ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.04.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на ……двадесети втори април  през

две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..гр.....дело № …117.по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 04.03.2014 г. е оставил исковата молба, без движение, като е указал на ищеца да внесе д.т. по сметка на СлОС в размер на 1 400лв.. Съобщението за това разпореждане е връчено на страната на 11.04.2014г. Тъй като не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на ищеца Р.А.А., ЕГН ***********,  като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 117/14 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: