размер и следва да бъдат уважени.

            С противоправното си деяние, което е извършено виновно,  застрахования е причинил на ищците неимуществени вреди – изразяващи се в претърпени от тях психически болки и страдания. Налице е причинна връзка между  противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствено последица от причиненото увреждане на ищците. Налице е валидно застрахователно правоотношение по застраховка “гражданска отговорност” между ответника и лицето собственик на лекия автомобил, с който са причинени уврежданията, което обстоятелство е основание за ангажиране на пряката отговорност на застрахователя спрямо увредения. Събраха се доказателства, че въпреки че на ищците е присъдено обезщетение, което да бъде заплатено от прекия причинител на вредата - Х.А.И., те не са получили обезщетението от него.

С оглед разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД обезщетението за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Съдът намира че в конкретния случай загубата на ищците на току-що навършилото пълнолетие дете е причинила изключително силна болка и мъка и не би могла да бъде преодоляна през целия им живот. Силната взаимна привързаност между  тях, която е прекъсната от противоправното деяние,  е нанесла емоционална травма и физически увреждания. С оглед съдебната практика и  обичайния размер на присъждани обезщетения в подобни случай намира че обезщетението за неимуществени вреди за всеки от ищците следва да бъде в размер на по 40 000лв. Основателна е претенцията за присъждане на сумата, ведно със законната лихва от дата на увреждането тъй като съгласно чл. 223, ал. 2 от КЗ застрахователят отговаря и за дължимите лихви, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увредените лица.

От събраните доказателства, остана недоказано твърдението на ответника, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалата, която се е возила без предпазен колан. От заключението на назначената комплексна съдебно-медицинска и авто-техническа експертиза се установява че смъртта на пострадалата би настъпила и в случай че същата е била с предпазен колан, с оглед механизма и силата на удара на лекия автомобил, в дясната му част, в бетонен стълб, със скорост 108 км. в час.

Основателна и доказана е и претенцията за присъждане на имуществени вреди на първия от ищците, в размер на 1 000лв., дължима за извършените разходи за погребението на дъщерята на ищците. Размерът на иска за имуществени вреди е определен съгласно установената съдебна практика и съобразно икономическите условия в страната, към момента на погребението. Основателно е и искането за присъждане на лихви върху тази сума от датата на увреждането по изложените съображения.

Ответникът дължи държавна такса по сметка на СлОС в размер на 3 240 лв. и за изготвената експертиза, заплатена от бюджетните средства на съда – сумата 300лв. и на ищците направените в производството разноски за адвокатска защита за един адвокат изцяло в размер на 2 040 лв.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ ”АД, ЕИК 831510265, със седалище и адрес на управление гр. С., 1408, район Т., кв. „И. В.”, ул. “Б.” № *  да заплати на Х.И.К. ЕГН ********** и Щ.Н.К. ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес ***, чрез адв. С.Р. сумата от по 40 000 (четиридесет хиляди) лева на всеки един от тях,  представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания и на Х.И.К. сумата от общо 1 000лв. (хиляда лева), представляваща имуществени вреди от непозволено увреждане – смъртта на дъщеря им Н.Х. К., в резултат на претърпяно ПТП на 03.08.2006г., причинено от Х.А.И., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.08.2006г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 2 040 лв. разноски.

ОСЪЖДА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ ”АД, ЕИК 831510265, със седалище и адрес на управление гр. С., 1408, район Т., кв. „И. В.”, ул. “Б.” № *   да заплати по сметка на Окръжен съд –Сливен държавна такса и разноски в размер на 3 540 лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :