П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 17.04.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КЪНЮ ЖЕКОВ

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 191 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 11:30  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Ваня Белева.

Обвиняемият Н.К.К., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Д. ***, редовно упълномощен.

Обвиняемият А.М.Е., редовно призован, се явява лично и с адв. С.П. ***, редовно упълномощена.

          Обвиняемият Д.Р.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Г. ***, назначен служебен защитник от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

Адв. Д.: Моля да се даде ход на делото.

Обв. К.: Да се даде ход на делото.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Обв. Е.: Да се даде ход на делото.

Адв. Г.: Моля да се даде ход на делото.

Обв.Д.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 184/17 г. на РУ на МВР - Котел, вх. № 4493/17 г., пор. № 246/17 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Н.К.К. за престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 от НК, против обв.А.М.Е.  за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и 2 вр. с изр.1 предл.4 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК и  против обв.Д.Р.Д. за престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт.2 от НК , вр. чл.354а ал.3 т.1 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК.Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Ваня Белева и защитниците на обвиняемите - адв. Д., адв. П. и адв. Г..

 

    Обвиняемият Н.К.К., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

Обвиняемият А.М.Е., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

Обвиняемият Д.  Р.Д., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

 

Н.К.К. - роден на *** ***, българин,български гражданин, със средно образование, неженен, не работи,осъждан,ЕГН **********

А.М.Е. - роден на *** ***,
българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********

Д.Р.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв. Д.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Адв.П.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Адв.Г.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

Обвиняемият Н.К.: Разбирам в какво се състоят обвиненията срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянията ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

Обвиняемият А.Е.: Разбирам в какво се състоят обвиненията срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянията ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

Обвиняемият Д.Д.: Разбирам в какво се състоят обвиненията срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянията ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

 

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 

 1.      Обв.Н.К.К. - роден на *** ***, българин,български гражданин, със средно образование, неженен, не работи,осъждан,ЕГН **********, се признава за виновен в това,    че на 24.01.2018 г. в гр.Котел в съучастие с А.М.Е., ЕГН ********** и Д.Р.Д., ЕГН **********, като съизвършител, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин с нето тегло 2,036 грама, със съдържание на метамфетамин 20,70% и 0,542 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 2,578 грама, на стойност 64,45 лв. - престъпление по чл.354а ал.3 т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК;

Обв.Н.К.К. - роден на *** ***, българин,български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 24.01.2018 г. в ******, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 0,293 грама метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 18%, на стойност 7,33 лв. -престъпление по чл.354а ал.З т.1 от НК.

2. Обв.А.М.Е. - роден на *** ***,българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 07/08.10.2017 г. в района на с. Медвен общ. Котел без надлежно разрешително държал прекурсори - 6 л. толуен/ксилен/, 0,300л. солна киселина 0,147л., солна киселина 3,978 кг. органичен разтворител ацетон и толуол /толуен 0,590л. органичен разтворител ацетон и толуол/ толуен 0,895 органичен разтворител и толуол/ толуен 0,415л. органичен разтворител ацетон и толуол/ толуен и материали - 6,887 грама червен фосфор, 0,024 грама натриев хидрооксид, 659,530 грама натриев хидроксид, 94,696 грама натриев хидроксид, 41,634 грама йод, 1,332 грама червен фосфор, 6,373 грама червен фосфор, 0,509 грама червен фосфор за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин с цел разпространение - престъпление по чл.354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 от НК.

Обв. А.М.Е. - роден на *** ***,
българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********,
се признава за виновен в това, че на 24.01.2018 г. в гр.Котел в съучастие с Н.К.К., ЕГН ********** и Д.Р.Д., ЕГН **********, като съизвършител, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин с нето тегло 2,036 грама, със съдържание на метамфетамин 20,70% и 0,542 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 2,578 грама, на обща стойност 64,45 лв. - престъпление по чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

3. Обв.Д.Р.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен втова, чена 02.02.2018 г. в гр.Котел, без надлежно разрешително разпространил на Н. С.М.от ****високорисково наркотично вещество - 2,320 гр. марихуана /коноп/, с 5% съдържание на тетрахидроканабинол, на стойност 13,92 лв. - престъпление по чл.354а, ал.1 изр.1 алт.2 от НК;

Обв.Д.Р.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 24.01.2018 г., в ****, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 0,063 грама метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 18% и 0,057 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 0,120 грама, на стойност 3,00 лв. - престъпление по чл.354а ал.З т.1 от НК;

Обв.Д.Р.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 24.01.2018 г. в гр.Котел, в района на индустриална зона, в съучастие с А.М.Е. и Н.К.К., като съизвършители, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин с нето тегло 2,036 грама, със съдържание на метамфетамин 20,70% и 0,542 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 2,578 грама, на обща стойност 64,45 лв. - престъпление по чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК;

 

 

На обв.Н.К.К. за извършеното престъпление по чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.К. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На обв. Н.К..К. за извършеното престъпление по чл.354а ал.З т.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.Н.К. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На основание чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обв.Н.К.К. едно общо наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

2.  На обв.А.М.Е. за извършеното
престъпление
по чл.354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 от НК,на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.А.М.Е. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На обв. А.М.Е. за извършеното престъпление по чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

 

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.А.Е. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На основание чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обв.А.М.Е. едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

 

НЕ СЕ НАЛАГА ВЪЗЛАГАНЕ на възпитателна работа спрямо обв.А.М.Е. по време на определения изпитателен срок на условното осъждане.

 

3. На обв.Д.Р.Д. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1 изр.1 алт.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1отНК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

 

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.Д.Р.Д. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На обв.Д.Р.Д. за извършеното престъпление по чл.354а ал.З т.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

На обв. Д.Р.Д. за извършеното престъпление по чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

 

На основание чл.55 ал.З от НК, на обв.Д.Р.Д. не се налага предвиденото по-леко наказание, а именно „глоба".

 

На основание чл.23 от НК определя на обв.Д.Р.Д. едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ  години.

 

НЕ СЕ НАЛАГА ВЪЗЛАГАНЕ на възпитателна работа спрямо обв.Д.Р.Д. по време на определения изпитателен срок на условното осъждане.

 

ОСЪЖДА обв.  Н.К.К. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 58.49 лв. за изготвяне на физико-химическа експертиза.

 

ОСЪЖДА обв. А.М.Е. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 313.50 лв. за изготвяне на физико-химическа експертиза.

 

ОСЪЖДА обв.  Д.Р.Д. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 58.49 лв. за изготвяне на физико-химическа експертиза.

 

 

На основание чл.354а ал.6 от НК, се отнема в полза на държавата

предметът на престъпленията по:

-   чл.354а ал.З т.1 вр. чл.20 от НК - метамфетамин с нето тегло 2,036 грама, със съдържание на метамфетамин 20,70% и 0,542 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 2,578 грама

-   по чл.354а ал.З т.1 от НК - 0,063 грама метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 18% и 0,057 грама метамфетамин със съдържание 16,8% или общо нето тегло 0,120 грама

-   чл.354а ал.З т.1 от НК - 0,293 грама метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 18%;

-   по чл.354а ал.1 изр.1 алт.2 от НК - 2,320 гр. марихуана /коноп/, с 5% съдържание на тетрахидроканабинол;

изпратени с писмо изх. № 287000-1213/27.03.2018 г. на РУ на МВР -Котел в Централно митническо управление, за унищожаване (л.243 от досъдебното производство).

На основание чл.354а ал.6 от НК, се отнема в полза на държавата

предметът на престъплението по:

- чл.354а ал.1 изр.2 предл. 1 и 2 вр. изр.1 предл.4 от НК - прекурсори - 6 л. толуен/ксилен/, 0,299 л. солна киселина, 0,146 л. солна киселина, 3,978 кг. органичен   разтворител   ацетон   и   толуол/толуен,   0,589   л.   органичен разтворител ацетон и толуол/толуен, 0,894 гр. органичен разтворител и толуол/толуен, 0,414 л. органичен разтворител ацетон и толуол/толуен, които се намират на съхранение в ОД на МВР - Сливен като след одобряване на настоящото споразумение, да бъдат изпратени на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката.

На основание чл.354а ал.6 от НК, се отнема в полза на държавата предметът на престъплението, а именно и материалите послужили за производство на наркотично вещество - 6,857 грама червен фосфор, 659,530 грама натриев хидроксид, 94,696 грама натриев хидроксид, 41,634 грама йод, 1,332 грама червен фосфор, 6,373 грама червен фосфор, 0,509 грама червен фосфор;които се намират на съхранение в РУ на МВР - Котел като след одобряване на настоящото споразумение, да бъдат унищожени.

 

Иззетите в хода на разследването вещи, принадлежащи на обв.А.М.Е., а именно:

-    1 бр. мобилен телефон, марка „Самсунг" с № SSNS5830JSMK

-    1 бр. батерия за мобилен телефон

-    1 бр. батерия за мобилен телефон „Нокия"

-    1 бр. таблет марка „Вонино" черен на цвят с IMEI 862823020226900

-   1 бр. лаптоп марка „Айсер" № LXPR90C0712021BB4067600 с клавиатура марка „Нек";

-   1 бр. мобилен телефон, черен на цвят, със счупен екран

-   2 бр. мобилни телефони „Нокия"

оставени на съхранение в РУ на МВР - Котел, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, вещите, принадлежащи на обв.А.М.Е., послужили за извършване на престъплението, а именно:

-   2 бр. везни

-   1 бр. ножка, 1 бр. газов котлон, 2 бр. пълнители за газов котлон, 1 бр. противогаз, 1 бр. колба стъклена, 4 бр. празни кутии от корселин, 1 бр. синя раница, 3 бр. спринцовки с маска, 1 бр. стъклена чиния от йенско стъкло, кашон с празни опаковки и шишета,

оставени на съхранение в РУ на МВР - Котел, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и унищожат като вещи без стойност.

 

Иззетите в хода на разследването вещи, принадлежащи на обв.Н.К.К., а именно:

-    1 бр. мобилен телефон марка „Естар" черен на цвят с IMEI 354534080580087 и с IMEI 354534080631088

-    1 бр. батерия за мобилен телефон

-    1 бр. СИМ-карта на „Виваком" с № 89359032300120792007 оставени на съхранение в РУ на МВР - Котел, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.

 

 

Обвиняемия Н.К.К., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

Обвиняемия А.М.Е., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

Обвиняемия Д.Р.Д., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

ПРОКУРОР:               

 

                   /Ваня Белева/                           

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:                                                      ЗАЩИТНИК/

                   / Н. К./                                              /Адв.Мл.Д./

 

 

 

                                       

ОБВИНЯЕМ:                                                      ЗАЩИТНИК:

/Ал.Е./                                                        /адв.Св. П./

 

 

                                               

                                                                       

ОБВИНЯЕМ:                                             ЗАЩИТНИК:

          /Д. Д./                                                                   /адв.М.Г./

                  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по № 184/17 г. на РУ на МВР - Котел, вх. № 4493/17 г., пор. № 246/17 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено обв. Н.К.К. за престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 от НК, против обв.А.М.Е.  за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и 2 вр. с изр.1 предл.4 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК и  против обв.Д.Р.Д. за престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт.2 от НК , вр. чл.354а ал.3 т.1 от НК и по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 191/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обвиняемите Н.К.К., обв. А.М.Е. и Д.Р.Д..

 

Определението е окончателно.

Съдът УВЕДОМИ обвиняемите Н.К.К., А.М.Е. и Д.Р.Д.. че следва доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и ги ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 12:20 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         

СЕКРЕТАР: