ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 28.09.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 330 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от М. Ю. Щ. чрез адв. Ст. К. ***, с която против ЗАД „Булстрад” са предявени осъдителни искове по чл. 226, ал. 1 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД.

С молба от 19.09.2011г. ищцата е описала прекратяване на делото, като заявява, че се отказва изцяло от предявените спрямо ЗАД „Булстрад” искове.

Съдът като се увери, че е налице надлежно разпореждане с предмета на делото от името на ищцата, изпълващо предпоставките на чл. 233 от ГПК, намира, че молбата следва да се уважи.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 330/2011г. по описа на ОС – Сливен от предявените от М.Ю.Щ., ЕГН **********,*** * против ЗАД „БУЛСТРАД”,  с БУЛСТАТ 000694286, гр. С., ул. „П.” № * искове за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50000лв., заедно със законната лихва считано от датата на увреждането при ПТП на 06.03.2010г. по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” поради отказ от предявените искове на основание чл. 233 от ГПК

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: