П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 29.11.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

                 

         при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и Окръжният прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи на разглеждане ЧНД № 598 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя

 

На именното повикване  в 10:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура - Сливен, редовно призована, се явява Окръжният прокурор Пламен Стефанов.

Обвиняемият - жалбоподател И.Г.И., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Д. ***, редовно упълномощен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.:  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на делото и го докладва.

         Производството е по реда на чл. 65 от НПК и е образувано по искане на обв. И.Г.И. за изменение на взетата по отношение на същия мярка за неотклонение “Домашен арест” в по-лека мярка за неотклонение.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

         АДВ.Д.: Нямам искания по доказателствата.

 

С оглед изявлението на страните, че няма да сочат други доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото

 

                                 П О     С Ъ Щ Е С Т В О:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Председател, причината за забавяне на делото е липсата на изготвена експертиза. Едната е готова, другата все още не е дошла, след което делото ще се реши. По принцип имаме договорено споразумение при максимален размер на наказанието триг одини с пет годишен изпитателен срок , тъй като лицето не е осъждано за това деяние. В тази връзка доколкото той няма средства да се издържа и заявява, че ще работи, не се противопоставям да променим мярката за неотклонение в подписка. Има забрана да напуска пределите на РБългария.

 

АДВ.Д.: Уважаеми г-н Председател, моят поддзащитен моли да бъде изменена мярката за неотклонение, тъй като делото се забави поради неизготвяне на експертизата, която по сведение на разследващ полицай няма да бъде изготвена до следващите две седмици. Той желае да работи. Родителите му са в чужбина. Имай приятел, който има строителна фирма и ще работи при него в гр. Сливен.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЗАЩИТА на обв. И.Г.И..

ОБВ.И.: Нямам с какво да преживявам. Искам да започна работа. Родителите ми са в чужбина.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на обв. И.Г.И..

ОБВ.И.: Заявявам, че винаги ще се явявам, когато бъда потърсен от органите на реда или прокуратурата.

Съдът намира, че от събраните по делото доказателства се установява следното:

Обвиняемият И.Г.И. е привлечен да отговаря по чл.354а а. 1 от НК. На същия е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“, тъй като са били налице условия, визираните в чл. 63 ал. 1 от НПК, тъй като вземането на тази мярка е подчинена на същия правен режим, както и вземането на мярка „Задържане под стража“.

Настоящото искане е с оглед промяна на обстоятелствата, а именно продължилото в по-дълъг срок досъдебно производство, свързано с невъзможност за приключване на експертизите в кратки срокове, тъй като те се извършват от БНТЛ – Бургас. Тъй като се сочи от защитата на обвиняемия, че същият не разполага с парични средства и би започнал работата, за да осигури такива за съществуването си настоящия съдебен състав счита, че това обстоятелство представлява промяна по смисъла на чл. 65 от НПК и може да се вземе по-лека мярка за неотклонение „Подписка“, която също ще бъде гаранция за явяването на обвиняемия пред органите на полицията и прокуратурата

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение на И.Г.И., ЕГН ********** - обвиняем по досъдебно производство № 154“КП“ /2018 год. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх. № 1961/2018 год., пор. № 169/2018  год. на Окръжна прокуратура – Сливен от „ДОМАШЕН АРЕСТ” в по-лека такава, а именно „ПОДПИСКА“.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 3-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд, гр.Бургас.

В случай на жалба или протест насрочва делото за разглеждане пред Бургаския апелативен съд на 06.12.2018 год. от 14.00 часа, за която дата се съобщи на страните.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:15 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        СЕКРЕТАР: