Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      85

 

     гр. С.,  04.12.2013г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на четвърти ноември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря М.Т. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 126 по описа на СлОС за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от В.А.В. против ЗАД „ЕВРОИНС”, в която се твърди, че на 27.05.2008г., около 20:45 ч. в гр. С. на бул. „С.С.”, водачът Д.К., управлявайки собствения си лек автомобил, нарушил правилата на ЗДвП, в резултат на което по непредпазливост причинил на ищеца множество телесни повреди, представляващи престъпление по чл. 343а ал.1 б.”а” предл.2 от НК. Твърди се, че за извършеното деяние  било образувано ДП № 36/2008г. по описа на Военна окръжна прокуратура - Сливен, а впоследствие и НОХД № 20/2008г. по описа на Сливенски военен съд. По делото на подс. Д.К. било наложено административно наказание „Глоба” като съдебния акт е влязъл в сила на 19.10.2008г. Твърди се, че по време на наказателния процес не е предявяван граждански иск. Твърди се още, че по отношение на МПС - л.а. „Сеат толедо”, с рег. № У 2066 АК, е била сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” с полица № 071080151689/26.03.2008г., покриваща съответните застрахователни рискове по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” до 26.03.2009г. Застрахователната полица била сключена с ответното застрахователно дружество.

Вследствие на ПТП-то, ищецът твърди, че е получил следните телесни повреди: контузия на мозъка, установени огнищни кръвоизливи в тилните области на двете големи мозъчни хемисфери, оток на мозъка и безсъзнателно състояние до степен кома, продължила 11 дни. Също така множество травми в областта на главата, гръдния кош и крайниците, множествени кръвоизливи причинили шоково състояние и контузия на белите дробове. Счупване на двете раменни кости и на костите на лявата предмишница.

Тежкото здравословно състояние, вследствие на гореизброените телесни повреди, наложило прекъсване на училище и завършване на 8 клас задочно, което създало значителни затруднения за ищеца. Твърди се, че вследствие нанесените телесни увреждания, ищецът търпял болки страдания и неудобства повече от 6 месеца. От болницата в гр. С. ищецът бил преведен в Детска травматология на болница „Пирогов” - София, където неговите родители го придружавали и обслужвали повече от месец. В тази болница били извършени четири оперативни интервенции, като първата е била по фиксиране на счупените кости с метални пирони, а ръцете били закрепени с метални шини, завързани с въжета в определена позиция. Впоследствие няколко пъти били изваждани поставените пирони. Ищецът твърди, че е имал и гипсова превръзка на левия крак и около 20 дни е бил на подлога, след което е ползвал памперси. Едва след 40 ден е започнал да прави опити да се обслужва сам. След изписване от болницата е провел рехабилитация в гр. С. с продължителност около един месец. Пълното възстановяване на движенията е настъпило след една година, като през целия този период от време ищецът е търпял болки и страдания. Предвид гореизложеното, от съдът се иска да постанови решение, с което осъди ответното дружество да заплати на ищеца обезщетение за търпените неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания за всяка телесна повреда по 12 000 лв. или общо сумата от 36 000 лв. Претендира се заплащането и на имуществени вреди, представляващи разходи за закупени лекарства, консумативи и прегледи в размер на 1781,54 лв. за които разходи се представят фактури и касови бележки.

Исковата молба е връчена редовно на ответното дружество, което в законоустановения срок е депозирало отговор по реда на чл. 131 от ГПК. В същия се оспорва основателността и размера на предявените искове.  Твърди се, че се претендира обезщетение в изключително завишен размер, съобразно принципа на справедливостта и трайната съдебна практика. Прави се възражение за наличие на съпричиняване от страна на пострадалото дете за настъпилия вредоносен резултат. Съпричиняването е мотивирано с липсата на родителски контрол върху детето, както и наличието на съдържанието на алкохол в кръвта на детето - 1,32 промила. Посочва се, че ищецът не е пресичал на специално обозначеното за пресичане място и е нарушил разпоредбите на ЗДвП.  По отношение на претенцията за имуществени вреди се навеждат възражения, че от представените фактури и самостоятелни фискални бонове, не е видно за какви лекарства са направени посочените разходи и съответно тяхната връзка с лечението на ищеца. Прави се възражение за изтекла погасителна давност по отношение на претенцията за мораторна лихва, позовавайки се на кратката 3-годишна давност.

В с.з ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковите претенции и моли същите да бъдат уважени.

В с.з. ответното дружество не се представлява. Представя подробно аргументирано писмено становище по основателността на исковите претенции.

След анализ на събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното :

На 27.05.2008г., около 20:45 ч. в гр. С. на бул. „С.С.”, водачът Д.К., управлявайки собствения си лек автомобил, нарушил правилата на ЗДвП, в резултат на което по непредпазливост причинил на ищеца множество телесни повреди, представляващи престъпление по чл. 343а ал.1 б.”а” предл.2 от НК. За извършеното деяние  било образувано ДП № 36/2008г. по описа на Военна окръжна прокуратура - Сливен, а впоследствие и НАХД № 26/2008г. по описа на Сливенски военен съд. С решение № 26/03.10.2008г. подс. Д.К. е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „Глоба”. Решението е влязло в законна сила на 21.10.2008г. По време на наказателния процес не е предявяван граждански иск.

Механизмът на произшествието е следният: лек автомобил Сеат се е движил по ул. Ст. С. в посока от север на юг, южно от кръстовището за кв. Дружба, в източната част на платното, без да е указано че движението е двупосочно, със скорост около 48 км/ч. Опасната зона на спиране при определената скорост е била 36 м. В близост до бл.27 на кв. Дружба, на разделителния остров между източната и западната част на платното по отъпкана пътека са се движили двама пешеходци , съответно на 14г. и на 16г. Двамата спират върху разделителния остров в близост до десния бордюр на източната част на платното, за да изчакат преминаващи автомобили. В този момент е преминавал неизвестен автомобил от юг на север спрямо избраната посока на експертизата. След преминаването на този автомобил пешеходецът В.В. предприема пресичане без да възприеме наличието на автомобил, движещ се от север на юг.

В момента на навлизане на пешеходецът в платното за движение, автомобилът се е намирал на около 5 м. от мястото на навлизане на детето в платното за движение. Водачът предприема спиране, след като възприема удар в предната дясна част на автомобила. Той не възприема наличието на пешеходци в близост до платното за движение.

Автомобилът удря ищецът с предната си дясна странична дясна част, в зоната на предния десен калник, предната дясна колонка и предното ветрово стъкло. В резултата на настъпилия удар детето полита напред по направление на движение на автомобила, като пада на бордюра, а автомобила спира на разстояние 64.4м южно от напречната мерна линия.

Техническите причини довели до възникване на ПТП :

1.                Навлизане на пешеходеца в платното за движение при наличие на приближаващ се автомобил.

2.                Водачът на автомобила не е възприел наличието на пешеходци в близост до платното за движение, като е възприел първо удара и след това е реагирал на опасността.

3.                Движение на автомобила в насрещната лента за движение без да е налице знак, указващ двупосочно движение.

Вследствие на възникналото ПТП са нанесени множество телесни увреждания на пешеходеца, установени в съдебно – медицинската експертиза, а именно : Травма на главата – мозъчна контузия с мозъчен оток и церебрална кома; Дисторзио на шийни прешлени; Контузия на гръден кош и бял дроб; Фрактури на двете раменни кости в проксималната им част с голяма дислокация; Фрактура на радиален кондил на лява раменна кост; Фрактура в дистална част на лява лъчева част без дислокация; Фрактура на фибуларен малеон в ляво без дислокация.

Възстановяването в болнична обстановка е продължило 52 дни , след което ищецът е продължил с рехабилитация амбулаторна. През този период е възстановил движението на крайниците. От 29.10.2009г. има решение на ТЕЛК № 3739 в което е отразено – ограничени движения в двете раменни стави и лява лакетна става, поради остатъчен хиперкалус, скъсяване на лява раменна кост 3 см. Решението е издадено за съкратен срок с цел клинично експертно проследяване.

При извършения медицински преглед са направени нови рентгенови графии на лява и дясна раменна става, на които е констатирано наличие на хиперкалус. Констатирано е още: лява лакетна става – нормална конфигурация; лява раменна става – пълен обем на движение; дясна раменна става – пълен обем на движение; лява лакетна става – пълен обем на движение; лява гривнена става – пълен обем на движение; движение на пръстите на двата горни крайника в пълен обем, без неврологична симпотоматика, тоест в деня на прегледа 5 години след претърпяното ПТП има пълно възстановяване.

По делото е изслушаната и съдебно – токсологична експертиза във връзка с установеното количество 1.32 промила алкохол /л.41 от ДП № І-53/27.05.2008г. на РС „ВП” – Сливен/ в кръвта на пешеходеца – ищец В. В., към момента на настъпване на ПТП. В заключение вещото лице е посочило, че приетият алкохол – бира е въздействало върху неукрепналия детски организъм по типичен начин, като е предизвикано алкохолно опиване/ интоксикация в лека към степен на тежест и са нарушени функциите на висшата нервна дейност – концентрация, съобразителност, реакция, като алкохолът ги е потиснал значимо, без да се отрази явно на походката, говора и емоциите. В резултата на токсичното алкохолно въздействие върху висшата нервна дейност и сензориума на детето, предприемането на пресичане на булеварда на 27.05.2008г. към 20.45 ч. е било неадекватно на обстановката.

По отношение на МПС - л.а. „Сеат Толедо”, с рег. № У 2066 АК, е била сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” с полица № 071080151689/26.03.2008г., покриваща съответните застрахователни рискове по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” до 26.03.2009г. Застрахователната полица е издадена от ответното дружество.

От разпита на св. А. А. и св. Цв. В. се установя тежкия, продължителен процес на болнична хоспитализация и последващ рехабилитационен период. Ищеца е бил в кома в продължение на 13 дни, а след това са му били извършени няколко тежки медицински интеревенции, с рисков и болезнен постоперативен период. Същия е бил придружаван в болницата от своите родители. Състоянието му е наложи пропускане на една учебна година и завършване чрез самостоятелна форма на обучение.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като еднозначни и безпротиворечиви кредитира изцяло. Съдът даде вяра и кредитира изготвените по делото експертни заключения на автотехническа, медицинска и токсологична експертиза, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е  с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД с  цена на главния иск 37 781.54 лв. - представляващи обезщетение за неимуществени вреди 36 000 лева и обезщетение за имуществени вреди в размер на 1781.54 лева, както и  обезщетение за мораторна лихва, считано от датата на увреждането.

Същият е допустим, но разгледан по същество се явява предявен в завишен размер.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 226, ал.1 от КЗ са следните : настъпването на деликт при управление на МПС, причинени вреди и тяхната причинно - следствена връзка с настъпилото ПТП, застраховка ГО, която да покрива гражданската отговорност на деликвента, неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват от събраните по делото доказателства: Решение № 26/03.10.2008г постановено по НАХД № 26/2008г. на Сливенски Военен съд, с което подс. Д.К. е признат за виновен и освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „Глоба”. Решението е влязло в законна сила на 21.10.2008г. По време на наказателния процес не е предявяван граждански иск.

На осн. чл. 300 от ГПК горепосочения съдебен акт се ползва със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Установен е механизма на възникване на ПТП, причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вината на водача на лек автомобил марка „Сеат Толедо”, с рег. № У 2066 АК.

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Получената тежка съчетана травма безспорно е свързана с болеви синдром, независимо от медикаментозното лечение. След претърпените оперативни интервенции в постоперативния период и по време на превръзки, ищецът е търпял силни болки и страдания. Двата горни крайника са били имобилизирани дълго време / до костно срастване, което е нарушило комфорта и силно е затруднявало обслужването. Последващото отстраняване на Киршнеровите игли също е съпроводено с болеви синдром. Ищецът поради продължителната имобилизация по време на рехабилитацията също е търпял болки и страдания. За справедливо обезщетяване на гореизброните неимуществени вреди - болки и страдания съдът определя обезщетение в размер на 36 000 лева. В случая обаче е налице в голяма степен съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищеца, тъй като същия е пресичал на необозначено за това място в тъмната част на денонощието. Ищецът е бил в нетрезво състояние, което с оглед ниската възраст е причинило несъобразителност и неадекватност в поведението. Поради това определеният размер на обезщетение следва да бъде намален до сумата от 18 000 лева. В останалата част до пълния претендиран размер от 36 000 лева претенцията следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи при установено съществено съпричиняване на вредоносния резултат .

По претенцията за заплащане на обезщетение за претърпяните имуществени вреди в размер на 1 781.54 лева, съдът намира същата за частично основателна. От доказателства по делото, а и предвид ниската възраст на ищеца, следва да се приеме за доказано, че по време на болничния престой в МБАЛСМ „Н.И.Пирогов”ЕАД, отделение „Детска травматология” същият е бил придружаван от един от своите родители, за което са представени 4 бр. фактури с обща стойност 450 лева. Също така ищецът е бил транспортиран до гр.София, за което е издадена фактура № 2167/12.06.2008г. от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – Сливен на стойност 420.00 лева. Видно от изслушаната СМЕ за проведеното лечение са били необходими каршмерови игли/фактура от 20.06.2008г./ на стойност 34.90 лева и к-кт ортопедичен консуматив, шифър 11 /фактура от 2306.2008г./ на стойност 720 лева. Следва да бъдат присъдени и разноски за закупуваните памперси и санитарни материали, закупувани на 24.06., 28.06., 30.06., 25.06., 20.06., 27.06. за които са представени фискални бонове в общ размер на 50.06 лева. Така, претенцията за присъждане на обезщетение за имуществени вреди се явява доказана до общ размер от 1640.06 лева. Установеното по делото съпричиняване на вредоносния резултат от възникналото ПТП следва да рефлектира и върху размера на обезщетение за имуществени вреди, като същото следва да бъде намалено и на ищеца бъде присъдена сумата от 820.03 лева.

По отношение основателността на претенцията касаеща закупени лекарства /представени фискални бонове/ , са необходими  специални комплексни медицински познания, които да определят вида на необходимите лекарства по предписание и тяхното количество. Тъй като ищецът не е направил доказателствени искания в тази посока, въпреки възложената доказателствена тежест, то претенцията следва да бъде отхвърлена като недоказана.

В деня на увреждането 27.05.2008г. възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

Предвид изхода на делото и съобразно уважената част от исковата претенция, на осн. чл. 78 от ГПК на ищеца следва да бъдат заплатени деловодни разноски в размер от 99.63 лева – адвокатско възнаграждение.

Съобразно отхвърлената част на иска, на ответното дружество се дължат разноски в размер от 720.52 лева - юрисконсултско възнаграждение и разноски за възнаграждение на вещи лица.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК върху уважените размери на исковете ответното застрахователно дружество следва да бъде осъдено да заплати държавна такса от 4% по сметка на СлОС в размер на 752.80 лева, както и 450 лева възнаграждения на вещи лица.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА ЗАД „ЕВРОИНС” с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С. 1592, район „И.”, бул „Х. К.” № * ДА ЗАПЛАТИ на В.А.В. *** сумата в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпяни вследствие настъпилото ПТП на 27.05.2008г. в гр. С. на бул. ”С.С.”, ведно със законната лихва, считано от 27.05.2008г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 36 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ЗАД „ЕВРОИНС” с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С.1592, район „И.”, бул „Х. К.” № * ДА ЗАПЛАТИ на В.А.В. *** сумата в размер на 820.03 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпяни вследствие настъпилото ПТП на 27.05.2008г. в гр. С. на бул. ”С.С.”, ведно със законната лихва, считано от 27.05.2008г. до окончателното изплащане на задължението, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 1 781.54 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ЗАД „ЕВРОИНС” с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С. 1592, район „И.”, бул „Х.К.” № *ДА ЗАПЛАТИ на В.А.В. *** сумата в размер на 99.63 лева, деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА В.А.В. *** ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „ЕВРОИНС” с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С.1592, район „И.”, бул „Х. К.” № * сумата в размер на 720.52 лева, представляваща деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА ЗАД „ЕВРОИНС” с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С. 1592, район „И.”, бул „Х. К.” № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски окръжен съд държавна такса в размер на 752.80 лева, както и сумата от 450 лева по сметка „Депозити на вещи лица”.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :