П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  12.04.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ                                     

 

При секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор МИЛЕНА РАДЕВА сложи за разглеждане НОХД № 181 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

          На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор г-жа Радева.

Обвиняемият  В.И.В., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от досъдебното производство адв. Д.А. ***.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Самоличност на обвиняемия:

В.И.В. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***0, тел. *****, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания за нови доказателства и за отводи.

 Адв. А.: Нямаме искания за доказателства и за отводи.

 Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитата на обвиняемия В.И.В. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

Обв. В.И.В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението, което сме постигнали и представили. Считам, че изготвеното споразумение не противоречи на закона и морала предлагам да го подобрите. Предлагам да се направят промени по отношение на веществените доказателства. Пункт ІV веществени доказателства да се допълни със следния текст: Обект 1 и от обект 4 до обект 27 всички са опаковани и запечатани в картонен кашон с мокър печат на сектор“НТЛ“ ОД на МВР – Бургас, които предлагам да се унищожат като вещи без стойност след влизане в сила на споразумението.

Адв. А.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с ОП – Сливен като непротиворечащо на закона и морала. Считаме искането на ОП – Сливен за основателно. Молим да бъдат включени този обект веществени доказателства подлежащи на унищожаване. Подзащитният ми претендира да му бъдат възстановени лични вещи, по това производство. Предполагам те не са включени в споразумението и са обект на БД-та, затова предлагам да ги изброим подробно, да не би да стане някаква грешка по отношение на личните вещи. Съответно ако има такива вещи от лично естество, аз ще поискам с отделна молба да ми бъдат възстановени от ОП- Сливен.

ПРОКУРОРЪТ: Всички вещи, които са приобщени като веществени доказателства, описани в протокол за претърсване и изземване от 04.12.2017 г. са обхванати в споразумението. Ако са налични някакви други вещи, те нямат характер на веществени доказателства, не са били приобщавани и не са предмет на споразумението.

Обв. В.: Да се одобри споразумението с така поисканите промени по веществените доказателства.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

    Обв. В.И.В. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***0, тел. *****, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********,  се признава за виновен в  това че на 03.12.2017 г. в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал прекурсори - 8,736 гр. кафяво кристално вещество с наличие на ефедрин/псевдоефедрин, 6,053 кг. смес от органични разтворители метанол, етилов алкохол и толуен; 0,980 л. (801,610 гр.) смес от органични разтворители метанол и толуен, и материали – 101,030 гр. червен фосфор, 0,300 л. (461,060 гр.) фосфорна киселина, 0,010 л. спиртен разтвор на йод, за производство на високорисково наркотично вещество метамфетамин - престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, предл.1 и 3, вр. изр. 1, алт. 1, предл. 4 от НК.

На обв. В.И.В., ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, предл.1 и 3, вр. изр. 1, алт. 1, предл. 4 от НК, във връзка с. чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА година и ДЕСЕТ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК, СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години и ШЕСТ месеца, през който период не се налага провеждането на възпитателни мерки по реда на чл. 67 от НК.

 На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Обвиняемият В.И.В., ЕГН **********, се задължава да заплати в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Сливен сумата 377,12 лв., представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски за химическа експертиза.

 

На основание чл. 354а ал. 6 от НК предметът на престъплението по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, предл.1 и 3, вр. изр. 1, алт. 1, предл. 4 от НК – 8,736 гр. кафяво кристално вещество с наличие на ефедрин/псевдоефедрин; 0,118 л. (96,670 гр.) смес от органични разтворители метанол, етилов алкохол и толуен; 0,980 л. (801,610 гр.) смес от органични разтворители метанол и толуен, предадени за съхранение в Агенция „Митници“, ЦМУ с приемо-предавателен протокол № 53611/26.03.2018 г., както и 6, 053 кг. течност, представляваща смес от органични разтворители метанол, етилов алкохол и толуен, предадена на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерство на икономиката; и материали - 101,030 гр. червен фосфор, 0,300 л. (461,060 гр.),  фосфорна киселина, 0,010 л. спиртен разтвор на йод, запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на Сектор „БНТЛ”, ОД МВР – Бургас, след одобряване на споразумението, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, както следва:

          -  бяла латексова ръкавица с памучни тампони), целофанена опаковка от цигари, запечатана чрез спояване, съдържаща влажна хартиена кърпичка, елипсовиден стъклен съд- огнеупорна тава с размери 34/23/6,5 см,  запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на Сектор „БНТЛ”, ОД МВР – Бургас; пластмасова бутилка с надпис “Лятна течност за автостъкла” и течност в нея, запечатана с лепенка В0915 на ОДМВР-Сливен; пластмасова бутилка с надпис “Сердика” 10 л. и течност в нея, запечатана с лепенка В0917 на ОДМВР-Сливен, поставени в плетен чувал и запечатани с лепенка № В 1563); пластмасова бутилка със синя капачка и течност, поставена в хартиен чувал и запечатана с лепенка № В0926 на ОДМВР-Сливен, както и Обект №1 - прозрачен полиетиленов плик с размери 11,5/15,5 см.,запечатан с описан и подписан стикер с № В 0906, съдържащ жълт, пластмасов контейнер (от шоколадово яйце) в който има бяло кристално вещество;

Обект №4 - прозрачен полиетиленов плик с размери 11,5/15,5 см.,запечатан с описан и подписан стикер с № В 0908, съдържащ прозрачна полиетиленова торбичка с размери 10,5/18,5 см., запечатана с метална скоба, в която има бяло кристално вещество.

Обект №5 - стъклен буркан, с квадратно дъно с размери 8/8 см., с височина 8,5  см., с надпис "GR 245", със златиста, метална винтова капачка, съдържащ пластмасова мерителна лъжичка и червено- лилаво прахообразно вещество;

 Обект №6 - прозрачно стъклено шише с нечетлив надпис с черен маркер с надпис на дъното «300 ГС» с височина 15 см., с гумена тапа на която има поставено кафяво тиксо, съдържащо безцветна течност;

Обект №7 - оранжево, пластмасово шише с разкъсан етикет, с вместимост 1 л., с оранжева, пластмасова винтова капачка, съдържащо прозрачна течност;

Обект №8 - прозрачно стъклено шише с вместимост 0,250 л., със синя, метална винтова капачка с надпис „Queens“, облепена с кафяво тиксо, запечатана с описан и подписан стикер с № В 0910, съдържащо прозрачна течност;

 Обект №9 - оранжево, пластмасово шише с етикет с надпис «Етилов спирт», с вместимост 1 л., с оранжева, пластмасова винтова капачка, съдържащо прозрачна течност.

Обект №10 - прозрачен стъклен буркан с етикет с надпис "Асid Benzoic", с диаметър — 10 см. и височина 21 см., със стъклена шлифт тапа, съдържащ бяло кристално вещество;

Обект №11 - прозрачен стъклен буркан с етикет с надпис "Саmphorа", с диаметър 9 см. и височина — 18.5 см., със стъклена шлифт тапа, съдържащ бяло кристално вещество;

Обект №12 - прозрачен стъклен буркан с етикет с надпис "Маgn peroxide", с диаметър 8 см. и височина — 16 см., със стъклена шлифт тапа, съдържащ влажно бяло кристално вещество;

Обект №13 - прозрачен стъклен буркан с етикет с надпис "Сhloral hydrat”, с диаметър  7 см. и височина — 11 см., със стъклена шлифт тапа, съдържащ бяло   кристално вещество;

Обект №14 - прозрачен полиетиленов плик с размери 11,5/15,5 см.,запечатан с описан и подписан стикер с № В 0905, съдържащ прозрачна стъклена солница с бяла пластмасова, винтова капачка с дупки, в която има бяло кристално вещество и зърна ориз.

Обект №15 - бял хартиен плик с дръжки и зелени надписи, запечатан с описан и  подписан стикер с № В 0902, съдържащ стъклен съд с диаметър - 16 см. и височина – 33 см., с тясно гърло без капак, облепено с прозрачно тиксо на дъното на който има светлокафяво кашеобразно вещество.

Обект №17 — стъклено кафяво шишенце с етикет с надпис „Йодна тинктура", с вместимост 20 мл., с черна, пластмасова винтова капачка, съдържащо тъмнокафява течност.

Обект №20А (представителна проба от обект №20) — прозрачна стъклена бутилка с етикет с надпис „Банкя", с вместимост 0,330 л., със сребриста, метална, винтова капачка, с поставен прозрачен полиетилен под нея, облепена с кафяво тиксо и описан и подписан стикер с № В 0914, съдържаща безцветна течност;

Обект №21А (представителна проба от обект №21) — зелена стъклена бутилка с етикет с надпис „Natureo“, с вместимост 0,330 л., със зелена, метална, винтова капачка, с поставен прозрачен полиетилен под нея, облепена с кафяво тиксо и описан и подписан стикер. с № В 0916, съдържаща безцветна течност;

Обект №22 — сив пластмасов контейнер с етикет с надпис , Лимонена киселина", с вместимост 0,500 кг., с черна, пластмасова, винтова капачка, съдържащ бяло кристално вещество;

Обект №23 — стъклен буркан с етикет с надпис „Домати стерилизирани", с вместимост 0,720 л., със зелена, метална, винтова капачка, с поставен прозрачен полиетилен под нея и поставен описан и подписан стикер с № В 0919, съдържащ безцветна течност;

Обект №24 — прозрачна стъклена бутилка, с етикет с надпис „Мента Пещера", с вместимост 1,000 л., със зелена, метална, винтова капачка, с поставен прозрачен полиетилен под нея, облепена с кафяво тиксо и описан и подписан стикер с № В 0920, съдържаща бледожълта течност;

Обект №26 — прозрачна стъклена бутилка, с етикет с надпис „Тullamore Dew“, с вместимост 0,700 л.,  със зелена,  метална,  винтова капачка,  с поставен прозрачен полиетилен под нея, съдържаща жълта течност;

Обект №27А (представителна проба от обект №27) — зелена стъклена бутилка с етикет с надпис „Natureo“, с вместимост 0,330 л., със зелена, метална, винтова капачка, с поставен прозрачен полиетилен под нея, облепена с кафяво тиксо и описан и подписан  стикер с № В 0922, съдържаща безцветна течност, както и опаковките,  запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на Сектор „БНТЛ”, ОД МВР – Бургас.

Обвиняемият В.И.В. на основание чл. 381 ал. 6 от НПК декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и СЕ ОТКАЗВА от правото си за разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР: …………………………………

                            

                             /Милена Радева/                          

 

 

 

ЗАЩИТНИК: ……………………..

                                 /адв.Др. А./

 

 

ОБВИНЯЕМ:………………………..

/В.В./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение на обвиняемия В.И.В..

 

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в с.з., което се закри в 14:30  ч.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: