П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 19.03.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на деветнадесети март, през две хиляди и осемнадесета година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА                    

 

          в присъствието на секретар Елена Христова и с участието на  Зам.окръжен прокурор Д. СТОЕВА сложи за разглеждане НОХД 142 по описа за 2018 година, докладвано от Председателя.

 

          На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява Зам.окръжният прокурор г-жа Стоева.

          Обвиняемата Д.И.К., редовно призована, се явява лично и с адв.Й.Д.,***, служебен защитник, назначен на досъдебното производство.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

          АДВ.Д.: Моля да дадете ход на делото.

          ОБВ.К.: Моля да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Съдът констатира, че е внесено споразумение, за решаване на делото по ДП № 183“КП“/2017г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх.№ 3774/2017г. и пор.№ 210/2017г. на ОП - Сливен, постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от Зам.окръжния прокурор Д. Стоева, обв.Д.И.К. и служебния защитник на обв.Д.И.К. – адв.Й.Д..

САМОЛИЧНОСТ на обвиняемата:

Д.И.К. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, не работи, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл. 275 от НПК.

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Постигнали сме споразумение между ОП – Сливен и защитника на обвиняемата, което моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала. Правя уточнението, че имуществените вреди от престъплението са възстановени, като двата телефона, единият от които със силиконов гръб, предмет на грабежа са възстановени и същите се намират като веществено доказателство, приложени по наказателното производство. Останалата сума от 582 лв., възстановена от обв.К. и сумата от 440 лв., иззета като веществено доказателство по делото представляват всички имуществени вреди по престъплението, в което е обвинена обв.К. и същите са възстановени на пострадалия чрез негов пълномощник.

          АДВ.Д.: Нямаме искания. Моля да одобрите така постигнатото споразумение с ОП - Сливен, като непротиворечащо на закона и морала. Съгласни сме със становището на прокурора.

ОБВ.К.: Разбирам обвинението, което е предявено срещу мен от ОП – Сливен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението, което е внесено в съда. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, съгласна съм с тях. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласна съм със съдържанието на споразумението и желая съдът да го одобри. Декларирала съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът на основание чл.382 ал.6 от НПК

 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, за решаване на делото, а именно: 

Обвиняемата Д.И.К. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, не работи, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна, в това че:

- За времето от 23,30 часа на 08.09.2017 г. до 07,00 часа на 10.09.2017 г., в гр. Сливен, в съучастие като съизвършител със С.В.С. и С.Р.В., и двамата от гр. Сливен, противозаконно лишила от свобода Д.Х.Х.от гр. Айтос, като деянието е извършено по мъчителен за пострадалия начин – престъпление по чл.142а ал.4 предл.1 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.

На обв.Д.И.К. за извършеното престъпление по чл.142а ал.4 предл.1 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 10 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

Обвиняемата Д.И.К., със снета по делото самоличност, се признава за виновна, в това че:

- На 08/09.09.2017 г., в гр. Сливен, в съучастие със С.В.С. от гр. Сливен като съизвършител, отнела от владението на собственика Д.Х.Х.от гр. Айтос, чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефонен апарат м. „SONY XPERIA Z-3“ на стойност 260,00 /двеста и шестдесет/ лв., 1 бр. мобилен телефонен апарат м. „HUAWEI Р10-light“, на стойност 497,00 /четиристотин деветдесет и седем/ лв., 1 бр. силиконов гръб за мобилен телефон на стойност 6,00 лв., 2 бр. секретни ключа на стойност 22 /двадесет и два/ лв. и парична сума от 200 /двеста/ лева, всички на стойност 985,00 лв., като употребила за това сила – престъпление по чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.

На обв.Д.И.К. за извършеното престъпление по чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

Обвиняемата Д.И.К., със снета по делото самоличност, се признава за виновна, в това че:

- В периода 09.09.2017 г. – 10.09.2017 г., в гр. Нова Загора и гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в съучастие със С.В.С. от гр. Сливен, като съизвършител, използвала платежни инструменти – дебитна карта „Girocard рау“ с № DЕ581001 0010 0053 640120, издадена от Търговска банка „Postbank“ – издадена в Република Германия, като изтеглила на два пъти от банковата му сметка сумите от по 400 лв., или общо 800,00 /осемстотин/ лв. и кредитна карта „Visa payWave“ с № 4042566217566530, издадена от Търговска банка „Uni Credit Bulbank“, клон гр. Сливен, без съгласието на титуляра – Д.Х.Х.от гр. Айтос, като деянието не представлява по-тежко престъпление – престъпление по чл.249 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК.

На обв.Д.И.К. за извършеното престъпление по чл.249 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата предвиденото в чл.249 ал.1 от НК по-леко наказание – глоба.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв.Д.И.К. за извършените престъпления по чл.142а ал.4 предл.1 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК и по чл.249 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК, се НАЛАГА едно общо наказание – най-тежкото определено, а именно 1 година и 10 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв.К. е била задържана и по отношение на нея е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 11.09.2017 г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

ОСЪЖДА обвиняемата Д.И.К. да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен сумата от 3722 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и два лева/, представляваща една трета от направените в хода на досъдебното производство разноски за експертизи (общо 11 165,74 лв.).

Веществените доказателства:

- 27 бр. DVD-диска м. „KODAK, поставени заедно в класьор с надписи на всеки от тях, както следва: „Папка: Отвличане Камера 3 08.09.2017 г. Диск 1“; „Папка: Отвличане Камера 3 08.09.2017 г. Диск 2“; „Папка: Отвличане Камера 3 08.09.2017 г. Диск 3“; „Папка: Отвличане Камера 3 10.09.2017 г. Диск 1“; „Папка: Отвличане Камера 3 10.09.2017 г. Диск 2“; „Папка: Отвличане Камера 3 10.09.2017 г. Диск 3“; „Камера 1 D1“; „Камера 1 D2“; „Камера 1 D3“; „Камера 1 D4“; „Камера 2 D1“; „Камера 2 D2“; „Камера 2 D3“; „Камера 2 D4“; „Камера 3 D1“; „Камера 3 D2“, „Камера 3 D3“; „Камера 3 D4“; „Камера 3 D5“; „Камера 3 D6“; „Камера 4 D1 камера 3 1 файл“; „Камера 4 D2“; „Камера 4 D3“; „Камера 4 D4“; „Камера 4 D5“; „Камера 4 D6“ и „Камера 4 D7“;

- 5 бр. DVD дискове, запечатани заедно в хартиен плик с надпис „Случай № 2018-00062“ и „пакет № РКG-034718“ с надписи на тях, както следва: „Папка: Отвличане Камера 3 09.09.2017 г. Диск 1“; „Папка: Отвличане Камера 5“; „Папка: Отвличане Камера 3 09.09.2017 г. Диск 2“; „Папка: Отвличане Камера 3 09.09.2017 г. Диск 3“; „Папка: Отвличане Камера 5 Виолета“;

- 1 бр. полиетиленов плик с намиращи се в него 1 бр. дебитна карта „Girocard рау“ с № DЕ581001 0010 0053 640120, издадена от Търговска банка „Postbank“ – издадена в Република Германия и кредитна карта „Visa payWave“ с № 4042566217566530, издадена от Търговска банка „Uni Credit Bulbank“, запечатан с лепенка № В0259/10.09.2017 г.;

- общо 3 бр. мобилни телефонни апарати - м. „HUAWEI“, черен на цвят, с поставен на капака отзад стикер с изписан IMEI № 864038032537750, м. „HUAWEI“ с IMEI 864038032611480 металносиньо-черен на цвят и м. „SAMSUNG“ с IMEI 35301007769499201, запечатани заедно в хартиен плик с лепенка с надпис „случай № 2018-04293“ и „пакет № РКG-033622“ на ДНК-лаборатория „Проген“ – София и 1 бр. черен мобилен телефон м. „SONY XPERIA“ със силиконов протектор с IMEI 351637073111100, запечатан в полиетиленов плик с лепенка № В0456, следва да останат приобщени към материалите по досъдебното производство, предвид висящността на наказателното производство по отношение на другите обвиняеми.

Обв. Д.И.К., на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

                                         ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:…………………..

                                                                                        /Д.СТОЕВА/     

                                                                         ОБВИНЯЕМАТА:……………………

                                                                   /Д.К./

 

                                                                                                                                                           ЗАЩИТНИК:……………………

                             /адв.Д./

След като се запозна с постигнатото между страните окончателно споразумение, съдът прецени, че същото не противоречи на закона, морала и добрите нрави, поради което счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати производството по настоящото наказателно дело по отношение на обв.Д.К..

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Окръжна прокуратура гр. Сливен, обвиняемата и нейния защитник за решаване на делото. 

          На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство в частта му, водено срещу обв.Д.И.К. за престъпления по чл.142а ал.4 предл.1 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК и по чл.249 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК.

          Досъдебно производство № 183“КП“/2017г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх.№ 3774/2017г. и пор.№ 210/2017г. на ОП – Сливен  ДА СЕ ВЪРНЕ на Окръжна прокуратура – Сливен.

          Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемата К. доброволно да заплати разноските, които се е съгласила да й бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13:50 часа.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                     

 

                                                        СЕКРЕТАР: