Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 11

 

С., 02.03.2011 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   С.ският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание трети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………М.Л.……………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова…………гр.дело № 430  по описа за 2010 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 226 ал.1 от КЗ.

Ищецът твърди в исковата молба че на  13.11.2008г.,  при управление на лек автомобил “Мерцедес 200Д ” с ДК№ СН 2363 СН, Г.Ж. Г., нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост му причинил следните телесни увреждания: контузия в лявата половина на корема с травматично разкъсване капсулата на паренхима на слезката и излив на свободна кръв в коремната кухина; контузия на лявата половина на гръдния кош със счупване на V, VІ и VІІ ребро, контузия в областта на главата.

С присъда № *25/03.07.2009г. по н.о.х.д. № 909/2009г. по описа на СлРС, Г.Ж. Г. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе деяние, нарушаване на разпоредбите на чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл. 21 ал.1 от ЗДвП и причиняването по непредпазливост на една тежка и две средни телесни повреди на С.Т.Р.,  за което на основание чл. 343 ал.3, предл .3 б.а, предл. 1 и 2, във вр. чл. 342 ал.1 във вр. чл.54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, чието изпълнение на основание чл. 66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от пет години. На основание чл. 343г от НК същият е лишен да управлява МПС за срок от две години.

Със същата присъда е осъден да заплати на ищеца сумата  от общо 70 000лв., от които по 50 000лв. обезщетение за причинената тежка телесна повреда и по 10 000лв. за прочинените две средни телесни повреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 13.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.

Твърди че в резултат на виновното, противоправно поведение на Г.Ж. Г. е принуден да търпи изключително тежки болки и страдания, които ще го съпътстват цял живот, тъй като е отстранена слезката му. Претърпял е операция за отстраняването й. Заради счупените ребра и контузията на главата не е могъл да движи тялото си за период от около шест месеца и през  този период за него е трябвало да се грижи  съпругата му. Не са е възстановила и психиката му от преживяното.

Твърди че към момента на извършване на деянието лекият автомобил “Мерцедес 200Д ” с ДК№ СН 2363 СН, е бил застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане", гр. С., със застрахователна полица № 065080207825 със срок на действие от29.08.2008г. до 28.082009г.

Твърди че в резултат на противоправното деяние, извършено от Г.Ж. Г. за него са настъпили неимуществени вреди изразяващи се в болки и страдания. Счита че размера на справедливото обезщетение за причинените му неимуществени вреди е сумата от 50 000лв. за тежката телесна повреда и по 10 000лв. за двете средни телесни повреди. Счита че е налице за него правен интерес да насочи иска си против застрахователя, като същия бъде осъден да му заплати посочените суми, ведно със законната лихва за забава, считано от 13.11..2008г., както и направените в настоящото производство разноски.

В съдебно заседание, чрез своя пълномощник, поддържа предявените искове.

Ответникът, в представения по делото отговор, намира исковете за недопустими и по съществото си неоснователни и предявени в завишен размер. Същият прави възражение че исковете са предявени в завишен размер.

          По допустимостта на исковете , съдът се е произнесъл с Определение от 18.11.2010г.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 13.11.2008г., по път ІV – 60053, Община С., в посока Бургас, след Нови гробища, като се движел със скорост 93,4 км. в час, при управление на лек автомобил “Мерцедес 200Д ” с ДК№ СН 2363 СН, Г.Ж. Г., предприел аварийно спиране, като  в процеса на спиране автомобила се отклонил наляво, към лявата част на лентата за движение, в посока към спрелия за завиване наляво лек автомобил „Сеат Кордоба”. Последвал удар в задната част на автомобил „Сеат Кордоба. В резултат на удара той бил отхвърлен към насрещната лента за движение и се ударил в движещия се насреща автомобил „УАЗ” 469. Ищецът се возил на предната дясна седалка на „УАЗ” 469. В резултат на удара автомобила  се преобърнал странично на дясна част и с гумите нагоре. С.  Р. получил контузия в лявата половина на корема с травматично разкъсване капсулата на паренхима на слезката и излив на свободна кръв в коремната кухина; контузия на лявата половина на гръдния кош със счупване на V, VІ и VІІ ребро, контузия в областта на главата.

С присъда № *25/03.07.2009г. по н.о.х.д. № 909/2009г. по описа на СлРС, Г.Ж. Г. е  признат за виновен в извършване на описаното по-горе деяние, нарушаване на разпоредбите на чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл. 21 ал.1 от ЗДвП и причиняването по непредпазливост на една тежка и две средни телесни повреди на С.Т.Р.,  за което на основание чл. 343 ал.3, предл .3 б.а, предл. 1 и 2, във вр. чл. 342 ал.1 във вр. чл.54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, чието изпълнение на основание чл. 66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от пет години. На основание чл. 343г от НК същият е лишен да управлява МПС за срок от две години.

Със същата присъда е осъден да заплати на ищеца сумата  от общо 70 000лв., от които по 50 000лв. обезщетение за причинената тежка телесна повреда и по 10 000лв. за прочинените две средни телесни повреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 13.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.

С Решение № 111/08.10.2009г. по внохд № 417/2009т. на СлОС, е потвърдена изцяло присъдата на СлРС.

Гражданската отговорност на водача на лекият автомобил “Мерцедес 200Д ” с ДК№ СН 2363 СН, е била застрахована със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" в ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане", гр. С., със застрахователна полица № 065080207825 със срок на действие от 29.08.2008г. до 28.082009г.

От назначената по делото съдебномедицинска експертиза, изготвена от вещото лице д-р П., специалист-хирург  се установява че след ПТП на ищеца е бил извършена животоспасяваща операция за отстраняване на разкъсаната слезка и поради излива на кръв в коремната кухина (около 2,5л.). В резултат на операцията ищеца е получил постопертивна херния, която подлежи на оперативно лечение и възстановителния период ще бъде около шест месеца. От счупването на ребрата е усещал болки при дишане.   Към момента на изготвянето на експертизата продължава да чувства болка от срастванията от операцията на слезката.

От разпита на свид. Русева и Т. се установява че два месеца след катастрофата ищецът е бил на легло и се е налагало да бъде обслужван от съпругата си. В резултат от отстраняването на слезката боледувал често и се налагало да взема лекарства за подсилване на имунната система. По време на възстановителния период изпитвал силни болки и вземал обезболяващи. Движенията му са ограничени и изпитва затруднение при осъществяване на трудовите си функции.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели, в чиято безпристрастност няма основание да се съмнява. Съдът кредитира изцяло и заключението на назначената съдебно-медицинска експертиза.

          На основание чл. 300 от ГПК , прие за установено, че деянието е извършено от ответника и  е извършено виновно. В частта относно предявените в наказателното производство граждански искове по чл. 45 от ЗЗД присъдата няма задължителен характер с оглед различния предмет и пасивна легитимация на страните относно последиците от деянието.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Правното основание на предявените искове е чл. 226, ал. 1 от КЗ, която разпоредба предвижда възможност за увредените, спрямо които застрахования е отговорен, да искат заплащане на обезщетение пряко от застрахователя. Претендираните обезщетения в размер на общо 70 000 лв. за претърпените от ищеца неимуществени вреди – болки и страдания от причинените две средни и една тежка телесни повреди, са основателни и доказани в пълен размер и следва да бъдат уважени.

            С противоправното си деяние, което е извършено виновно,  застрахования е причинил на ищеца неимуществени вреди – изразяващи се в болки и страдания от причинените две средни и една тежка телесни повреди. Налице е причинна връзка между  противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствено последица от причиненото увреждане на ищеца. Налице е валидно застрахователно правоотношение по застраховка “гражданска отговорност” между ответника и лицето собственик на лекия автомобил, с който са причинени уврежданията, което обстоятелство е основание за ангажиране на пряката отговорност на застрахователя спрямо увредения. Не се спори между страните че ищеца не е получил обезщетение от причинителя на вредата или от застрахователя.

С оглед разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД обезщетението за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Съдът намира че в конкретния случай ищецът е претърпял болки и страдания с голям интензитет. Претърпял е операция и отстраняване на орган. В резултат на това са  настъпили усложнения и му предстои още една операция с дълъг възстановителен период. Уврежданията са се отразили и на работата му. С оглед съдебната практика и  обичайния размер на присъждани обезщетения в подобни случай намира че обезщетението за неимуществени вреди за за претърпяната тежка телесна повреда следва да бъде в размер на 50 000лв., а за всяка от средните телесни повреди в размер на по 10 000лв. Основателна е претенцията за присъждане на сумата, ведно със законната лихва от дата на увреждането тъй като съгласно чл. 223, ал. 2 от КЗ застрахователят отговаря и за дължимите лихви, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увредените лица.

Ответникът дължи държавна такса по сметка на СлОС в размер на 2 800лв. лв. и за изготвената експертиза, заплатена от бюджетните средства на съда – сумата 100лв. и на ищците направените в производството разноски за адвокатска защита за един адвокат изцяло в размер на 4 500 лв.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА ЗПАД „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С., 1000, район С., ул. „Г.Б.” № * да заплати на С.Т.Р. ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Д.У.” № * чрез адв. С.К., сумата от общо 70 000 (седемдесет хиляди лева),  представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от непозволено увреждане, от които 50 000 лв. за причинената тежка телесна повреда и по 10 000лв. за причинените две средни телесни повреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 13.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 4 500 лв. разноски.

ОСЪЖДА ЗПАД „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С., 1000, район С., ул. „Г.Б.” № *  да заплати по сметка на Окръжен съд –С. държавна такса и разноски в размер на 2 900 лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :