ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Сливен, 09.03.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 143 по описа на СлОС за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

По предявената искова молба от АСП - София, образувана в гр.д. № 73/2017г. на СлОС, съдът с Разпореждане от 21.02.2017г. е оставил производството без движение, като е дал конкретни указания към ищеца в няколко пункта.

В изпълнение на дадените от съда указания, ищецът е депозирал поправена искова молба на 08.03.2017г. Поради техническа грешка, тази поправена искова молба е образувана в ново самостоятелно производство по гр.д. № 143/2017г. на СлОС, разпределено на същия докладчик.

С цел изправяне на допусната техническа грешка, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ

 

Прекратява производството по гр.д. № 143/2017г. по описа на

СлОС.

Да се приложи гр.д. № 143/2017г. по гр.д. № 73/2017г. на СлОС и да се докладва.

Да се отрази в деловодната програма!