Р Е Ш Е Н И Е №  40

Гр.Сливен, 21.07.2017г

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети юни, двехиляди и  седемнанадесета година, в състав:

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                                                 

     При секретаря  Пенка Спасова, с участието на прокурора Руси Русев, като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 329 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е образувано по внесено мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с правно основание чл. 28 ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на  имущество, придобито от престъпна дейност /отм/.

         В мотивираното искане на КОНПИ се твърди, че по сл.дело № 63/2012г на ОП-Сливен, Е.Х.И. бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 159б ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК,  за това, че в периода м.юни 200 8 до края на м.август 2012г, в гр.Сливен, набирал и транспортирал от гр.Сливен до гр.Дортмунт-Германия, отделно лице- Ш.Х.А., като я превел през границата на РБ с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното  съгласие.

С определение от 30.11.2012тг по НОХД № 1883/2012г на СлРС, било одобрено споразумение, с което Е.И. бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 159б ал.1 вр. чл. 26 ал.1  НК

          С постановление за привличане на обвиняем от 08.05.2013г по ДП № 76/12 на ОСО при ОП-Сливен, същият бил привлечен като обвиняем  за това, че: 1/ в периода м.август 2008г- 23.07.2012г, в гр.Дортмунт, Германия и в гр.Сливен, извършил повече от два пъти сделки с имущество на обща стойност 10 731.91 лева/ 5 487.14 евро/, за което знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159Б ал.1вр. с чл. 26 ал.1 НК /трафик на хора/, като закупил, през месец август 2008 г. в гр.Дортмунд, Германия е закупил лек автомобил „Опел Астра“ с рег.№ СН 5182 СА за сумата от 500 евро, с левова равностойност – 977,92 лева; на 07.11.2008 г. в гр.Дортмунд, Германия е закупил лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ СН 8062 ВВ за сумата 2 000 евро, с левова равностойност – 3 911,66 лв.; на 21.10.2009 г. в гр.Вердол, Германия е закупил лек автомобил „БМВ 325 ТДС“ с рег.№ СН 4177 КК за  2 331,49 евро, с левова равностойност – 4 560лв; на 07.05.2010 г. в гр.Дортмунд, Германия е закупил лек автомобил „Опел Корса“ с per. № СН 7537 КК за  400 евро, с левова равностойност – 782,33 лева;  на 23.07.2012 г. в гр.Сливен е закупил лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег.№ СН 4288 КК за сумата от 500 лева – престъпление по чл.253, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  2/ в периода 14.08.2012 г. -22.08.2012 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, получил и държал имущество,за което знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК /трафик на хора/ -общо 1 500 евро, с левова равностойност  2 933, 75 лева, както следва: на 14.08.2012 г. в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис“ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв ; на 17.08.2012 г. в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис „ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв.; на 22.08.2012 г. в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис“ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв. – престъпление по чл.253, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 2,  връзка с ал. 2 от НК

С определение от 26.06.2013 г. по НОХД № 302/2013 г. на СлОС , било сключено споразумение, с което Е.Х.И. бил признат за виновен за извършени престъпления по чл.253, ал. 4 вр ал. 3, т. 2, вр. с ал. 1 НК  по чл.253, ал. 4, вр. с ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

Проверяваният период бил  25 г. по смисъла на чл.11 от ЗОПДИППД /отм./, а именно: от 11.12.1995 г. до 01.05.2015 г, а периодът на доказана от съда престъпна дейност е от месец юни 2008 г. до 22.08. 2012 г.

         Твърди се, че през проверявания период Е.И. придобил   ½ от ПИ с идентификатор № 67 338 526.186 по КК на гр.Сливен, на адрес ********, с площ 281 кв.м., ведно с 1/ ид.ч от всички построени сгради,  с пазарна оценка от 48 000лв, равняващи се на 200 МРЗ. Било издадено разрешение за строеж за изграждането в същия имот за изграждане на еднофамилна жилищна сграда на два етажа, подробно описана, със застроена площ 121 кв.м. и РЗП от 251 кв.м., а строителството било реализирано в периода 2011г-2012г., като към момента на оценката му, сградата била в груб строеж, а вещната й стойност била 75 000лв., равняваща се на 277.77 МРЗ.

        Твърди се, че от 2004г, първият ответник живеел на съпружески начала с Ш.Х.А., като през 2008г. двамата заминали за ФРГ, където А. било принудена да проституира, а получаваните от нея суми за деня вземал И. и това продължило до 2012г.

        В периода 2008г. до края на август 2012г той получил достатъчно пари от престъпна дейност и решили да си закупи жилище заедно с А.. Въз основа на издаденото разрешение за строеж, извършили строителство до степен на груб стоеж на еднофамилна жилищна сграда. Към момента на покупката на имота и извършване на строежа, А. не разполагала със свои собствени парични средства, т.к. през по-голямата част от времето била във ФРГ, а когато се връщала в РБ, не е работила и не е получавала възнаграждение.

         Твърди се, че  Е.И. придобил и следните МПС:

1/ Лек автомобил “Опел кадет“, с рег. № СН 5715 СН, с рама № MW0L000034J5221637, двигател №13S19A24329, двигател №…  цвят – червен, първоначална регистрация 23.06.1988 г., придобит на 03.01.2007 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 300 лв. 1,66 МРЗ, като пазарната му стойност към момента на придобиване била 1 200 лева или 6,66 МРЗ.Лекият автомобил не подлежал на отнемане, тъй като бил придобит преди периода на престъпната дейност на лицето.

2. /Лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „ВЕКТРА“, с ДК № СН 8062 ВВ, рама №W0L000036T1080635, двигател №Х18ХЕ14324833, цвят – червен, първоначална регистрация24.01.1996 г., придобит на 04.11.2008 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 2 000евро, равняващи се на 3 912 лева или 17,72 МРЗ, а пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване била 3 900 лева или 17,22МРЗ- Автомобилът не подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като  съгласно  споразумението по НОХД № 302/2013 г. на СлОС бил отнет в полза на държавата.

3./      Лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „КОРСА“, с ДК № СН 7537 КК, рама №W0L000073S4115022, двигател №C14NZ02BE3872, цвят – червен, първоначална регистрация 12.12.1994 г., придобит на 07.05.2010 г. с договор за покупко-продажба, за  400 евро, равняващи се на 782,40 лева. Пазарната му стойност към момента на придобиване била 2 200 лева

4./ Лек автомобил марка „ЛАНЧИА“, модел „ПРИЗМА“, с ДК № СН 6365 СН, рама №ZLA831AB003062394, двигател №831А20004993469, цвят-жълт, първоначална регистрация 11.09.1985 г., придобит на 18.05.2001г, с пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 2 500 лева или 29 41 МРЗ.Съгласно удостоверение №1633 на МВР, С-Р КАТ ПП Сливен,  автомобилът била бракуван на 15.09.2009г, а остатъчната /ликвидационната/ стойност към годината на прекратяване на регистрацията е 500 лева, или 2,08 МРЗ. Сумата в размер на 500 лева не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като автомобила бил придобит преди периода на престъпната дейност на лицето.

Твърди се, че придобитите от проверяваното лице МПС и впоследствие отчуждени  са следните:

1/.      Лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, с ДК № СН 5182 СА, рама №W0L000059P5026950, двигател №C14NZ02T33298, цвят – жълт, първоначална регистрация 25.09.1992 г., придобит през м. август 2008 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 500, равняващи се на 978 лева или 10,83МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 3 000 лева или 16,66МРЗ. С договор за продажба на МПС от 30.12.2010 г., автомобилът бил продаден за сумата от 100 лева, а пазарната стойност към момента на отчуждаване била 1 500 лева. Сумата 1 500 лева, получена от продажбата на автомобила  подлежала на отнемане в полза на държавата на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2. /Лек автомобил марка „БМВ“, модел „325ТДС“, с ДК № СН 4177 КК, рама №,WBACC310X0EN20663 двигател №256Т130808137, цвят – син металик, първоначална регистрация 16.11.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на от 21.10.2009 г Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 7 000 лева или 29.16 МРЗ.С договор от 11.03.2011 г. автомобилът  бил продаден за сумата от 300 лева, а пазарната му стойност към момента на отчуждаване била 782 лева. Сумата  782 лева, не подлежала на отнемане , тъй като съгласно споразумението по НОХД № 302/2013 г. на СлОС е отнета в полза на държавата.

3. /Лек автомобил марка „ШКОДА“, модел „ФАБИА“, с ДК № СН 4228 КК, рама №TMBPF16Y754294724, двигател №ASY296960, цвят – жълт, първоначална регистрация 18.05.2005 г., придобит с договор за покупко-продажба на 23.07.2012 г. за сумата  500 лева или 1,72 МРЗ.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване била  6 500 лева или 22.41 МРЗ.  С договор от 05.09.2012г, автомобилът бил продаден за сумата от 500лв, като  пазарната му стойност към момента на отчуждаването била 6 500лв или 22.41 МРЗ и подлежала на отнемане в полза на държавата на основание чл. 4 ал.2 от закона.

 Твърди се, че дъщерята на проверяваното лице и втори ответник имала депозитна сметка в лева в лева IBAN ***.03.2007 г. в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“АД, с титуляр Фелиз Е.Х., с крайно салдо 2 764,22 лева или 8,91 МРЗ. По сметката  били извършени вноски както следва: за 2007 г. – 70 лева или 0,38 МРЗ; за 2008 г. – 120 лева или 0,54 МРЗ; за 2009 г. – 510 лева или 2,12 МРЗ; за 2010 г. – 566,82 лева или 2,36 МРЗ; за 2011 г. – 730 лева или 2,93 МРЗ, за 2012 г. – 410 лева, или 1,45 МРЗ, всичките внесени от трети лица. За 2012г. – 170 лева, или 0.62 МРЗ са внесени от проверяваното лице. По внесените суми били начислени лихви в размер на 357,40 лева.

Твърди се, че сумата 170 лева, представляваща внесени суми по депозитна сметка от проверяваното лице през 2011 г. и 2012 г. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.8, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ в бъдещото исково производство от Фелиз Е.Х., тъй като към датата на внасяне на паричните средства не е установен законен източник на средства.

Твърди се, че сумата  2 406,82 лева, представляваща внесени суми по депозитна сметка от трети лица, ведно с лихвите по сумата в размер на 357,40 лева подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.8, във вр. с чл. 4. ал. 2 от Фелиз Х., т.к. към датата на внасяне на паричните средства не е установено основанието за внасянето им.

         Твърди се, че през проверявания период, няма подадени данъчни годишни декларации в ТД на НАП, Бургас, офис гр.Сливен. Установено било, че ответникът И. имал осигурителен доход в общ размер на 8 704.56лв, разбит по години, като общия размер на минималните средства за издръжка по данни на НСИ били в размер на 391.87 лв., а след 1999г. – 58 656.37лв, което правело 301.61  МРЗ.

 Твърди се, че в  периода на проверката 10.12.1995г- 01.05.2015г, проверяваното лице реализирало приходи общо в размер на 119.22 МРЗ,  включващи доходи от трудови правоотношения, доходи от продажба на МПС, като за същия период бил извършен разход общ в размер на 1 043.05 МРЗ, а след 1999г. – 952.75 МРЗ. Тези разходи били направени  за  покупка на недвижим имот,  за издръжка на семейството,  за пътувания в чужбина, за захранване на банкови  сметки. Налице била отрицателна разлика между реализирани приходи и извършени разходи в размер на  923.83 МРЗ.

Твърди се, че преди периода на престъпна дейност проверяваното лице реализирало приходи в общ размер на 74.14 МРЗ, а по време и след периода на престъпна дейност/ 01.06.2008- 01.05.2015г/ - приходи в размер общо на 12 577.14 лв., като била налице отрицателна разлика между реализираните приходи и извършените разходи в размер на 180 904.44лв.

 Твърди се, че за периода 01.06.2008г-01.05.2015г проверяваното лице придобило имущество на обща стойност 89 330.57 лв., което било значително по см. на §1 т.2 от закона.

На 27.06.2016 г.  била изпратена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./ с изх.№ ТД 03 –БС/УВ – 4810 от 27.06.2016 г. с обратна разписка на проверяваното лице, но в ТД- Бургас не е постъпила попълнена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./.

В периода по време и след осъществяване на престъпната дейност, 01.06.2008 г.- 01.05.2015 г. , придобитото имущество било в размер на 151 000,57 лв. и значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), за придобиването на което лицето не  разполагало със законни доходи и източници на средства, тъй като установените доходи и приходи, не били достатъчни и са несъпоставими с извършените разходи, включително и за придобиване на установеното имущество.

Имало влязъл в сила съдебен акт, с който Е.Х.И. е признат за виновен по обвинение за извършени престъпления по чл.159 б, ал. 1, вр. чл.26, ал.1 от НК, по чл.253, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 1 от НК и престъпление по чл.253, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК, които попадат в обхвата на чл. 3, ал. 1, т.З и т. 16 от ЗОПДИППД / отм./. Придобил е имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства, поради което счита, че са налице са предпоставките по чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8 от ЗОПДИППД/отм./

         Иска се постановяване на съдебно решение, с което отнеме в полза на държавата имущество на ответниците , както следва:

         от ответника Е.Х.И.:

          ½ от ПИ с с идентификатор № 67 338 526.186 по КК на гр.Сливен, на адрес ********, с площ 281 кв.м., ведно с 1/ ид.ч от всички построени сгради:

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.1, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.2, с площ 39 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.3, с площ 22 кв.м., трайно предназначение –хангар, депо, гараж;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.4, с площ 4 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.5, с площ 6 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.6, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         еднофамилна жилищна сграда на два етаж, сграда с идентификатор №67 338 526.186.7, с площ 120 кв.м., трайно предназначение – жилищна сграда, построена в УПИ № Х/Х-186, в кв. 408 по плана на ********

         сумата 1 500лв, получена от продажбата на  л.а. марка „Опел“, модел „Астра“, д рег. № 5182 СА, по пазарна стойност.

          сумата 6 500лв, получена от продажбата на л.а. марка „Шкода“, модел „Фабиа“, с рег. № СН 4228 КК по пазарна стойност

         От ответника Ф.Е.Х.:

          сумата 170лв, представляваща внесени в брой от проверяваното лице парични средства в депозитна сметка в лева- IBAN ***,открита на 01.03.20107г в „Юробанк и еф Джи“АД, с титуляр Фелиз Е.Х..

         сумата от 2 406.82лв, представляваща внесени суми в брой от трети лица по депозитна сметка в лева – IBAN ***, открита на 01.03.2007г в   „Юробанк и еф Джи“АД, с титуляр Фелиз Е.Х., ведно с лихвите в размер на 357.40лв.

         Ответникът  Е.  И. не е подал отговор на исковата молба в срока по чл. 131 ГПК.

          Ответникът Ф.Х. - чрез своя пълномощник адв.Д. е подал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131ГПК,  с който оспорва иска като неоснователен и недоказан, а също и недопустим, т.к бил предявен срещу малолетно дете, а за това било необходимо съгласието на родителите. Твърди, че нейната майка Ш.А. работила във ФРГ, като заплащала и дължимите данъци и средствата, които й изплащала парични средства– на нея и нейния баща.

         КОПНИ, чрез пълномощник  е депозирал, становище по подадения отговор на исковата молба, с който  счита за неоснователни възраженията на втория ответник. Счита, че представените от този ответник писмени доказателствата  не  кореспондират  и не доказват твърденията му  в отговора за изпращане на средства от  неговата майка.

         В с.з. КОНПИ чрез своя пълномощник поддържа предявения иск.  Прави изменение в  размер на иска – от 70 934.22лв на 76 634.22лв. , както следва:  по отношение на недвижимия имот- от 60 000лв на 65 000лв, по отношение на продажната цена на л.а. „Опел Астра“- вместо 1500лв, се претендира 1200лв. По отношение продажната цена за л.а „Школа Фабиа“, се претендира сумата 5000лв вместо сумата 6500лв. Претендира се  разноски съгласно представен списък. Представя писмена защита.

          В с.з. първият ответник Е.Х.И., ред. призован, не се явява и не се представлява.

         В с.з. вторият ответник – малол.дете Ф.Е.Х., ред. призован, се представлява от процесуален  представител, който настоява иска да бъде отхвърлен  като неоснователен и недоказан-

         Представителят на Окръжна прокуратура-Сливен не е представил писмен отговор по делото. В с.з. изразява становището, че искането е напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, поради което предлага то като изцяло доказано по основание и по размер, да се уважи изцяло, ведно с всички законни последици от това.

         Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие заустановено следното от фактическа страна:

          В периода 2004г-2012г  ответник Е. ю.И. живял на семейни начала с Ш.Х.А., а от съвместното им съжителство, на ***г е родено детето  Ф.Е.Х..

         В периода 2008г -2012г ответникът Е.И. пребивал на територията на Федерална Република Германия, където се занимавал с престъпна дейност.

         С одобрено споразумение от 30.11.2012г по НОХД №  1883/2012г на СлРС, той е признат за виновен в това, че периода  началото на месец юни 2008г до края на м.август 2012г, в с.Новачево,  общ.Сливен, набирал и транспортирал от гр.Сливен до гр.Дортмунт-Германия, отделно лице- Ш.Х.А., като я превел през границата на Република България, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното  съгласие - престъпление по чл. 159б ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК, като наложеното му наказание е три години лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от пет години и глоба в размер на 10 000лв.

         Със споразумение от 20.06.2013г по НОХД № 302/2013г по описа на СлОС, подс. Е.Х.И. е признат за виновен в това, че:

          1/ в периода 07.11.2008г- 07.05.2010г, в гр.Дортмунт, Германия и в гр.Вердол, Германия,в условията на продължавано престъпление, извършил  сделки с имущество, за което знаел, че е придобито чрез  тежко умишлено престъпление по чл. 159Б ал.1вр. с чл. 26 ал.1 НК /трафик на хора/, на обща стойност 2 800лв, както следва:

-  на 07.11.2008 г. в гр.Дортмунд, Германия  закупил лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ СН 8062 ВВ, за сумата 2 000 евро, с левова равностойност – 3 911,66 лв.

-  на 21.10.2009 г. в гр.Вердол, Германия  закупил лек автомобил „БМВ 325 ТДС“ с рег.№ СН 4177 КК за сумата 2 331,49 евро, с левова равностойност – 4 560 лева;

-  на 07.05.2010 г. в гр.Дортмунд, Германия  закупил лек автомобил „Опел Корса“ с per. № СН 7537 КК за  400 евро, с левова равностойност – 782,33 лева – престъпление по чл. 253 ал.4 вр. с ал.1 НК, и чл. 26 ал.1 НК.

         2/ през периода от 14.08.2012 г. до 22.08.2012 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, получил и държал имущество, за което знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159 б, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК /трафик на хора/ -общо парична сума от 1 500 евро, с левова равностойност – 2 933, 75 лева, както следва:

-        на 14.08.2012г., в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис“ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв.

-         на 17.08.2012г., в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис„ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв.

-        на 22.08.2012 г. в гр. Сливен, получил чрез Финансова къща „Кеш Експрес Сървис“ агент на системата за бързо разплащане „Уестърн Юниан“ и държал сумата от 500 евро, равняващи се на 977,915 лв. – престъпление по чл.253, ал. 4 вр.с ал. 2, вр. чл. 26 ал.1 НК.

         За извършените  престъпления, на основание чл. 23 ал.1 НК, на Е.И. е наложено общо наказание - две години и шест месеца лишаване от  свобода, отложено за изпитателен срок от четири години.  

         На основание чл. 253 ал.6 НК, предметът на престъплението-лек автомобил „Опел Корса“ с per. № СН 7537 КК  и лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ СН 8062 ВВ, собственост на И., са отнети в полза на държавата, а равностойността на липсващи автомобил, предмет на престъплението- „БМВ 325 ТДС“ с рег.№ СН 4177 КК, представляваща равностойност на 1500 евро -3716.08лв, е присъдена в полза на държавата.  

         С нотариален акт № 35 от 26.08.2010г, т.5, рег. № 8849, дело № 775 на Нотариус Е.Ш., с рег. № 128 и район на действие в СлРС, надлежно вписан в СВп, ответникът Е.И. и Ш.Х.А. закупили поземлен имот с идентификатор № 67338.526.186, с адрес: *****,  с площ от 281 кв.метра., с предназначение:урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- ниско застрояване/ до 10метра/, стар идентификатор № 7276, при съседи на имота № 67338.526.214; 67338.526.185 ,67338.526.171 и 67338.526.187 ,ведно с всички построени в имота сгради, представляващи:

        сграда с идентификатор №67 338 526.186.1, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.2, с площ 39 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.3, с площ 22 кв.м., трайно предназначение –хангар, депо, гараж;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.4, с площ 4 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.5, с площ 6 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор №67 338 526.186.6, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         срещу продажната цена  18 776.10лв, платена в брой от купувачите на продавачите, която цена съвпада с данъчната оценка на имота.     

          За същия  имот  е издадено разрешение за строеж № 112/05.04.2011г от главния архитект на общината за изграждане на еднофамилна жилищна сграда на два етажа, с частичен сутерен  за склад в югоизточната част на сградата, гараж за две леки коли  в обема на сградата, дневна със  санитарен възел и столова с кухненска ниша на полунива в първия етаж,  три спални със самостоятелни санитарни възли, всяка на полунива на втория етаж, със застроена площ 121 кв.м. и РЗП от 251 кв.м.,

          Строителството на тази жилищна сграда е реализирано в периода 2011г-2012г., като към момента на оценката му, сградата е в груб строеж.

         Тя се индивидуализира по кадастралната карта на гр.Сливен като еднофамилна жилищна сграда на два етаж, сграда с идентификатор № 67 338 526.186.7, с площ 121 кв.м., трайно предназначение – жилищна сграда, построена в УПИ № Х/Х-186, в кв. 408 по плана на *****.

          Според заключението на приетата по делото  съдебно-оценителна експертиза, пазарната стойност на разходите за построяването на сграда с идентификатор №  67 338 526.186.7,,  до етап на груб строеж, към момента на застрояването- 2011г, възлизат на 71 900лв, а за ½ ид.ч. от сградата, колкото притежава  Е.И.- 35 950лв.

         Пазарната стойност на разходите за изграждане на същата сграда, към м. септември 2012г, възлизат на 101 380лв, а за ½ ид.част- 50 690лв.

         Според заключението на съдебно-оценителната експертиза, пазарната стойност на целия имот, ведно с построените в него сгради, към момента на неговото придобиване- 26.08.2010г е 41 500лв, а на ½ ид.част, колкото притежава ответника Е.И.- 20 750лв.

         Пазарната стойност на целия имот към датата на завеждане на настоящия иск/ 21.07.2016г/ възлиза на 135 000лв, а за ½ ид.ч. -67 500лв.   

         През проверявания период 01.06.2008г- 01.05.2015г, Е.И.  е придобил собствеността върху  следните МПС:

1/ лек автомобил марка “Опел кадет“, с рег. № СН 5715 СН, с рама № MW0L000034J5221637, двигател № 13S19A24329, цвят – червен, първоначална регистрация 23.06.1988 г., придобит на 03.01.2007 г. с договор за покупко-продажба, за сумата от 300 лв.

Според заключението на приетата по делото СТЕ, пазарната стойност на автомобила към момента на придобиването му  е 1 400 лева .

Този автомобил е придобит преди периода на престъпната дейност

2. /лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „ВЕКТРА“, с ДК № СН 8062 ВВ, рама №W0L000036T1080635, двигател №Х18ХЕ14324833, цвят – червен, първоначална регистрация24.01.1996 г., придобит на 04.11.2008 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 2 000евро, равняващи се на 3 912 лева, или 17,72 МРЗ,

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 4 500 лева   - според заключението на СТЕ.

Лекият автомобил е отнет в полза на държавата съгласно  споразумение по НОХД № 302/2013 г. по описа на СлОС.

3./      Лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „КОРСА“, с ДК № СН 7537 КК, рама №W0L000073S4115022, двигател №C14NZ02BE3872, цвят – червен, първоначална регистрация 12.12.1994 г., придобит на 07.05.2010 г. с договор за покупко-продажба, за сумата от 400 евро, равняващи се на 782,40 лева или 3,25 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиването според експертното заключение е 1300  лв..

Автомобилът е отнет в полза на държавата въз основа на влязлото в сила споразумение по НОХД   № 302/2013г на СлОС. 

3.                         4/ Лек автомобил марка „ЛАНЧИА“, модел „ПРИЗМА“, с ДК № СН 6365 СН, рама №ZLA831AB003062394, двигател №831А20004993469, цвят-жълт, първоначална регистрация 11.09.1985 г., придобит на 18.05.201г, Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиването му е 2000лв съгласно заключението на СТЕ.

        Автомобилът е придобит преди периода на престъпната дейност на лицето, а съгласно удостоверение №1633 на МВР, С-Р КАТ ПП- Сливен е бракуван на 15.09.2009г.Остатъчната /ликвидационната/ стойност към годината на прекратяване на регистрацията е 500 лева, или 2,08 МРЗ.

       Придобитите от Е.И. МПС и впоследствие отчуждени са:

        1/. Лек автомобил марка „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, с ДК № СН 5182 СА, рама №W0L000059P5026950, двигател №C14NZ02T33298, цвят – жълт, първоначална регистрация 25.09.1992 г., придобит през м. август 2008 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 500, равняващи се на 978 лева или 10,83МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 3 000 лева или 16,66МРЗ.

          С договор за продажба на МПС от 30.12.2010 г., автомобилът е продаден за сумата от 100 лева.

          Според заключението на приетата по делото съдебно-оценителна експертиза, справедливата пазарна стойност на този автомобил към датата на придобиването му е 1 800лв,а към датата на отчуждаването му- 1200лв.

         2. /Лек автомобил марка „БМВ“, модел „325ТДС“, с ДК № СН 4177 КК, рама №,WBACC310X0EN20663 двигател №256Т130808137, цвят – син металик, първоначална регистрация 16.11.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на от 21.10.2009г. С договор от 11.03.2011 г. автомобилът е продаден за сумата от 300 лева. Според експертното заключение, пазарната стойност на автомобила към момента на придобиването е  5600лв, а към момента на отчуждаване – 3 600 лв.

Равностойността на отчуждения автомобил в размер на 1500 евро, равняваща се на 3716.08 лева, е отнета в полза на държавата  съгласно споразумението по НОХД №302/2013 г на СлОС.

 3//Лек автомобил марка „ШКОДА“, модел „ФАБИА“, с ДК № СН 4228 КК, рама №TMBPF16Y754294724, двигател №ASY296960, цвят – жълт, първоначална регистрация 18.05.2005 г., придобит с договор за покупко-продажба на 23.07.2012 г. за сумата  500 лева или 1,72 МРЗ.       

         С договор от 05.09.2012г, автомобилът е продаден за сумата  500лв.

         Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е  5000 лева,а към момента на отчуждаването също 5000лв.

          Според заключението на приетата съдебно-икономическа експертиза, Е.И. е работил по трудов договор ,в периода юни 1999г- август 2007г, а в периода декември 2000- м.април 2001г получавал обезщетение като безработен от Дирекция „БТ“-Сливен.

         За периода  1999г- 2007г, доходите на Е.И. са както следва: брутен доход- 8 525.37лв, равняващи се на 73.31 МРЗ за страната, и чист доход от 7 619.61лв, равняващ се на 65.89 МРЗ.         

          За периода 1995-01.05.2015г Е.И. извършил следните разходи да придобиване на недвижими имоти по пазарни цени, определени по експертизата на инж. М.И.: за закупуване на недвижим имот в *****, описан подробно по-горе, сумата 20 750лв, равняващи се на 86.46 МРЗ, за изграждане на сграда в груб строеж- 35 950лв, равняващи се на 143.80 МРЗ и за довършителни работи/подобрения/ - 14740лв, равняващи се на 52 МРЗ или общо 71 440 лв, които се равняват на  282.28 МРЗ.

         За проверявания период  Е.И. извършил следните разходи за придобиване на МПС, съобразно пазарни стойности, определени от в.л. инж.Б., а именно- разходите за придобиване на общо 6 бр. леки автомобила /Ланчиа Призма, Опел кадет, Опел Астра, Опел Вектра, БМВ 325 ТДЦ, Опел Корса и Шкода Фабиа  /, възлизат на 21 600лв, равняващи се на 105.93 МРЗ.  От тази сума вещото лице Ч. е приспаднало  общата сума 644.24лв, представляваща разходи за местни данъци, дължими при придобиване на МПС и нотариални такси.

         Според заключението на СИЕ, Е.И. има разходи, свързани със задграничните му пътувания в периода 2008-2012г, изчислени въз основа на справка от ОД на МВР и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, която предвижда 35 евро на ден и 130 евро квартирни .Вещото лице е изчислило, че за общо 999 дни,  И.  има разход  в размер на 28 203.07 лева за дневни, 104753.30лв- квартирни или общо- 132 957.32лв, равняващи се на 520.09 МРЗ за страната. От тази сума през 2008г е изразходена- 6454.24 лева/ 29.34 МРЗ/; през 2009г- 968.14лв/ 4.03МРЗ/; през 2010г-44 211.54лв/ 184.21 МРЗ/; през 2011г- 66801.37 лв/ 247.41МРЗ–§ и през 2012г- 14522лв/ 52.22МРЗ/.

         След извършената в приложение 1 към заключението рекапитулация по години на всички приходи и разходи на И., в лева и МРЗ , по пазарни цени за съответния период, заключението е, че средствата от законни източници не са достатъчни ответникът да покрие издръжката на семейството си, а също за придобиване на имуществата, описани по-горе.

         Общият размер на придобитото от Е.И. имущество за процесния период било на обща стойност 93 040лв, равняващи се на 388.21 МРЗ., от която сума: 71 440лве е за недвижими имоти/ 282.28 МРЗ/, а за МПС- 21 600лв/ 105.93 МРЗ/.

        Общият му приход за периода 1996г- 2015г, бил в размер на 7619.61лв, а общия разход- 311 143.80лв, т.е. разходите надвишават приходите със сумата 303 524.19лв, която сума се равнява на 1348.84 МРЗ.

        За проверявания период ответникът Е.И. не е разполагал със средства от законни източници, с които да придобие имуществото, предмет на отнемане по настоящото мотивирано искане на КОНПИ.

Вторият ответник Ф.Е.Х. имал  депозитна сметка  в лева IBAN ***, открита на 01.03.2007 г. в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“АД, с титуляр Фелиз Е.Х.. Според заключението на СИЕ, общият размер на вноските по банковата сметка на Ф.Х. е 2 406.82лв или 9.81 МРЗ. В извлечението от сметката за периода 01.03.2007- 13.04.2011г не е посочено кой е внасял сумите, които са в общ размер на  1766.82лв. Само една от вноските е направена  Е.И., а именно сумата 170 лв., внесена на  02.03.2012г, а сумата 470 лв. е внесена от третите лица Ф.Б. и М. И./ 230лв от първото и 240лв- от второто/

  Изслушана по реда на чл. 177 ал.2 ГПК, майката на Ф.Х.- Ш.А., заяви, че в периода 2008г- 2012г се занимавала с проституция във ФРГ. Ответникът Е.И. взимал насила всичките й пари,  спечелени  от тази дейност, а тя знаела от него и  майка му, че  част от парите внасят по банкова сметка *** Ф., открита в България. Три пъти пращала пари на детето по куриерска фирма, а също и по съквартирант на И.- около  1600евро.     

         Горната фактическа обстановка е установена въз основа на  събраните доказателства. Писмени доказателства съдът цени като относими и допустими. Приема заключенията на всички изготвени по делото експертизи като обосновани, ясни и неоспорени.  Цени дадените по реда на чл.176 вр. с чл. 177 ал.2 ГПК обяснения от майката на втория ответник с оглед на всички обстоятелства по делото, отчитайки и заинтересоваността й от изхода на делото.

        Така приетото за установено от фактическа страна,  мотивира следните правни изводи:       

        Предявеният иск с правна квалификация чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД /отм./,  е допустим и  по отношение на двамата ответници.

        Разгледан по същество, е основателен по отношение на първия ответник и частично основателен- по отношение на втория.

        От първия ответник Е.И. КОНПИ се иска да бъде отнето  следното имущество: ½ ид.част от описания по-горе недвижим имот, придобит с нотариален акт № 35 от 26.08.2010г, т.5, рег. № 8849, дело № 775 на Нотариус  Шидерова, ведно с ½ ид.ч.  7 бр. сгради;  сумата 1200лв- продажната цена на л.а „Опел Астра“, рег.№ СН 5182 СА и сумата 5000лв- получена продажна цена на л.а.“Шкода Фабиа“ с рег. № СН 4228 КК.

          Съгласно чл. 4 ал.1 ЗОПДИППД/отм/, по реда на този закон се отнема имущество, придобито през проверявания период от лицата, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата доколкото не е установен законен източник

         За да е основателен иска, следва да  са доказани следните кумулативно дадени предпоставки: започнало наказателно преследване против ответника за престъпление по чл. 3 ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, което е приключило с влязла в сила осъдителна присъда;  придобиване от същото лице  или от лицата по чл. 5 – чл.10 от закона на имущество на значителна стойност по смисъла на §1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, а именно над 60 000лв., за което може да се направи обосновано предположение, че е придобито от установената с присъда престъпна дейност на лицето;  да е налице  връзка/ пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3 ал.1 и придобиването на  имуществото;  липса на законен източник на средствата, с които е придобито имуществото, предмет на иска по чл. 28 ал.1  ЗОПДИППД /отм/;

          Ответниците  трябва да оборят  презумпцията по чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ за свързаност на придобитото имущество с установената и влязла в сила присъда за престъпление по чл. 3 ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, като докажат законен източник на средствата за придобиване на имуществото, предмет на иска по чл.28 ал.1. от закона.

         Възможността на проверяваното лице за установяване на законен източник за придобиване на имуществото, респективно за изключване на предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност по чл. 3, е установена още в предварителната фаза на производството по установения в чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.)  ред.

Ответникът Е.  И.  не  се е възползвал от тази възможност и в срока по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) не е подал декларация, поради което и изцяло в негова тежест  да докаже всички обстоятелства, изключващи предпоставките по чл. 4, ал. 1 и презумпцията по чл. 17 ал. 5 ЗОПДИПП , т.е. неподаването на декларацията по чл. 17 размества доказателствената тежест.

Друг критерий, който определя правото на държавата за отнемане на имуществото, е неговата значителна стойност, която се определя съобразно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД/отм/ – над 60 000лв.

Значителната стойност на имуществото следва да се определи по неговите пазарни стойности, а не по конкретно посочената в документите цена. Последната е елемент на съглашение по сделка, в която държавата не  участва, докато участник е проверяваното лице  и  посочена в документите цена не би могла да се противопостави на държавата.

         Установи се от приетите по делото СИЕ ,че придобитото през релевантния период имущество от  И. е значително по смисъла на §1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./,  тъй като стойността му възлиза в общ размер 73 700лв. Установена е  придобивната стойност на имуществото, чието отнемане се иска с оглед на преценката какви средства и с какъв източник са вложени в придобиването им, както и пазарната оценка към датата на постановяване на решението, респ. датата на завеждане на иска, с оглед преценката  по §1 т.2 от  ЗОПДИППД /отм./

          Меродавна е общата оценка на цялото имущество, за което е направено мотивирано искане от комисията и това е действителната оценка, която се определя по пазарни цени към датата на проверката от съда,т.е. имуществото се оценява  в състоянието му към датата на оценката

         По отношение на имотът, който подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 4 ал.1 ЗОПДИППД /отм./, безспорно е установено, че И. притежава ½ ид.част от него по силата на сключения договор за покупко-продажба от 26.08.2010г. Пазарната стойност на тази ½ ид.част от имота към датата на предявяване на иска  21.07.2016г  е   67 500лв. 

        По отношение наличния в патримониума на Е.И. имот, подлежащ на отнемане на основание чл. 4  ал.1 от ЗОПДНППД/отм//, тази пазарна стойност на  имота е посочена в заключението на СТЕ.

        Установено е по делото, че сумите 1200лв и 5000лв са получени срещу отчужденото и неналично към момента имущество на И. –л.а.“Опел Астра“ с рег. № СН 5182 СА,  и „Шкода Фабиа“ с рег. № СН 4228 КК, собствеността върху което е придобита през проверявания период и подлежи на отнемане, съгл. чл. 4 ал.2 от ЗОПДНПИ/отм/. Тъй като И. се е разпоредил с двата  автомобила, следва  да се отнеме в полза на държавата действителната им пазарна стойност, получена от тяхната продажба към момента на извършване на разпоредителната сделка. Тази  пазарна стойност също  е определена чрез изготвяне на СТЕ.

          Не се спори по делото, че престъпленията, за които е осъден Е.И. попадат в приложното поле на чл.3 ал.1 от закона, а именно: чл. 3 ал.1 т. 4 и т.16 от ЗОПДНПИ/отм/. .Не се спори и че тези производства са приключили с одобрено от съда споразумение, което по правни последици е приравнено на влязла в сила присъда /чл.383  ал.1 НПК/.

         Доколкото  не се установи законен източник на средства, с които да е придобито това имущество, може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на Е.И., особено като се има предвид, че престъпната дейност, с която се е занимавал и е осъден с влязла в сила присъда/ трафик на хора и пране на пари/, е свързана  изначално с получаване на имотна облага.

          Ответникът не  обори презумпцията по чл.4 от закона за свързаност на придобитото имущество с установена с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 3 престъпна дейност, което в рамките на процеса става чрез доказване на  законен източник за придобиването на имуществото.  Не  е подал отговор на исковата молба, не се яви в с.з. да изрази становище по мотивираното искане, не  ангажира никакви доказателства.

         Последната предпоставка за уважаване на иска е наличие на връзка- пряка или косвена, между престъпната дейност  по чл. 3 ал.1 ЗОПДИППД /отм/ и придобиването на имуществото. В ТР №7/30.06.2014г по тълк.дело №7/2013г на ОСГК, е прието, че е достатъчно за връзката да може да обосновано да се предположи логически, с оглед на обстоятелствата по делото, както и да не е установен източник в придобиване на имуществото, за да бъде отнето то по реда на чл. 28 ЗОПДИППД/отм/.

          С оглед на изложеното, следва да се извърши  съпоставка между  доходите на проверяваното лице с изразходваните средства за придобиване на посоченото по-горе имущество. Този въпрос е изследван от съда чрез изготвяне на делото съдебно-икономическа експертиза, а  поред нейното заключение, за проверявания период ответникът Е.И. не е разполагал със средства от законни източници, с които да придобие имуществото, предмет на отнемане по настоящото производство.

          В рамките на процеса той не доказа законен източник на средствата, с които е придобил процесните имущества, установявайки, че е получил достатъчно доходи от законни източници, които са вложени от него при придобиване на имуществата, предмет на настоящото производство.

          Затова искът срещу него следва да бъде уважен по отношение на всяко от посочените в мотивираното искане на КОНПИ имущества, на обща стойност 73 700лв.., а именно: ½ ид.ч. от притежавания от него недвижим имот, ведно с ½ от находящите се в имота  7 сгради, с пазарна цена 67 500лв. и левовата равностойност на двата отчуждени автомобила: л.а.“Опел Астра“ с рег. № СН 5182 СА и л.а.“Шкода Фабиа“ с рег. № СН 4228 КК, момента на отчуждаването им, съответно 1200лв и 5000лв.        

         От ответницата Ф.Е.Х. и негова дъщеря се  иска отнемане  на две суми от банковата й сметка - 170 лв и 2 406.82лв.

         Според заключението на приетата по делото СИЕ, в периода от 01.03.2007г до 21.06.2012г, общият размер на внесената сума по сметката на Ф.Х. е 2406.82лв, от която : сумата  230лв е внесена  от третото лице Ф.Б., а сумата - 240лв/100+ 140/ - от третото лице М. Х.И., сумата 170лв.е внесени от Е.И. на 02.03.2012г, но за останалите преводи на суми, направени  от 01.03.20107г до 13.04.2011г, в размер на 1766.82 лв,  няма данни  по делото кой ги е внасял.

         Съдът намира, че само за внесена от Е.И. по банкова сметка ***н източник на придобиването й, поради което следва да се отнеме в полза на държавата,  на основание чл. 4 вр. с чл. 8 от  ЗОПДИППД/отм/.

          За другата сума- 2 406.82лв   не може да бъде направен същия извод.                  

          Видно от заключението на СИЕ/ л. 104 от том 2 на делото/ , не е посочено кой е вносител на сумата в размер на 1766.82 лв,  а   сумата  470  лв, е внесена от трети лица, поради което не е  установен какъв е произхода на тези средства по сметката на Ф.Е. и дали имат за източник престъпната дейност на нейния баща, за която е осъден с влезли в сила присъди  за престъпления по чл. 3 ал.1 от ЗОПДИППД /отм/.

         Затова съдът намира, че искът на КОНПИ  по чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД /отм/. за отнемане на сумата  2 406.82лв,  следва да се отхвърли.     

         На основание чл. 78 ал.1 ГПК,  ответникът Е.И. бива осъден да заплати на КОНПИ направените по делото разноски съгласно представения списък, възлизащи в общ размер на сумата 1 468лв.

         На основание чл. 78 ал.3 ГПК, КОНПИ следва да бъде осъдена да  заплати на ответника Ф.Е.Х.  разноските по делото съразмерно на отхвърлената част от мотивираното искане.

         Този ответник е ангажирал адвокатска защита при условията на чл. 38 ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата, поради което на осн. чл. 38 ал. 2 вр. чл. 36, ал. 2 ЗА, вр. чл.7 ал.2 т.2 от Наредбата №1/09.07.2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в полза на процесуалния му представител адв. Д. следва да се присъди адвокатско възнаграждение в минималния по наредбата размер от  300лв.

        Съразмерно на отхвърлената част от искането, съдът изчисли, че размера на дължимите разноски за адв.защита  на този ответник е  280.21лв

        Ответникът Е.И.  държи държ. такса в размер на 2955 лв., представляваща 4 % върху общата стойност на отнетото му имущество.

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р    Е   Ш   И:

          ОТНЕМА в полза на държавата от Е.Х.И. ***, ЕГН-**********, по внесено мотивирано искане по чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД /отм/ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество със седалище *****, БУСТАТ-131463734,  следното имущество  на  обща стойност 73 700лв:

      -  1/2 / една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 67338.526.186 по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със заповед № РД 18-31/19.04.2006г на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с адрес: *****, с площ 281 кв.метра., с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- ниско застрояване/ /до 10метра/, стар идентификатор № 7276, при съседи на имота № 67338.526.214; 67338.526.185 ,67338.526.171 и 67338.526.187, ВЕДНО с 1/2 /една втора/ ид.част от всички построени в имота сгради, представляващи:

        сграда с идентификатор № 67 338 526.186.1, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.2, с площ 39 кв.м., трайно предназначение –еднофамилна жилищна сграда.

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.3, с площ 22 кв.м., трайно предназначение –хангар, депо, гараж;

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.4, с площ 4 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.5, с площ 6 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.6, с площ 15 кв.м., трайно предназначение –друг вид сграда за обитаване;

         сграда с идентификатор № 67 338 526.186.7, с площ 121 кв.м., с разгърната застроена площ 252 кв.м.,  трайно предназначение – жилищна сграда на два етажа, изградена до степен  на груб строеж, съгласно разрешение за строеж № 112/05.04.2011г на на община Сливен.

       -  сумата 1200лв, /хиляда и двеста лева/, представляваща стойност, получена от продажбата на лек автомобил марка„ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, с ДК № СН 5182 СА, с рама №W 0L000059P5026950, двигател № C14NZ02T33298, цвят-жълт, дата на първоначална регистрация 25.09.1992.

       -  сумата 5 000лв / пет хиляда  лева/, представляваща стойност, получена от продажбата на лек автомобил марка „ШКОДА“, модел „ФАБИА“, с ДК № СН 4228 КК, рама № TMBPF16Y754294724, двигател № ASY296960,цвят –жълт, с дата на първоначална регистрация 18.05.2005г

 

          ОТНЕМА в полза на държавата, съгласно внесено мотивирано искане по чл. 28 ал.1 от ЗОПДИППД /отм/  на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУСТАТ-131463734, от малолетното дете Ф.Е.Х. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Ш.Х.А., с ЕГН-**********,  сума с неустановен произход в размер на 170лв/ сто и седемдесет лева/, внесена по депозитна сметка в лева , IBAN ***, открита на 01.03.20107г в „Юробанк и еф Джи“АД, с титуляр Фелиз Е.Х..

 

          ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу малолетното дете Ф.Е.Х., с ЕГН- **********, чрез нейната майка и законен представител  Ш.Х.А., ЕГН-**********,  иск с правно основание 28 ал.1 от ЗОПДИППД/отм/ за отнемане в полза на държавата на сумата  2406.82лв,/две хиляди четиристотин и шест лева, осемдесет и две стотинки/, внесена  от трети лица по депозитна сметка в лева– IBAN ***, открита на 01.03.2007г в „Юробанк и еф Джи“АД, с титуляр Фелиз Е.Х., ведно с лихвите в размер на 357.40лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА Е.Х.И. ***, с ЕГН-********** да заплати на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, със седалище *****, БУСТАТ-131463734 и съдебен адрес ***26А,  сумата  1 468лв, -  разноски по делото.   

  

          ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество със седалище *****,с БУСТАТ-131463734,съдебен адрес ***, представлявана от председателя П.Г.Д., да заплати на малол. дете Ф.Е.Х. ЕГН-**********, чрез нейната майка и законен представител Ш.Х.А., с ЕГН-**********,***  сумата  280.21 лв. - разноски по делото.

 

           ОСЪЖДА Е.Х.И. ***, с ЕГН-********** да заплати по сметка на Сливенски окръжен съд  държавна такса в размер на  2 955 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: