ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 14.11.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното т.д. № 632 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявения от И.К.Н., против „ЗАД „Армеец” АД частичен иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 60000лв.

С молба от 14.11.2012г. ищецът е поискал прекратяване на делото поради отказ от предявените искове, за което е направено изрично изявление предвид постигнато между страните извънсъдебно споразумение.

Съдът като се увери, че е налице надлежно разпореждане с предмета на делото от името на ищеца,изпълващо предпоставките на чл. 233 от ГПК, намира, че молбата следва да се уважи.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 632/2012г. по описа на ОС – Сливен образувано по предявените от И.К.Н., ЕГН ********** чрез адв. П. Н. и адв. Ек. Д. ***, съдебен адрес: гр. С., ул. „Г.С.Р.” № *, ет. *, офис * против „ЗАД „Армеец” АД, ЕИК121076907, със седалище и адрес на управление гр. С., р.н „С., ул. „С. К.” № * частичен иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 60000лв. заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2011г. до окончателното изплащане поради ОТКАЗ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: