Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    22

 

     гр. Сливен,  22.04.2016г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на двадесет и осми март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря К.И. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 559 по описа на СлОС за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от С.Д. и Б.Б., в която се твърди че същите са преки законни наследници на техния съпруг и баща С. Б. Д., починал на 9.08.2015г.в ГР.С.. В исковата молба се твърди, че на 2.08.2015 г. около 17.15 ч. в ГР.С. на бул.”И.В.”, кв.”Д.Г.” в ГР.С., С. Б. Д. отивайки на работа в посока ЖП гара, при управление на велосипед, предното му колело попада в отводнителна шахта на пътното платно, на която решетката е била много ниско под нивото на асфалтовото покритие на пътя. Шахтата не е била обезопасена или сигнализирана по някакъв начин. Вследствие на това, същия изпаднал от велосипеда и със значителна сила си е ударил главата в асфалта, при което е получил тежка травма на главата. По спешност е приет за лечение в ОАИЛ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен. Там се установило, че е получил тежка черепно- мозъчна травма в многофрагментно счупване на черепните кости, множество контузии на мозъка. Всичко това довело до тежък оток на мозъка и меките мозъчни обвивки, вкленяване на мозъчния ствол със затормозване на функциите на жизнено важни центрове - център на сърдечно съдовата система и дихателния център,  които се намират в мозъчния ствол. Твърди се, че няколко часа след приемането му в болница съС.ието му рязко се влошило и С. Д. изпаднал в пълна кома. На 3.08.2015 г. е опериран по спешност за премахване на хематоми, лаваж и хемостаза. Направена му била пластика на черепа, но въпреки направените оперативни интервенции, С. Д. останал в тежко съС.ие и без да дойде в съзнание на 9.08.2015 г. е починал. На същата дата е извършена и аутопсия, чиито констатации са посочили, че смъртта е настъпила вследствие на пряка и непосредствена последица на получените травми вследствие на ПТП на 2.08.2015 г.

Твърди се още, че произшествието е посетено от служители на „Пътна полиция” към  ОУ на МВР - Сливен, които констатирали наличието на необезопасена шахта и съставили протокол. Твърди се, че в резултат на смъртта на общия наследодател, на ищците са причинени значителни неимуществени вреди - болки и душевни страдания свързани със загубата на техния съпруг и баща. Твърди се, че загубата е непрежалима, тъй като С. Д. е починал прекалено рано, без да е допринесъл по някакъв начин за вредоносния резултат, попадайки в необезопасена и несигнализирана шахта. Ищците са преживели много трудно загубата му, тъй като починалия е бил най - надеждната опора в техния живот и са били много привързани към него. Болката им никога няма да бъде претъпена или успокоена и по никакъв начин възмездена. С оглед обаче, в рамките на справедливостта, всеки от ищците претендира заплащане на обезщетение на по 60 х.лв. за причинените неимуществени вреди, психически болки и душевни страдания. Претендира се заплащане и на имуществени вреди, заплатена пластика на черепа в размер на 1980 лв. и разходи свързани с погребението в размер на 958 лв., като същите се претендират за заплащане на втория ищец по делото.

Исковата молба е връчена редовно на ответника Община Сливен, която в законоустановения срок е депозирала писмен отговор. В същия се сочи, че предявените искове са допустими, но не основателни. Оспорва се механизма на ПТП, както и причинно следствената връзка между описаните в исковата молба неимуществени вреди и механизма на процесното ПТП. Исковете се оспорват изцяло както по основание, така и по размер. Твърди се че наследодателят на ищците при настъпване на процесното ПТП е управлявал мотопеда в съС.ие на алкохолно опиянение,  а именно 1 ,37 промила. Посочва се, че видно от диаграмата на пътната обстановка, ПТП е настъпило в най-лявата част на лявата лента на двулентовото еднопосочно пътно платно, като липсват данни за местонахождението на пострадалия. Община Сливен твърди, че е настъпило случайно събитие, нещастен случай, единствено и само в резултат на неправомерното поведение на наследодателя на ищците, явяващо се в забранена употреба на алкохол при управление на пътно превозно средство и нарушение на правилата за движение. Оспорват се изцяло по основание  и размер предявените искове, като от съда се иска същите да бъдат отхвърлени. В условията на евентуалност се прави възражение за съпричиняване на вредата от страна на починалия наследодател на ищците в размер на 90 %. Оспорва се и претенцията за разноски. Изразено е становище по доказателствените искания на ищците.

В с.з. ищците, чрез процесуален представител, поддържат изцяло предявените искове и молят за пълното им уважаване. Представят писмени бележки.

В с.з. ответната община, се представлява от процесуален представител, който оспорва исковете, както по основание, така и по размер. Моли съда да постанови решение, с което отхвърли същите. Представя писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

На 02.08.2015г. в ГР.С. около 17.15ч. на бул. „И.В.“ кв. „Д. Г.“ ГР.С., велосипед управляван от С. Б. Д. навлиза в отводнителна шахта, загубва управление и пада на пътното платно. Вследствие на ПТП водачът на велосипеда получава телесни увреждания и по – късно почива.

ПТП на 02.08.2015г. е настъпило при добра видимост, в светлата част на денонощието, суха пътна настилка, слънчево и горещо време. Велосипедистът, съгласно правилата за движение по ЗДв, трябва да се движи в дясната част на дясната лента. При разпита на свидетелите се установява, че той е предприел маневра престрояване от дясна лента към лява лента. Маневрата престрояване е изпълнена правилно, като велосипедиста би трябвало да се съобрази с наличието на неравности в крайната лява част на лявата лента и да ги заобиколи. Шахтата в която е пропаднало предното колело на велосипеда е около 10 – 12 см. под нивото на асфалтово покритие, с остри ръбове, същата не сигнализирана /не е обградена с бяла лента/. Най – вероятната скорост на движение на велосипедиста е около 30 км./ч., а опасната зона /пълния спирачен път/ за движение около 14м. Шахтата попада в опасната зона за движение. Предната гума на велосипеда попада в шахтата, велосипедиста внезапно  загубва контрол над велосипеда и пада в градинката до пътното платно, оградена с бордюр, удря главата си. На платното за движение е нямало други автомобили, процесното ПТП настъпва в правия участък на лентата за движение /показания на св.Дим. Колева/.

Техническите причини за ПТП, посочени от в.л. изготвило САТЕ, са: технически несъобразена скорост на движение на велосипедиста, по – голяма скорост от технически съобразената 20 км./ч., позволяваща му след заобикалянето на шахтата намираща се в края на лявата лента на платното за движение да запази равновесие и контрол над велосипеда. Велосипедистът е имал необходимата видимост и техническата възможност да предотврати ПТП.

По делото е представено писмо с дата 05.01.2016г. от ОД на МВР – Сливен, в което е посочено резултата от кръвната проба за алкохол, взета от пострадалия С. Б. Д. във връзка с настъпилото ПТП на 02.08.2015г. е била 1.37 промила.

По делото е представена медицинска Епикриза изготвена от НХО при „Д-р Иван Селимински“ – Сливен / неоспорена от страните/, в която е отразено, че лицето С. Б. Д. е намерен от ЕСМП на улицата, паднал от велосипед, в безсъзнание с неясна продължителност. Диагноза – други вътречерепни травми, данни за интрацеребрален кръвоизлив в лява хемисфера, фрактура на свода и основата на черепа, контузиционни огнища двустранно. Ход на заболяването – Прогресиращ неврологичен дефицит. Няколко часа след хоспитализацията е настъпило рязко влошаване. Пациентът е изпаднал в кома. На проведен КАТ – данни за масивен интрацеребрален хематом в ЛГМХ. По витални индикации в спешен ред е извършена краниотомия с евакуация на интрацеребралния хематом. Проведена е операция на 03.08.2015г., при която е направен разрез на меки тъкани париетално в ляво. Попада се на полифрагментна импресионно депресионна фрактура, екстрахирани са вбитите фрагменти. Дурата се е намерила с разкъсвания, мозъкът е намерен силно контузен. В дълбочина на мозъчния паренхим се попада на голям интрацирибрален хематом с размери 7 см., който е бил евакуиран. Извършена е пластика на дурата с периост. Епидурален дрен № 103, Автокраниопластика, Екстирапация, елавация и фиксация на костните фрагменти с два броя краниофикс /заплатени в размер на 1980 лева, фактура № 14295/03.08.2015г./. Пациентът е останал в тежко общо и неврологично съС.ие, мозъчна кома – прогресивно задълбочаваща се. На 09.08.2015г. в 04.05ч. пациенът С. Б. Д. е починал. Представено е препис – извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт № 0978/09.08.2015г., съставен в ГР.С., общ. Сливен.

Ищците са преки наследници по закон на починалото лице, като ищцата С.Д. – съпруга, а ищецът Б.Б. – син /удостоверение за наследници с дата 25.09.2015г. изд. от Община Сливен/.

По делото е представена фактура № 40/25.11.2015г. с приложен фискален бон в размер на 958лева – разходи извършени за погребение, платени на „Траурна агенция ХЕРА 1“ ЕООД – Сливен.

От разпита на св. Радка Кирпичева се установява, че двамата ищци преживяват тежко внезапната смърт на техния съпруг и баща. Били са сплотено семейство, винаги заедно на празници. Грижили са се един за друг и са си помагали. В момента грижи за майката полага предимно сина й.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства ценени както поотделно, така и в своята съвкупност. Съдът даде вяра и възприе изцяло изслушаното по делото експертно заключение, като изготвено от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Правната квалификация на предявените искове чл. 49 и чл. 50 от ЗЗД. Същите са допустими и основателни, но в завишен размер.

Уличната мрежа е публична общинска собственост, поради което в случая именно Община Сливен има задължението да поддържа  улиците на територията на града в изправно съС.ие. Съгласно чл.31 от Закона за пътищата (ЗП)  изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Това е доразвито като нормативна уреба и в чл.47, ал.1 от ППЗП, регламентиращ, че поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности. Организирането на дейностите по поддържане на пътищата са задължение на съответните общини по отношение на общинските пътища, тротоарите, подземните съоръжения, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване извън платното (платната) за движение на републиканските пътища в границите на селата и селищните образувания (чл.48, т.2 ППЗП).

В резултат на  виновно бездействие на длъжностни лица при Община Сливен, изразяващо се в лошо стопанисване, респ. необезопасяване/маркиране на пътното платно, в частност – находящата се на него улична шахта,  е настъпило процесното ПТП и причинено увреждане на наследодателя на ищците с летален изход.  По делото е установен механизма на настъпилото на 02.08.2015г. ПТП, уточнен в о.с.з. при изслушване на в.л. В. Ш.. Налице е причинна връзка между деянието (в случая бездействие) и настъпилия за наследодателя на ищците вредоносен резултат, която връзка се обосновава от констатациите в представената по делото Медицинска епикриза /неоспорена от страните/. При настъпилото ПТП тялото на починалия пада, ведно с велосипеда, като главата се удря в бордюра на пътя, при което са настъпили описаните в мед. епикриза телесни увреждания, довели до леталния изход. В този смисъл исковите претенции са основателни.

Възражението на ответната община Сливен за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на починалия С. Д. следва да бъде уважено и то във висок процент /75%/. По делото е представено неоспорено доказателство, относно наличието на алкохол в кръвта на починалия – 1.37 промила. Съгласно действащото законодателство пияно съС.ие е налице при употребата на алкохол над 0,5 промила. При ясно време и добрата видимост, починалия е следвало да възприеме своевременно канализационната шахта и заобиколи същата, още повече че на пътното платно не е имало други автомобили. Безспорно високата концетрация на алкохол в кръвта му е попречила да отреагира адекватно на опасността и предната гума на велосипеда е пропаднала в канализационна шахта, а тялото се удря в бордюра на пътя.

Предвид гореизложеното, предявените  искове се явяват доказани в своето основание. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, поради което следва да бъде ангажирана отговорността на ответната община Сливен. Макар и в пияно съС.ие, ако на пътя липсваше пропадналата шахта, то велосипедиста би продължил пътя си. Наследниците – ищци в производството, са претърпяли душевни болки и страдания по повод внезапната загуба на техния съпруг и баща. Макар и на преклонна възраст – 73 години, починалия С. Д. е бил опора на своето семейство, както материална, така и духовна. Семейството е било сплотено, като всички са разчитали на взаимопомощ по между си. Загубата се е отразила емоционално както на съпругата, така и на сина, който в момента полага грижи за майка си. При определяне на справедливо обезщетение по реда на чл.52 от ЗЗД за претърпяните неимуществени вреди – болки и страдания, съдът следва да отчете и високият процент на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на починалото лице. Ето защо съдът намира сумата от по 15 000лева за всеки от ищците за справедлив размер на репариране на неимуществените вреди. До пълните претендирани размери претенциите от 60 000 лева следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Претенцията на втория ищец за заплащане на имуществени вреди, съдът намира за доказана в общ размер на 2 938лева – 1980лева заплатена пластика на черепа и 958 разноски за погребение. При уважаване на тази претенция обаче също следва да се отчете високият процент /75%/ на съпричиняване на вредата от страна на починалото лице, с оглед на което обезщетение следва да се присъди в размер на 734.50 лева. До пълния претендиран размер претенцията следва да бъде отхвърлена.

Следва да бъде присъдена и законната лихва върху присъдените обезщетения, считано от датата на увреждането 09.08.2015г. - смъртта на наследодателя, до окончателното изплащане на задължението.

Съобразно правилата на чл.78 от ГПК и съразмерно на уважените искове, на ищците следва да бъдат присъдени деловодни разноски/представен списък по чл.80 от ГПК/, както следва : на С.Д. сумата в размер на 1350 лева, а на Б.Б. сумата в размер на 1379.75 лева.

Съобразно на отхвърлената част от исковите претенции на Община Сливен следва да бъдат присъдени разноски. По делото обаче не са представени доказателства за тяхното реално извършване, т.к. е уговорено заплащане по банков път. Не е представен списък за разноски по реда на чл.80 от ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р    Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН с адрес ГР.С., бул.“Ц.О.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Д. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 15 000лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди във връзка със смъртта на С. Б. Д., починал вследствие на настъпилото на 02.08.2015г. ПТП., ведно със законната лихва, считано от 09.08.2015г. до окончателното изплащане.

 

ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 60 000лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН с адрес ГР.С., бул.“Ц.О.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, сумата в размер на 15 000лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди във връзка със смъртта на С. Б. Д., починал вследствие на настъпилото на 02.08.2015г. ПТП., ведно със законната лихва, считано от 09.08.2015г. до окончателното изплащане.

 

ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 60 000лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН с адрес ГР.С., бул.“Ц.О.“ № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, сумата в размер на 734.50 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди във връзка със смъртта на С. Б. Д., починал вследствие настъпилото на 02.08.2015г. ПТП., ведно със законната лихва, считано от 09.08.2015г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 2 938лева.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН с адрес ГР.С., бул.“Ц.О.“ № 1 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Д. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1350 лева – деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН с адрес ГР.С., бул.“Ц.О.“ № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, сумата в размер на 1379.75 лева – деловодни разноски.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :