ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.01.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на ……трети януари………… през

две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..гр.....дело № …342….по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 15.12.2011 г. е оставил исковата молба на Н.В.К. без движение, като е указал на ищеца, че следва да посочи настоящия и постоянен адрес на ответницата или адрес за призоваване. Тъй като не са отстранени в срок тези нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на Окръжна Н.В.К. против С.Б.К., с правно основание чл.336 от ГПК от 12.07.2011г., като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 342/11 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: