ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.С., 29.12.2011 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ДЕКЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Въззивно гражданско дело № 597 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство е по реда на чл.267  в вр. чл.262 ал.2 т.2 в вр ал.3 от ГПК.

Производството пред въззивната инстанция е образувано по повод въззивна жалба на Постъпила е въззивна жалба от Г.К.Г. ***, вилна зона „П.Р.” вила № * или гр.С. бул.”Х.Д.” № *вх* ап.* против Решение № 829/02.11.2011 год. по гр.дело № 4643 /2011 год. на Сливенски районен съд.

След служебната проверка по реда на чл.267 от ГПК съдът е констатирал, че въззивната жалба не отговаря на изискванията на чл.260 т.4 от ГПК във въззивната жалба липсва искане, като титул който да отразява, в какво се състои искането на въззивника към въззивния съд. Тъй като се касае за ненадлежно упражнено право на въззивна жалба и на основание чл.262 от ГПК съдията докладчик е оставил с Разпореждане от 16.12.2011 год. без движение въззивната жалба и е дал на въззивника едноседмичен срок да отстрани допуснатата нередовност.

В разпореждането си съдът е предупредил въззивника, че при неизпълнение на задължението си, въззивната жалба ще бъде върната, а въззивното производство прекратено.

В дадения от съда срок в съда е постъпила нова въззивна жалба, с която не са изпълнени указанията на съда.

Въззивния състав е изправен в хипотезата на чл.262 ал.2 т.2 от ГПК в вр. чл.262 ал.3 от ГПК. Налице е ненадлежно упражняване право на жалба и в дадения от съда срок въззивника не е изправил допуснатите нередовности в жалбата , то същата следва да бъде върната, а образуваното производство следва да се прекрати

Мотивиран така и на основание чл. чл.267  в вр. чл.262 ал.2 т.2 в вр ал.3 от ГПК въззивният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д № 597/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд

ВРЪЩА въззивна жалба от Г.К.Г. ***, вилна зона „П.Р.” вила № * или гр.С. бул.”Х.Д.” № *вх* ап.* против Решение № 829/02.11.2011 год. по гр.дело № 4643 /2011 год. на Сливенски районен съд

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от редовното му връчване с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: