ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 24.04.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 140 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

В извършената на основание чл. 129, ал. 1 от ГПК проверка съдът е констатирал, че исковата молба е нередовна – не е посочен адрес за призоваване на ответника.

Съобщението е било връчено на ищеца лично на 28.03.2014г., но до момента указанията не са изпълнени.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 140 по описа за 2014г. на ОС – Сливен поради неизпълнение от страна на ищеца на указанията дадени на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК с разпореждане от 24.03.2014г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: