П Р О Т О К О Л

                                                            

гр. Сливен,  05.02.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на пети февруари през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ                                      

 

          при секретаря Мария Тодорова и с участието на Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 30 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

         Молителката Т.В.Р., редовно призована, се явява лично.

         Началника на затвора гр. Сливен, редовно призован, се явява лично.

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжният прокурор г-н Гангалов.

Молителката Р.: Отказвам се от защитник.

СТРАНИТЕ: Да се даде  ход на делото.

Съдът намира, че няма законова пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Образувано по молба на л.св. Т.В.Р. с искане за допускане на условно предсрочно освобождаване от остатъка на търпяното от нея наказание лишаване от свобода в затвора гр. Сливен. По делото са приложени писмо на Н-ка на затвора, което е и становище, индивидуална програма за въздействие формиране на присъдата, впоследствие справка за участието на осъдената в общо пенитенциарни дейности и затворническото досие.

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото, цитираните по-горе писмени доказателства, с оглед на което и по доказателствата

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото цитираните по-горе писмени доказателства.

СТРАНИТЕ: Запознати сме с писмените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

Г-Н ДАНЕВ: Представям справка за изтърпяната част към днешното съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме.

Молителката Р.: Да се приеме.

 

Съдът НАМИРА, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото представената в днешното съдебно заседание от Н-ка на затвора писмена справка относно изтърпяната част от наложеното на Т.В.Р. наказание лишаване от свобода.

 

Л.св. Т.Р.: Заявявам, че оттеглям молбата си за условно-предсрочно освобождаване.

ПРОКУРОРЪТ: С оглед на оттеглената молба на лишената от свобода Т.В.Р., предлагам да прекратите настоящото производство.

Г-Н ДАНЕВ: Предлагам да прекратите настоящото производство, с оглед оттегляне на молбата на лишената от свобода.

 

С оглед изявлението на осъденото лице, че оттегля молбата си за условно-предсрочно освобождаване, съдът намира, че следва да бъде прекратено производството по делото, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 30/2018 г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в седмодневен срок, считано от днес, пред Апелативен съд – Бургас.

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.15 часа.   

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      СЕКРЕТАР: