П Р О Т О К О Л

гр. Сливен, 10 септември 2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десети септември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и Окръжния прокурор Пламен Стефанов, сложи за разглеждане ЧНД № 434 по описа за 2018 г. на Сливенския окръжен съд, докладвано от съдия-докладчик М.Данчев.

 

На  именното повикване в 16:00 ч. се явиха:

Обвиняемият З.Е.В., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от досъдебното производство защитник - адв. Е.М. ***.

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Окръжният прокурор Пламен Стефанов.

  Вещото лице д-р Д.Д.Д., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р ЕД Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Производството продължава във фазата на съдебното следствие.

 

Съдът СНЕ самоличността на вещото лице:

Д-Р Д.Д.Д. – 53 г., българска гражданка, висше образование, работи, разведена, неосъждана, без родство и други отношения със страните.

Вещото лице д-р Д.Д.Д. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност, ОБЕЩАВА да даде заключение по знание и съвест.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

 

На основание чл. 281 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРОЧИТА заключението на съдебно-медицинската експертиза изготвена от д-р Д..

 

Вещото лице д-р Д. РАЗПИТАНА КАЗА: Поддържам изцяло изготвеното и представено от мен заключение.

Относно наличието на хладен въздух и оказаната медицинска помощ, това съм го установила по документи. На мен са ми предоставени от материалите по делото два прегледа, които са осъществени на З. преди аз да го прегледам и след като и аз съм го прегледала, значи по принцип е възможно да му се осигури медицински преглед. По отношение на това, който е преглеждал преди мен, мисля, че имаше отбелязано от кого бяха извършени прегледите. Единият преглед е от медицински фелдшер старшина Панов на 28.08.2018г., това е единият преглед, който му е предоставен и другият е от 10.08.2018 г. не се чете кой е, но има описан по медицински начин статус, което предполага, че пак е медицинско лице. Така или иначе има възможност за медицински преглед. А по данни на З., аз не мога да измисля нещо, казвам анамнезата, която той ми е казал, че не е ходил на белодробен лекар, откакто му е установено заболяването, а именно на 18-годишна възраст и не предоставя на мен или на делото, медицински документи, които да удостоверят обратното, а именно, че е бил на преглед. По отношение на това, което съм отбелязала, че му е осигурен хладен въздух, аз влязох там и в коридора, който е общ за килиите, има климатик, а този хладен въздух влиза през едни решетки в стаите, в които са задържаните лица. Доколкото знам в домовете не на всички хора има климатици. По отношение на лекарствата от Здравната каса, мога да кажа, че по Здравна каса се отпуска този инхалатор, който аз съм препоръчала, защото той иначе е много скъп. Тези медикаменти, които не са по здравна каса аз съм му ги написала на обикновена рецепта, попитах как ще си ги закупи и кой ще ги плати ми обясниха, че задържаният има лични средства, но аз не бих могла да му осигуря, нито пък някой друг, закупуването на тези медикаменти. Той си отговаря за тези неща. Пациентът по принцип сам си закупува някои медикаменти, а други Здравната каса, ако е здравно осигурен, ги отпуска безплатно или с намаление.

По отношение на това, което съм отбелязала, че има възможност за проследяване на заболяването и за възможност за провеждане на болнично лечение при необходимост, мога да кажа, че към момента той няма необходимост от болнично лечение, иначе аз бих го препоръчала. Тези лекарства, които съм му изписала под формата на хапчета за сега са достатъчни, за да овладеят състоянието, докато се закупи този въпросен инхалатор, защото това е правилното лечение – инхалаторното, с контикостероидно със или без бета агонист. Това лечение продължава в продължение на месеци, години, под наблюдение на белодробен лекар, на прегледи при който трябва да ходи три пъти годишно, през четири месеца и да се преосмисля лечението с този инхалатор – дали е достатъчно, дали може да се спре или трябва да се добави и нещо друго. Това е смисъла на наблюдението от специалист, което той не е провеждал никога, реално.

За лечението с лекарствата, които съм предписала на рецептата, то е за стабилизиране на състоянието. Не може да продължава месеци или години както инхалаторното лечение и в този смисъл аз замествам за един кратък период от време инхалатора, докато той бъде изписан по Здравна каса. А другият инхалатор, който З. използва – „Салвитамол“-а, той е лекарство за облекчение на симптомите – на задуха, на хриптене ако има в гърдите и се използва при нужда. Това е правилното лечение на астмата, а именно единият инхалатор – комбинацията, се използва постоянно, независимо дали болният има или няма оплаквания, а другият инхалатор „Салвитамол“-а се използва за облекчаване на внезапно настъпил задух, защото заболяването е такова, че въпреки лечението тези пристъпи от задух се получават периодично и в такива случаи се използва „Салвитамол“. За лекарствата, които съм изписала съм се абстрахирала от факта, че той в момента е задържан. Той и да не беше задържан, а беше дошъл като пациент пак същото лечение щеше да се назначи.

Той пуши, а това определено пречи на астмата и аз затова съм избрала този инхалатор Фостер“, който се препоръчва в случаите на пациенти с астма и същевременно пушачи, тъй като има по-добра пенетрираща способност в белия дроб и по редица други медицински съображения.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р Дина Д..

За изготвяне на съдебно-медицинската експертиза на вещото лице д-р Д.Д.Д. да се изплати възнаграждение в размер на  211,14 лв., както и за явяване в днешното съдебно заседание да се изплати възнаграждение в размер на 50 лв., от бюджетните средства на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Нямам други искания.

АДВ. М.: Представям удостоверение, че приятелката на обв. В. е в отпуск по бременност и след два месеца ще ражда. Други искания нямаме.

 

На основание чл. 283 от НПК и по доказателствата, съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал представеното заверено копие от удостоверение изх. № 17/09.07.2018 г., издадено от д-р Пенка Германова АГ-специалист, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОЧЕТЕ и ПРИОБЩИ към доказателствения материал по делото всички доказателства по приложеното Досъдебно производство 154 „КП“/2018 г. по описа на ОД МВР - Сливен, вх. № 2961/2018 г., пор. № 169/2018 г.  на ОП – Сливен.

ПРИОБЩИ към доказателствения материал представеното заверено копие от удостоверение изх. № 17/09.07.2018 г., издадено от д-р Пенка Германова АГ-специалист

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на

                          СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

 

АДВ. М.: Поддържам искането на моя доверител за промяна на мярката му за неотклонение в по-лека. Той пребивава в Ареста вече малко повече от два месеца. През този период и в тежките условия на Ареста той има оплаквания свързани със здравословното му състояние. Твърди, че са се увеличили и са зачестили пристъпите му на астма, че те са станали по-тежки, че не му е осигурявана квалифицирана медицинска помощ. В рамките на тези два месеца е прегледан два пъти от фелдшер, който не е специалист по лечение на белодробни заболявания. Чухме от вещото лице, че в Ареста има климатик, който чрез тръбопроводи осигурява хладен въздух на всички килии, а това изобщо не е така. Той е в трета килия и до там изобщо не достига климатик. Когато има пристъпи два пъти са го извеждали на прозореца да подиша свеж въздух, но не и хладен, защото сега през лятото няма как да е хладен. За мен това не е квалифицирана помощ и добре, че заболяването му е в лека форма и пристъпите му са леки. Така или иначе, въпреки заключението на вещото лице, че условията в Ареста според д-р Д., а тя не заяви, че са подходящи, а заяви, че не са неподходящи и за мен това не са най-добрите условия за астма. Високите температури, високата запрашеност и застоялост на въздуха, малката площ, на която той пребивава с няколко други лица, липсата на проветрение и липсата на чист въздух, за мен това са все обстоятелства, които обострят заболяването. Независимо от това, това му здравословно състояние следва да се преценява наред с всички останали обстоятелства при определяне вида и мярката за неотклонение. Второто обстоятелство е семейното му положение. Въпреки, че той няма сключен граждански брак живее на съпружески начала със С.Н.М., като им предстои след два месеца да имат дете. Ето защо и във връзка точно с тези обстоятелства е свързано искането ни за изменение на мярката за неотклонение. През тези два месеца откакто той е задържан по разследването не се провеждат никакви процесуално-следствени действия, разпитани са всички, които имат отношение и изчакваме да дойде заключението на експертизата, а то може да дойде и след три месеца, това ни е ясно и аз не считам, че той следва да остане в Ареста докато на жена му й предстои раждане. Затова е искането ни и Ви моля да измените мярката му за неотклонение в по-лека независимо дали тя ще бъде Домашен арест или Гаранция в пари, в определен от вас размер, в условията и на двата вида по-лека мярка той би могъл да бъде до жената, от която очаква дете и да й помага по някакъв начин. От друга страна домашния арест не би му дал възможност да се укрие или да извърши други престъпления в условията на дома си. Считам, че и мярката Гаранция в пари също създава такива предпоставки, въпреки предходното му осъждане и предстоящото такова той не би имал интерес да се укрие, нито пък да върши други престъпления, тъй като видя какви са последиците от извършеното престъпление, след като е осъждан веднъж. Именно поради здравословното му състояние и и семейното положение е искането ни да промените мярката му за неотклонение в по-лека, като предоставям на съда да прецени каква да бъде тя. За нас е по-добре и Домашен арест, и Гаранция в определен от вас размер, тъй като родителите му имат възможност да осигурят сумата за гаранция,каквато и да е тя, като считам от една страна, че тя не бива да бъде много ниска с оглед повдигнатото му обвинение, а не бива да бъде и много висока, за да има възможност я внесе и все пак тази сума да му бъде стимул той да не се укрива и да се явява винаги, когато бъде призован. Моля да уважите искането ни и да промените мярката за неотклонение на обв. В. в по-лека, а вида предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, действително по делото всичко което е събрано, е събрано и се чака сама експертизата, а те се бавят тези експертизи, когато се касае за прекурсори и ще се наложи той да стои в Ареста. Осъждан е и му предстои следващо, което няма как да у словно. Чисто формално, няма основания за промяна на мярката за неотклонение, но смятам, че ако от задържането под стража бъде променена в Домашен арест, което е в правомощията на съда, то е пак вид арест, все пак се взима от съда като мярка, ще бъде контролиран от полицаите, а тук възниква проблема къде ще бъде тази мярка.  Трябваше да извикаме момичето като свидетел, може би да се уверим за това, че той ще живее при нея, има условия при нея, че е живял, защото ако постановите домашен арест на адреса, който той посочи и където е момичето, от което чака дете, дали сме сигурни е точно така и тя го чака с разтворени обятия. Второ това ще е адрес на който полицаите ще го търсят и то ще го търсят по всяко време на денонощието. Аз не бих протестирал една мярка Домашен арест, защото то си е пак арест, само че да не е при тези условия и да може да си пие лекарствата. Едва ли ще предприеме лечение, той досега не се е лекувал и като излезе извън Ареста нещата ще се върнат на старата ситуация, т.е. ще се чувства значително добре и като са му изписани тези лекарства, така че ако е Домашен арест трябва да се помисли за адреса, на който той ще го изпълнява. Ако определите адреса, където е адресно регистриран там пък съществува опасност той да ходи при приятелката си заради детето и да нарушава ареста, така че  там не изяснихме достатъчно адреса, на който да търпи тази мярка, ако съдът реши да измени. За Гаранция той самият не работи, няма от къде да ги вземе, родителите му пращат пари на адв. М. да му купува лекарства, а мисля, че е несериозно Гаранция, която да е от 1000 лв. трябва да е по-висока гаранцията, а той как ще ги осигури за две седмици. Според мен него така или иначе го чака затвор и Домашния арест най-малкото му е от интерес, защото му се брои 2 за 1 и ще го изкара вкъщи. Според мен ако променяте мярката по-добре да е Домашен арест. Задържан е два месеца, няма какво повече да го държим. Да го държим повече е заради експертизата.

  ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА НА ОБВИНЯЕМИЯ З.Е.В.: Нямам какво да добавя. Искам да помагам на приятелката ми и ще бъда на адреса, който съдът ми определи.

ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОБВИНЯЕМИЯ З.Е.В.:  Моля за по-лека мярка за неотклонение по преценка на съда.

 

Съдът се ОТТЕГЛИ на тайно съвещание.

 

След тайно съвещание съдът намира, че от събраните по делото доказателства се установява следното:

Производството е образувано е по искане на адв. Е.М. ***, защитник на обв. З.Е.В. - обвиняем по досъдебно производство № 1574 „КП“/18 г. по описа ОД на МВР – Сливен, вх. № 1961/18 г., пор. № 169/18 г. на ОП – Сливен.

В молбата се твърди, че към настоящия момент са налице основания за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека, тъй като след постъпването на обвиняемия В. *** здравословното му състояние значително се е влошило, тъй като същият страда от заболяване – астма и предвид високите температури и липсата на вентилация и достъп до открити пространства и чист въздух състоянието му се е влошило, като неколкократно е получавал астматични пристъпи, придружени със задушаване и единственото, което са могли да направят служителите е да го изкарват до отворен прозорец, за да диша чист въздух. Ефективна медицинска помощ не му е отказвана в условията на Ареста, въпреки че пристъпите му продължавали и с по-голяма честота. Освен здравословното му състояние в искането се твърди, че от задържането му е изминал период повече от месец и половина, а по досъдебното производство не били извършвани никакви процесуално-следствени действия с обв. В., а престоят му в Ареста влошава неговото здравословно състояние, поради което се иска промяна на мярката за неотклонение на обв. В. в по-лека, а именно „Гаранция“ или „Домашен арест“.

 

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С постановление от 05.07.2018 г. по образуваното досъдебно производство № 154КП/2018 г. по описа на сектор КП при ОД МВР Сливен, вх. № 1961/18 г., пор. № 169/18 г. на ОП – Сливен в качеството на обвиняеми са привлечени И.Г.И. и З.Е.В. за престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 алт. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2  предл. 1 и 3 вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това че на 04.07.2018 г. в с. Камен, общ. Сливен, в съучастие с И.Г.И. от с. Камен, общ. Сливен, като съизвършител, без надлежно разрешително произвел и държал високорисково наркотично вещество – около 5 грама амфетамин и около 6 грама метамфетамин - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 алт. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК и за това, че на 04.07.2018 г. в с.Камен, общ. Сливен, в съучастие с И.Г.И. от Камен, общ. Сливен, като съизвършител, без надлежно разрешително държал прекурсори – солна киселина, ацетон, течност със съдържание на толуол, течност – смес от органични разтворителни толуол и ацетон, течност – смес от толуол и диетилов етер, течност със съдържание на ефедрин /псевдоефедрин/ы течност – смес от ефедрин /псевдоефедрин/ и диетилов етер и материали – червен фосфор, йод, натриев хидрооксид, фосфорна киселина и петролев етер за производство на високорисково наркотично вещество – метамфетамин - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2  предл. 1 и 3 вр. изр. 1 алт. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

  С определение от 06.07.2018 г. по ЧНД № 353/2018 г. на Сливенския окръжен съд по отношение на обв. З.Е.В. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, а по отношение на другия обвиняем И.Г.И. е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“.  

В настоящото производство бяха изискани и съответно представени от медицинския фелдшер при Ареста гр. Сливен писмени документи относно здравословното състояние на обв. В., от които е видно, че при извършения първичен преглед обвиняемият се е оплакал от недостиг на въздух, задух, главоболие и отпадналост. Посочил е, че боледувал от бронхиална астма, но не е представил доказателства за това.

Защитникът на обвиняемия представя копие от експертно решение по годността за военна служба от 2002 г., от което е видно, че обв. В. страда от бронхиална астма и е обявен за негоден за военна служба.

Видно от заключението по назначената по настоящото производство съдебно.медицинска експертиза обв. В. действително страда от хронично белодробно заболяване, а именно бронхиална астма, за която не е провеждал до момента адекватно лечение. Според вещото лице условията в Ареста не са неподходящи за здравословното му състояние, с оглед осигурения достъп на хладен въздух, медицинско наблюдение и възможност за провеждане на лечение.  Вещото лице заключава и че заболяването на обв. В. е съвместимо с условията в Ареста и с другите места за лишаване от свобода, тъй като е осигурено медицинско наблюдение и съществува възможно за допълнително лечение в случай на необходимост.

По делото е представено удостоверение от лекар – гинеколог, от което е видно, че лицето С.Н.М. очаква раждане с вероятен термин 14.11.2018 г. Според гласните доказателства по делото С.Н.М. от две години е в близки приятелски отношения с обв. В. и живеят на съпружески начала.

Горните фактически  обстоятелства съдът прие за установени въз основа на наличните по делото данни и всички събрани до момента доказателства.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на защитника на обв. В. за изменение на взетата по отношение на последния  мярка за неотклонение от „задържане под стража” в по - лека е основателно и като такова, съдът следва да го уважи. ,

При първоначалното  вземане на мярката  за неотклонение подробно са обсъдени всички въпроси, свързани с определянето й.

Обвинението срещу З.Е.В. е за тежки умишлени престъпления, за които в НК са предвидени съответно наказания Лишаване от свобода от три до дванадесет  години и Глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв. и Лишаване от свобода от две до осем години и Глоба от 5 000 лв. до 20 000 лв.

От доказателствата по делото /писмени и гласни/ може да се направи обосновано предположение, за участието на обв. З.В.  в извършването на престъпленията, за които той е привлечен в това качество.

Към момента на първоначалното вземане на мярката за неотклонение Задържане под стража е било налице и третата предпоставка за вземането на тази най-тежка мярка, а именно наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. В конкретния случай тази опасност е произтичала от обстоятелството, че В. е бил осъждан вече за също такова престъпление и извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност в изпитателния срок на предходното си осъждане.

Към настоящия момент съдът намира, че са на лице обстоятелства, които мотивират необходимостта по отношение на обв. В. да бъде взета по-лека мярка за неотклонение. Тези обстоятелства са свързани от една страна със здравословното му състояние, доколкото по делото се установи несъмнено, че той страда от бронхиална астма и престоят в Ареста се отразява неблагоприятно на здравето му. Същевременно съдът отчете заключението на вещото лице, според което условията в Ареста не са несъвместими със здравословното състояние на обвиняемия, т.е. само по себе си единствено заболяването по отношение на обвиняемият не се явява основание за вземане на по-лека мярка за неотклонение.

От материалите по делото е видно, че на практика разследването е приключило и се чака единствено заключението по назначената физико-химична експертиза. В този смисъл и доколкото са събрани съответните доказателства и са изяснени всички обстоятелства включени в предмета на доказване не съществува опасност обвиняемият да извърши такива действия, с които да попречи на обективната истина.

В настоящото производство беше установено също така, че приятелката на обв. В., т.е. жената, с която той живее – свид. С.Н.М., очаква дете след около два месеца.

В съвкупността си посочените по-горе обстоятелства, а именно наличието на заболяване, развитието на наказателното производство към настоящия момент и бременността и предстоящото раждане на приятелката на обвиняемия, позволяват на съда да направи извод, че взетата по отношение на З.В. мярка за неотклонение Задържане под стража би могла да бъде изменена в следващата по тежест мярка за неотклонение, а именно Домашен арест.

В подкрепа на тази констатация съдът взе предвид и се съобрази и с изразеното становище на прокурора, който също заяви, че с оглед на изминалия период от време и  фазата на наказателното производство спрямо обв. В. е подходящо да бъде взета мярка за неотклонение „Домашен арест”, която да се изпълнява на постоянния и настоящ негов адрес.

По преценка на съда тази мярка би била в съответствие с целите визирани в разпоредбата на чл. 57 от НПК, т.е. би гарантирала както участието на обвиняемия в наказателното производство, така и би му попречила да се укрие или да извърши престъпление, вкл. с оглед на разпоредбата на чл. 62 ал. 5 от НПК по отношение осъществяването на контрол върху тази мярка за неотклонение.

Съдът счита, че определението на по-лека мярка за неотклонение, а именно Парична гаранция или Подписка не е оправдано, с оглед на целите визирани в разпоредбата на чл. 57 от НПК и предвид опасността обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка от мярката за неотклонение Домашен арест.

Поради изложените съображения съдът счита, че следва взетата спрямо обвиняемия З.Е.В. мярка за неотклонение Задържане под стража да бъде изменена в Домашен арест, като тази мярка следва да се изпълнява на постоянния и настоящ адрес ***. Следва своевременно препис от определението да се изпрати до началника на РУ МВР – Сливен за осъществяване на контрол по отношение на взетата спрямо обв. В. мярка за неотклонение Домашен арест.

 

 

На основание чл. 65 ал. 4 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия З.Е.В., ЕГН **********, с Определение от 06.07.2018 г. по ЧНД № 353/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, мярка за неотклонение „Задържане под стража” в мярка за неотклонение „Домашен арест”, която да се изпълнява на постоянния му и настоящ адрес:***.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на началника на РУ МВР гр. Сливен за осъществяване на контрол по отношение на взетата мярка за неотклонение „Домашен арест” спрямо обв. З.Е.В..

 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Апелативен съд - гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес.

 

В случай на жалба или протест НАСРОЧВА заседанието пред АС – гр. Бургас на 17.09.2018 г. от 14:00 часа, за която дата се съобщи на страните.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен, на ОС „ИН” сектор „Арести” – Сливен за сведение и изпълнение.

 

Протоколът се състави в с.з., което приключи  в 16,40 ч.                     

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

                                               

 

                                                                СЕКРЕТАР: