Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № *4

 

Сливен, 02.07.2013 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание тринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………И.К.……………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова……гр.дело № 737  по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 226 ал.1 от КЗ.

Ищецът Г.М.Д. твърди, че на 12.10.2011 г. е пострадал при ПТП в гр. Стара Загора причинено му от С. П.С. при управлението на л.а. „Мазда 626” с рег. № СТ0479АР. Твърди, че при управлението на л.а. С. С. е нарушил правилата за движение и причинил на ищеца двустепенна средна телесна повреда изразяваща се в разстройство на здравето временно опасно за живота му, а именно черепно мозъчна травма; разкъсно-контузна рана в челната област на главата с подлежащо счупване на челната кост на черепния покрив; сътресения и контузия на мозъка; кръвоизлив в меките мозъчни обвивки, протекъл с пълна загуба на съзнанието за продължително време. Твърди, че в резултат на нараняването е бил настанен в Неврохирургично отделение на МБАЛ „Проф. С. Киркович” – Стара Загора и е бил продължително време в безсъзнание. Престоят му в болничното заведение бил 20 дни.  Твърди, че лечението в домашни условия и възстановяването му продължило за срок от около 3 месеца. В резултат на увреждането получил също и счупване на носа, с което дишането му било затруднено и до момента е такова; избиване на три долни предни зъба, който са му причинили затрудняване на дъвченето и говоренето и все още има главоболие и нарушено зрение на лявото око. Твърди, че последица от нараняването било обстоятелството, че следвало да извършва нагревки, за да облекчи болките в крайниците и лявото си рамо. Твърди, че лечението му продължава и до момента с медикаменти в домашни условия. МПС-то с което е станало ПТП-то е било застраховано по застраховка „Гражданска отговорност” при ответното дружество ЗК „Български имоти” АД. С оглед изложеното счита, че са налице основанията на чл. 226 ал. 1 от КЗ за ангажиране отговорността на ответника за заплащане на обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на непозволеното увреждане в размер на 90 000 лева, изразяваща се в претърпени болки и страдания и трайни увреждания, ведно със законната лихва за забава от момента на настъпване на събитието 12.10.2011 г., до окончателното изплащане на сумата. Твърди, че в резултат на увреждането е претърпял имуществени вреди в общ размер 1 966 лв., от които 250 лв. щети по велосипеда, сумата 1 116 лв. представляваща сума за платена за ползваните от него лекарства, за престой в болнично заведение; транспортни разходи и сумата 600 лева представляваща сума заплатена за болногледачки.

Ответната страна е депозирала в срок писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Не оспорва обстоятелството, че е налице валидно застрахователно правоотношение между ЗК „Български имоти” АД и лицето С. П.С.. Посочено е, че е налице универсално правоприемство между застрахователя ЗК „Български имоти” АД, като същият се е влял в ЗАК „Булстрад Виена иншурънс груп” и е заличен като търговско дружество. Възразява, че не са налице предпоставките за ангажиране отговорността на застрахователя, тъй като липсва доказано виновно поведение от страна на водача на ППС. Приложеното постановление по ДП № 4831 от 2011 г. няма характер на присъда или решение по чл. 78а НК и не се ползва със задължителна сила за гражданския съд. Твърди, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат, тъй като ищецът не се е движил в най-дясната граница на платното си за движение, не е подал сигнал с ръка за извършената маневра и е навлязъл внезапно в платното за движение на водача на л.а. Твърди, че поведението на ищеца е станало причина за настъпване на събитието и това обстоятелство изключва отговорността на водача на л.а. и съответно не са налице условията за ангажиране отговорността на застрахователя. Оспорва предявените искове по размер, като счита, че същите са недоказани от събраните доказателства, а освен това част от описаните вреди не са пряка и непосредствена последица от събитието, а именно счупване на носа; избиване на три долни предни зъба и нарушаване зрението на лявото око. Оспорва изцяло претенцията за имуществени вреди, като твърди, че същите не са пряка и непосредствена последица от увреждането и че липсват доказателства да са извършени. Възразява срещу приемането на доказателство експертиза извършена в наказателното производство.

В съдебно заседание, ищецът чрез своя пълномощник,  поддържа предявените искове. В с.з. е поискал и съдът е допуснал изменение на иска за неимуществени вреди чрез намаляването му по размер, като същия да се счита заведен за сумата 50 000лв. Претендира разноски.

Ответникът, в с.з. поддържа изложеното в отговора. Претендира разноски върху отхвърлената част от иска.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 12.10.2011 г. около 7,30 ч., в гр. Стара Загора свидетелят С. П.С. управлявал лек автомобил „Мазда 626” с Рег. № СТ 04 79 АР, по ул. „Иван Вазов” в посока от юг на север, като се движел със скорост около 60 км./ч. При тази скорост, опасната му зона за спиране е била около 38 м.

В района на магазин „Лидъл”, на западния тротоар на улицата, ищецът управлявал велосипед, като предприел косо пресичане на платното при управление на велосипеда. Липсват доказателства велосипедистът да е подал знак с ръка за извършваната от него маневра. В момента на навлизането му на платното, автомобилът се е намирал на разстояние от около 95 м от мястото на удара. Водачът на автомобила възприел опасността на разстояние 20,4 м преди мястото на удара, като в този момент велосипедистът е пресичал разделителната линия на платното за движение. Въпреки предприетата от водача на автомобила маневра „спиране”, настъпил удар в дясната лента, на разстояние 1,45 м от разделителната линия. При този удар велосипедистът паднал върху предния капак и счупил челното стъкло. В процеса на удара ищецът е бил изтласкан напред и надясно, и е паднал на разстояние 18,1 м от мястото на удара.

В резултат на удара и от съприкосновението на черепа на пострадалия с твърда повърхност, той е получил тежка черепно-мозъчна травма изразяваща се в мекотъкънен оток в челната част на главата; разкъсно-контузна рана в челната част на главата; счупване на свода да черепа в ляво и по покрива на лявата очница; сътресение на мозъка; контузия на мозъка и мозъчен оток. Тези увреждания били установено  при прегледа му след приемането му в спешното отделение на МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД – Стара Загора.  При приемането му, видно от заключението на съдебно-медицинската експертиза, след инцидента е направена, по назначение на дежурния лекар, рентгенография на носни кости, на която се описва счупване на същите, но това увреждане не е споменато в бележките на приемащия лекар и от лекуващия го лекар в неврологично отделение. В медицинската документация по случая не е споменато и загубата на зъби и нарушение на зрението.

При приемането му в болница, ищецът бил неадекватен и престоял в болницата около 20 дни. Според заключението на съдебно-медицинската експертиза, уврежданията на меките тъкани и костните структури са оздравели още в болничния и ранния следболничен период, а заедно с тях е отзвучала и болката. В конкретния случай компресията на мозъка е претърпяла обратно развитие. Общо мозъчните увреждания са претърпели обратно развитие още в болничния период. Уврежданията от мозъчните контузии се характеризират с главоболие, лесна уморяемост, липса на концентрация, емоционална нестабилност и паметови смущения. Видно от показанията на разпитаната свидетелка Петкова, тези оплаквания са били на лице при ищеца. От прегледа на ищеца от вещото лице Й., изготвило експертизата, се установява, че този синдром е още наличен при ищеца, а обратното му развитие трае неопределено дълго време или остава дефинитивен.

Във връзка с причинените увреждания на ищеца на същия са били изписани с рецепта от лекуващия лекар лекарствата „Ноотропил” и „Невробекс”. По делото е представена касова бележка за закупуване на „Ноотропил” на стойност 11,36 лв.

Според заключението на съдебно-медицинската експертиза, останалите лекарства закупени по представените рецепти или не са изписани от лекуващ лекар на ищеца, или нямат отношение към лекуването на посочените увреждания.

 От заключението на назначената авто-техническа експертиза, освен механизма на настъпилото ПТП се установява, че и водачът на автомобила, и велосипедистът са имали техническа възможност да възприемат опасността в момента на навлизане на велосипедиста на платното за движение и да предотвратят ПТП. За водачът на автомобила тази възможност е била като намали скоростта или спре преди мястото на удара, а за велосипедиста, като възприеме автомобила, неговата скорост и положение и изчака преминаването му. Техническите причини довели до възникването на ПТП са движението на велосипедиста по платното за движение косо на осовата линия при предприето пресичане на коридора на движение на автомобила, без водачът му да се съобрази с положението и скоростта на автомобила. Технически правилно е било велосипедистът да предприеме пресичане след преминаване на автомобила. Технически неправилното поведение на вода на автомобила при възприемане на опасността е неговата закъсняла реакция. Той е следвало да наблюдава през цялото време платното пред себе си и при възприемане на велосипедиста да намали скоростта на движение до технически безопасна или да предприеме спиране. На мястото на пресичане на велосипеда не е имало пешеходна пътека, светофар, кръстовище или отклонение на платното.

С постановление от 05.07.2012 г. по ДП № 632/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, преписка № 4831/2011 г. по описа на РП – Стара Загора на водача на автомобила е предложено обвиняемият С. С. да бъде освободен от наказателна отговорност по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 343 ал.1 б. „б” предл. 2-ро вр. чл. 342 ал. 1 от НК. Било е образувано НАХД № 1493/2012 г. по описа на РС – Стара Загора, по което ищецът е поискал прекратяване на делото и на основание чл. 343 ал.2 от НК същото е било прекратено.

Гражданската отговорност, на водача на лекия автомобил „Мазда 626”, е била застрахована със застрахователна полица № 04111890035146 със срок на валидност от 06.07.2011 г. до 05.07.2012 г. от „Български имоти” АД.  Ответникът ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” е универсален правоприемник на ЗК „Български имоти” АД.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа  на събраните по делото гласни и писмени доказателства ценени в тяхната съвкупност. Съдът кредитира изцяло заключенията на двете назначени експертизи, неоспорени от страните, тъй като няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещите лица. Тъй като липсва водено наказателно производство и присъда, всички елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане подлежат на пълно главно доказване в настоящото производство от ищеца.

На база на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е доказан по своето основание, но е предявен в завишен размер

Правното основание на предявените искове е чл. 226, ал. 1 от КЗ, която разпоредба предвижда възможност за увредените, спрямо които застрахования е отговорен, да искат заплащане на обезщетение пряко от застрахователя.

            С противоправното си деяние, което е извършено виновно,  застрахования е причинил на ищеца неимуществени вреди – изразяващи се в болки и страдания от причинените телесни повреди. Налице е причинна връзка между  противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствена последица от причиненото увреждане на ищеца.

От събраните доказателства, съдът приема за установено, че в резултат на настъпилото ПТП на ищеца са причинени тежка черепно-мозъчна травма с изброените увреждания във фактическите констатации на съда и счупване на носа. Въпреки че само първото от тези увреждания е констатирано и описано при приемането на ищеца в болница, то с оглед заключението на вещото лице и обстоятелството, че на пострадалия е била назначена веднага рентгенография и на нея е разчетено счупване на носа, съдът намира, че следва да приеме, че и това увреждане е пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП.

За другите твърдени увреждания, а именно избиване на зъби и нарушение на зрението, макар и в заключението на вещото лице да е посочено, че по принцип биха могли да бъдат последица от удара, липсват други доказателства установяващи тяхното наличие към момента на увреждането, поради което съдът не приема за доказано, че те са пряка и непосредствена последица от ПТП-то. В резултат на описаните по-горе увреждания, ищецът е търпял болки и страдания със значителен интензитет, като болничният му престой е бил в продължение на 20 дни и по време на този престой той е изпитвал значителни болки.  Видно от заключението на вещото лице, част от болките са отшумели към настоящия момент, но са налице последствия от претърпените мозъчни контузии, които още не са отшумели и е възможно да не отшумят. От показанията на разпитаната свидетелка се установява, че ищецът, макар и да е бил в напреднала възраст не е страдал от заболявания и причинените му травми са влошили общо здравословното му състояние и са променили качеството му на живот.

С оглед изложеното и на основание чл. 52 от ЗЗД, съдът намира, че ищецът е претърпял неимуществени вреди, като паричния еквивалент за обезщетяване на същите следва да бъде в размер на общо 50 000 лв.

          Ответникът е направил възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от поведението на пострадалия с правно основание чл. 51 ал.2 от ЗЗД. Възражението е основателно и доказано. От заключението на авто-техническата експертиза се установява, че ищецът е допринесъл в голяма степен за настъпването на ПТП, като е предприел технически неправилна маневра, не е съобразил поведението си с обстановката на пътя и е имал възможност да предотврати ПТП, като пропусне приближаващия се автомобил. От същото заключение следва да бъде направен извода, че водачът на автомобила и велосипедиста са допринесли в равна степен за настъпването на ПТП всеки от тях, поради което съдът намира, че следва да признае съпричиняване на вредоносния резултат в размер на 50%, с което да намали определеното по-горе обезщетение и присъди на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25 000 лв. Искът до пълния му размер следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

На ищецът се дължат лихви за забава върху присъденото обезщетение считано от датата на увреждането до окончателното заплащане на сумата.

          По отношение на предявения иск за имуществени вреди, същият е основателен и доказан до размера от 11,36 лв.

Не се установиха причинените имуществени вреди претендирани от ищеца да са пряка и непосредствена последица от увреждането. По отношение на разходите за лекарства освен посочения по-горе, не се установи други, които да са били предписани на ищеца, да са закупени от него и те да са във връзка с лекуване на претърпените увреждания от ПТП.

По отношение на претендираните разходи за болничен престой не са представени доказателства за такива и техния размер. По отношение на претендираните разходи за болногледачка, не са представени доказателства за извършени такива разходи. По отношение на претенцията за имуществени вреди от унищожаването на велосипеда искът също е недоказан, тъй като ищецът не е събрал доказателства в тази връзка. По отношение на твърдените имуществени вреди, представляващи разходи за гориво, същите не са доказани, тъй като не са събрани доказателства защо са извършени пътувания с автомобил на тези дати, нито доказателства, че тези разходи са направени от ищеца, а напротив дори в исковата молба се твърди,че същите са направени от дъщеря му.

          С оглед изложените съображения предявеният иск за присъждане на имуществени вреди следва да бъде уважен до посочения размер и отхвърлен до пълния му размер, като неоснователен и недоказан.

          Ответникът дължи държавна такса върху присъдените обезщетения в размер на 1000,45 лв. , както и сумата 230 лв. депозит за експертизи от бюджетните средства на съда. Ответникът дължи на ищеца разноски, съразмерно на уважената част от исковете в размер на 1 200лв.

          Ищецът дължи на ответника разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете в размер на 894лв. ( от  общо 230лв. за експертизи и 1 489лв. юрисконсултско възнаграждение).

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. С., площад „П.” № * да заплати на Г.М.Д. *** със съдебен адрес гр. С., к-с „П.” ет. * офис * чрез адв. С.С., сумата от 25 000 (двадесет и пет хиляди лева), представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от непозволено увреждане, ведно със законната лихва за забава, считано от 12.10.2011 г. до окончателното изплащане на сумата; сумата от 11,36 лв. (единадесет лева и тридесет и шест стотинки), представлява претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане ведно със законната лихва за забава, считано от 12.10.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 1 200лв., направени разноски.

ОТХВЪРЛЯ предявените искове до пълните им размери като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

ОСЪЖДА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. С., площад „П.” № * да заплати на по сметка на Окръжен съд –Сливен сумата 1 230,45 лв.

ОСЪЖДА Г.М.Д. *** със съдебен адрес гр. С., к-с „П.” ет. * офис * чрез адв. С.С. да заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. С., площад „П.” № *, сумата 894 лв. направени разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :