Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      80

 

     гр. Сливен,  17.10.2014г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на деветнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря М.Т. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 211 по описа на СлОС за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от Д.Т.И. против „Дженерали застраховане” АД, в която се твърди, че на 15.07.13г. в гр.Сливен, лицето А.Д.К. при управление на л.а. „Сеат Кордоба” с ДК № СН 79 09 ВВ, след като нарушил правилата на движение по смисъла на Закона за движение  по пътищата, по непредпазливост причинил  на ищеца средна телесна повреда. Към момента на ПТП се твърди, че л.а., собственост на трето лице Т.А.М., е бил застрахован в „Дженерали застраховане” АД със Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № 08112002470130, валидна от 02.11.2012г. до 01.11.2013г. Твърди се, че за извършеното престъпление РП - Сливен е внесла обвинителен акт в Районен съд -  Сливен срещу подсъдимия К., за което било образувано НОХД № 124/14г. В проведеното производство подсъдимият К. се е признал за виновен по предявеното му обвинение и му е наложено условно наказание, както и лишаване от право за управление на МПС, като към настоящия момент присъдата е влязла в законна сила.

Ищецът твърди още, че за причинената средна телесна повреда, представляваща фрактура на лявата подбедрица, е бил откаран по спешност в ЦСМП при МБАЛ „Д-р Ив. Селимински”, гр. Сливен. Било е назначено оперативно лечение и поставена метална плака. След 10 дни на 24.07.12г. бил изписан. Движел се е трудно, с помощта на патерици. Не е можел да сгъва травмирания крак в коляното и при опит за това изпитвал силни болки. Така близо 7 месеца ищецът се придвижвал единствено и само с патерици. Твърди, се че мускулатурата на левия крак през този период е била атрофирала и видимо се е забелязвала явна разлика. Поради това, че възстановяването е било незначително и трудно, е била назначена рехабилитация като ищецът е престоял 8 дни в отделение за ранна рехабилитация и физиотерапия при МБАЛ - Сливен и след изписването му е била назначена рехабилитационна програма в дома му. Ищецът твърди още, че сънят му е бил неспокоен, трудно се е придвижвал, не е можел сам да се обслужва. Посочва, че неговата съпруга е инвалид с 80 % нетрудоспособност и за нея било изключително трудно да се грижи за него. През този период от време ищецът е нямал физическа възможност да работи като строител, каквато е неговата специалност, което е лишило семейството му от финансови средства.

Гореизброеното се отразило негативно на физическото и психическото състояние на ищеца, като към момента същия не е възстановил здравето си напълно, походката му е нарушена, като се движи бавно с бастун. Твърди, че след два месеца му предстои нова оперативна интервенция за изваждане на металната плака поставена в лявата му подбедрица. Твърди също, че за в бъдеще няма да може да работи в строителството предвид неустойчивостта и несигурността в движението на левия крайник.

Предвид горното, от съда се иска да осъди ответния застраховател да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., както и обезщетение за имуществени вреди в размер на 1557.63 лв.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законно установения срок е депозирал отговор по нея. В същия се заявява становище за допустимост, но неоснователност на исковете, като същите са оспорват изцяло, както по основание, така и по размер. Оспорва се вината на лицето, причинило ПТП, датата на настъпилото ПТП, както и вида на претърпените вреди. Твърди се, че ищецът също е нарушил правилата на движение по пътищата, като е управлявал велосипед, без да се съобразява с конкретната пътна обстановка, с останалите участници в движението, както и след употреба на алкохол, без да се движи възможно най-вдясно на платното за движение, като неправомерно е отнел предимството на МПС, управлявано от посочения в исковата молба водач. Предвид това се претендира съпричиняване, както при настъпилото ПТП, така и по отношение на вредоносните последици от същото. Оспорва се размера на претендираните неимуществени вреди като силно завишен и неотговарящ на реално претърпените душевни болки и страдания. Посочва се, че ищецът е изписан от болничното заведение в добро общо състояние, без усложнения и със самостоятелна походка. Оспорва се причинно-следствената връзка между настъпилото ПТП и претендираните вреди. Оспорва се и иска за имуществени вреди, като се посочва, че от представените документи не е ясно разходите направени ли са от ищеца, същите във връзка с настъпилото ПТП ли са направени и били ли са необходими за проведеното лечение. Моли за отхвърляне на главните искове като неоснователни и недоказани, включая и акцесорните претенции за лихви.

В с.з. ищецът се явява лично и с процесуален представител, чрез когото моли исковата претенция да бъде уважена изцяло като основателна и доказана.

В с.з. ответното дружество не изпраща представител.

След анализ на събраните доказателства се установява от фактическа страна следното :

На 15.07.13г. в гр.Сливен, лицето А.Д.К. при управление на л.а. „Сеат Кордоба” с ДК№ СН 79 09 ВВ на кръстовище образувано от улиците Булаир и Оборище в гр. Сливен, след като нарушил правилата на движение по смисъла на ЗДвП, по непредпазливост причинил на ищеца средна телесна повреда. Към момента на ПТП лекият автомобил, собственост на трето лице Т.А.М., е бил застрахован в „Дженерали застраховане” АД със Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № 08112002470130, валидна от 02.11.2012г. до 01.11.2013г.

За извършеното престъпление РП - Сливен е внесла обвинителен акт в Районен съд -  Сливен срещу подсъдимия К., за което било образувано НОХД № 124/14г. В проведеното производство подсъдимият К. се е признал за виновен по предявеното му обвинение и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от три години. Наложено е и наказание лишаване от право за управление на МПС за срок от четири месеца. Споразумението, което има сила на присъда е влязло в сила на 27.02.2014г.

Назначената по делото САТЕ установява, че водачът на автомобила е извършвал маневра изпреварване на велосипедиста. Водачът на автомобила е имал техническата възможност да предотврати ПТП. Той е извършил технически неправилна маневра за завой надясно, като не е пропуснал движещия се направо велосипедист и е навлязъл в опасната зона за спиране на велосипеда. Водачът на велосипеда е нямал техническа възможност да предотврати ПТП при предприетите действия от водача на автомобила.

Назначената по делото СМЕ установява, че ищеца, вследствие на настъпилото ПТП е получил травма в областта на лявото коляно. Постъпва в ПСО на МБАЛ – АД гр. Сливен, където били извършени рентгенови изследвания и хоспитализиран в ортопедично отделение по повод полифрагментозна фрактура в проксималната част на лява тибия. Била извършена предоперативна подготовка и на 17.07.2013г. опериран – извършена кръвна репозиция – метална остеосинтеза – заключваща плака, като разкъсания латерален менискус е отстранен. Протекъл е гладък постоперативен период. След първично зарастване на оперативната рана, на 24.07.2013г. ищецът е дехоспитализиран с препоръки да продължи антикоагулантната профилактика до 35 следоперативен ден и ползване на помощни средства за срок между 3 и 5 месеца според рентгенологичното проследяване.

Вещото лице посочва, че в резултата на ПТП ищецът е получил многофрагментно счупване в областта на проксималната част на лява тибия, засягащо латерален и медиален кондил с хлътване на част от латералния кондил около 7 мм и разкъсване на латералния менискус – вътреставна фрактура, като е засегната лява колянна става.

 В деня на мед. преглед от вещото лице се установява стар, добре зарастнал оперативен цикатрикс латерално започващ от нивото на капачката и стигащ до средна трета на подбедрицата с дължина около 20 см. Обем на движение : флексия 110% пълна екстензия, обем на бедрена мускулатура и тази на подбедрицата – напълно възстановени; походка самостоятелна, без помощни средства. Предстои отстраняване на метала, като възстановяването след отстраняването на метала е около 30 дни.

При разпита на съпругата св. Н.И. се установя, че ищецът е бил на легло у дома в продължение на месец, със силни болки, които променили и психичното му състояние. Приемал е лекарства за разреждане на кръвта, тъй като разреза е бил голям и след поставения имплант, имало опасност от получаване на тромб. Налагало се е да бъдат полагани грижи за него за тоалет, за вода, за храна. Имал е нужда от придружител, а съпругата също е постоянно с патерици. Съпругата посочва, че ищецът е имал фирма за саниране и топло – изолация, но след получената травма по препоръка на лекарите вече няма да може тази професия.

От разпита на св. М. И. се установява, че семейството се е нуждаело от помощ за пари, както и в грижите за детето. Ищецът е бил отчаян поради необходимостта от смяна на професията и започване на нов бизнес от самото начало. От друга страна предстоящата операция също изисквала период на възстановяване, през което време семейството ще бъде лишено от доходи.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на цялостен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, ценени както поотделно, така и в своята съвкупност. Съдът даде вяра и кредитира представените по делото експертни заключения, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно ::

Предявените искове са  с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД с цена на главния иск 30 000 лв. - представляващи обезщетение за неимуществени вреди и обезщетение за имуществени вреди в размер на 1557.63лева, както и  обезщетение за мораторна лихва, считано от датата на увреждането.

Същият е допустим, но разгледан по същество се явява предявен в завишен размер.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 226, ал.1 от КЗ са следните : настъпването на деликт при управление на МПС, причинени вреди и тяхната причинно - следствена връзка с настъпилото ПТП, застраховка ГО, която да покрива гражданската отговорност на деликвента, неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват от събраните по делото доказателства: Споразумение, обективирано в протокол от проведено съдебно заседание на 27.02.2014г. по НОХД № 124/2014г. на СлРС. Споразумението е влязло в законна сила на 27.02.2014г. По време на наказателния процес не е предявяван граждански иск.

На осн. чл. 300 от ГПК горепосочения съдебен акт се ползва със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Установен е механизма на възникване на ПТП, като от представената по делото САТЕ експертиза се изключва съпричиняване от ищеца при възникналото ПТП. Налице е причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вината на водача на лек автомобил марка  „Сеат Кордоба” с ДК№ СН 79 09 ВВ.

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Получената травма безспорно е свързана с болеви синдром, независимо от медикаментозното лечение. След претърпяната оперативна интервенция в постоперативния период, ищецът е търпял силни болки и страдания. Левия долен крайник е бил имобилизирани дълго време, което е нарушило комфорта и силно е затруднявало обслужването. Предстоящата оперативна интервенция също ще бъде съпроводена с болеви синдром и период на възстановяване. За справедливо обезщетяване на гореизброените неимуществени вреди - болки и страдания, съдът определя обезщетение в размер на 16 000 лева.  В останалата част до пълния претендиран размер от 36 000 лева претенцията следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи.

По претенцията за заплащане на обезщетение за претърпяните имуществени вреди в размер на 1557.63 лева, съдът намира същата за частично основателна. Следва да бъде уважена само в частта относно представените фактури за закупуване на : поставения остеосинтезен материал в размер на 1350 лева, Тутор „Премиум М“ в размер на  69.00 лева и потребителска такса за 9 дни престой в ОТО на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД в размер на 52.20лева. От другите представени фискални бонове не е видно за какви точно медицински услуги и лекарства са заплатени посочените суми, както и тяхната необходимост за провежданото лечение, с оглед на което претенцията в тази част следва да бъде отхвърлена.

В деня на увреждането 15.07.2013г. възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

Предвид изхода на делото и съобразно уважената част от исковата претенция, на осн. чл. 78 от ГПК на ищеца следва да бъдат заплатени деловодни разноски в размер от 1772  лева – адвокатско възнаграждение.

Ответното дружество не е направило искане за присъждане на разноски при произнасяне на съда по съществото на спора.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК върху уважените размери на исковете ответното застрахователно дружество следва да бъде осъдено да заплати държавна такса от 4% по сметка на СлОС в размер на 699 лева, както и 260 лева възнаграждения на вещи лица.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, с адрес на управление гр. С., бул.“К.А.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.И. *** сумата в размер на 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпяни вследствие настъпилото на 15.07.2013г. ПТП в гр. Сливен, на кръстовище от улиците от Булаир и Оборище, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 30 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, с адрес на управление гр. С., бул.“К.А.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.И. *** сумата в размер на 1471.20 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпяни вследствие настъпилото на 15.07.2013г. ПТП в гр. Сливен, на кръстовище от улиците от Булаир и Оборище, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 1557.63 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, с адрес на управление гр. С., бул.“К.А.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.И. *** сумата в размер на 1772 лева – деловодни разноски.

 

 

ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, с адрес на управление гр. С., бул.“К.А.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 699 лева – държавна такса, както и сумата от 260 лева по сметка „Депозити“ на СлОС.

 

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :