П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 15.11.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

       

при участието на секретар Елена Христова и прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА, сложи на разглеждане ЧНД № 565 по описа за 2018г., докладвано от Председателя.

 

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Молителят обв.П.К.И., редовно призован, се явява лично и с адв.С.Р.,***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

За ОП – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Белева.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по искане на П.К.И. - обвиняем по досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх.№ 1629/2018г., пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, чрез защитника му адв.С.Р.,***, за изменение на взетата по отношение на обв.И. мярка за неотклонение „Домашен арест в по-лека. Заедно с молбата е постъпило и досъдебното производство.

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 НПК.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. 

АДВ.Р.: Нямам искания за отводи. Представям справка от Търговския регистър, от която е видно, че обвиняемият П.К.И. има регистрирано търговско дружество „ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД, моля да бъде приета. Няма да соча други доказателства.

ОБВ.И.: Нямам искания.

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям да се приеме представеното от защитата писмено доказателство.

Съдът, като съобрази становищата на страните, намира, че следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото материалите, съдържащи се в приложеното към искането досъдебно производство 837/2017г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх.№ 1629/2018г., пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура - Сливен, както и представеното в днешното с.з. извлечение от партидата на търговско дружество „ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД, водена в електронния Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Поради изложените съображения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по настоящото дело материалите, съдържащи се в досъдебно производство 837/2017г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх.№ 1629/2018г., пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура, както и представеното в днешното с.з. от защитата извлечение от партидата на търговско дружество „ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД, водена в електронния Търговски регистър при Агенция по вписванията.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните, че няма да сочат други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на съдебните прения.

 

АДВ.Р.: Уважаема г-жо Председател, моля да уважите искането ни въз основа на събраните доказателства по делото. На обвиняемия му е паднал предния мост и се нуждае от лечение на зъбите си. Такова лечение може да бъде трудно извършено дори и в гр.Сливен и е свързано с ежедневни посещения при стоматолог, и ако трябва постоянно да се иска разрешение от страна на ОП това ще затрудни воденето на досъдебното производство. По делото няма нужда от участието на обвиняемия в следващи процесуални действия. Разпитани са почти всички свидетели и той по никакъв начин не би могъл да затрудни воденето на всякакви процесуални действия. Освен това по независещи от него причини разследването може да се забави във времето, а в момента той вместо да помага на родителите си им е в тежест, тъй като са му необходими средства за препитание. По делото има достатъчно данни за трудовата му ангажираност.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, предлагам Ви да оставите без уважение депозираната молба от обв.И., с която се иска изменение на взетата по отношение на същия мярка за неотклонение Домашен арест. Намирам молбата за неоснователна и като такава следва да не я уважавате. Основните доводи, които изложи защитата в днешното с.з. касаят влошено здравословно състояние на обвиняемия. Към молбата няма приложени писмени доказателства. Видимо обвиняемият има здравословен проблем, ако трябва да бъдем обективни, свързан със зъбите му, но аз считам, че той разполага с процесуалната възможност във всеки един момент да поиска разрешение от ОП и да си проведе съответното лечение. ОП никога не е възпрепятствала обвиняеми когато са имали нужда, то е видимо и от материалите по делото, винаги е разрешавала за съответното лечение да напуснат дома си. Доколкото в настоящото производство съдът е длъжен да провери законността на определената мярка, а именно дали продължават да са налице всички изискуеми от закона предпостави, съгласно разпоредбата на чл.63 от НПК, аз считам, че те са налице, поради което молбата на обв.И. за изменение на взетата му мярка за неотклонение Домашен арест в по-лека следва да бъде оставена без уважение.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на обв.П.И..

ОБВ.И.: Искам да допълня, че наистина състоянието ми не е добре, моста ми падна. Родителите ми са болни, с 98% инвалидност, няма как да се издържат в момента. Няма да навредя на следствието, не виждам проблем.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на обв.П.И..

ОБВ.И.: Искам да се измени мярката ми за неотклонение в по-лека.

 

 

Съдът се ОТТЕГЛИ на тайно съвещание.

 

Съдът, след като се запозна с приобщените по делото доказателствени  материали, като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното:

Досъдебното производство е започнато на 02.12.2017 г. в условията на неотложност за престъпление по чл.198, ал.1 от НК първоначално под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Нова Загора. С оглед квалификацията на деянието по чл.199 от НК по отношение на едно от обвиняемите лица, досъдебното производство е прието по компетентност от Окръжна прокуратура – Сливен с постановление от 05.06.2018 г.

С постановление на разследващия орган от 05.06.2018 г., предявено на обвиняемия и защитника му на същата дата, е привлечен в качеството на обвиняем П.К.И., за това че на 01.12.2017 г., в гр.Нова Загора, при условията на опасен рецидив, в съучастие с П.Н.В. от ******* и С.С.Ш. от гр. София, като съизвършител, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС8“, собственост на Л.И.М., мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС6 ЕЙДЖ“, собственост на В.С.М.и мобилен телефон „Самсунг Галакси ДЖЕЙ7“, собственост на Р.К.М., и тримата от гр. Нова Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване - престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."а" вр.чл.20 ал.2 от НК;

И за това, че на 01.12.2017 г., около 23,00 часа, с лицата П.Н.В. от с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол и С.С.Ш. от гр. София, влязъл в къща находяща се в *********, обитавана от Р.К.М., Л.И.М. и В.С.М., всички от гр. Нова Загора, като деянието е извършено нощем от повече от две въоръжени лица – престъпление по чл.170 ал.2 вр. ал.1 от НК.

С постановление на ОП Сливен от 05.06.2018 г. обв.П.К.И. е задържан за срок от 72 часа, считано от 19.00 часа на 05.06.2018 г., когато е било предявено обвинението му, с цел довеждането му пред Окръжен съд – Сливен за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".

С постановления на разследващия орган към наказателна отговорност по същото досъдебно производство са привлечени обв. П.Н.В. за  престъпление по чл. 198, ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК и престъпление по чл.170 ал.2 вр.ал.1 от НК и обв. С.С.Ш. за престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК и престъпление по чл. 170 ал.2 вр.ал.1 от НК.

С определение № 51/07.06.2018 г. по ЧНД № 291/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен по отношение на всеки от тримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Определението е потвърдено от Бургаския апелативен съд с определение № 84/14.06.2018 г., постановено по ВДЧНД № 127/2018 г. по описа на БАС и е влязло в сила на 14.06.2018 г.

С определение № 63/18.07.2018г. по ЧНД № 370/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен е изменена мярката за неотклонение „Задържане под стража” на обв. С.С.Ш. и обв. П.К.И.. Определението е потвърдено  с определение № 106/25.07.2018г. по ВДЧНД № 157/2018г. по описа на Апелативен съд – Бургас.

По досъдебното производство са събрани писмени и гласни доказателства, извършени са по съответния процесуален ред действия, при които са събрани  доказателства в подкрепа на обвинението. Разпитани са в качеството на свидетели лица, между които и пострадалите от инцидента. Събрани са писмени доказателства – справки от мобилни оператори, справки от АПИ, справки за съдимост на обвиняемите лица, декларации за семейно и материално положение и имотно състояние и др. Приобщен е на съответните носители видео и снимков материал от видеокамери, находящи се в района на местопроизшествието. Налице са заключения на видеотехнически, ДНК и балистични експертизи. При извършените множество процесуално-следствени действия по претърсване на помещения и автомобили са иззети редица веществени доказателства, между които мобилни телефони, дрехи, раници, радиостанции, пистолети и др.

Разпитани в качеството на обвиняеми по досъдебното производство трите привлечени към наказателна отговорност лица се възползват от правото си на този етап да не дават обяснения.

Съдът констатира, че за периода от привличане на обвиняемите лица към наказателна отговорност до настоящото внасяне в съда, по искания за изменение на мерките за неотклонение досъдебното производство постъпва средно веднъж месечно в ОС – Сливен. Въпреки това по делото са извършени разпити на свидетели, назначени са експертизи, изискани са и приобщени справки от различни институции. Изпратени са писма до различни адресати с искане за предоставяне на документи и информация, преценена като относима към предмета на делото.

От приобщеното в днешното с.з. от защитата на обв. И. доказателство е видно, че същият е едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес ***. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър през 2008г.

От справката за съдимост на обв. П.К.И. се установява, че той е осъждан за тежки умишлени престъпления, а именно по чл.213а, чл.354а и чл.199 от НК, като с присъда № 34/28.03.2013 г. по НОХД № 264/2012 г. на Окръжен съд - Пловдив, в сила от 15.05.2013 г., обв. И. е осъден на наказание 6 години и 8 месеца „лишаване от свобода“, което е изтърпял на 30.11.2016 г.

От декларацията за семейно и материално положение и имотно състояние е видно, че обв. И. няма доходи и не притежава недвижимо имущество и МПС.

С оглед на така възприетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на обвиняемия за изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение от „Домашен арест“ в по-лека е неоснователно и следва да се остави без уважение.

Нормата на чл.65, ал.1 от НПК, приложима с оглед препращащата разпоредба на чл.62 ал.2 от НПК, осигурява процесуална възможност на обвиняемия по всяко време на досъдебното производство да иска изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека. Произнасянето на съда по искането е предпоставено от преценка на всички обстоятелства, свързани със законността на задържането.

Съдът намира, че от приложените материали по досъдебното производство, приобщени като доказателства по настоящото дело, се установява наложителността от потвърждаване на настоящата мярка за неотклонение, взета по отношение на обв. И., а именно „Домашен арест”.

На обвиняемия е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление по смисъла на закона, а именно такова по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."а" вр.чл.20 ал.2 от НК, за което се предвижда наказание от 5 до 15 години “лишаване от свобода”, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния. Същото е с квалификация за опасен рецидив, с оглед предишната съдимост на обвиняемия. За второто предявено обвинение по чл.170 ал.2 вр. ал.1 от НК се предвижда наказание от 1 до 5 години „лишаване от свобода“.

Налице е обосновано предположение относно факта на извършване на престъплението, в което е обвинен обв. И.. На този етап от производството – досъдебната фаза, законът не изисква изводи за доказана категоричност относно авторството на деянието. Достатъчно е подозрението, че в престъплението може да участвало и това лице, да е обосновано и да може да се изведе от доказателствената съвкупност. В конкретния случай извод за съпричастност на обв. И. към престъпленията, в които е обвинен, може да се направи от събраните до момента по делото доказателства – гласни, писмени, заключения на назначените експертизи. Съдът не намира основание да ревизира приетото при по-ранни произнасяния по мярката за неотклонение становище за подкрепа на обвинението в значителна степен от събраните доказателства. Приобщените нови доказателствени материали също допринасят за направените изводи относно наличието на обосновано предположение за съпричастността на обв. И. към разследваната престъпна дейност.

При изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“ през м.юли 2018 г. съдът съобрази наличните здравословни проблеми на обв. И., както и другите обстоятелства свързани с неговите семейни и лични ангажименти. Съдът намери, че мярката за неотклонение „Домашен арест“ е балансираща между обществения интерес и личния такъв на обвиняемото лице. Съдът не намира основание да отстъпи от това си становище и към настоящия момент. Мярката за неотклонение „Домашен арест“ осигурява възможност на обвиняемия да е полезен на близките си в домакинството, така също ограничава придвижването му в значителна степен, за да обезпечи изпълнението на целите по чл.57 от НПК. Същата не препятства обвиняемия да се грижи за своето здравословно състояние. Налице е процесуален ред, който може да осигури напускане на адреса на изтърпяване на домашния арест за съответни периоди от време, ако обвиняемият се нуждае от посещение на лекар или провеждане на определени процедури.

Същевременно по делото е видно, че обв. И. се намира в условия на задържане чрез взетата първоначално мярка за неотклонение „Задържане под стража“, изменена в „Домашен арест“ общо за период от пет месеца, който е в рамките на законоустановения и е разумен, доколкото през същото време са извършени значителен обем от действия по разследването.

Неоснователно е искането за изменение на мярката за неотклонение от Домашен арест в по-лека, поради обстоятелството, че обв.И. е собственик и управител на търговско дружество. Сам по себе си този факт не може да обоснове необходимостта от изменение на мярката за неотклонение в по-лека. Видно от представената справка от Търговския регистър „ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД е регистрирано през 2008г. и е с адрес ***. Същевременно от приобщените в досъдебното производство доказателства се установява, че обв.И. ***. При липсата на други доказателства за трудовата ангажираност на обв.И., във връзка дейността на посоченото търговско дружество, съдът намира, че няма основания за изменението на мярката му за неотклонение в по-лека, с оглед на така представеното доказателство от защитата.

Обобщено в периода от време от изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“ до настоящия момент, не са настъпили обстоятелства, които да обосноват различни изводи, налагащи определяне на по-лека мярка за неотклонение по отношение на обв. П.К.И..

По изложените съображения, съдът намери, че следва да остави без уважение искането на обв. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „Домашен арест“ в по-лека като неоснователно. Взетата по отношение на същия обвиняем мярка за неотклонение „Домашен арест“, която да се изтърпява на адрес ***, следва да се потвърди. Взетата понастоящем мярка за неотклонение „Домашен арест“ е съответна на целите на производството, а същевременно намира баланс и с охраняване правата на обвиняемия, предвид здравословния му статус и семейно положение.

Така мотивиран и на основание чл.65 ал.4 вр. чл.62, ал.2 от НПК, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.К.И., ЕГН ********** – обвиняем по досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх.№ 1629/2018г., пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, чрез защитника му адв.С.И. ***, за изменение на взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение от „Домашен арест” в по-лека.

ПОТВЪРЖДАВА наложената с определение № 63 от 18.07.2018 г. по ЧНД № 370/2018 г. по описа на ОС Сливен, потвърдено с определение № 106 от 25.07.2018г. по ВДЧНД № 157/2018 г. на Апелативен съд, гр. Бургас по отношение на П.К.И., ЕГН ********** – обвиняем по  досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх.№ 1629/2018г., пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен мярка за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ”, която да се изпълнява на адрес:***.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба или протестирано с частен протест пред Апелативен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес.

В случай на жалба или протест, насрочва съдебно заседание пред Апелативен съд гр.Бургас на 22.11.2018г. от 14:00 часа, за която дата се съобщи на страните.

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието по делото се закри в 14:00 часа.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: