О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.Сливен, 07.05.2019г.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско  отделение, в закрито заседание на седми май, двехиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 като се запозна с докладваното от съдията  гр. дело № 60  по описа  за 2019г,   за да се произнесе, съобрази следното :

 

         Производството е образувано по предявен иск  с правно основание чл. 5 ЗЛС.

         Съдът констатира, че на 03.05.2019г,  по делото  е постъпила молба от ищеца с вх. № 2929//03.05.2019г, с която заявява, че прави отказ от иска и моли производството по делото да бъде прекратено.

        Тъй като с  постъпилата  молба съдът е десезиран ,  делото следва да бъде  прекратено на основание чл. 233 от ГПК- поради отказ на  иска.

         На основание  чл. 233 ГПК , съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по  гр.дело № 60/2019г  по описа на СлОС,  поради отказ от  иска.

 

          Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред БАС, в едноседмичен  срок  от  връчването  му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: