РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 10.06.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

при секретаря К.И., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 693 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Предмет на производството е предявените искове с правно основание по чл. 226 ал. 1 от КЗ във вр. с чл. 45 ЗЗД с цена 25 900лв. и във вр. с чл. 86 ал. 1 ЗЗД.

Обстоятелствата, на които се основават предявените права са следните:

На 24.05.2013г. около 19.00 часа в района на ул."Бургаско шосе"  е възникнало ПТП в района на бл.71 и Автосервиз-Михайлов 47 в гр.Сливен на пешеходната пътека между л.а-л такси марка „Шкода" с ДКН-СН5603КК,управлявано от Д.С. *** и пешеходец  ищеца Й.Д.Д., който бил ударен от водача на пешеходната пътека, като при удара е бил съборен на пътното платно и получил травми в областта на дясната половина на главата и десния долен крайник.

Първоначално при прегледа били установени повърхностни травми на главата,без загуба на  съзнание, имал е разкъсно-контузна рана в областта на дясното слепоочие, непосредствено в областта на десния очен ъгъл;

На 30.05.2013г. в 9.32 часа,пострадалият от ПТП то И.Д.Д. е бил приет и прегледан от д-р Т.Ч. – специалист по съдебна медицина и обща и клинична патология, който установил, че в резултат на ПТП на И.Д.Д. е причинена автомобилна травма – следствие блъскане от лек автомобил по време на движение на пешеходната пътека, с контузия на главата, с наличие на повърхностна охлузна рана в областта на слепоочният край на дясната очница, оток ,кръвонасядания и охлузвания в областта на дясното слепоочие с обхващане на долната половина на очницата от същата страна и дясната скулна област, контузия на дясното коляно с охлузвания и повърхностни охлузни рани в областта на предностраничната повърхност на дясното коляно и горната повърхност на дясната подбедрица с кръвонасядания и наличие на подобни увреждания в областта на предностраничната повърхност на лявата колянна става и тръбната повърхност на дясната ръка. Получените травматични увреждания причинени на пострадалия сами по себе си и поотделно са му причинили „временно разстройство на здравето – неопасно за живота", т.е. разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК;

Болките от нараняванията, които е понесъл ищецът от момента на настъпване на ПТП продължават и до настоящият момента; Трудностите свързани с ежедневието в бита, обслужването му при елементарни физиологични и битови потребности продължават и ще продължават в бъдеще;

Към датата на ПТП – 24.05.2013г., водачът Д.С.С. не е употребил алкохол. Същият имал валидно сключена застраховка ГО на „Автомобилистите и Злополука" по чл.249 ал.1 от КЗ, видно от комбинирана застрахователна полица № 22113001331183 валидна от 13.05.2013г. до 12.05.2014г. в ЗК „ЛЕВ ИНС" АД гр.София.

 Предвид изложеното се иска съда да постанови решение, с което да осъди ответника ЗК „ЛЕВ ИНС" да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди, както следва:

За причинено телесно увреждане – кръвонасядане със синкаво – морав цвят в областта на дясното слепоочие с жълтеникава периферия – сумата от 3500лв. (три хиляди и петстотин лева)

За причинен болезнен оток на тъканите,като увреждането обхваща и дясната половина на лицето – сумата от 3500лв. (три хиляди и петстотин лева)

За причинено телесно увреждане в дясната скулна област и дясната очница.Тъканите са оточни и болезнени и болките се засилват при опипване с ръка и при раздвижване на долната челюст – сумата от 3000 лв. (три хиляди лева)

За причинено телесно увреждане в областта на дясното слепоочие,непосредствено в областта на слепоочния край на очницата се установява наличие на рана с разкъсани ръбове и неравни повърхности с размери около 1-2см. покрита с кафеникава коричка,като околността е охлузена – сумата 3700 лв. (три хиляди и седемстотин лева)

За причинено телесно увреждане представляващо повърхностни охлузвания и наранявания в областта на предностраничната повърхност на дясното коляно – сумата от 3000 лв. (три хиляди лева)

За причинено телесно увреждане на страничната повърхност на дясната подбедрица в областта на горната половина ,като тъканите тук са с умерено изразен болезнен травматичен оток и с кръвонасядане със синкав цвят и жълтеникава периферия, засилени болки при опипване с ръка и при раздвижване на крака в областта колянната става – сумата от 3200 лв. (три хиляди и двеста лева)

За причинено телесно увреждане в областта на лявото коляно по предностраничната повърхност където се установяват повърхностни охлузвания и оток на тъканите върху площ с размери около 5-6 см. -за сумата от 3000 лв. (три хиляди лева)

За причинено телесно увреждане в областта на тръбната повърхност на дясната длан – сумата от 3000 лв. (три хиляди лева) или общо 29 500 лв.

Претендира заплащане на деловодните разноски.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът ЗК „ЛЕВ ИНС" отговор на исковата молба, в който са направени следните възражения: пътно транспортното произшествие не е настъпило при посочените в протокола за ПТП и твърдяните в исковата молба обстоятелства; пострадалият пешеходец е имал възможност да забележи движещият се по пътното платно лек автомобил, да се съобрази с неговата скорост на движение и да предотврати удара, като с това си поведение не е положил необходимата грижа за опазване на собственото си здраве и живот; водачът не е имал обективна възможност да забележи пресичащият на пътното платно пешеходец, поради ограничена видимост и внезапното му навлизане на платното за движение поради което ударът за него е бил непредотвратим; водачът на л.а. „Шкода фабия", с ДК№ СН 5603 КК - Д. И. М. няма вина за настъпилото пътно транспортно произшествие и пътно - транспортното произшествие е настъпило по изключителна вина на пешеходеца Й.Д., който при предприемане на пресичането не се е съобразил с приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение в нарушение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата; и евентуално, че ПТП е настъпило при условията на съпричиняване от страна на пострадалия Й.Д.Д.

В с.з. за ищеца се явява представител по пълномощие –а дв. Ст. Г., който поддържа исковата молба на посочениет в нея основания. В писмена защита педставена в срока по чл. 149, ал. 3 ГПК аргументира становище, че вина за настъпилото ПТ има водача на МПС, който възприемайки пешеходеца на не по-малко от 100 м. преди мястото на удара, е имал възможност да намали скоростта си от 50 км/ч, и да спре, като опасната зона при тази скорост е 32.8 м. Скоростта е била несъобразена с хлъзгавата и мокра пътна настилка, при което поради метеорологичните условия е намалено сцеплението на гумите с асфалта. Освен получените наранявани – подробно изброени, посочва, че от показанията на свидетелите се установява причинено в следствие на ПТП стресово състояние.

За ответника не се явява представител. В писмено становище по същество – представено на основание чл. 149, ал. 3 ГПК се поддържа, че от доказателствата се установява фактическа обстановка, според която вина за настъпилото ПТП има изцяло и само ищеца, който е нарушил разпоредбите на чл. 113 и чл. 114 от ЗДвП, т.к. възприемайки приближаващия автомобил, не се е съобразил със скоростта му на движение и е предприел внезапно пресичане на разстояние от автомобила, което не позволява на водача да предотврати настъпилото ПТП. Изложени са съображения, че не следва да бъде кредитиран извода на експерта по назначената съдебно-техническа експертиза, а именно, че водачът е следвало да предприеме спиране в момента, в който възприел пешеходеца близо до пешеходната пътека и преди да е предприел пресичане. Считат, че е житейски неоправдано поведение на водачите на МПС според което да предприемат спиране, преди пешеходците да са предприели пресичане. В тази насока в писменото становище се акцентира върху възможността на пешеходеца да изчака преминаващото МПС и едва тогава да предприеме пресичане. Поддържа се искане за отхвърляне на предявени иск, който извън своята неоснователност е завишен и по размер. Изложено е съображение, че показанията на разпитаните свидетелки относно наличието на физически и психически увреждания на ищеца не се потвърждават от изводите в заключението по назначената съдебно – медицинска експертиза.

Въз основа на събраните по делото доказателство съобразна разпределената от съда доказателствена тежест относно релевантните за делото факти и обстоятелства се установява следното:

На 24.05.2013г. около 19.00 часа в района на ул."Бургаско шосе"  е възникнало ПТП в района на бл.71 и Автосервиз-Михайлов 47 в гр.Сливен на пешеходната пътека. Водачът на лек автомобил „Шкода" с ДКН-СН5603КК –Д.С.С. се е движил в лявата лента за движение в еднопосочното пътно платно, в посока от изток на запад със скорост от около 50 км/ч. Асфалтът е бил хлъзгав и мокър, които обстоятелства при избора на скоростта на движение са съзнавани от водача на МПС – разпитан по делото като свидетел. Приближавайки към пешеходната пътека до автосервиза на разстояние от не по-малко от 100 м. водачът е възприел пешеходеца – ищецът Й.Д., застанал до пешеходната пътека, който към този момент не е предприел пресичане на пътното платно и водачът от своя страна не е предприел спиране и не е намалил скоростта си на движение. В момента, в който автомобилът се е намирал на разстояние от около 7-8 от пешеходната пътека, пешеходецът е предприел внезапно пресичане на пътното платно. При предприетото едва в този момент спиране на автомобила с избраната от водача скорост на движение не било възможно предотвратяването на удара като опасната зона е 32.8 м. Ударът е настъпил между предната, странична част на автомобила, страничното дясно огледало и челното стъкло, върху което е попаднала лявата ръка на пешеходеца и то се е спукало в дясно, а тялото се е отклонило от лявото огледало. Ищецът паднал на пешеходната пътека на около 1 метър след мястото на удара върху дясната си страна, при което е получил и нараняванията си. Автомобилът е спрял на около 15 метра след пешеходната пътека в лявата лента за движение.

Описания по-горе механизъм и причини за възникването на ПТ се установяват от показанията на св. С. и заключението на в.л. В. Ш. по назначената в настоящото производство съдебно – техническа експертиза. Съдът кредитира заключението като изготвено добросъвестно от специалист, притежаващ необходимата професионална квалификация.

От падането в следствие на така настъпилия удар между ищеца като пешеходец и управлявания от св. С. лек автомобил „Шкода“  въз основа на заключението на в.л. д-р Й. С. се установява, че на ищеца са причинени следните травматични увреждания:

Болезнен травматичен оток и кръвонасядане на тъканите в областта на дясното слепоочие;

Травматичен оток и кръвонасядане на меките тъкани в областта на дясната очница и дясната скулна област

Разкъсно-контузна рана с дължина от около 1-2 см. в дясната слепоочна област, непосредствено до външния ъгъл на очната цепка на дясното око;

Болезнен травматичен оток, кръвонасядани и повърхностни охлузвания на кожата в областта на предно-страничната повърхност на дясното коляно и страничната повърхност на дясната подбедрица с изразена болезненост при движение.;

Болезнен травматичен оток и повърхностни охлузвания на кожата по предно-страничната повърхност на лявата коленна става с наличие на функционална болезненост;

Болезнен травматичен оток и повърхностни охлузвания на кожата по гръбната повърхност на дланта на дясната ръка.

Описаните увреждания отговарят да са настъпили в следствие на описания в съдебно-техническата кспретиза механизъм на ПТП – от удар в тъп и тъпо ръбести предмети. Разкъсно-контузната рана в областта на дясното слепоочие в близост до външния ъгъл на очната цепка на дясното око и контузията в областта на дясната коленна става и дясната подбедрица с травматичен оток на тъканите и изразена функционална болезненост по своя характер представляват временно разстройство на здравето не опасно за живота. Болезнения травматичен оток и повърхностни охлузвания на кожата по предно-страничната повърхност на лявата коленна става с наличие на функционална болезненост са довели до ограничаване движенията на десния долен крайни аз период от около 15 – 20 дни, като останалите описани увреждания са приичинили на ищеца болки и страдания.

Ищецът е бил транспортиран непосредствено след инцидента до „Спешно отделение“ С АВТОМОБИЛ НА „Бърза помощ“ при МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен, където му е извършен обстоен прегледи са били назначени редица изследвания – лабораторни изследвания на кръвната картина, ЕКГ, Рентегнови изследвания на главата, на костите на гръдния кош и изследване на коремната област; компютърно – томографско изследване на череп и главен мозък. Била е извършена консултация с дежурен лекар и е бил осигурен периферен венозен източник за вземане на кръв и вливане по венозен път на медикаменти. Направена е поетапна профилактика с тетаничен аткиоксин и 5 мл. Натрийбром. Ищецът е бил оставен за наблюдение в „Спешно отделение“ да 11.45 часа на следващия ден, когато е бил изписан да продължи лечението си в домашни условия.

Към момента на извършения по делото преглед на ищеца състоянието му отговаря на отразеното в Решението на ТЕЛК – Сливен от 19.10.2012г. – преди ПТП, като не са открити изменения, коит ода са свързани с претърпения на 24.05.2013г. пътен инцидент. Получените при ПТП увреждания са отзвучали напълно и без остатъчни явления.

От доказателствата по делото не се установява твърдението, че ищецът търпи болките от нараняванията и до настоящият момента, а съответно и такава продължителност на трудностите свързани с ежедневието в бита и обслужването си. От показанията на св. Г. се установява, че към м. септември 2013г. вече не са се наблюдавали белези. Същевременно от показанията на тази свидетелка и констатациите в назначената съдебно-медицинска експертиза е видно, че и преди ПТП ищецът е търпял ограничения и трудности в ежедневното обслужване на хигиената и бита си, което обаче не е причинено от удара при настъпилото на 24.05.2013г. ПТП. Такива ограничения и трудности ищецът е търпял и преди това в следствие на претърпян за първи път през 2005г. мозъчно-съдов инцидент и на два пъти през 2012г., като освен това преди 6 години е претърпял и инфаркт на миокарда, от когато е с исхемична кардиомиопатия, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност.

От показанията на разпитаните свидетелки съдът кредитира обаче данните относно наличието на психичен стрес и към настоящия момент. В тази част показанията са логически последователни и безпротиворечиви както помежду си така и със заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза, което се допълва от тях.

Що се отнася до описаните в показанията на св. Д. ограничения в движенията на ищеца – куцане и болки при предвижване, съдът приема, че е в установения от експертното заключение период от 2-3 седмици.

Посочената в показанията на св. Д. загуба на чувствителност не се доказва да е в следствие на удара при възникналото на 24.05.2013г. ПТП. Данни за такова увреждане не се установяват от експертното заключение, като самата свидетелка посочва, в показанията си, че консултацията с невролог не е посочила точните причини и предположението, че е в следствие само с оглед момента, в който е констатирана.

Към датата на ПТП – 24.05.2013г., водачът Д.С.С. не е употребил алкохол. Същият имал валидно сключена застраховка ГО на „Автомобилистите и Злополука" по чл.249 ал.1 от КЗ, видно от комбинирана застрахователна полица № 22113001331183 валидна от 13.05.2013г. до 12.05.2014г. в ЗК „ЛЕВ ИНС" АД гр.София.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага правния извод, че предявеният иск е частично основателен.

Правното основание на предявения главен иск е по чл. 226, ал. 1 от КЗ във вр. с чл. 45 от ЗЗД, която разпоредба предвижда възможност за увредения да иска заплащане на обезщетение за причинените неимуществени вреди пряко от застрахователя.

От доказателствата по делото се установява безспорно и категорично, че в следствие на ПТП възникнало на 24.05.2013г. около 19.00 часа в района на ул."Бургаско шосе"  в района на бл.71 и Автосервиз-Михайлов 47 в гр.Сливен на пешеходната пътека, при пресичане на пътното платно от ищеца, същият е бил ударен от лек автомобил „Шкода" с ДКН-СН5603КК управляван от св. Д. С., който е имал валидно сключена застраховка ГО на „Автомобилистите и Злополука" видно от комбинирана застрахователна полица № 22113001331183 с действие за периода от 13.05.2013г. до 12.05.2014г. в ответното дружество – ЗК „ЛЕВ ИНС" АД гр.София

 Няма спор относно механъзма на възникване на ПТП – установен от заключеинето на експерта в.л. В. Ш., като спорът е свързан с преценката на досежно установеното поведение на ищеца като пешеходец и на водача на МПС – св. С. като поведение, нарушаващо или не, правилата за движение по пътищата.

С поведението си участнитице в ПТТП на 24.05.2013г. в гр. Сливен, на бул.  „Бургаско шосе“ – така както е установено, съдът намира, че всеки един от тях е допуснал нарушение на установените правила за движение и ПТП е предизвикано от тях в условията на независимо съпричиняване.

По отношение на водача на МПС – св. Д С., се установи, че при мокра и хлъзгава асфалтова настилка, съзнателно е избрал скорост на движение, което съвпада с максимално разрешената от 50 км/ч, но се явява несъобразена с пътните условия – намалено сцепление на гумите с мократа асфалтова настилка. Тази скорост не е била  съобразена и с обстоятелството, че водачът на МПС е възприел застаналия непосредствено до пешеходната пътека пешеходец – ищец в настоящото производство, от което несъмнено е следвало намерение за пресичане на пътното платно. При тези обстоятелства водачът на МПС – св. Д. С. е следвало да избере скорост, която да му позволи в съответствие с конкретното състояние на пътя в следствие на падналия дъжд, да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие. Застаналият непосредствено до пешеходната пътека ищец несъмнено е представлявал предвидимо препятствие, налагащо избиране на скорост, позволяваща на водача на МПС да спре, като от данните по делото се установи, че водачът е променил скоростта си едва в момента на предприемане от ищеца на пресичане на пътното платно. Участъкът е бил прав, водачът по собствените му показания е възприел намиращия се в непосредствена близост до пътното платно пешеходец на най-малко 100 м. преди пешеходната пътака, при което е следвало да намали скоростта, така че да може да спре, за да му осигури безпрепятствено пресичане на пътното платно. Като не е сторил това, водачът на МПС е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, като не е намалил скоростта си до необходимата с възможност за спиране предвид застаналия до пешеходната пътека ищец.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответника за неадекватност на подобно поведение. Именно с оглед намиращия се до пешеходната пътека ищец, водачът на МПС е следвало да намали скоростта си така, че да е възможно да спре и по този начин да осигури предимство на пешеходеца за пресичане и преминаване на пътното платно в съгласие със задължението на водачите на МПС по чл. 5, ал. 2, т. 1 от ЗДвП да бъдат внимателни и предпазливи с уязвимите участници в движението, какъвто е и пешеходеца.

От своя страна ищецът като пешеходец не се е възползвал от възможността съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДвП да подаде сигнал чрез вдигане на ръка относно намерението си да пресече пътното платно. Дори при подаден сигнал същият съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗДвП не се освобождава от задължението по чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗДвП преди да навлязе на платното за движение, да се съобрази с разстоянията до приближаващитото се МПС - лек автомобил „Шкода" с ДКН-СН5603КК – управлявано от св. Д. С. и неговата скорост на движение, както и по чл. 114, т. 1 от ЗДвП, установяващ забрана за внезапно навлизане на пътното платно от страна на пешеходците.

В следствие на това поведение на ищеца и на водача на МПС - лек автомобил „Шкода" с ДКН-СН5603КК, за водача на което е имало сключен договор за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите“ с ответното дружество, е възникнало и ПТП, пряка и непосредствена последица от което са причинените на ищеца травматични увреждания, изразяващи се в болезнен травматичен оток и кръвонасядане на тъканите в областта на дясното слепоочие; травматичен оток и кръвонасядане на меките тъкани в областта на дясната очница и дясната скулна област; болезнен травматичен оток, кръвонасядани и повърхностни охлузвания на кожата в областта на предно-страничната повърхност на дясното коляно и страничната повърхност на дясната подбедрица с изразена болезненост при движение.;болезнен травматичен оток и повърхностни охлузвания на кожата по гръбната повърхност на дланта на дясната ръка;

Най-тежки от така установените травматични увреждания са последните две разкъсно-контузна рана с дължина от около 1-2 см. в дясната слепоочна област, непосредствено до външния ъгъл на очната цепка на дясното око и болезнен травматичен оток и повърхностни охлузвания на кожата по предно-страничната повърхност на лявата коленна става с наличие на функционална болезненост, които по естеството си представляват временно разстройство на здравето – неопасно за живота, последното от които е довело и до ограничаване движенията на долния десен крайник на ищеца за период от 15 – 20 дни съгласно заключението на вещото лице д-р Й. С.. За тези наранявания съдът намира, че справедливия размер на обезщетение е 2000 лв. за разкъсноконтузната рана в дясната слепоочна област и 4000 лв. за травматичния оток на колянната става с наличие на функционална болезненост, ограничаваща движенията на крайника. Този размер на обезщетеният асъдът намира за адекватен предвид причиненото на ищеца разстройство на здравето, съпроводено със силна болезненост и дискомфорт ежедневието и извършването на обичайните дейности в бита на ищеца. Именно ограничаването на движенията на долния крайник е довело и до временно преустановяване на посещенията му в група за взаимопомощ, което му е било необходимо с оглед социалната му адаптация предвид други, предхождащи събитията заболявания.

При определяне на този размер съдът взе предвид, че не се доказа твърдяната в исковата молба продължителност на ограниченията на движенията на ищеца и затрудненията му за обслужване на неговата хигиена и обичайни ежедневни нужди. Затруднения в такава насока ищецът е имал и преди това в следствие на претърпените инфаркт и мозъчно – съдови увреждания, които обаче нямат връзка с процесното ПТП и извън които не се установи по-значителен дискомфорт за ищеца.

По отношение на останалите наранявания, които са причинили болки и страдания, но не представляват разстройство на здравето, съдът намира, че общия размер, който следва да бъде присъден е 3000 лв. По естеството си същите не са причинили на ищеца затруднения в обичайното ежедневие и обслужване, което е и водещото при определянето на този размер на обезщетение.

Общият размер на обезщетение от 8 000 лв., което съдът намира за справедлив за причинените на ищеца неимуществени вреди – посочените по-горе травматични увреждания, следва обаче да се намали наполовина предвид изводите на съда досежно поведението му като пешеходец и участник в движението по пътищата, допринасящо в степен – не по-малка то тази на водача на МПС – св. С., за възникването на процесното ПТП на 24.05.2013г. в град Сливен.

Предвид гореизложеното предявения иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди следва да се уважи за сумата от 4000лв., заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 24.05.2013г., до окончателното изплащане.

 

 

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788 със седалище и адрес на управление: гр. С., *, бул. „Ч. в.“ № * Д да заплати на Й.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Сливен, кв. „Ст. Заимов“ бл. 75, ап. 15 и съдебен адрес: чрез процесуалния представител адв. Ст. Г. ***, адрес на кантора: гр. С., ул. „Д. П.“ № *, ет. *, офис *, сумата 4000 лв. (четири хиляди лева), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в ПТП на 24.05.2013г. в условията на независимо съпричиняване с водача на МПС лек автомобил „Шкода" с ДКН-СН5603КК – Д.С.С., както и обезщетение за забава в размера на законната лихва върху сумата от 4000 лв. (четири хиляди лева), считано от датата на увреждането – 24.05.2013г. до окончателното изплащане.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Й.Д.Д., ЕГН ********** против ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788 иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди – причинени в същото ПТП на 24.05.2013г. в гр. Сливен над размера от 4 000 лв. (четири хиляди лева) до пълния размер от 25 900 лв. (двадесет и пет хиляди и деветстотин лева), като НЕДОКАЗАН И НЕОСНОВАТЕЛЕНЛ

 

ОСЪЖДА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788 да заплати на ищеца Й.Д.Д., ЕГН ********** сумата 438.78лв. (четиристотин тридесет и осем лева и 78 ст.), представляваща заплатените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение, държавна такса и вещи лица в размер пред настоящата инстанция, като ОТХВЪРЛЯ претенцията над този размер като неоснователна.

 

ОСЪЖДА Й.Д.Д., ЕГН ********** да заплати на ответника ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788 деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 625 лв. (хиляда  шестстотин двадесет и пет лева) и за депозит за вещи лица в размер на  87.80 лева (осеемдесет и седем лева и 80ст.) като ОТХВЪРЛЯ претенцията за разноски над тези размери като неоснователна.

 

ОСЪЖДА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788 да заплати по сметка на Окръжен съд – Сливен държавна такса върху уважената част от предявения иск в размер на 160 лв.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: