Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 51

Сливен, 04.06.2012 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                        Сливенският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на десети май  през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………М.Т.…………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова………………………гр .дело № 66 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази:

            Предявен е иск с правно основание чл. 274 ал.1 т.1 пр. последно от КЗ.

            Ищецът твърди в исковата си молба, че на 02.12.2008 г. в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора е настъпило следното произшествие: ответникът С.Ж.Ж. при управление на л.а. „Сеат Толедо" с per. № ВТ4435ВВ е предизвикал ПТП - прегазил е пешеходеца Е.С. В., с което е предизвикал смъртта му, като след деянието избягал от местопроизшествието.

            Към датата на това събитие, гражданската отговорност на водача е била застрахована по полица № 05-5-080130218, издадена от ЗК „УНИКА" АД с валидност от 21.07.2008 г. до 20.07.2009 г. По силата на застрахователния договор, на 23.04.2009 г. в ЗК „УНИКА" АД е постъпила молба за изплащане на обезщетения от страна на упълномощен представител на наследниците на Е.С. В.. Същите се явяват трети увредени лица по смисъла на чл. 265, ал. 2 от Кодекса за застраховането, като имат право да получат обезщетения за неимуществени вреди, понесени вследствие смъртта на техения съпруг и баща. Във връзка с получената претенция, застрахователната компания е регистрирала щета под № 08410600132. В изпълнение на задължението си по застрахователния договор за застраховка „Гражданска отговорност" и по реда, който разпорежда чл. 273 ал. 1 от КЗ, била сформирана застрахователно- експертна комисия и били определени размерите на обезщетения и след сключването на споразумения с правоимащите лица, били изплатени на 10.07.2009 г., 7 броя обезщетения по 35 000.00 лв. –в  общ размер на 245 000.00 лв.

За настъпилото събитие било водено наказателно производство - НОХД № 164/2009 г. по описа на Окръжен съд Сливен, което е приключило със споразумение, с което С.Ж.Ж. се признава за виновен в това, че по непредпазливост е причинил смъртта на Е.С. В., като след деянието е избягал от местопроизшествието, с което е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. „б", предл. 1 във вр. с ал. 1, б. „в" във вр. с чл. 342 ал. 1 от НК. С това си деяние С.Ж., виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог, което поражда правото на регресен иск за ЗК „УНИКА" АД, на основание чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ, за ЗК „УНИКА" АД  По силата на чл. 300 от ГПК влязлата в сила присъда, респективно - споразумение, по НОХД № 164/2009 на ОС Сливен е задължителна за съда, разглеждащ гражданскоправните последици от престъплението, относно авторството на деянието, противоправността на деянието и виновността на дееца.

Моли съда да постанови решение, с което осъди С.Ж.Ж. да плати на Застрахователна компания „УНИКА" АД сумата в размер на 25 100.00 лв., представляваща частичен иск от общо дължимата сума в размер на 245 000.00 лв. - платено обезщетение по договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", законната лихва върху присъдената главница от датата на завеждане на исковата молба до окончателното погасяване на задължението, както и всички направени деловодни разноски, в това число платена държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК.

Ответникът е депозирал  срок в писмен отговор, в който оспорва изцяло основателността на предявения иск. Твърди че не са налице условията за ангажиране на регресната му отговорност, тъй като нито е бил употребил алкохол по време на инцидента, нито се е отклонил от проверка за такъв, тъй като не му била взета проба веднага, а по-късно при поискване е предоставил кръвна проба. Възразява също така, че ищецът не е имал основание да заплати обезщетения в такъв размер, тъй като неимуществените вреди са в по-малък размер, тъй като отношенията между пострадалия и неговата съпруга и деца не са били добри, а освен това е налице сериозно съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия, който е лежал мъртвопиян на платното. Моли съда да отхвърли иска изцяло или частично, като му присъди разноски.

            В съдебно заседание, ищецът, чрез своя пълномощник поддържа предявения иск.

            Ответникът, чрез пълномощника си оспорва иска.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 02.12.2008 г. в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, ответникът С.Ж.Ж., при управление на л.а. „Сеат Толедо" с per. № ВТ4435ВВ нарушил правилата за движение, като не съобразил скоростта си с атмосферните условия, състоянието на пътя, с конкретните условия на видимост и не спрял при възникнала опасност за движението, движейки се със скорост 55 км. в час, при максимално разрешена 50 км. в час, като не уведомил и не останал на мястото на произшествието до пристигането на представител на МВР и до пристигането му съобразно необходимостта да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалия, причинил по непредпазливост смъртта на  Е.С. В. ЕГН ********** *** Загора, като след деянието избягал от местопроизшествието.

            За настъпилото събитие, било водено наказателно производство - НОХД № 164/2009 г. по описа на Окръжен съд Сливен, което е приключило със споразумение, с което С.Ж.Ж. се признава за виновен в това, че по непредпазливост е причинил смъртта на Е.С. В., като след деянието е избягал от местопроизшествието, с което е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. „б", предл. 1 във вр. с ал. 1, б. „в" във вр. с чл. 342 ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода” з срок от две години, изпълнението на което, на основание чл. 66 от НК, се отлага за изпитателен срок от четири години, считано от влизане в  сила на споразумението.

 

            Към 02.12.2008г., гражданската отговорност на водача е била застрахована по полица № 05-5-080130218, издадена от ЗК „УНИКА" АД с валидност от 21.07.2008 г. до 20.07.2009 г. По силата на застрахователния договор, на 23.04.2009 г. в ЗК „УНИКА" АД е постъпила молба за изплащане на обезщетения от страна на упълномощен представител на наследниците на починалия Е.С. В.- А.Д.В. – съпруга и деца – А.Е. В., С.Е. В., Д. Е. В., Л. Е. В., С.Е.В. и А. Е. В..

Във връзка с получената претенция, застрахователната компания е регистрирала щета под № 08410600132. В изпълнение на задължението си по застрахователния договор за застраховка „Гражданска отговорност" и по реда, на чл. 273 ал. 1 от КЗ, била сформирана застрахователно- експертна комисия и били определени размерите на обезщетения и след сключването на извънсъдебни споразумения с правоимащите лица на 04.06.2009г., били изплатени на 10.07.2009 г., 7 броя обезщетения по 35 000.00 лв. –в  общ размер на 245 000.00 лв. (видно от заключението на назначената съдебно –счетоводна експертиза). Ищецът не е представил доказателства, установяващи дали при определянето на размера на обезщетението е отчетена вина на пострадалия.

По делото е назначена съдебно-медицинска експертиза, от заключението на която се установява че видно от установените концентрации на етилов алкохол в кръвта и урината взети по време на аутопсията на трупа – 4,04 промила в кръвта и 4,51 промила в урината, пострадалият по време на произшествието се намирал в състояние на смъртоносна степен на остро алкохолно отравяне в стадий на елиминация на алкохола. Лицата с такава концентрация на етилов алкохол в кръвта си в повечето случаи са в тежко коматозно състояние, което много често завършва със смъртта им вследствие парализа на жизненоважните центрове в мозъчния ствол, като това са центърът на дишането и сърдечно-съдовият център. В случая, видно от външния оглед и аутопсията на трупа на пострадалия, причината за настъпването на смъртта му е тежката несъвместима с живота съчетана травма, като най-голямо значение за настъпването на смъртта са имали разкъсванията и размачкванията на белите дробове и сърцето. Налице са били и данни за притискане на снагата на пострадалия и механична асфиксия. Непосредствената причина за настъпването на смъртта е била острият хеморагичен и травматичен шок. Настъпването на смъртта на пострадалия е пряка и непосредствено последица на получените травматични увреждания при възникналото пътно-транспортно произшествие.

Водачът на катастрофиралия автомобил, С.Ж.Ж. е напуснал мястото на произшествието и се прибрал в дома си. Впоследствие, на 03. 12. 2008г., в 03. 25ч. му е била взета кръвна проба и при газхроматографското изследване на същата не е било установено наличие на етилов алкохол в нея. В делото не се установиха данни, които да говорят, че същият е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол преди това време.

            От показанията на разпитаните свид. М., се установява че пострадалия е лежал мъртвопиян на пътното платно, около час преди инцидента.  От показанията на свид. Г. се установява че Е. В. е работел в с. Полско пъдарево, от около година и живеел сам. За този период го посетила съпругата му за около седмица и дъщеря му Л.. От показанията на свид. А.В., съпруга на починалия се установява че отношенията в семейството били такива на обич и привързаност и пострадалия липсва на децата си и на нея.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства. На основание чл. 300 от ГПК , прие за установено, че деянието е извършено от ответника и  е извършено виновно, включително и по въпроса, че ответникът е напуснал местопроизшествието, тъй като влязлото в сила споразумение има силата на присъда и обстоятелството че причинителя е избягал от местопроизшествието е елемент от състава на престъплението. Ответникът е оспорил представеното удостоверение за наследници и в подкрепа на направеното оспорване не е представил доказателства, поради което съдът приема че оспорването е неуспешно. Оспорил е също така, факта че е платено на наследниците на пострадалия, за което обстоятелство е назначена експертиза, която дава заключение, че плащането е извършено.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 274 ал.1 т.1 пр. последно от КЗ.

Налице са условията за ангажиране на регресната отговорност на причинителя на вредата спрямо застрахователя, който е изпълнил задължението си по договора за застраховка и е изплатил обезщетения на наследниците на починалия. Основанието за ангажиране на тази отговорност е пр. последно на цитираната норма, което предвижда  такава при виновно отклоняване на водача от задължението да се подложи на проверка за алкохол. Ответникът твърди че факта че не е останал на местопроизшествието не може да се отъждестви с отказа да бъде проверен за алкохол. Този довод настоящата инстанция намира за несъстоятелен. Едно от задълженията на водач на МПС, който е причинил ПТП е да остане на местопроизшествието до пристигането на органите на МВР, а същите са длъжни да установят с техническо средство  и чрез кръвни изследвания дали водача, причинил ПТП е употребил алкохол. Ответникът не може да черпи право от собственото си противоправно поведение (напуснал виновно местопроизшествието), като твърди че не е отказвал да извърши проверка за алкохол. Последващата проверка, извършена на 03.12.2008г. в 03.25часа (видно от експертизата, която е била отрицателна за употреба на алкохол) не дава основание да се приеме че той не се е отклонил от проверка за алкохол.

С оглед събраните доказателства, за търпените неимуществени вреди от съпругата и децата на починалия, съдът намира че ищецът правилно е определил размера на присъдените обезщетения, като е съобразил конкретните обстоятелства и практиката относно техния размер. Пострадалият е бил на възраст 56г., пенсионер по инвалидност, децата му са били пълнолетни. Въпреки това обаче, неговата загуба им е причинила болки и страдания, тъй като, като техен родител той е бил привързан към тях и те към него, отношенията им са били много добри.

Ответникът, в настоящото производство има право да противопостави на ищеца, всички възражения, които има, включително и това за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия. Направеното възражение, съдът намира за основателно. С поведението си – да лежи мъртвопиян на пътното платно, през нощта, пострадалия се е поставил в положение което изключително е улеснила настъпването на ПТП. При констатирането на тези факти,  следва да се приеме че е налице 50% съпричиняване на вредоносния резултата от страна на пострадалия и обезщетението определено в размер на 35 000лв. да бъде намалено до размера от 17 500лв. за всеки от наследниците на Е. В. или общо 122 500 лв.

Тъй като настоящия иск е предявен като частичен, за сумата 25 100лв., която се покрива от общия размер на обезщетението – 122 500 лв., той следва да бъде уважен в пълен размер.

При този изход на производството, ответникът дължи на ищеца направените разноски в пълен размер – 1 154 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 952лв.

                        Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

            ОСЪЖДА С.Ж.Ж. ЕГН ********** *** Загора  да заплати на ЗК „УНИКА” АД, ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление гр. С. 1612, ул. „Ю.” № *-* сумата от 25 100 лв. (двадесет и пет хиляди и сто лева), част от цялата сума от 122 500 лв.(сто двадесет и две хиляди и петстотин лева), на основание чл. 274 ал.1 т.1, предл. последно от КЗ, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, заплатено на 10.07.2009г. на наследниците на Е.С. В. *** Загора, починал на 02.12.2008г., ведно със законната лихва за забава, считано от 10.02.2012г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата 2 106 лв. разноски.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :