Р Е Ш Е Н И Е №

 

гр. Сливен,  24.04.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА.

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:      

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

               при участието на секретаря Ивайла Куманова и прокурор ХРИСТО КУКОВ разгледа  АНД  № 155 по описа за 2018 г. докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

                                       Р   Е   Ш  И   :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемата К.Н.С.– родена на *** ***, м. *********, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана средно образование, земеделски производител, ЕГН **********, от наказателна отговорност за това, че на 19.05.2016 г., в гр. Сливен, чрез ОСЗ - Сливен, пред ДФ „Земеделие", Областна дирекция - Сливен, в Заявление за подпомагане 2016 (форма физически лица), вх. № 18305116/19.05.2016 г., УРН 187240, УИН 20/090616/04132 представила неверни сведения относно ползването на земеделски парцели с номера в архива: 42248934 (композитен № 05480-106-7-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610935 (композитен № 05480-122-12-2), със заявена площ 0,4 ха; 42610933 (композитен № 05480-124-4-3) със заявена площ 0,78 ха и 42608656 (композитен № 05480-146-8-2), със заявена площ 0,83 ха, намиращи се в землището на с. Боринци, общ. Котел; 42608652 (композитен № 14800-493-67-2), със заявена площ 0,2 ха и 42610937 (композитен № 14800-493-68-2), със заявена площ намиращи  се  в  землището  на с.  Гергевец,  общ.  Сливен; 42610936         (композитен № 36854-503-31-2), със заявена площ 0,32 ха; 42617013 (композитен № 36854-503-32-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610932 (композитен № 36854-51-2-2), със заявена площ 0,44 ха; 42619938 (композитен № 36854-51-3-2), със заявена площ 0,41 ха; 42610929 (композитен № 36854-538-14-3), със заявена площ 0,3 ха; 42248935 (композитен № 36854-538-15-2), със заявена площ 0,26 ха; 42608654 (композитен № 36854-553-84-2), със заявена площ 0,18 ха; 42248932 (композитен № 36854-553-86-2), със заявена площ 0,12 ха и 42248936 (композитен № 36854-68-41-2), със заявена площ 0,53 ха, намиращи се в землището на с.Кипилово, общ.Котел и 42306421 (композитен № 65303-22- 22-2), със заявена площ 0,7 ха, всички с обща площ 3,15 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2016 г., представляващо престъпление по чл.248а ал.2 вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а НК й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лева /хиляда лева/.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: