П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  10.05.2018 година

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десети май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при секретаря Ивайла Куманова и с участието на зам. окръжния прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи за разглеждане НОХД № 237 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява зам. окръжният прокурор Стоева.

Обвиняемият Д.М.М., редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощения си от досъдебното производство адв. К.К. ***.

Обвиняемият Д.С.С., редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощения си от досъдебното производство адв. С.П. ***.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

 

Д.М.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** 11-Е-16, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

Д.С.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, нямам искания за отводи. Представям и моля да приемете получения в Окръжна прокуратура – Сливен приемо-предавателен протокол № 54547/04.05.2018 г., от който е видно, че предметът на престъплението по чл. 354а ал. 1 изр. 1 от НК е предаден на съхранение в Агенция „Митници“ и моля той да бъде цитиран при отнемане на основание чл. 354а ал. 6 от НК на предмета на това престъпление, за което са обвинени и двамата обвиняеми.

 

АДВ. К.: Не се противопоставям да бъде приет представения протокол. Нямаме искания за доказателства и за отводи.

 

АДВ. П.: Не възразявам да бъде приет представения протокол. Нямаме искания за доказателства и за отводи.

 

Съдът НАМИРА, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото представения приемо-предавателен протокол №54547/04.05.2018 г. на Агенция „Митници“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представения приемо-предавателен протокол №54547/04.05.2018 г. на Агенция „Митници“.

 

 Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитниците на обвиняемите Д.М.М. и Д.С.С. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемите визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

 

ОБВ. Д.М.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ОБВ. Д.С.С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме съгласие по всички въпроси посочени в чл. 381 от НПК и моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала. Моля съобразно разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК да се произнесете с отделно определение, досеждо веществените доказателства по делото, които на основание чл. 53 от НК, ще бъдат отнети в полза на държавата.

 

АДВ. К.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с така определеното наказание. Считам, че не противоречи на закона и морала на Р България и не се противопоставям на изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Сливен относно веществените доказателства и с отделно определение съдът да се произнесе по отнемането им в полза на държавата.

 

 АДВ. П.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение за решаване на делото, поради което моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала. По отношение на веществените доказателства подкрепям становището на представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, че   следва да се произнесете с отделно определение по въпроса за веществените доказателства.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

1. Обвиняемият Д.М.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** 11-Е-16, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен:

В това, че на 25.01.2018 г. в ********без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - 0,785 грама нето тегло смес от тютюн и коноп, на стойност 4,71 лв., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,70%; 0,280 грама нето тегло смес от тютюн и коноп, на стойност 1,68 лв., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,40% и 0,064 грама, нето тегло от тютюн и коноп, на стойност 0,38 лв., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,30% - престъпление по чл. 354а, ал. 3 предл. 2 т. 1 предл. 1 от НК;

В това, че на 24/25.01.2018 г. в ********, в съучастие с Д.С.С. ***, като съизвършител, без надлежно разрешително произвел и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 0,656 грама нето тегло, метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 54,70% на стойност 16,40 лв.; 0,067 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 55,10% на стойност 1,68 лв.; 0,039 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 39,70% на стойност 0,98 лв.; 0,052 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 45,70% на стойност 1,30 лв.; 0,086 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 56,20% на стойност 2,15 лв.; 0,506 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 45,90% на стойност 12,56 лв.; 0,141 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 46,40% на стойност 3,53 лв.; 0,032 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 47,80% на стойност 0,80 лв.; 2,686 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 49,80% на стойност 67,15 лв. и 0,833 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 54,90% на стойност 20,83 лв. - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК;

И в това, че на 24/25.01.2018 г. в ********, в съучастие с Д.С.С. ***, като съизвършител, без надлежно разрешително държал прекурсори (0,188 грама метамфетамин и ефедрин/псевдоефедрин; 0,244 л (250,380 грама) солна киселина, 0,102 л (121,040 гр.) смес от органични разтворители толуен и ацетон с присъствие на натриева основа; 0,220 л (196,180 гр.) смес от органични разтворители толуен, ацетон и метанол) и материали (2228,570 грама натриева основа, 5,520 грама йод; 0,100 л (101,050 гр.) воден разтвор на йод, за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

2. Обвиняемият Д.С.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен,

В това, че на 24/25.01.2018 г. в ********, в съучастие с Д.М.М. ***, като съизвършител, без надлежно разрешително произвел и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 0,656 грама нето тегло, метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 54,70% на стойност 16,40 лв.; 0,067 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 55,10% на стойност 1,68 лв.; 0,039 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действаш компонент метамфетамин 39,70% на стойност 0,98 лв.; 0,052 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 45,70% на стойност 1,30 лв.; 0,086 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 56,20% на стойност 2,15 лв.; 0,506 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 45,90% на стойност 12,56 лв.; 0,141 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 46,40% на стойност 3,53 лв.; 0,032 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 47,80% на стойност 0,80 лв.; 2,686 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 49,80% на стойност 67,15 лв. и 0,833 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 54,90% на стойност 20,83 лв. - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК:

И в това, че на 24/25.01.2018 г. в ********, в съучастие с Д.М.М. ***, като съизвършител, без надлежно разрешително държал прекурсори (0,188 грама метамфетамин и ефедрин/псевдоефедрин; 0,244 л (250,380 грама) солна киселина, 0,102 л (121,040 гр.) смес от органични разтворители толуен и ацетон с присъствие на натриева основа; 0,220 л (196,180 гр.) смес от органични разтворители толуен, ацетон и метанол) и материали (2228,570 грама натриева основа, 5,520 грама йод; 0,100 л (101,050 гр.) воден разтвор на йод, за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение - престъпление пo чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 вр. предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

ПО ВЪПРОСА ЗА ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО.

1. На обвиняемия Д.М.М. за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3 предл. 2 т. 1 предл. 1 от НК, на основание чл. 54 ал. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 3 години и ГЛОБА в размер на 2 000 лв.

На обвиняемия Д.М.М. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 54 ал. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години и ГЛОБА в размер на 5 000 лв.

На обвиняемия Д.М.М. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години, като на основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „Глоба".

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на обв. МИХАИЛОВ СЕ НАЛАГА едно ОБЩО наказание в размер на 3 години Лишаване от свобода, изпълнението което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години.

На основание чл. 23 ал. 3 от НК към така определеното общо наказание СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 5000лв.

2. На обвиняемия Д.С.С. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл.54 ал.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 3 години, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години и ГЛОБА в размер на 5000лв.

На обвиняемия Д.С.С. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години, като на основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание ГЛОБА.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. С. СЕ НАЛАГА едно ОБЩО наказание в размер на 3 години Лишаване от свобода, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 5 години.

На основание чл.23 ал.3 от НК към така определеното общо наказание СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието Глоба в размер на 5 000лв.

Обвиняемият Д.М.М. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен 1/2 от направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно сумата от 306,14 лв.

Обвиняемият Д.С.С. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен 1/2 от направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно сумата от 306,14 лв.

 

Иззетите по делото като веществени доказателства, а именно:

1. - 1 бр. лична карта на името на К.Н.М., ЕГН **********, запечатана в полиетиленов плик със стикер с № В1188, ДА СЕ ПРЕДАДЕ на група „Български лични документи" при ОД на МВР - Сливен, с оглед връщането й на К.М.;

2. - Опаковки от наркотични вещества по физико-химическа експертиза № 103/18 г., запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ-ОД на МВР - Бургас ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност; 

- опаковки от наркотични вещества по физико-химическа експертиза № 106/18 г., запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ - ОД на МВР - Бургас ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност;

- 2,537 гр. кристално вещество и 2,271 гр. кристално вещество, в което не са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП и 1,010 л (985,000 гр.) вода, запечатани в 1 бр. картонен кашон с мокър мастилен печат на сектор „БНТЛ" ОД на МВР - Бургас, съдържаш опаковки и неизразходвана част от обекти по физико-химическа експертиза № 99/11.04.2018 г., след влизане на споразумението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Обвиняемите Д.М.М. И Д.С.С. на основание чл. 381 ал. 6 от НПК ДЕКЛАРИРАТ, че са  запознати с клаузите на настоящото споразумение, съгласни са с неговите последици и СЕ ОТКАЗВАТ от правото си за разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ЗАМ. ОКРЪЖЕН                           ЗАЩИТНИЦИ: 1. ……………………..

ПРОКУРОР:…………………                                      /адв. К. К./

                   /Д. СТОЕВА/                                 

 

                                                                                     2. ……………………..

                                                                                     /адв. С. П./

 

                                                      ОБВИНЯЕМИ: 1. ……………………..

                                                                                    /Д. М./

                                                        

 

                                                                                     2. ……………………..

                                                                                     /Д. С./

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 237/2018 г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемите Д.М.М. и Д.С.С..

 

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемите доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемите, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата.

Наркотичните вещества, както и иззетите прекурсори и материали за производство на наркотични вещества, които са предмет на престъпленията извършени от двамата обвиняеми, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 354 ал. 6 от НПК.

На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновните лица и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

На основание чл. 53 ал.2 б. „б“ от НК следва да се отнеме в полза на държавата придобитото чрез престъплението, а именно иззетите парични средства общо в размер на 555,00 лв.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал .2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 354а ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението по чл. 354а ал. 3 предл .2 т. 1 предл. 1 от НК извършено от Д.М.М., а именно 0,064 гр. смес от тютюн и коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,30%, и 0,785 грама нето тегло смес от тютюн и коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,70%; 0,280 грама нето тегло смес от тютюн и коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,40%, предадени за съхранение в Агенция „Митници" с приемо-предавателен протокол № 53607/26.03.2018г. и приемо-предавателен протокол № 54547/04.05.2018г.

На основание чл. 354а ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението по чл. 354а ал.1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр чл. 20 ал.2 от НК извършено от Д.М.М. и Д.С.С., а именно: - 2,686 гр. метамфетамин, предадени за съхранение в Агенция „Митници" с приемо-предавателен протокол № 53607/26.03.2018 г.; 0,833 гр. метамфетамин, предадени за съхранение в Агенция „Митници" с приемо-предавателен протокол № 53608/26.03.2018 г. и 0.656 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание метамфетамин 54,70%.; 0.067 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 55,10%; 0.039 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 39,70%; 0.052 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 45,70%; 0.086 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 56,20%; 0.506 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 45,90%; 0.141 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 46,40%; 0.032 гр. нето тегло метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 47,80%, поставени в хартиен плик, запечатан с восъчен печат на БНТЛ-ОДМВР - Бургас, съдържаш изследвани наркотични вещества по физико-химическа експертиза № 99/11.04.2018 г., предадени на съхранение на Агенция Митници с приемо-предавателен протокол № 54547/04.05.2018 г.

На основание чл. 354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите прекурсори и материали за производство на наркотични вещества във връзка  деянието по чл.354а ал.2 изр. 2 предл .1 и 2 вр. изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК извършено от Д.М.М. и Д.С.С., а именно:

- 0,118 гр. нето тегло метамфетамин и ефедрин/псевдоефедрин; 0,070 гр. нето тегло метамфетамин и ефедрин/псевдоефедрин; 0,244 л. /250,380 гр./, 0,102 л. /121,040 гр./ смес от органични разтворители толуен и ацетон с присъствие на натриева основа; 0,220 л. /196,180 гр./ смес от органични разтворители толуен, ацетон и метанол, запечатани съответно в хартиен плик и картонени кутии, с восъчни печати на БНТЛ - ОД на МВР - Бургас, съдържащи изследвани вещества по физико-химическа експертиза № 99/11.04.2018 г., находящи се на съхранение в ОД на МВР – Сливен, като същите следва да бъдат предадени на Министерството на икономиката, чрез ОД на МВР - Сливен.

- 100 гр. натриева основа; 180 гр. натриева основа, 328,020 гр. натриева основа; 89,660 гр. натриева основа; 1530,890 гр. натриева основа; 5,520 гр. йод; 0,100 л. /101,050 гр./ воден разтвор на йод, запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ ОД на МВР - Бургас, съдържащ изследвани обекти по експертиза № 99/11.04.2018 г., като същите след влизане на настоящото определение в сила следва да бъдат унищожени.

На основание чл. 53 ал.1 б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите вещи принадлежащи на виновните лица и предназначени и послужили за извършване на престъпленията посочени по-горе, както следва:

- 1 бр. електронна везна, запечатана в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ - ОД на МВР - Бургас.

- 1 бр. мобилен телефон „Ipone" с IMEI 013067000581102 с поставена СИМ-карта на „Виваком" с № 89359032200021411451; 1 бр. мобилен телефон „Теленор Смарт" с IMEI 354035080172396 с поставена СИМ-карта на „Теленор" с № 89359050100525131182, запечатани заедно в полиетиленов плик с лепенка с № В1190;

- 1 бр. СИМ-карта на неустановен оператор с № 89359050100310943916, запечатана в полиетиленов плик с лепенка с № В1189;

- 1 бр. мобилен телефон „Самсунг" с IMEI 356521074379541 и IMEI 356522074379549 с поставена СИМ-карта на „Виваком" с № 89359032300122775281 в полиетиленов плик с лепенка с № В1172;

- 1 бр. мобилен телефон „Coolpad Е501" с IMEI 866758025297934 и IME1866758025304771 с поставена СИМ-карта „Теленор" с № 89359050100722070522;

На основание чл. 53 ал.2 б. „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата придобитото чрез престъплението – иззетите парични средства общо в размер на 550 лв., както следва:

- 7 бр. банкноти с номинал 50 лв. със следните серийни номера: БМ0012172, БП5304887, БП9719433, БК1694001, ЯА2319035, БА8817595, БР8120570, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № В1183;

            - 2 бр. банкноти с номинал 10 лв. със следните серийни номера: А32197686 и БЗ3024928 и 5 бр. банкноти с номинал 5 лв. със следните серийни номера: БМ22266636, БЛ8000651, БК4970537, БК0263032 и БА5991788, запечатани с лепенка № В1172;

            - 1 бр. банкнота с номинал 50 лв. със сериен номер БЛ3759904; 3 бр. банкноти с номинал 20 лв. със следните серийни номера: БФ6242993, БН9401709, БТ4832566; 5 бр. банкноти с номинал 10 лв. със следните серийни номера: БМ5976630, БП8989732, БГ4503246, БН3344166, БО9722213.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

С оглед приключване на делото със споразумение, което влиза в сила от момента на неговото одобряване, съдът НАМИРА, че следва да се произнесе и по взетата спрямо обвиняемите Д.М.М. и Д.С.С. мерки за неотклонение „Задържане под стража“, както и по отношение на взетите спрямо тях мерки за процесуална принуда по чл. 68 от НПК, а именно „Забрана да напускат пределите на Р България“. В тази връзка и с оглед на приключване на делото със споразумение и обстоятелството, че на обвиняемите са наложени наказания Лишаване от свобода с приложението на чл. 66 от НК, т.е. същите не следва да бъдат търпяни ефективно, следва да бъдат отменени взетите спрямо тях мерки за неотклонение „Задържане под стража“, както и наложената им „Забрана да напускат пределите на Р България“.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ взетите по отношение на Д.М.М. с ЕГН ********** и Д.С.С. с ЕГН **********, обвиняеми по ДП № 6 „КП”/18г. на ОД на МВР – Сливен, вх. № 345/18 г., пор. № 36/18 г. на Окръжна прокуратура -  Сливен, мерки за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

ОТМЕНЯ наложените на Д.М.М. с ЕГН ********** и Д.С.С. с ЕГН **********, обвиняеми по ДП № 6 „КП”/18г. на ОД на МВР – Сливен, вх. № 345/18 г., пор. № 36/18 г. на Окръжна прокуратура -  Сливен „Забрана да напускат пределите на Р България“.

 

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

Определението е окончателно.

 

          Препис от определението да се изпрати на „Ареста“ – Сливен, в частта относно мерките за неотклонение „Задържане под стража“.

Препис от определението да се изпрати на ОД на МВР – Сливен в частта относно отменената забрана за напускане пределите на Р България.

 

Протоколът се изготви в с.з., което се закри в 10,50  ч.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: