П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 30.03.2018 г.

                                                                      

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на тридесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КЪНЮ ЖЕКОВ

 

при участието на секретар Мария Тодорова и прокурор РУСИ РУСЕВ, сложи за разглеждане докладваното от Председателя НОХД № 159 по описа за 2018 г. на Сливенския окръжен съд

 

          На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура гр.Сливен, редовно призована, се явява прокурор Русев.  

Обвиняемият А.А.И., редовно призован, се явява лично и с адв. С.И.П. ***, редовно упълномощен на досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Моля да дадете ход на делото.

ОБВ.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Съдът КОНСТАТИРА, че е внесено споразумение за решаване на делото между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Руси Русев, обв. А.А.И. и неговия защитник – адв.С.П. ***.

Самоличност на обвиняемия:

А.А.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** /към настоящия момент задържан в РС „ИН“, сектор Арести – Сливен/, български гражданин, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

          Съдът разясни на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

          СТРАНИТЕ: Нямаме искания по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. П.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВ. А.И.: Разбирам обвинението, което е предявено срещу мен от Окръжна прокуратура – Сливен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласен съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то произвежда действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирал съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за прекратяване на наказателното производство, а именно:

 

Обвиняемият А.А.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.12.2017 г., около 15.40 часа, в ********, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи, а именно: дамска чанта от изкуствена кожа, черна на цвят с размери 20х30см, на стойност 5.00 лева, с находящите се в нея мобилен телефон „Самсунг Галакси Ейс“, бял на цвят на стойност 27.00 лева; калъфче черно за телефон промазка кадифе на стойност 4.00 лева; калкулатор джобен „Касио“ на стойност 2.50 лева; портмоне дамско вишнево от естествена кожа с три прегради на стойност 5.00 лева; ключове за обикновена брава шест броя на обща стойност 15.00 лева, ключове секретна брава два броя на обща стойност 6.00 лева; запалки обикновени употребявани два броя на общ6а стойност 0.20 лева; химикалки обикновени употребявани на обща стойност 0.24 лева; тинктура клеева флакон 20 мл неупотребяван на стойност 3.00 лева; кърпички носни, еднократни 5 броя на обща стойност 0.05 лева; дъвки „Орбит“ дражета четири броя на обща стойност 0.52 лева; огледалце джобно сгъваемо полукръг на стойност 0.55 лева; пластири-лейкопласт три броя на обща стойност 0.42 лева; бонбон ментов „лукче“ един брой на стойност 0.04 лева и сумата от 52.00 лева в различен номинал банкноти и монети, всичко на обща стойност 121.52 лева, от владението на С.И.С.от гр. Сливен, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в издърпване на дамската чанта от ръцете на пострадалата, поради което и на основание чл. 199, ал.1, т.4, вр. с чл. 198, ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА“ за срок от ТРИ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА времето, през обв. И. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 31.12.2017 г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

 

Обв. А.А.И. се задължава да заплати по сметка на бюджета на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в общ размер на 93.84 лева – възнаграждение на вещи лица за извършени съдебно-оценителна и съдебно-техническа експертизи.

 

Обв. А.А.И., на основание чл.381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на  делото по общия процесуален ред.

 

 

      ПРОКУРОР:……………………

                                                                          /Р. Русев/      

 

                                                                                                         

                                                       ОБВИНЯЕМ:……………………

                                                                              /Анг.И./

 

 

                                                         ЗАЩИТНИК:…………………                                                                                                /адв. Св.П./

 

 

 

 

 

 

 

 

След като се запозна с постигнатото между страните окончателно споразумение, изложено по-горе и прецени, че същото не противоречи на закона и морала, съдът счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати изцяло производството по настоящото наказателно дело.

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, обв. А.А.И. и неговия защитник – адв. С.П. за решаване на делото по досъдебно производство № 1508/2017 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 1/2018 г., пор. № 1/2018 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу обв. А.А.И..

Определението е окончателно.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 23.03.2013 г., съдът отправя покана към обвиняемия И. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение.

В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемият, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 11.10 часа.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: