П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 19.06.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КЪНЮ ЖЕКОВ

 

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи за разглеждане НОХД № 314 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 10:00  часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров. 

Обвиняемият Т.К.П., редовно призован, се явява лично и с адв.М.М. ***,  назначен служебен защитник от досъдебното производство.

Обвиняемият А.Г.А., редовно призован, се явява лично и с адв. М.П. ***, назначен служебен защитник от досъдебното производство.

Обвиняемата Д. П. С., редовно призована, се явява лично и с адв.Р.Т. ***, назначен служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Няма процесуална пречка за даване ход на делото, молим да дадете  ход на делото.

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство водено срещу обв.Т.К.П. за престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл. 2 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; срещу обв. А.Г.А. за престъпление по престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл.2,  вр. чл.198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4 от НК и срещу обв. Д.П.С. за престъпление по престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл. 2,  вр. чл.198 ал.1, вр. чл.20 ал.3 и 4 от НК.

Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ и защитниците на обвиняемия адв. М.М., адв. М.П. и адв. Р.Т..

    Обвиняемият Т.К.П., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

Обвиняемият А.Г.А., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

Обвиняемата Д.П.С., на основание чл.381, ал. 6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

Т.К.П.  - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********

А.Г.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********

Д.П.С. - родена на *** год. в гр. Стара Загора, живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, работи,  неосъждана, ЕГН **********

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв. М.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Адв. П.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Адв. Т.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

Обвиняемият Т.К.П.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

Обвиняемият А.Г.А.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

Обвиняемата Д.П.С.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновна. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласна съм с тези последици. Доброволно съм подписала споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият Т.К.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен  в това,  че на 12.05.2018г. в гр. Нова Загора, в съучастие с А.Г.А. и Д.П.С., в качеството му на извършител, а А.А. и Д.С. в качеството им на подбудители и помагачи, отнели чужди движими вещи /портфейл на стойност 1 лв. с лични документи и сумата от 500 лв./ от владението на Г.П.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила, нанасяйки му удари с юмруци в областта на лицето, като деянието е придружено с нанасяне на средна телесна повреда на П., изразяваща се в избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето - престъпление по чл.199 ал.1 т.3 предл. 2, вр. чл.198 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК;

Обвиняемият А.Г.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 12.05.2018г. в гp. Нова Загора, в качеството му на подбудител и помагач, в съучастие с Т.К.П. в качеството му на извършител и Д.П.С., в качеството й на подбудител и помагач, отнели чужди движими вещи /портфейл на стойност 1 лв. с лични документи и сумата от 500 лв./ от владението на Г.П.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила, нанасяйки му удари с юмруци в областта на лицето, като деянието е придружено с нанасяне на средна телесна повреда на П., изразяваща се в избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето - престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл. 2, вр. чл. 198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4 от НК;

 

Обвиняемата Д.П.С. - родена на *** г., в гр. Стара Загора, живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, работи,  неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на 12.05.2018г. в гр. Нова Загора, в качеството й на подбудител и помагач, в съучастие с Т.К.П. като извършител и А.Г.А., в качеството му на подбудител и помагач, отнели чужди движими вещи /портфейл на стойност 1 лв. с лични документи и сумата от 500 лв./ от владението на Г.П.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила, нанасяйки му удари с юмруци в областта на лицето, като деянието е придружено с нанасяне на средна телесна повреда на П., изразяваща се в избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето — престъпление по чл. 199 ал.1 т.3, предл. 2, вр. чл. 198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4 от НК.

 

На обв. Т. К.П. за извършеното от него престъпление по чл. 199 ал.1 т.3, предл. 2, вр. чл. 198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4, вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

На обв. А.Г.А. за извършеното от него престъпление по чл. 199 ал.1 т.3, предл. 2, вр. чл. 198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4, вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

На обв. Д.П.С. за извършеното от нея престъпление по чл. 199 ал.1 т.3, предл. 2, вр. чл. 198 ал.1, вр. чл. 20 ал. 3 и 4, вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ възпитателни грижи за условно осъдените лица за времето на изпитателния срок.

 

Причинените от деянието щети в размер на 501 /петстотин и един/лева са възстановени.

 

ОСЪЖДА обвиняемите Т. К.П., А.Г.А.  и Д.П.С. да заплатят в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 21 /двадесет и един/ лева.

Изпратените по делото веществени доказателства, а именно: 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ зъбна протеза, закрепена на зъб с корен, запечатан с лепенка № 113067/13.05.2018 г. на ОД на МВР - Сливен,  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящото споразумение.

 

Обв. Т.К.П., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

Обв. А.Г.А., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

Обв. Д.П.С., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

ПРОКУРОР: ………………………

          /Б. Сяров/                                 

ЗАЩИТНИК: …………………..

                                                                                /адв. М.М./

 

 

                                                                   ОБВИНЯЕМ: ……………………

                                                                                      /Т.П./

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………

                                                                                /адв. М.П./

 

 

                                                                   ОБВИНЯЕМ:…………………….

                                                                                       /А.А./

 

 

                                                                   ЗАЩИТНИК:………………………

                                                                                /адв. Р.Т. /

 

 

                                                                   ОБВИНЯЕМ:……………………..

                                                                                       /Д.С./

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 323/2018 год. на РУ на МВР - Нова Загора; вх. № 1414/2018 год,. пор. № 137/2018 год. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв. Т.К.П. за престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл.2,  вр. чл.198 ал.1, вр. чл.20 ал. 3 и 4 от НК; срещу А.Г.А. за престъпление по престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 предл.2,  вр. чл.198 ал.1, вр. чл.20 ал. 3 и 4 от НК и срещу Д.П.С. за престъпление по престъпление по чл.199 ал.1 т.3 предл.2,  вр. чл.198 ал.1, вр. чл.20 ал. 3 и 4 от НК

 

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 314/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. Т.  К.П., А.Г.А. И Д.П.С..

 

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемите П., А. И С. доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжната прокуратура споразумение, като ги УВЕДОМЯВА, че в случай, че разноските не бъдат заплатени, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на същите по принудителен ред.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 10.30 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: