Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

гр.Сливен, 29.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и девети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря И.К.,

като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА гр.д. № 141 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба от М.А.Ш., А.К.А., З.К.А. и Е.М.А., в която се твърди, че на 16.07.2012г. М.Ш. *** Аспарухово с управляван от него микробус „Форд Транзит” с рег. № СН 4886 КК, като заедно с него в автомобила са пътували съпругата му Д.А.Ш. на предна дясна седалка и брат му М. А.Ш., който е седял на задна дясна седалка на автомобила. Твърди се, че лицата са пътували в тъмната част на денонощието при ветровито време, поради което водачът на лекия автомобил го управлявал с много ниска скорост. При навлизането в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, се твърди, че водачът М.Ш. намалил  скоростта на движение на автомобила, на около 30-40 км/ч. Когато изминали около 150 метра западно от източната табела на селото и наближили бившия стопански двор, където вдясно на посоката на движение имало стари тополови дървета, едно от дърветата се пречупило в основата си и паднало върху л.а. „Форд Транзит”. В резултат на удара били причинени деформации по цялото купе на автомобила, изразяващи се в притискане на тавана към седалките, като тези деформации били най-силно изразени в предната дясна част на купето. Вследствие на това притискане, Д.Ш. получила остра дихателна недостатъчност в резултат на притискане на гръдния кош и горната част на корема, както и травматичен шок вследствие на счупени ребра, разкъсване на белия дроб и натъртване на останалите вътрешни органи. Починала на място. Съпругът й и брат му също получили наранявания. В този момент край мястото на инцидента преминал лек автомобил, управляван от лицето В. Т., който се е притекъл на помощ на пострадалите. На местопроизшествието са пристигнали екипи на аварийна и пожарна безопасност и спешна медицинска помощ. На място медиците констатирали смъртта на Д.Ш., а пътуващите М.Ш. и М. Ш. били откарани в МБАЛ „д-р Ив. Селимински”, гр. Сливен. Впоследствие било образувано досъдебно производство, прекратявано няколкократно. Твърди се, че вина за инцидента носи ответника Община Нова Загора, тъй като не е изпълнила задълженията си, регламентирани в Закона за пътищата и ЗУТ. Сочи се, че път ІV-53456, на който е станал инцидента, е част от общинската пътна мрежа на Община Нова Загора и е публична общинска собственост, като в Закона за пътищата е предвидено, че изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общините, включително и крайпътното озеленяване, в което влизат и дърветата. Твърди се още, че служителите на отдел „Екология, чистота и озеленяване” при Община Нова Загора са посочили, че е била въведена практика за действие след подаден сигнал от гражданин да бъде извършена лична констатация от тяхна страна или от кмета, като се извърши преценка на място и при констатиране на проблеми се иска разрешение за отстраняване на дървото. Тази практика е била трайно установена и прилагана за продължителен период от време. Твърди се, че в настоящия случай е налице престъпно бездействие, както от страна на служителите на отдел „Екология, чистота и озеленяване” при Община Нова Загора, така и от кмета на с. Стоил войвода, които въпреки трайно установената практика не са изпълнили задълженията си да установят наличието на гнилостни процеси  в тополите край пътното платно. Посочва се, че в досъдебното производство е установено, че тополата паднала върху автомобила, е била загнила на 3/4 от диаметъра й и не са били установени външни интервенции върху ствола на дървото. В същото състояние са се намирали и други тополови дървета, находящи се на същия път.

Твърди се, че смъртта на Д.Ш. е причинила силен шок и страдания, както на съпруга й, така и на нейните деца, които все още не могат да преодолеят болката от смъртта й. Съпругът й е загубил спътницата в живота си, своята опора, жената с която взаимно  са се грижили един за друг и с която живеели в мир и разбирателство. За децата, смъртта на майката представлявала голяма загуба, които макар и пораснали били много привързани, близки със своята майка. Разчитали на нея в трудни моменти, споделяли са с нея болките и радостите си. Твърди се, че загубата и смъртта на Д.Ш. е вследствие бездействието на Община Нова Загора. Мъката и болката, които ищците изпитват представляват неимуществени вреди, настъпили за тях, вследствие  неизпълнение на Общината да стопанисва добре собствеността  си. Посочва се, че никаква парична сума не би могла да компенсира болките и страданията, но все пак с оглед справедливостта се претендира обезщетение в размер на 100 000 лв. за всеки от ищците. Исковете са предявени като частични в размер на 25 001 лв. за всеки от тях. 

Исковата молба е връчена редовно на ответника. В законно установения срок е депозиран отговор, с който се оспорват, както по основание, така и по размер исковите претенции.

Твърди се, че настъпилото събитие е в резултат на непреодолима сила, а именно наличието в деня на инцидента на ураганен вятър, което е довело до пречупването на дървото и причиняване на уврежданията,  довели до смъртта на наследодателката на ищците. Изразено е становище по доказателствените искания на ищците и същевременно са направени доказателствени искания в подкрепа на твърденията и възраженията изложени в отговора.

В с.з. ищците се представляват от процесуален представител, който поддържа исковите претенции изцяло и моли за уважаването им. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответника се представлява от процесуален представител, който моли за пълно отхвърляне на исковите претенции като неоснователни. Представя подробни писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

Ищците са наследници по закон на Д.А.Ш., починала на 16.07.2012г. в гр. Нова Загора, като М.А.Ш. – съпруг, А.К.А. – син, З.К.А. – дъщеря и Е.М.А. – дъщеря.

На 16.07.2012г. около 22.00ч. ищецът М.Ш. *** Аспарухово с управляван от него микробус „Форд Транзит” с рег. № СН 4886 КК, като заедно с него в автомобила са пътували съпругата му Д.А.Ш. на предна дясна седалка и брат му М. А.Ш., който е седял на задна дясна седалка на автомобила. Лицата са пътували в тъмната част на денонощието при ветровито време.

По повод възникналия инцидент е образувано ДП № 563/2012г. по описа на РУ „Полиция“ – гр. Нова Загора, прекратено с Постановление от 01.12.2014г. на РП – гр. Нова Загора – влязло в сила.

Назначената по делото съдебно – автотехническа експертиза посочва, че при навлизането в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора водачът М.Ш. намалил  скоростта на движение на автомобила, на около 28-36 км/ч. Когато изминали около 150 метра западно от източната табела на селото и наближил бившия стопански двор, където вдясно на посоката на движение имало стари тополови дървета, едно от дърветата се пречупило в основата си и паднало върху л.а. „Форд Транзит”. В резултат на удара били причинени деформации по цялото купе на автомобила, изразяващи се в притискане на тавана към седалките, като тези деформации били най-силно изразени в предната дясна част на купето.

От изготвената по делото съдебно – медицинска експертиза са установява причината за смъртта на Д.Ш., а именно : остра сърдечна недостатъчност, настъпила в резултат на притискане на гръдния кош и долната част на корема, предимно в дясната половина. Притискането на тялото е станало между твърди и тъпи предмети със широки и неравни повърхности, било е рязко, с голяма сила, упражнено върху горната повърхност на тялото, непосредствено откъм теменната област на главата, предимно върху повърхността на дясната половина на гръдния кош и корема. Вследствие на това притискане, Д.Ш. получила остра дихателна недостатъчност в резултат на притискане на гръдния кош и горната част на корема, както и травматичен шок вследствие на счупени ребра, разкъсване на белия дроб и натъртване на останалите вътрешни органи. Починала на място поради настъпила имобилизационна асфикция, т.е. невъзможност за извършване на дихателни движения поради силно притискане на снагата. Смъртта е била бърза, но не мигновена и е била неизбежна, като причините за нейното настъпване са тежките, несъвместими с живота увреждания и дихателната недостатъчност от невъзможността да извършва дихателни движения.

На местопроизшествието са пристигнали екипи на аварийна и пожарна безопасност, както и екип на спешна медицинска помощ, който констатирал смъртта на Д.Ш..

По делото е извършена съдебно – лесотехническа експертиза и според нейното заключение причината за падането на тополата е загниването на 3/4 от диаметъра откъм страната на асфалтовия път, като дървесината е станала на кафява прахан. Не е установена човешка намеса, в резултат на която да е паднало дървото и не е имало следи от сечене с брадва. По стъблото на тополата са били налице обективни признаци на процеса гниене, които протичали в сърцевината й. 75% от дървото е било обхванато от гнилостния процес. Видими процеси на гниене са наблюдавани и в съседни тополи при огледа на място. В резултата на силния вятър процесното дърво се е пречупило в основата си с диаметър 84 см. В основата на дървото е имало отвор като малка хралупа. Загниването на 3/4 от диаметъра на процесната топола е провокирало нейното падане от силния вятър върху л.а. „Форд Транзит“.

По делото е представена метереологична справка изх. № 47/05.05.2015г. издадена от Метереологична обсерватория – Сливен, в която е посочено, че на 16.07.2012г. в района на с. Стоил войвода е регистрирана гръмотевична буря и силен вятър с посока северозапад и максимална скорост на пулсациите 20 м/с.

При разпита на св. Е. Ж.  - ст. специалист в отдел „Екология, чистота и озеленяване“ при община Нова Загора се установява, че проверка и зачистване на крайпътни участъци се извършва само след сигнал на кмета на населеното място, поради намален състав на работещите в отдела.

При разпита на св. С.М. и св. Ж.В. се установява, че семейството е силно стресирано от инцидента и преживява мъка и към настоящия момент. Посещават редовно гроба на починалата и организират помени за нея. Приживе в семейството е имало мир и разбирателство, като майката е била близка с децата си, а на някои от тях е подпомагала и финансово.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, след съвкупен анализ на събраните по делото доказателства, ценени както по отделно, така и в своята взаимовръзка. Съдът даде вяра и кредитира изцяло представените по делото експертни заключения, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица. Съдът кредитира и показанията на разпитаните свидетели, тъй като няма основание да се съмнява в тяхната достоверност.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество:

Правната квалификация на предявените искови претенции е чл. 50 във вр. с чл. 45 ал.1 от ЗЗД.

         Исковите претенции са допустими, а разгледани по същество са основателни в пълен размер.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 50 във вр. с чл.45 от ЗЗД са следните : увреждащо действие от вещ, противоправност, вреда и причинно – следствена връзка между вредата и увреждането.

В настоящия случай категорично може да се приеме, че е налице увреда, причинена от вещ, собственост на ответника, под чийто надзор се е намирала тя. Налице са неимуществени вреди, изразяващи в болки и страдания на ищците от загубата на близък човек, като настъпилата смърт е в пряка и непосредствена причинно – следствена връзка с установения по делото механизъм на произшествието. Отговорността по чл. 50 ЗЗД възниква и в случаите дори когато не е известна причината за повредата на вещта, от която са произлезли вредите. В конкретният случай ответната община следва да отговаря за вредите, тъй като пътят по който е станал инцидента е извън регулацията на селото и представлява публична общинска собственост. Отговорността за поддържането на пътя и крайпътната растителност е на община Нова Загора, която е собственик на зелените площи в урбанизираните територии. Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, Общината чрез Кмета следва да организира и ръководи контрола върху картотекирането, годността и безопасността на озеленените площи в извънселищните територии. Със своето виновно бездействие ответната Община е създала условия застрашаващи здравето и живота на преминаващите по пътя. Изложеното мотивира ангажиране отговорността на ответната община и задължение за репариране на вредите, претърпени от ищците.

Възражението на ответника за настъпили вреди от непреодолими сили /ураганен вятър/ е неоснователно, предвид установеното гнилостно състояние на дървото и липсата на превантивни мерки.

Неимуществените вреди, представляващи болки и страдания, претърпени от ищците са доказани с разпита на свидетелите, проведен в о.с.з. Житейски погледнато болката от внезапната загуба на близък родственик не може да бъде преодоляна с времето. Съпругата и майка Д.Ш. ще бъде винаги част от живота на ищците, които няма да се примирят с нелепия инцидент. Внезапната загуба на спътника в живота и майката – закрилница ще остави дълбок болезнен отпечатък в съзнанието им. За това съдът приема, че обезщетението, претендирано в размер на 25 001 лева за всеки от ищците е изцяло основателно и следва да се уважи в пълен размер. Дължима е и законната лихва, считано от датата на деликта 16.07.2012г. до окончателното изплащане.

С оглед изхода на делото и на осн. чл. 78 от ГПК на ищците следва да бъдат присъдени сторените от тях деловодни разноски от 185 лева /представен списък по чл.80 от ГПК/. По делото не са представени доказателства за извършени разноски за адвокатско възнаграждение, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОс сумата в размер на 4000.16 лева – държавна такса.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА с Булстат 000590597 с адрес гр. Н. З., ул.“24 май“ № * ДА ЗАПЛАТИ НА М.А.Ш. с ЕГН **********, А.  К.  А. с ЕГН **********, З.К.А. с ЕГН ********** и Е.М.А. с ЕГН ********** със съдебен адрес *** – партер, сумата от по 25 001 /двадесет и пет хиляди и един / лева за всеки от тях, ведно със законната лихва, считано от датата на деликта 16.07.2012г. до окончателното изплащане, както и сумата от 185 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА с Булстат 000590597 с адрес гр. Н. З., ул.“24 май“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 4000.16 лева – държавна такса.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :