Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 99

 

гр.Сливен, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и втори октомври през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          при участието на секретаря И.К.,

          като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 76 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Предявена е искова молба от ищците Д.К.Д. и Н.Д.Д. срещу „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД – София за заплащане обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания, поради смъртта на близки родственици, с обща цена на исковете 302 000 лева, от които 300 000 лева неимуществени вреди и 2 000лева – имуществени вреди.

В исковата молба се твърди, че с влязла в сила присъда № 229/09.06.2010г. постановена по НОХД № 253/2010г. по описа на Окръжен съд - Бургас, изменена с решение № 192/05.11.2010г. постановено по ВНОХД № 200/2010г. на Апелативен съд – Бургас, подсъдимият В.Н.А. е признат за виновен в това, че на 15.08.2009г. около 17.20 часа в гр. Бургас, на ул.”Тодор Александров” на 150 метра след сервиз „Хонда”, в посока кръстовище „Трапезица” при управление на МПС – лек автомобил марка „Алфа Ромео 156” с рег. № А 6159 КР нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 21, ал.2 от ЗДвП и чл. 47, ал.3 от ППЗДвП като се движел със скорост от 125 км/ч при ограничение на скоростта със знак В – 26 от 80 км/ч, вследствие на което допуснал пътно – транспортно произшествие с движещия се в платното за насрещно движение лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № А 8862 ВА, управляван от К.Я. И. и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – К.Я. И., Р.Т.Д. и Д.Д.К., като деянието е извършено в пияно състояние и случаят се явява особено тежък.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на първия ищец Д.К.Д. в качеството му на родител и законен наследник на Д.К. и в качеството му на съпруг и законен наследник на Р.Д. общо обезщетение в размер на 200 000 лева неимуществени вреди и 2 000 лева – имуществени вреди.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на втория ищец Н.Д.Д., в качеството на син и законен наследник на Р.Д. обезщетение в размер на общо 100 000 лева неимуществени вреди.

Ищците твърдят, че собственика на автомобила – В.А., причинил виновно настъпването на ПТП, е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност” със Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Общо застраховане” АД  за което притежава застрахователна полица № 065090460449/05.07.2009г. с валидност 06.07.2009г. – 05.07.2010г.

Твърдят още, че между тях и починалите е съществувала изключителна привързаност, отношенията им били топли, разчитали един на друг и живеели съвместно. С внезапната смърт на двама от членовете на семейството им е било нарушено психическото им равновесие.

         Тъй като ищците, имат качеството на пострадали, предявяват настоящите искове, с които претендират от Застрахователя „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД по сключена застраховка „Гражданска отговорност” на прекия извършител, заплащане на следните суми : за Д.К.Д. – 200 000 лева неимуществени вреди и 2000 лева имуществени вреди /разходи за погребение и последващи ритуали/, а за Н.Д.Д. сумата от 100 000 лева – неимуществени вреди, причинени от смъртта на майка му. Сумите са претендирани, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на увреждането – 15.08.2009г. до окончателното изплащане на задължението.

         ИМ е връчена редовно на ответника, който в указания от съда едномесечен срок е представил отговор. В същия ответника не оспорва допустимостта и основателността на предявените искове. Оспорва се размера на исковите претенции относно неимуществените вреди – болки и страдания, като се навеждат доводи за прекомерност. По отношение на претендираните имуществени вреди – разходи за погребения, се заявява, че същите са в рамките на обичайното и не се навеждат възражения.

         В с.з. ищците се явяват лично и с процесуален представител по пълномощие, като поддържат изцяло исковата претенция и молят съда да постанови решение, с което уважи същата. Претендира се заплащане на направените деловодни разноски.

         В с.з. ответното дружество се представлява от процесуален представител по пълномощие, който възразява по отношение на претендирания размер неимуществени вреди, като счита същия за завишен.

От фактическа страна се установява следното :

Страните не спорят по установения в хода на НОХД № 253/2010г. на Бургаски окръжен съд механизъм на процесното ПТП, настъпило на 15.08.2009г. в гр. Бургас, ул. „Тодор Александров”. Установено е, че лекият автомобил „Алфа Ромео 156” управляван от В.А. се движил в дясната лента в посока центъра на гр. Бургас със скорост 125 км/ч. Наближил отклонението към сервиз „Хонда”, находящ се в дясно от аварийната лента. Водачът А. предприел изпреварване, с цел минаване в най - лявата лента, без да се убеди, че друг автомобил преди него е подал ляв мигач и е предприел изпреварване. По повод предприетата маневра водачът А. завил рязко на ляво волана на автомобила.

Поради високата скорост възникнала силна центробежна сила и лекият автомобил „Алфа Ромео 156” поднесъл и със странично приплъзване, като се въртял по посока обратна на часовниковата страна, достигнал затревената разделителна ивица. Първоначално лекия автомобил се ударил в бордюра с предно дясно колело, след това с дясно задно колело и десния заден калник. В резултата на този удар автомобила”прелетял” на разделителната ивица диагонално и се приземил в нейния ляв край спрямо посоката към град Бургас, като същевременно се превъртял около надлъжната си ос, в направление обратно на часовниковата стрелка гледано отпред.

В същото време по насрещната лява лента за движение се движил лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № А 8862 ВА, управляван от К.Я. И. със скорост около 40-50 км/ч. Освен водача на автомобила, пътували и още двама пасажери – пострадалите Д.Д.К., която седяла на предната седалка и Р.Т.Д., която стояла на задната седалка.

Вследствие на „прелитането” с висока скорост 125 км/ч над разделителната ивица на лекия автомобил „Алфа Ромео 156” управляван от В.А., настъпил сблъсък между него и лекия автомобил „Фолксвагел голф”, управляван от К.Я., в дясната лента за движение по посока към кръстовището Бургас – Созопол.

След сблъсъка, двата автомобила се завъртели и преобърнали. Вследствие на настъпилото ПТП са починали водача на лекия автомобил „Фолксваген Голф” и пасажерите в него Д.Д.К. и Р.Т.Д..

С влязла в сила присъда № 229/09.06.2010г. постановена по НОХД № 253/2010г. по описа на Окръжен съд - Бургас, изменена с решение № 192/05.11.2010г. постановено по ВНОХД № 200/2010г. на Апелативен съд – Бургас, подсъдимият В.Н.А. е признат за виновен в това, че на 15.08.2009г. около 17.20 часа в гр. Бургас, на ул.”Тодор Александров” на 150 метра след сервиз „Хонда” в посока кръстовище „Трапезица” при управление на МПС – лек автомобил марка „Алфа Ромео 156” с рег. № А 6159 КР нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 21, ал.2 от ЗДвП и чл. 47, ал.3 от ППЗДвП като се движел със скорост от 125 км/ч при ограничение на скоростта със знак В – 26 от 80 км/ч, вследствие на което допуснал пътно – транспортно произшествие с движещия се в платното за насрещно движение лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № А 8862 ВА, управляван от К.Я. И. и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – К.Я. И., Р.Т.Д. и Д.Д.К., като деянието е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол 1.65 промила и случаят се явява особено тежък.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на първия ищец Д.К.Д. в качеството му на родител и законен наследник на Д.К. и в качеството му на съпруг и законен наследник на Р.Д. общо обезщетение в размер на 200 000 лева неимуществени вреди и 2 000 лева – имуществени вреди.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на втория ищец Н.Д.Д., в качеството на син и законен наследник на Р.Д. обезщетение в размер на общо 100 000 лева неимуществени вреди.

Ответникът не оспорва, че собственика на автомобила – В.А., причинил виновно настъпването на ПТП е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност” със Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Общо застраховане” АД за което притежава застрахователна полица № 065090460449/05.07.2009г. с валидност 06.07.2009г. – 05.07.2010г.

Внезапната смърт в семейството и то на двама членове, майка и дъщеря, е причинила силен емоционален стрес на двамата ищци. При разпита на св. Р.Г., близка на семейството, се описва спомен от погребението с два ковчега в стаята, при което скърбящите са плачели първо на единия, после на другия ковчег. След инцидента е настъпила коренна промяна в поведението и на двамата ищци. Свидетелката посочва, че ищецът Д. Д. се  е променил изцяло като е станал затворен, изнервен човек, който постоянно плаче, спомняйки си за съпругата и дъщеря си, за начина по който са живеели като задружно семейство. Будел се на сън, бълнувайки имената им. При посещение на гробищата ищецът Д. Д. говорел и споделял всичко със съпругата си. Скърбял силно и за починалата в разцвета на младостта своя дъщеря Д. Д. К., към която бил силно привързан.

От разпита на св. Н. И. се установява, че синът Н. Д. също болезнено преживял загубата на своята майка, с която имал близки отношения на привързаност. Станал затворен и сдържан в емоциите. Настъпилата трагедия го мотивирала да напусне страната и заживее в чужбина, далеч от всичко.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, които като годни, относими и допустими, съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и възприе изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, които възпроизвеждат лични впечатления.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявените искове са с правно основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД.

Същите са допустими, съгласно ТР № 2 от 06.06.2012г. по т.д. № 1/2010г. на ОСТК на ВКС.

Разгледан по същество се явява основателен по следните съображения, а именно :

Предпоставките на иска по  чл. 226, ал. 1 КЗ са следните: деликт при управление на МПС; причинени вреди; застраховка ГО, която покрива гражданската отговорност на деликвента; неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват  от събраните по делото доказателства: Присъда № 229/09.06.2010г., постановена по НОХД № 253/2010г. на БОС, изменена с решение № 192/05.11.2010г. на АпС –Бургас, която на осн. чл. 300 от ГПК е със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Ответникът не оспорва механизма на възникване на ПТП, причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и изключителната вина на водача на лекия автомобил, марка „Алфа Ромео 156”.

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Съгласно ТР № 2 от 06.06.2012г. по т.д. № 1/2010г. на ОСТК на ВКС отговорността на застрахователя не може да бъде по – висока от отговорността на прекия причинител на вредата. Обезщетението за неимуществените вреди, дължимо в конкретния случай от прекия причинител на вредата е определено с решение № 192/05.11.2010г. по НОХД № 200/2010г. на АпС –Бургас в размер на общо 200 000 лева за първия ищец и 100 000 лева за втория ищец. Присъдената сума не е заплатена, дори и частично. Настоящия съдебен състав намира за справедлив определения размер на обезщетение за претърпените от ищците неимуществени вреди. Безспорно, касае се за особено тежък случай при който пострадалите ищци са понесли значителни морални болки и душевни страдания от внезапната смърт на своите близки родственици – съпруга и майка, дъщеря.

При определяне на справедливия размер на обезщетение съдът отчита степента на близост и родствена връзка, съществувалите много добри и хармонични взаимоотношения между всички членове на семейството, както и възрастта на загиналите.

Отчитайки тези обстоятелства в случая, както и липсата на вина и принос у пострадалите за настъпилото ПТП, съдът намира за справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди от ищеца Д.Д. сумата от 100 000 лева за загубата на съпругата Р.Т.Д. и още 100 000 лева за загубата на дъщерята Д.Д.К..

За втория ищец синът Н.Д.Д. също следва да се присъди обезщетение за претърпените болки и страдания от загубата на неговата майка Р.Д., като се отчете тяхната емоционална близост и подкрепа. Съдът намира за справедливо парично обезщетение сумата в размер на 100 000лева, която би следвало да оразмери преживяния емоционален шок и болка от загубата.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както  на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи. Същите не биха могли реално да обезщетят преживяната болка и страданието, което остава за цял живот.

Претенцията за имуществени вреди в размер на 2 000 лева, представляващи разходи за двете погребения, не се оспорва по основание и размер от ответното дружество и предвид, че същата е в обичайния размер, необходим за траурни ритуали, съдът следва да я уважи.

В деня на увреждането възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

Предвид изхода на делото, на осн. чл. 78 от ГПК на ищците следва да бъдат заплатени направените деловодни разноски, доказани до размер от 6490 лева – адвокатско възнаграждение.

Ответникът следва да понесе деловодните разноски, така както ги е направил.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК върху уважените исковете ответното застрахователно дружество следва да бъде осъдено да заплати държавна такса от 4% по сметка на СлОС в размер на 12 080 лева.

 

 

 

Ръководен от гореизложеното, Сливенският окръжен съд

 

                                 Р     Е     Ш     И

 

ОСЪЖДА „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул.”Георги Бенковски” № 3 ДА ЗАПЛАТИ НА Д.К.Д. с ЕГН ********** *** сумата в общ размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, представляващи претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на съпругата Р.Т.Д. и дъщеря Д.Д.К., съответно по 100 000 /сто хиляди/ лева, при възникналото ПТП на 15.08.2009г. в гр. Бургас на ул.”Тодор Александров”, както и сумата в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща разходи за погребения, ведно със законната лихва, считано от 15.08.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул.”Георги Бенковски” № 3 ДА ЗАПЛАТИ НА Н.Д.Д. с ЕГН ********** сумата в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева, представляващи претърпени неимуществени вреди болки и страдания от смъртта на неговата майка Р.Т.Д., при възникналото ПТП на 15.08.2009г. в гр. Бургас на ул.”Тодор Александров”, ведно със законната лихва, считано от 15.08.2009г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”Г. Б.” № * ДА ЗАПЛАТИ НА Д.К.Д. с ЕГН ********** и Н.Д.Д. с ЕГН ********** сумата в размер на 6 490 лева, представляваща деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”Г. Б.” № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 12 080 лева - държавна такса.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :