О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 18.07.2018 г.

 

            Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

 

при участието на секретар Радост Гърдева и прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА, сложи на разглеждане ЧНД № 370 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

Сливенският окръжен съд, на основание чл. 65 ал.4 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, взета по отношение на обв. П.К.И., ЕГН ********** по досъдебно производство № 837/17 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, пор. № 149/18 г. на ОП Сливен, в мярка за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ”, която да се изпълнява на адрес:***.

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, взета по отношение на обв. С.С.Ш., ЕГН ********** по досъдебно производство № 837/17 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, пор. № 149/18 г. на ОП Сливен, в мярка за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ”, която да се изпълнява на адрес:***.

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на структурите на ОД на МВР - Сливен и СДВР – София за изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл. 62 от НПК.

Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – гр. Бургас.

В случай на жалба или протест, насрочва съдебно заседание пред БАС на 25.07.2018г. от 14.00 часа, за която дата се съобщи на страните.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен и Ареста – Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

МОТИВИ

към определение от 18.07.2018 г. по ЧНД № 370/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр.Сливен

 

Производството е на основание чл. 65 от НПК.

Образувано е по искания на обв. С.С.Ш. и обв. П.К.И., депозирани чрез техните защитници адв. П.К. – САК и адв. С.Р. *** за изменение на мерките за неотклонение, взети по отношение на двамата обвиняеми по досъдебно производство № 837/17 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх. 1629/18 г., пор.№ 149/18 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, от „Задържане под стража“ в по-леки. Искането на обв. Ш. се обосновава с причини от семеен характер, здравословното състояние на обвиняемия и факта, че не може да работи. Искането на обв. И. е бланкетно и настоява за изменение на мярката за неотклонение в по-лека, тъй като не се извършват действия по разследването.   

В с.з. обвиняемите П.К.И. и С.С.Ш. участват лично и с упълномощени защитници.

Страните ангажират писмени доказателства относно здравословното състояние на обвиняемите, семейния им статус и трудова ангажираност.

В ход по същество защитникът на обв. П.К.И. ***, пледира да бъде уважено искането на подзащитния му за изменение на мярката за неотклонение в по-лека. Настоява, че в условията на ареста този обвиняем е влошил здравословното си състояние, констатирано било високо кръвно налягане, за което е търсена лекарска намеса. Позовавайки се на ангажиментите на обв. И. към дъщеря и болни възрастни родители, защитникът поддържа направеното искане. Моли по отношение на обв. И. да бъде взета по-лека мярка за неотклонение, тъй като счита, че с нея биха се изпълнили целите, визирани в закона и няма да се попречи за разкриване на обективната истина по делото.

Защитникът на обв. С.С.Ш. – адв. К.М.– САК, поддържа тезата на адв. К., заявена при първоначалното вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обв. Ш.. Счита, че липсва обосновано предположение относно авторството на деянието. Излага становище за отсъствие на преки или еднопосочни косвени доказателства, въз основа на които да се приеме, че обвиняемия Ш. е участник в инкриминираното деяние. Подчертава, че приобщените нови доказателства разколебават обоснованото предположение, което е прието за съществуващо към първоначалното вземане на мярка за неотклонение от съдебните състави. Твърди, че липсва опасност обв. Ш. да се укрие или да извърши престъпление. Акцентира върху наличието на адрес, на който обвиняемият може да бъде намерен, факта, че същият има две деца, както и върху трудовата му ангажираност, съгласно представените писмени доказателства при първоначалното вземане на мярка за неотклонение и тези, депозирани в съдебно заседание по настоящото дело. Моли да бъде уважено искането на обв. Ш. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека, а именно парична гаранция в съответен размер или алтернативно в „Домашен арест“. Претендира, че с такава мярка за неотклонение по отношение на обв. Ш. биха се изпълнили целите на закона.

Представителят на ОП – Сливен намира исканията на двамата обвиняемия за изменение на мерките за неотклонение „Задържане под стража“ в по-леки за неоснователни. Счита, че обоснованото предположение за участието на обвиняемите Ш. и И. в престъплението, в което са обвинени се подкрепя от новосъбраните по делото доказателства. Заявява позиция за липса на влошено здравословно състояние на обвиняемите до степен, която да обоснове изменение на мерките за неотклонение. Подчертава факта, че по делото се работи от органите на досъдебното производство, както и че не е налице прекомерна продължителност на разследването. Предлага исканията на двамата обвиняеми да бъдат оставени без уважение.

Обвиняемите лица в личната си защита и в последната си дума молят да им бъде определена по-лека мярка за неотклонение от „Задържане под стража“.

         Съдът, след като се запозна с приобщените по делото доказателствени  материали, като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното:

Досъдебното производство е започнато на 02.12.2017 г. в условията на неотложност за престъпление по чл.198, ал.1 от НК първоначално под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Нова Загора. С оглед квалификацията на деянието по чл.199 от НК по отношение на едно от обвиняемите лица, досъдебното производство е прието по компетентност от Окръжна прокуратура – Сливен с постановление от 05.06.2018 г.

С постановление на разследващия орган от 05.06.2018 г., предявено на обвиняемия и защитника му на същата дата, е привлечен в качеството на обвиняем П.К.И., за това че на 01.12.2017 г., в гр.Нова Загора, при условията на опасен рецидив, в съучастие с П.Н.В.от *********** и С.С.Ш. ***, като съизвършител, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС8“, собственост на Л.И.М., мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС6 ЕЙДЖ“, собственост на В.С.М.и мобилен телефон „Самсунг Галакси ДЖЕЙ7“, собственост на Р.К.М., и тримата от гр. Нова Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване - престъпление чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."а" вр.чл.20 ал.2 от НК;

И за това, че на 01.12.2017 г., около 23,00 часа, с лицата П.Н.В.от с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол и С.С.Ш. ***, влязъл в къща находяща се в *********, обитавана от Р.К.М., Л.И.М. и В.С.М., всички от гр. Нова Загора, като деянието е извършено нощем от повече от две въоръжени лица – престъпление по чл.170 ал.2 вр. ал.1 от НК.

С постановление на ОП Сливен от 05.06.2018 г. обв.П.К.И. е задържан за срок от 72 часа, считано от 19.00 часа на 05.06.2018 г., когато е било предявено обвинението му, с цел довеждането му пред Окръжен съд – Сливен за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".

С постановление на разследващия орган от 05.06.2018 г., предявено на обвиняемия и защитника му на същата дата, е привлечен в качеството на обвиняем П.Н.В.за това, че на 01.12.2017 г., в гр.Нова Загора, в съучастие с П.К.И. *** и С.С.Ш. ***, като съизвършител, отнел чужди движими вещи -мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС8", собственост на Л.И.М., мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС6 ЕЙДЖ", собственост на В.С.М.и мобилен телефон „Самсунг Галакси ДЖЕЙ7", собственост на Р.К.М., и тримата от гр.Нова Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване престъпление по чл. 198, ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК;

И за това, че на 01.12.2017 г., около 23,00 часа, с лицата П.К.И. *** и С.С.Ш. ***, влязъл в къща находяща се в *********, обитавана от Р.К.М., Л.И.М. и В.С.М., всички от гр.Нова Загора, като деянието е извършено нощем от повече от две въоръжени лица престъпление по чл.170 ал.2 вр.ал.1 от НК.

С постановление на ОП Сливен от 05.06.2018 г. обв.П.Н.В.е задържан за срок от 72 часа, считано от 19,35 часа на 05.06.2018 г., когато е било предявено обвинението му, с цел довеждането му пред Окръжен съд – Сливен за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".

С постановление на разследващия орган от 05.06.2018 г., предявено на обвиняемия и защитника му на същата дата, е привлечен в качеството на обвиняем С.С.Ш., за това, че на 01.12.2017 г., в гр. Нова Загора, в съучастие с П.К.И. *** и П.Н.В.от с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, като съизвършител, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС8“, собственост на Л.И.М., мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС6 ЕЙДЖ", собственост на В.С.М.и мобилен телефон „Самсунг Галакси ДЖЕЙ7", собственост на Р.К.М., и тримата от гр. Нова Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК;

И за това, че на 01.12.2017 г., около 23,00 часа, с лицата П.К.И. *** и П.Н.В.от с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, влязъл в къща находяща се в *********, обитавана от Р.К.М., Л.И.М. и В.С.М., всички от гр. Нова Загора, като деянието е извършено нощем от повече от две въоръжени лица престъпление по чл. 170 ал.2 вр.ал.1 от НК.

С постановление на ОП Сливен от 05.06.2018 г. обв.С.С.Ш. е задържан за срок от 72 часа, считано от 20.35 часа на 05.06.2018 г., когато е било предявено обвинението му, с цел довеждането му пред Окръжен съд – Сливен за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".

С определение № 51/07.06.2018 г. по ЧНД № 291/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен по отношение на всеки от тримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Определението е потвърдено от Бургаския апелативен съд с определение № 84/14.06.2018 г., постановено по ВДЧНД № 127/2018 г. по описа на БАС и е влязло в сила на 14.06.2018 г.

По досъдебното производство са събрани писмени и гласни доказателства, извършени са по съответния процесуален ред действия, при които са събрани  доказателства в подкрепа на обвинението. Разпитани са в качеството на свидетели лица, между които и пострадалите от инцидента. Събрани са писмени доказателства – справки от мобилни оператори, справки от АПИ, справки за съдимост на обвиняемите лица, декларации за семейно и материално положение и имотно състояние и др. Приобщен е на съответните оптични и хартиени носители видео и снимков материал от видеокамери, находящи се в района на местопроизшествието. Назначени са и депозирали заключения видеотехнически и ДНК експертизи. При извършените на 05.06.2018 г. множество процесуално-следствени действия по претърсване на помещения и автомобили са иззети редица веществени доказателства, между които мобилни телефони, дрехи, раници, радиостанции, пистолети и др.

Разпитани в качеството на обвиняеми по досъдебното производство трите привлечени към наказателна отговорност лица се възползват от правото си на този етап да не дават обяснения. Обв. Ш. пояснява обстоятелства, свързани с адреса, на който живее в гр. София.

След вземане на първоначална мярка за неотклонение по отношение на обвиняемите, делото е върнато на органите на досъдебното производство с писмо от 21.06.2018 г. За периода до внасянето му в съда по настоящите искания за изменение на мерките за неотклонение на двама от тримата обвиняеми, са извършени разпити на свидетели, назначени са съдебно-биологична и съдебно-техническа експертизи, изискани са и приобщени справки от различни институции. Изпратени са писма до различни адресати с искане за предоставяне на документи и информация, преценена като относима към предмета на делото.

От приобщените в днешното с.з. писмени доказателства /включително приложените в ЧНД № 291/2018 г. по описа на СлОС/ е видно, че обв. Ш. има сключен трудов договор от 01.05.2018 г. с работодателя „Беса Лайн БГ“ ЕООД гр. София на длъжност технолог със задължения по длъжностна характеристика, неразделна част от договора, но която не е представена като доказателство по делото. Извлечението от търговския регистър, воден от агенция по вписванията, установява, че собственик и управител на търговското дружество „Беса Лайн БГ“ ЕООД – София е Н.В.П.. В представените документи – договори за СМР – са отразени обстоятелства относно сключени сделки между „Беса Лайн БГ“ ЕООД – София и съконтрахенти на това дружество от 2017 г. Допълнително защитата на обв. Ш. представя писмени документи за неизпълнени задължения на работодателя на обвиняемия – „Беса лайн БГ“ ЕООД, които според защитника са в резултат на отсъствието на Ш. от работното му място.

В копие от епикриза, издадена от СБАЛББ-Клиника по гръдна хирургия гр. София е налице информация за проведено лечение на обв. Ш. за периода 14-17.05.2018г. с диагноза Плеврален излив вляво. Състояние след плеврална пункция. В епикризата е посочено, че Ш. е изписан с препоръки за спазване на хранително-диетичен режим, за санаториално лечение и е насочен към личен лекар. Същият е временно неработоспособен за срок от тридесет дни. Указана е възможността за два контролни прегледа в рамките на един месец.

Представените от защитата на обв. И. доказателства е видно, че същият е бил с влошено здравословно състояние на 14.07.2018 г., докато се е намирал в следствения арест. Констатирано е високо кръвно налягане и понижен пулс от извикан на място екип на ЦСМП. Защитата на обв. И. ангажира и медицински документи, удостоверяващи заболявания на родителите на П.К.И..

Представените от прокурора писмени документи съдържат справка от медицинския фелдшер, обслужващ ареста, в която са отразени оплаквания и констатирани неразположения на обв. Ш. по време на престоя му в ареста.

От справката за съдимост на обв. П.К.И. се установява, че той е осъждан за тежки умишлени престъпления, а именно по чл.213а, чл.354а и чл.199 от НК, като с присъда № 34/28.03.2013 г. по НОХД № 264/2012 г. на Окръжен съд - Пловдив, в сила от 15.05.2013 г., обв. И. е осъден на наказание 6 години и 8 месеца „лишаване от свобода“, което е изтърпял на 30.11.2016 г.

За отразените в справките за съдимост на обвиняемия Ш. осъждания е настъпила реабилитация.

От декларациите за семейно и материално положение и имотно състояние е видно, че обвиняемият Ш. получава месечен доход от 800 лв., а обв. И. няма доходи. Обв. Ш. има две деца, за което са представени и удостоверения за раждане в с.з., а обв. И. има едно дете, което обстоятелство също е удостоверено с копие от удостоверение за раждане. И двамата обвиняеми са декларирали, че не притежават недвижимо имущество и МПС.

С оглед на така възприетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Исканията на двамата обвиняеми за изменение на взетите по отношение на тях мерки за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки са основателни и следва да бъдат уважени.

На първо място съдът следва да отбележи, че не споделя доводите на защитата, че материалните предпоставки по чл.63 ал.1 НПК са се променили. Събраните по делото доказателства и към настоящия момент обосновават предположение, че обвиняемите са съпричастни към разследваното престъпление, т.е. е налице обосновано подозрение, че са взели участие в извършването му. Съдът няма основание да ревизира приетото при първоначалното вземане на мярка за неотклонение становище за подкрепеност на обвинението в значителна степен, макар и косвено, от събраните доказателства. Законът не изисква на този етап категорични доказателства, а само такива, от които да може да се направи обосновано предположение за участието на обвиняемите в деянието. Съвкупният анализ на гласните, писмените и веществените доказателства, както и заключенията на приобщените експертизи направен при първоначалното вземане на мярката за неотклонение се подкрепя от приобщените на по-късен етап доказателства, събрани от органите на досъдебното производство в периода м.юни-юли 2018г.

На второ място, неоснователен е доводът на защитата за липса на извършени процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи. Видно от приложения том трети от ДП за краткия период, в който делото се е намирало при органите на досъдебното производство /след приключване на производството по вземане на първоначална мярка за неотклонение/ са извършени редица действия – разпити на свидетели, приобщаване на писмени доказателствени материали, назначаване на експертизи, изискване на справки и др., които сочат на коректно изпълнение на задълженията на съответните органи с дължимата процесуална активност.  

От друга страна съдът констатира, че при вземане на първоначална мярка за неотклонение ръководеща за определяне вида на мярката за неотклонение е била квалификацията на деянието и преценената към онзи момент значителна опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление. Даден е превес на обществения интерес пред личния такъв на обвиняемите при отчитане на началните данни и въз основа на презумираната от повдигнатото обвинение на обв. И. опасност за укриване или извършване на престъпление.

Видно от материалите по делото, текущите процесуално-следствени действия са свързани предимно със събиране на писмени доказателства и изготвяне на експертизи. Тези обстоятелства от една страна налагат извод, че липсва опасност обвиняемите със свои действия да могат да повлияят хода на разследването или евентуално да осуетят извършването на конкретни следствени действия, а от друга страна – че на този етап не се установява необходимостта от участието им в планирани по делото следствени действия.

От приложените по делото писмени материали се установява, че и двамата обвиняеми имат деца, а обвиняемият И. и болни възрастни родители. Налице са данни, че и двамата обвиняеми имат здравословни проблеми, включително във времето, в което се намират в условия на задържане. Липсват нови доказателства, от които да се направи извод за актуална лична опасност в значителна степен на Ш. и И..

Съдът отчита, че от образуването на делото до настоящия момент е изтекъл период от 7 месеца, а от вземане на първоначалната мярка „Задържане под стража“ до сега – период от почти 2 месеца, в който са извършени значителен обем от действия по разследването.

Съдът взе предвид и ТР № 3/2012 г. на ОСНК на ВКС, в съобразителната част на което е поставен акцент на обстоятелството, че многократно в практиката си ВКС е приемал, че при произнасянето си във връзка с мярката за неотклонение „задържане под стража” съдът трябва да отчита опасностите, посочени в чл.63, ал.1 от НПК и целите, отразени в чл.57 от НПК. При преценката си той е длъжен да отчита единствено реалното съществуване на посочените опасности, като прави извод за наличието им въз основа на доказателствата в конкретното производство и процесуалното поведение на привлечените към наказателна отговорност лица.

Мярката за неотклонение няма за цел предварително изтърпяване на присъда, а само да попречи на обвиняемото лице да се укрие или да извърши престъпление, както и да го осигури за нуждите на производството.

С оглед фазата на производството и актуалните данни за здравословното състояние на обвиняемите Ш. и И., съдът намери за най-подходяща към настоящия момент мярка за неотклонение „Домашен арест“. По този начин обвиняемите ще бъдат полезни на семействата си с грижи в домакинството, ще имат възможност да вземат мерки за подобряване на здравословния си статус, а от друга страна – ще са значително ограничени в придвижването си. Съдът намери за неподходяща на този етап предложената от защитата на обв. Ш. мярка за неотклонение „Парична гаранция“, предвид тежестта на повдигнатите обвинения. Последните не могат да обусловят, според настоящия състав на съда, налагане на по-лека мярка за неотклонение от „Домашен арест“ към настоящия момент.

По изложените съображения, съдът намери, че следва да измени мярката за неотклонение по отношение на двамата обвиняеми – П.К.И. и С.С.Ш. от „Задържане под стража“ в мярка за неотклонение „Домашен арест“, която да се изтърпява на адресите на обвиняемите лица, установени по делото, а именно за обв. И. ***,  а за обв. Ш. – в жилищен имот, находящ се в *****. Коментираната понастоящем мярка за неотклонение „Домашен арест“ е съответна на целите на производството, а същевременно намира баланс и с охраняване правата на всеки от двамата обвиняеми, предвид здравословния им статус и семейно положение.

Така мотивиран и на основание чл.65, ал.4 от НПК съдът постанови определението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: