Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 99

Сливен,  03.01.2014 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на деветнадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря… К.И.………………………………….

в присъствието на прокурора…………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова………………гр. дело № 459 по описа за 2013 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е с правно основание чл. 226 ал.1 от КЗ във вр. чл. 45 от ЗЗД.

Ищецът -  С.Б.К., твърди в исковата си молба, че на 18.11.2012 г. в гр.Сливен по бул.”Ичеренско шосе”, водачът Н.С.С. нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал ПТП в  резултат на което, той претърпял редица увреждания, а именно вътречерепна травма от контузия на главата със сътресение на мозъка, разкъсно-контузна рана в дясната тилно теменна област и кръвонасядане на меките тъкани, счупване на малкия пищял на левия крак, счупване на външния кондил от горния край на големия пищял на същия крак в областта на колянната става и множество охлузвания по кожата. Твърди, че произшествието било предизвикано виновно от водача Н.С., за което на същия с решение № 525/13.06.2013 г. по НАХД № 826/2013 г. на Сливенския районен съд било наложено наказание „глоба” и лишаване от права и на основание чл. 78а от НК, бил освободен от наказателна отговорност. Твърди, че  претърпените от него увреждания са в пряка и непосредствена последица от претърпяното ПТП и в резултат на тези увреждания е претърпял болки и страдания, които и към настоящия момент не са отшумели напълно и са свързани с оплаквания от болки и постоянна замаяност. Твърди, че причинените увреждания са били свързани с множество трудности в бита и обслужването му по време на възстановителния период. Твърди, че било затруднено движението му и променен начина на живот. Твърди, че гражданската отговорност на виновния водач била застрахована при ответното дружество, поради което моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати обезщетение в общ размер 34 000 лв., както следва: за причинената телесна увреда счупване на външния кондил от горния край на големия пищял на левия крак – 12 000 лв.; за счупване на малкия пищял на левия крак – 12 000 лв.; контузия на главата – 6 000 лв.; разкъсно-контузна рана – 2 000 лв.; кръвонасядане на меките тъкани – 1000 лв. и охлузвания сумата от 1000 лв., ведно със законната лихва за забава от датата на увреждането, до окончателното заплащане на сумата.

Ответникът е  депозирал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло предявения иск по основание и размер. Твърди, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат, тъй като пострадалия с поведението си е станал причина за настъпването му, тъй като пресичал пътното платно на неопределеното за това място. Оспорва иска по размер и твърди, че същия не съответства на обичайно определените обезщетения за причинените болки и страдания, както и че липсват доказателства, че всички тези увреждания са настъпили в резултат на ПТП.

          В с.з. ищецът лично и чрез своя пълномощник поддържа иска. Претендира разноски.

          Ответникът, чрез писмена молба, поддържа изложеното в отговора и моли иска да бъде отхвърлен. Претендира разноски.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          На 18.11.2012г., в ГР.С., по бул. „Ичеренско шосе“,  в близост до хотел „Империя“, Н.С.С., управлявайки лек автомобил марка “Мерцедес Е 280” с ДК№  СН 55 00 АК, нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал ПТП. Управлявания от С. лек автомобил се движил със скорост около 50 км/ч. Ищецът С.Б.К. предприел пресичане на платното за движение, извън пешеходна пътека и при наличието на приближаващ автомобил. След като възприел пешеходеца – на около 7 метра от  мястото на удара, водачът на МПС, намалил скоростта на 33 км./ч. Същият е имал възможност да избегне сблъсъка с пешеходеца, като предприеме незабавно спиране или намаляване още повече на скоростта, но той е предприел маневра, като е отклонил автомобила вляво, с навлизане в насрещната лента, с цел  да заобиколи пешеходеца. Водачът е реагирал със закъснение от около 6 секунди, като е предприел спиране чрез задействане н спирачната уредба, но въпреки това е настъпил сблъсък между автомобила и пешеходеца. 

          С влязло в сила Решение № 525 от 13.06.2013г. по НАХД № 826/2013г. на СлРС, потвърдено отчасти с Решение № 94/17.07.2013г. по ВНАХД № 347/13 на СлОС,  по реда на чл. 78а от НК, подсъдимият Н.С.С. е признат за виновен за това че на 18.11.2011г. в ГР.С., при управление на МПС - марка “Мерцедес Е 280” с ДК№  СН 55 00 АК, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал.1 и 2 ЗДвП; чл. 116 ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на С.Б.К. 74г., изразяващо се в счупване на малкия пищял на левия крак и счупване на външния кондил от горния край на големия пищял на същия крак в областта на колянната става, което е довело до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник – престъпление по чл. 343 ал.1б. „Б“ предл. 2 от НК, като му е наложена глоба в размер на 1000лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от пет месеца. С Решението на СлОС и потвърдено първоинстанционното решение, като е намалено наказанието лишаване от право за срок от три месеца.

          Гражданската отговорност на водача на автомобила, управляван от Н.С.С. е била застрахована при ответното дружество ЗК „Олимпик- клон България“ по Застрахователна полица № 28112001979337, със срок на валидност 17.08.2012г. до 16.08.2013г.

          В резултат на настъпилото ПТП, ищецът претърпял следните увреждания: разкъсно-контузна рана на главата; мозъчно сътресение; фрактура на малкия пищял на ляв долен крайник и фрактура на кондила  на големия пищял на ляв долен крайник с дислокация на костните фрагменти. След преглед счупения крайник е бил иммобилизиран с гипс, но ищеца не е бил хоспитализиран. Към момента на изготвяне на заключението на съдебно-медицинската експертиза, С.Б.К. е възстановен от претърпяната травма без трайни последствия от счупванията. Подвижността на ставата не е нерушена. Нарушаването на зрението на ищеца не е в резултат на травмата на главата, получена от ПТП. При изготвянето на експертизата, вещото лице и констатирало че е от ПТП е причинено и счупване на орбиталната кост, което обаче е козметичен дефект и не би имало последици за здравето на ищеца. При ищеца са налице артрозни изменения на колянната става, които не са пряка и непосредствена последица от ПТП и към момента на изготвянето на заключението от в.л. д.р Х., не е необходимо да бъдат лекувани оперативно.

          От събраните гласни доказателства се установява че около два месеца, ищецът е бил в гипс и придвижването му е било много затруднено. Търпял е значителни болки от счупването и  болки в главата. Инцидента е дал отражение е върху поведението му, като той станал по-затворен.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло заключенията на назначените експертизи, тъй като няма основание да се съмнява в компетентността и обективността на вещите лица.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          По иска с правно основание чл. 226 ал.1от КЗ:

          Същият е основателен и доказан, но е предявен в завишен размер. Налице са условията на цитираната  разпоредба за прякото ангажиране на отговорността на застрахователя по договора за застраховка “гражданска отговорност”.

          Н.С.С., с противоправното си деяние, което е извършено виновно е причинил на ищеца неимуществени вреди, изразяващи се  в претърпени от него болки и страдания в резултат на причинени му средна телесна повреда и допълнителни увреждания – мозъчно сътресение и разкъсно –контузна рана на главата и счупване но орбиталната кост . Налице е причинна връзка между противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствена последица от причиненото увреждане от С..  Гражданската отговорност на управляващия лекия автомобил с който е причинено ПТП е застрахована при първия от ответниците.

                Размерът на дължимото обезщетение за претърпените неимуществени вреди следва да бъде определен на основание чл. 52 от ЗЗД, по справедливост и с оглед установената практика за този вид обезщетения.

          Общият размер на обезщетението на ищеца за претърпени неимуществени вреди следва да бъде в размер на 21 000лв., присъдени ведно със законната лихва за забава считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. При определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, съдът съобрази обстоятелството че пострадалия е възрастен човек и за неговото оздравяване е бил необходим по-дълъг период от време, травмите са се отразили  по-неблагоприятно на неговия организъм, отколкото на човек на средна възраст. Търпените болки и страдания са били с висок интензитет, но е настъпило почти пълно възстановяване на функцията на крайника и не е налице ограничение в движенията му в момента. Твърдяната необходимост от оперативно лечение на колянната става не се доказа в момента и тя не е пряка и непосредствена последица от увреждането.

          Основателно е и направеното възражение от ответната страна за съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия. С поведението си  ищецът е допринесъл за настъпването на ПТП, тъй като е пресичал пътното платно не на обозначеното място (пешеходна пътека) и е предприел пресичане след като е видял приближаващия автомобил. Ищецът твърди че в близост до мястото не е имало пешеходна пътека. В този случай е следвало да се приложи разпоредбата на чл. 113 ал.2 във вр. ал.1 т.1  от ЗДвП, като ищецът е следвало да съобрази че приближава ППС и неговата скорост на движение.  Според експертизата към момента на навлизане на пешеходеца на платното за движение, автомобилът се е намирал на разстояние 64м. Съдът намира че съпричиняването, като цифрово изражение е 1/3 т.е. определеното обезщетение следва да бъде намалено на 14 000лв.

Искът до пълния му размер следва да бъде отхвърлен  като неоснователен и недоказан. Основателно е и искането за присъждане на обезщетението, ведно със законната лихва за забава от датата на увреждането  -04.06.2008г. до окончателното й изплащане. Прякото право на увредения, установено със закона - чл. 226, ал. 1 КЗ, възниква едновременно с правото на деликтно обезщетение от деликвента и е функционално обусловено от него, то застрахователят, като пряко задължено лице, отговаря в обема, в който отговаря и причинителят на вредата, а това означава, че отговорността му е ангажирана и за законната лихва върху присъденото обезщетение от датата на настъпилото непозволено увреждане.

          Ответникът дължи държавна такса по сметка на Сливенския окръжен съд в размер на 560 лв., както и на ищеца направените разноски (за адвокатска защита и вещо лице), съразмерно на уважената част от иска в размер на 1 189 лв.

Ищецът дължи на ответника разноски (за юрисконсултско възнаграждение и вещо лице) съразмерно на отхвърлената част от иска в размер на 784,70лв.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

            ОСЪЖДА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ,  ГР.С. със седалище и  адрес на управление ГР.С., бул. “Г.Д.” № *, ЕИК 200737120,  да заплати на С.Б.К. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ГР.С., ул. „Г.С.Р.“ № 7, чрез адв. Г.М.,  сумата от 14 000 (четиринадесет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от непозволено увреждане, ведно със законната лихва за забава, считано от 18.11.2012г. до окончателното изплащане на сумата; и сумата 1189 лв., представляваща направените в производството разноски.

          ОТХВЪРЛЯ предявения иск до пълния му размер като  НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

          ОСЪЖДА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ,  ГР.С. със седалище и  адрес на управление ГР.С., бул. “Г.Д.” № *, ЕИК 200737120 да заплати по сметка на Окръжен съд –Сливен сумата 560 лв.

          ОСЪЖДА С.Б.К. ЕГН ********** *** С.Б.К. ЕГН ********** *** да заплати на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ,  ГР.С. със седалище и  адрес на управление ГР.С., бул. “Г.Д.” № *, ЕИК 200737120, сумата 784,70лв. разноски.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :