П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 02.07.2018 година

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при секретаря СОНЯ ВАСИЛЕВА и с прокурор МИЛЕНА РАДЕВА сложи за разглеждане НОХД № 333 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Милена Радева.

 

         Обвиняемият И.Г.З., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Е.З. ***.

 

Обвиняемият Й.Б.З., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Е.З. ***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

И.Г.З. роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Й.Б.З. роден на *** ***, български гражданин, със средно образоване, безработен, неженен, реабилитиран, ЕГН**********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

АДВ.З.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата.

ОБВ.И.З.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

ОБВ.Й.З.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

 

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитникът на обвиняемите И.Г.З., Й.Б.З. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемите визираните в разпоредбата на чл.382 ал. 4 от НПК  въпроси:

 

ОБВ. И.Г.З.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ОБВ.Й.Б.З.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме съгласие по всички въпроси посочени в чл. 381 от НПК и моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала. По отношение на веществените доказателства, които моля да бъдат върнати в ОД  на МВР – Стара Загора.

 

АДВ. З.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с така определените наказания. Считам, че не противоречи на закона и морала. По отношение на веществените доказателства, моля същите да бъдат върнати в ОД на МВР – Стара Загора, тъй като на собственика са издадени нови. Моля за препис от протокола след изготвянето му.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

И.Г.З. роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 22:17 часа до 22:23 часа на 06.08.2017 год. в гр. Нова Загора, област Сливен, в съучастие като съизвършител с Й.Б.З., в условията на продължавано престъпление е използвал платежен документ – електронна банкова карта с  № 4870024996735535, IBAN BG38STSA93000022426388, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД – гр. София на името на А.Г.Г. от с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, без съгласието на титуляра А.Г.Г., като е извършил четири операции – четири тегления на парични суми от АТМ устройство – банкомат, в общ размер от 200.00 лв., както следва:

-      На 06.08.2017 год. в 22:17 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.18 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.21 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.23 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл. 249 ал. 1, вр.чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1от НК.

 


По въпроса за вида и размера на наказанието.

На обв. И.Г.З. за извършеното престъпление по чл. 249 ал. 1, вр.чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК,  СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим на осн.чл. 57 ал. 3 от ЗИНЗС.  

 

ОБВ.Й.Б.З. роден на *** ***, български гражданин, със средно образоване, безработен, неженен, реабилитиран, ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 22:17 часа до 22:23 часа на 06.08.2017 год. в гр. Нова Загора, област Сливен, в съучастие като съизвършител с Й.Б.З., в условията на продължавано престъпление е използвал платежен документ – електронна банкова карта с  № 4870024996735535, IBAN  BG38STSA93000022426388, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД – гр. София на името на А.Г.Г. от с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, без съгласието на титуляра А.Г.Г., като е извършил четири операции – четири тегления на парични суми от АТМ устройство – банкомат, в общ размер от 200.00 лв., както следва:

-      На 06.08.2017 год. в 22:17 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.18 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.21 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв.;

-      На 06.08.2017 год. в 22.23 часа в гр. Нова Загора, област Сливен, от АТМ устройство – банкомат на „Уникредит Булбанк“ АД – София, с № 01065515, намиращ се в *********, Супермаркет „Си Би Ес“, е изтеглил сумата 50.00 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл. 249 ал. 1, вр.чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1от НК.

 

 

 

По въпроса за вида и размера на наказанието.

На обв. Й.Б.З. за извършеното престъпление по чл. 249 ал. 1, вр.чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК,  СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   

 

Обвиняемите И.Г.З. и Й.Б.З. СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ да заплатят солидарно направените по делото разноски в размер на 340.08 лева.

 

Веществени доказателства по делото, а именно лична карта и контролен талон, издадени на името на А.Г.Г., след одобряване на споразумението, да се изпратят на ОД на МВР – гр. Стара Загора.

Останалите веществени доказателства, а именно служебен пропуск на името на А.Г.Г. и клиентска карта EVN на името на Г.Ж., след одобряване на споразумението да се върнат на собствениците.

Обвиняемият И.Г.З., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и СЕ ОТКАЗВА от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

Обвиняемият Й.Б.З., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и СЕ ОТКАЗВА от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР:

                                                /М.РАДЕВА/

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

                                                                              /Е.З./

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:                                                   ОБВИНЯЕМ:

                            /И.З./                                                     /Й.З.:    

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 333/2018 г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемите И.Г.З. и Й.Б.З..

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемите доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Стара Загора споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемите, че ще бъдат издадени изпълнителни листи за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри се закри в 14:30  часа.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: