РЕШЕНИЕ №                                             

гр. Сливен, 19.05.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание деветнадесети май през две хиляди и седемнадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева ч.гр.д. № 355 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 247, ал. 1 от ГПК.

Съдът служебно констатира, че в постановеното по делото решение № 229/21.09.2016г. е допусната очевидна фактическа грешка в изписването на името на докладчика – Костова вместо Христина Марева, като и двете съдии са включени в съдебния състав, постановил решението.

Предвид обстоятелството, че както съдия Светослава Костова, така и съдия Христина Марева са в съдебния състав – разгледал делото и постановил решението, но е налице законен фактически състав и решението не страда от порок. Следва, обаче, да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка, касаеща името на съдията докладвал делото.

Водим от гореизложеното и на основание ч. 247, ал. 1 ГПК

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ГРЕШКА в решение № 229 от 21.09.2016. по ч.гр.д. № 355/2016г. по описа на Окръжен съд Сливен, като на стр. 1, ред 9 отгоре на долу вместо „Костова“, да се чете „Марева“

 

Решението е неразделна част от решение от 229/29.01.2016. по ч.гр.д. № 355/2016 по описа на ОС – Сливен и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: