П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 30.07.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в открито съдебно заседание на тридесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

                 

         при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и прокурор РУСИ РУСЕВ, сложи на разглеждане ЧНД № 392 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя

 

На именното повикване  в 11:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура - Сливен, редовно призована, се явява прокурор Русев.

Обвиняемият - жалбоподател Т.Д.Я., редовно призован, се явява лично и с адв. К.Я. ***, редовно упълномощен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Я.:  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на делото и го докладва.

         Производството е по реда на чл. 65 от НПК и е образувано по искане на обв. Т.Д.Я. за изменение на взетата по отношение на същия мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека мярка за неотклонение.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

         АДВ.Я.: Поддържам искането по доказателствата, което съм направил в молбата да бъде допуснат до разпит един свидетел по отношение установяване на постоянния адрес на подзащитния ми.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам искането за абсолютно неоснователно. Има начини за доказване на постоянен адрес. Това се удостоверява на съответната община.

Съдът намира, че искането е неоснователно. Действително доказването на постоянен адрес става по определен начин, какъвто в случая липсва, а не чрез свидетелските показания, тъй като същите нямат никаква доказателствена стойност, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Я. за допускане до разпит на воден от него свидетел.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните, че няма да сочат други доказателства, съдът

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото

 

                                 П О     С Ъ Щ Е С Т В О:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Председател, намирам направеното искане от страна на защитата и обвиняемия за неоснователно. Наведените твърдения, че по досъдебното производство се бездейства или че събраните доказателства не могат да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъпление , за което е обвинен, няма как да се съглася с тях. В рамките на четири месеца са извършени редица експертизи, чиято доказателствена стойност подкрепя повдигнатото обвинение спрямо обв. Я. и оттам нуждата той да бъде с мярка «Задържане под стража», за да му се отнеме възможността да извърши друго престъпление или да се укрие. Даже тези доказателства налагат извод, че следва самото деяние да се преквалифицира по чл. 116 ал. 1 т. 4 от НК, с което би продължило работа досъдебното производство. Считам искането за неоснователно и моля да го отхвърлите.

 

АДВ.Я.: Уважаеми г-н Председател, считам че са налице нови обстоятелства, които дават основания за изменение на мярката за неотклонение на подзащитния ми в по-лека. Първото обстоятелство, че към момента от доказателствата по делото не може да се направи обосновано предположение, че подзащитният ми е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Считам, че обясненията на подзащитния ми изцяло кореспондират със събраните по делото доказателства. Така например, в обясненията си подзащитния ми заявява, че е бил удрян от пострадалия с брадва. Видно от ДНК експертизата, върху вещественото доказателство брадва е открита човешка кръв от подзащитния ми. Освен това по иззетите от подзащитния ми дрехи се доказа наличие на човешка кръв, която показа пълно съвпадение с ДНК профила на подзащитния ми. Не се доказа наличие на човешка кръв от пострадалия. Подзащитния ми посочва, че е бил удрян от пострадалия получил е наранявания, които се констатират от съдебно-медицинска експертиза на живо лице. В този смисъл считам, че обясненията на подзащитния ми кореспондират със събраните други доказателства, които доказват, че той не е извършил инкриминираното деяние. Няма други доказателства, които да го уличават в извършване на престъпление. Действително е имало конфликт между тях, който е предизвикал пострадалия, имало е пререкания. На второ място считам и поддържам твърдението, че разследването се бави и несе извършват следствени действия. На трето място, подзащитния ми има осигуринен постоянен адрес, който ще бъде предоставен от негови близки в *************, където ще пребивава и бъде призоваван ако бъде освободен. Считам, че няма реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Пледирам за мярка неотклонение „Подписка“ или „Домашен арест“.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЗАЩИТА на обв. Т.Д.Я..

ОБВ.Я.: Аз не съм го убивал, не съм го таковал. Той скочи, бяхме почерпени. Скочи, излезе навън, взе да псува. Излезе и през това време влезе с една брадвичка и ме удари в ръката. Той пак излезе, взе да псува, аз скочих, той каза „майка ти да еба, жена ми ми взе къщата, ще те убия“. После той тръгна към масата, грабна ножа, ръгна ме в ръката. През това време му взех ножа, ножа отхвръкна. Блъснах го леко той залитна грабна една чаша с ракия. Аз посегнах шамаросах го с два шамара и си тръгнах.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на обв. Т.Д.Я..

ОБВ.Я.: Моля съда да ми наложи по-лека мярка за неотклонение, защото и съм на години вече. Нямам адресна регистрация. Имахме жилище, но се наложи да го продадем. При сестра си живея сега. Сестра ми живее в ***************. През последните три години бях при сестра си и си дойдох тук при една моя братовчедка. Моля да ми друга дадете по-лека мярка за неотклонение.

 

От събраните по делото доказателства съдът намира, че при вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ не са допуснати каквито и да е нарушения. Напротив, още тогава са били налице изискванията на чл. 63 ал. 1 от НПК, а именно можело е до да се направи обосновано предположение, че извършител на деянието е Т.Д.Я., а към настоящия момент с оглед събраните по делото доказателства това предположение също съществува. Що се отнася до възможността същият да се укрие и да извърши ново престъпление - касае се за тежко престъпление, за което се предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. С оглед на обстоятелството, че от събраните по делото доказателства се установява, че през последните три години обвиняемият е живял в с. Сотиря без да има постоянен адрес, откъдето да бъде призован, също обосновава възможността същият да се укрие от органите на реда. Що се отнася до изразеното мнение на защитата на обвиняемия Т.Я., че нови обстоятелства са несъбирането на доказателства при провеждане на досъдебното производство, както и липсата на процесуални действия безспорно това твърдение е лишено от каквото и да е основание и не кореспондира с материалите по делото. По отношение искането за промяна на мярката в „Домашен арест“ или „Подписка“ с оглед на възможността обвиняемият да пребивава на адрес ***, това обстоятелство безспорно е твърдение само на защитата на обвиняемия, както и негова, и в никакъв случай не може да промени липсата на постоянен адрес, тъй като твърдението на трето лице, че би приел обвиняемия, не представлява доказателство, както и възможност за изменение мярката за  неотклонение на обвиняемия.

С оглед на изложеното и на основание 65 ал. 4 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Т.Д.Я., ЕГН ********** - обвиняем по досъдебно производство № 395/2018 год. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх. № 906/2018 год., пор. № 89/2018  год. на Окръжна прокуратура – Сливен, за изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение„ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” в друга по-лека такава.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обв. Т.Д.Я. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 3-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд, гр.Бургас.

В случай на жалба или протест насрочва делото за разглеждане пред Бургаския апелативен съд на 06.08.2018 год. от 14.00 часа, за която дата се съобщи на страните.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11:15 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        СЕКРЕТАР: