П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 28.03.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор Зам.-окръжен ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи за разглеждане НОХД № 151 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжен Веселин Гангалов.

Обвиняемият М.Р.З., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.С. ***, редовно упълномощен.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

Адв. С.: Моля да се даде ход на делото.

Обв. З.: Да се даде ход на делото.

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 705/16 г. на РУ на МВР - Нова Загора, вх. № 251/18 г., пор. № 29/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. М.Р.З. за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4, вр. ал. 1 изр. 1 алт.1  предл. 4 от НК, за престъпление по чл.354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 3, вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК и за престъпление по чл. 339 ал. 1, предл. 2 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от Зам.-окръжен Веселин Гангалов и защитника на обвиняемия - адв. С..

    Обвиняемият М.Р.З., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

М.Р.З. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите. Моля да приемете, че в обвинението по п. 2 е допусната техническа грешка относно  количеството на солна киселина, което е 1772 гр., а не  1,772 гр. Това количество солна киселина следва да бъде поправено и в абзаца, който се отнася за отнемането в полза на държавата на предмета на престъплението, където също е посочено, че солната киселина е 1,772 грама. Освен това в  абзаца, в който се отнема в полза на държавата предмета на престъплението по това обвинение,  искам да уточня, че не е включен прекурсора ефедрин, тъй като същият е изразходен при изготвянето на експертизата.

Адв. С.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият М.З.: Разбирам в какво се състоят обвиненията срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянията ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът ПРЕДЛОЖИ на страните промени в споразумението В ЧАСТТА за отнемане по реда на чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението по чл.354а, ал. 1, изр. 2, предл. 1 и 3, вр. изр. 1, алт. 1, предл. 4 от НК: материалите - стъклена бутилка с вместимост 1 л. с надпис „Фосфорна киселина", съдържаща фосфорна киселина, 2 бр. пластмасови кутии с надпис на етикета „Натриева основа", съдържащи натриев хидроксид, пластмасова кутия с червена капачка, с надпис на етикета „Йод 0,1 кг", съдържаща йод, 2 бр. найлонови торбички, съдържащи червен фосфор, които следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 354а, ал. 6 от НК и да се унищожат от РУ на МВР - Нова Загора, където се намират на съхранение. 

Съдът предложи промени и В ЧАСТТА относно веществените доказателства, които не са предмет на престъплението – те следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК и след влизане в сила на споразумението да се унищожат като вещи без стойност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям така предложените промени да бъдат вписани в окончателния вариант на споразумението.

 

Адв. С.: Също не се противопоставяме на така предложените промени.

Обв. З.: Съгласен съм с така предложените промени.

 

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият М.Р.З. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:

На 13.10.2016 г. в *******, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 277,03 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрафидроканабинол – 21 %, на

стойност 1 662,18 лв., 45,80 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 11%, на стойност 274,80 лв., 1,298 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 9%, на стойност 7,79 лв., 14,115 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 13%, на стойност 84,69 лв., 0,782 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 17%, на стойност 4,69 лв., 234,94 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 17%, на стойност 1 409,64 лв., 83,12 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 21%, на стойност 498,72 лв., 1120,00 грама коноп (марихуана), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 17%, на стойност 6720 лв., 5,929 грама метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин - 63%, на стойност 148,23лв., всички на обща стойност от 10810,74 лв. - престъпление по чл. 354а ал.2 изр. 2 предл. последно т. 4 вр. ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК.

 

            Обвиняемият М.Р.З. се признава за виновен, в това че на 13.10.2016  г. в *******, без надлежно разрешително държал прекурсори - 0,071 гр. ефедрин, 1772 гр. солна киселина и материали - йод, червен фосфор, фосфорна киселина и натриев хидроксид, за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 3, вр. изр. 1 алт. 1 предл.4 от НК.

 

Обвиняемият М.Р.З. се признава за виновен, в това че на 13.10.2016 г. в *******, държал огнестрелно оръжие - 1 бр. самоделна нарезна карабина с болтов затвор и 5-заряден пластмасов пълнител, без обозначения за марка, модел или номера по детайлите, предназначена за стрелба с патрони калибър 22LR-5.6 mm, както и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 5 бр. патрони калибър 22LR и 66 бр. самоделни патрони калибър 9 mm, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл. 339 ал. 1 предл. 2 от НК.

 

На обв. М.Р.З. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4, вр. ал.1 изр.1 алт.1 предл. 4 от НК при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален строг режим.

На основание чл. 55 ал.3 от НК на обв. З. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4, вр. ал.1 изр.1 алт.1 предл. 4 от НК по-леко наказание „глоба”.

 

На обв. М.Р.З. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр. 2 предл. 1 и 3, вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим.

 

На основание чл. 55 ал.3 от НК на обв. З. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл. 354а ал.1 изр. 2 предл. 1 и 3 вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК по-леко наказание „глоба”.

 

На обв. М.Р.З. за извършеното престъпление по чл. 339 ал. 1 предл. 2 от НК при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален   строг режим.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обв. М.Р.З. едно общо наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. М.Р.З. е бил задържан под стража на 14.10.2016г. и времето, през което по отношение на него е била взета мярка за неотклонение домашен арест от 15.10.2016 г. до 14.06.2017 г., като два дни домашен арест да се зачитат за един ден лишаване от свобода.

 

ОСЪЖДА обв.  М.Р.З. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Ямбол направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 679,45 лв. за изготвяне на физико-химически експертизи.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата, предметът на престъплението по чл.354а ал.2 изр. 2 предл. последно т. 4, вр. ал. 1 изр.1 алт. 1 предл. 4 от НК - наркотични вещества остатък след изготвяне на експертното заключение по протокол № 452/06.11.2017г. на НТЛ при ОД на МВР - Ямбол, а именно: 1 777,085 грама коноп (марихуана) и 5,929 грама метамфетамин, предадени за съхранение в Главно управление „Митници" с приемо-предавателен протокол № 51837/22.12.2017г. с и приемо-предавателен протокол № 51838/22.12.2017 г.

 

На основание чл. 354а ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата, предметът на престъплението по чл. 354а ал.1 изр. 2 предл. 1 и 3, вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК, прекурсори, остатък след изготвяне на експертно заключение по протокол № 453/01.11.2017 г. на НТЛ при ОД на МВР - Ямбол, а именно: 1772 грама солна киселина, които да   се предадат на комисията за контрол на прекурсорите към Министерството на икономиката – София за разпореждане по надлежния ред.

 

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА  в полза на държавата стъклена бутилка с вместимост 1 л., с надпис „Фосфорна киселина", съдържаща фосфорна киселина, 2 бр. пластмасови кутии с надпис на етикета „Натриева основа", съдържащи натриев хидроксид, пластмасова кутия с червена капачка, с надпис на етикета „Йод 0,1 кг", съдържаща йод, 2 бр. найлонови торбички, съдържащи червен фосфор, които да се унищожат от РУ на МВР - Нова Загора, където са оставени на съхранение.

 

На основание чл. 53 ал. 2 б."а" вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА  в полза на държавата като вещи, притежаването на които е забранено, огнестрелно оръжие - 1 бр. самоделна нарезна карабина с болтов затвор и 5-заряден пластмасов пълнител, без обозначения за марка, модел или номера по детайлите, предназначена за стрелба с патрони калибър 22LR-5.6 mm, както и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 5 бр. патрони калибър 22LR и 66 бр. самоделни патрони калибър 9 mm, представляващи предмет на престъплението по чл. 339 ал.1 предл. 2 от НК, оставени на съхранение в РУ на МВР - Нова Загора, с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000042/13.10.2016г.

 

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите по досъдебното производство веществени доказателства - 1 бр. стъклен термометър, 1 бр. спринцовка, 1 бр. джобно ножче, 1 бр. сервизно ножче, 1 бр. виличка, 1 бр. чаена лъжичка, 3 бр. пластмасови фунии, стъклена колба, мерителна чаша, 1 бр. отворен пакет памук, 2 чифта работни ръкавици, найлонов плик, съдържащ тампони, 3 бр. пластмасови капачки, 1 бр. стъклено шишенце, 110 бр. капсули, синьо бели на цвят, поставени в кутия от ксерокс хартия, запечатани със стикер, „Изследвано ВД (експертиза № 453/01.11.2017 г. на ОД на МВР - Ямбол по досъдебно производство № 705/16 г.)", 1 бр. електрическа мелачка, 1 бр. бутилка с вода и 1 бр. метална кутийка, запечатана със стикер № 1810/13.10.2016 г. и червено-черна раница от текстилна материя, всички оставени на съхранение в РУ на МВР - Нова Загора, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Обвиняемия М.Р.З., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                                               ОБВИНЯЕМ:

                                      /В.ГАНГАЛОВ/                                     /М.З./

 

 

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Г.С. /

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 705/16 г. на РУ на МВР - Нова Загора, вх. № 251/18 г., пор. № 29/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. М.Р.З. за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2, предл. последно т. 4, вр. ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК,  чл. 354а ал. 1 изр. 2, предл. 1 и 3, вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК и чл. 339 ал. 1 предл. 2 от НК.

 

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 151/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. М.Р.З..

 

Определението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ обв. З., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 14: 40 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: