ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 13.05.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 5 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявения от П.С.С. чрез родителите и законните му представители П. и С. С. – същите чрез пълномощниците си адв. Б. Р. и мл. адв. Ст. Р. ***, против ЗАД „БУЛСТРА ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 300 000лв.

С молба от 12.2014г. от ищеца чрез посочените представители е поискано прекратяване на делото поради отказ от предявените искове, за което е направено изрично изявление.

Съдът като се увери, че е налице надлежно разпореждане с предмета на делото, изпълващо предпоставките на чл. 233 от ГПК, намира, че молбата следва да се уважи.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5/2014г. по описа на ОС – Сливен образувано по предявените от П.С.С., ЕГН ********** чрез родителите и законните си представители П.И.С., ЕГН ********** и С.И.С., ЕГН **********, действащи чрез пълномощниците си мл. адв. С.И.Р. и адв. Б.И. ***, адрес на адвокатска кантора: гр. С., бул. „Ц. О.“ № * против ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в ПТП на 21.06.2013г. в размер на 300 000лв. заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.06.2013г. до окончателното изплащане поради ОТКАЗ от предявените искове.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: