ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 29.04.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 153 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявения от Д.С.А., против „ЗАД „Армеец” АД иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 40000лв.

С молба от 28.04.2014г. ищцата е поискала прекратяване на делото поради отказ от предявените искове, за което е направено изрично изявление предвид постигнато между страните извънсъдебно споразумение.

Съдът като се увери, че е налице надлежно разпореждане с предмета на делото, изпълващо предпоставките на чл. 233 от ГПК, намира, че молбата следва да се уважи.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 153/2014г. по описа на ОС – Сливен образувано по предявените от Д.С.А., ЕГН ********** чрез адв. М. К. против „ЗАД „Армеец” АД, ЕИК121076907, със седалище и адрес на управление гр. С., р.н „С., ул. „С. К.” № * иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 40000лв. заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.10.2012г. до окончателното изплащане поради ОТКАЗ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: