ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 23.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 294 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по възражение по чл. 423 ГПК срещу заповед № 3305 от 18.12.2013г. по ч.гр.д. № 5068/2013г. на Районен съд - Сливен

Съдът като се запозна с преписката установи, че възражението е присъединено между кориците на ч.гр.д. № 5068/2013г. и е изпратено в този му вид на Окръжен съд - Сливен преди да бъде администрирано по предвидения в закона ред – без да е връчен препис от възражението на заявителя „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ“ ЕАД за отговор в едноседмичен срок (чл. 276, ал. 1 ГПК), не е събрана и дължимата държавна такса по възражението в размер на 25 лв. – приложен е документ за държавна такса в размер на 15 лв. само

Предвид гореизложеното производството по настоящото дело се явява преждевременно образувано и следва да бъде прекратено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за извършване, преди повторно изпращане на делото на въззивния съд, на посочените действия за администриране на възражението по чл. 423 ГПК

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 294/2014г. на РС – Сливен.

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за администриране на възражението по чл. 423 ГПК по реда на чл. 275 и чл. 276 от ГПК.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.