М О Т И В И

към Присъда № *5/28.10.2016 г.

По НОХД № *65/2016 г. на Сливенския окръжен съд

 

Срещу подсъдимия П.П.А. е повдигнато и поддържано в съдебно заседание обвинение от Окръжна прокуратура – Сливен по чл.278 ал.6 предл.2 вр. предл.1 от НК, за това, че за времето от 11.04.2010 г. до 08.07.2015 г. в ГР.Ш., общ.Твърдица, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл.146 ал.1 от Закона за културното наследство, представляващи движими културни ценности, по смисъла на чл.7 от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - този по Глава VI, Раздел II, чл.96 - 107 от Закона за културното наследство и Раздел II, чл.8-19 и Раздел III чл.20-23 от Наредба № Н-3/03.12.2009г. за реда на извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности на Министерството на културата и в изпълнение на задължение произтичащо от разпоредбата на чл.4, ал.3 от същата наредба и на разпоредбите на § 5 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство, а именно: 1 бр.бронзова монета, Римска империя, Диадумениан /218/, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Каракала /198-217/, диам. 29,5-28 мм., тегло 13,96 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Юлия Мамеа, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр.; 1 бр. бронзова монета Римска империя, Гета /209-212/, диам. 31-30 мм., тегло 18,05 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 18,5-18 мм., тегло 3,77 гр.; 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан / 284-305/, диам. 26,8-27 мм., тегло 9,15 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Транквилина, диам. 25-24,5 мм., тегло 8,22 гр.; 1 бр. сребърна монета, копейка, Руска империя, И. IV Грозни /1534-1547/, диам. 12,5-10 мм.,тегло 0,65 гр.; 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст.1913 г., диам. 19 мм., тегло 4,06 мм.; 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам.28-27,5 мм., тегло 8,60 гр.; 1 бр. бронзова монета, сестерция, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 32-31 мм., тегло 27,96 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 19-17,5 мм., тегло 6,10 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 18-17 мм., тегло 5,58 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17,5-17 мм., тегло 4,70 гр.; 1 бр.бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17-19 мм., тегло 6,05 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 16,2 мм. тегло 7,01 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17 мм., тегло 5,91 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония - Александър III Велики /336-323 пр.Хр./, диам. 18-17,5 мм. тегло 5,78 гр.; 1 бр. сребърна монета, хемидрахма, Тракийски Херсонес /480-350 пр.Хр./, диам. 13 мм., тегло 1,54 гр., пробита дупка; 1 бр. сребърна монета, антониниан, Римска империя, Траян Деций /249-251/, диам. 17-20 мм., тегло 1,86 гр., над 1/3 от монетата е отчупена, липсва; 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Гордиан III /238-244/, диам. 16-19,5 мм., тегло 1,76 гр.; 1 бр.сребърна монета, денар, Римска империя, Александър Север /222-235/, диам. 19 мм., тегло 1,76 гр.; 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Домициан /81-96/, диам. 18 мм., тегло 1,90 гр. около 1/2 от монетата е отчупена, липсва; 1 бр.сребърна монета, акче, Османска империя, Мурад II /1421-1444/, диам. 13-14 мм., тегло 1,12 гр. пробита,; 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Сюлейман I /1520-1566/, диам. 15-14,5 мм., тегло 0,65 гр. пробита - 2 дупки; 1 бр. медна монета, със следи от посребряване, 10 пара, Османска империя, Сюлейман II /1687- 1691/, диам. 19-18,5 мм., тегло 1,63 гр., пробита - 1 дупка; 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Ахмед II /1691-1695/, диам. 16 мм., тегло 0,60 гр., пробита - 2 дупки; 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Махмуд I /1730-1754/, диам. 15,8 мм., тегло 0,46 гр., пробита - 1 дупка; 1 бр.сребърна монета 170/1000, 20 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 20,5 мм., тегло 1,21 гр. пробита - 1 дупка; 1 бр. сребърна монета 465/1000, 1 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 14,5 мм., тегло 0,23 гр., пробита - 1 дупка; 1 бр. сребърна монета, 3 кройцера, Австрийска империя / Свещена Римска империя / Леополд I /1658- 1705/ или Леополд II /1790-1792/, диам. 21 мм., тегло 1,03 гр., силно износена, пробита - 2 дупки; 1 бр. медна монета, 10 стотинки, България, 1881 г., диам. 30 мм., тегло 8,70 гр.; 1 бр. медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.; 1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.; 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило; 1 бр. оловен печат; 1 бр. бронзова халка, силно патинирана; 1 бр. оловен печат - най-вероятно средновековен с врязани по него линии; 1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с геометрична украса - 13-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с украса от множество линии - 13-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен -четириъгълна плочка със заоблени страни, с украса от множество вдлъбнати линии - 12-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен -изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен - изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие; 1 бр. сребърен пръстен с плочка с изобразен кръст върху триъгълник, Средновековие - 12-14 в.; 1 бр. сребърен пръстен, наподобяващ роза 20 в. и 1 бр. сребърен пръстен 20 в.- всички на обща стойност 1 491,20 лв.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура - Сливен поддържа обвинението така, както е предявено и повдигнато в хода на досъдебното производство, като моли подс. А. да бъде признат за невиновен единствено по отношение на петте броя културно-исторически ценности, а именно 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст.1913 г., диам. 19 мм., тегло 4,06 мм.; 1 бр. медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.; 1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.; 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило, тъй като нямат археологическа стойност и за тях няма забрана.

Защитата на подс. П.А., а и самият той в съдебно заседание твърдят, че не се признава за виновен и желаят подс. А. да бъде оправдан, тъй като обвинението не е доказано по несъмнен начин, както от обективна, така и от субективна страна.

Защитникът на подс. А. – адв. С., заявява в съдебно заседание, че не е доказано по безспорен начин техният подзащитен да е знаел, че намерените в сейфа монети представляват някаква историческа ценност и заявява, че ако той е знаел, както и самият подсъдим заяви би ги продал много преди някой да е отишъл да ги търси там. Освен това, при извършването на обиска са допуснати груби процесуални нарушения, изразяващи се във факта, че поемните лица не са присъствали при отварянето на сейфа, както и при броенето на монетите.

Защитникът на подс. А. – адв. М., заявява в съдебно заседание, че подс. А. добросъвестно е обяснил в разпита пред прокурора, как и по какъв начин са придобити тези монети и че на практика това означава, че той не е имал за цел да ги използва или да ги продава, т.е. че е налице липсата на умисъл за извършване на такова престъпление, в което е обвинен, както и че няма данни по делото тези монети да са придобити от подс. А. по някакъв престъпен начин или той да се занимава с иманярство. Освен това на следващо място, съгласно решение № 7/29.09.2009 г. по КД № 11/2009 г. на КС, Конституционния съд определя, във връзка със Закон за културното наследство /ЗКН/ два режима на държане на културни ценности. Единият режим, който се създава с това решение, е свързано с уредбата на чл. 97 ал.3 от ЗКН. Съгласно тази разпоредба физически и юридически лица притежаващи вещи или колекция от вещи, които могат да бъдат определени като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация. Същевременно с разпоредбата на чл. 113 ал.1, 2 и 3 от ЗКН се уреждат случаите, когато се осъществяват прехвърлителни сделки с културни ценности и там е прието, че всички сделки, които са в нарушение на тази разпоредба на чл. 113 следва да бъдат обявявани за нищожни. Предвид на двете разпоредби следва, че собствениците на вещи, които имат някакво културно значение, могат да избират сами дали да ги идентифицират, дали да ги представят за идентификация по съответния ред или не. Самата разпоредба на чл. 278 ал.6 от НК, по която е повдигнато обвинението, моля да имате предвид влиза в противоречие с по-горе цитираната разпоредба на чл. 97 ал. 3 от ЗКН. Разпоредбата на чл. 278 от НК е с последна редакция от 10.04.2009 г. обнародван в ДВ бл. 27 и не е съобразена с измененията на ЗКН, които са по-нови, а именно ДВ бр.54 от 2011 г. именно по чл. 97 ал.3 от ЗКН.

Иска се постановяването на оправдателна присъда, тъй като обвинението не е доказано по какъвто и да е начин и че не е осъществено както от обективна, така и от субективна страна.

Подс. П.А. е роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********. За същия са събрани добри характеристични данни.

 

От събраните и проверени в хода на съдебно следствие доказателства, се установява следното от фактическа страна:

Подсъдимият П.П.А. живеел със семейството си в наследствена къща на родителите си - П.П.А. и С.З.А., намираща се в ГР.Ш. на ул."С." № *. В същата къща, до смъртта им, живеели и родителите му. След 2001 г. баща му П.А. започнал да проявява интерес към иманярството и търсенето на различни старинни вещи и предмети, намиращи се в земните недра. Във връзка с този негов интерес, се снабдил с металдетектор и започнал често да ходи по полето и в гората, за да търси такива вещи и предмети. Когато намирал такива заровени в земята вещи, предимно старинни монети, метални пръстени, метални кръстове и други такива, ги събирал и отнасял в дома си. Много често показвал намерените от него старинни вещи и предмети на сина си - подс. А., след което ги почиствал в негово присъствие от полепналите върху тях земни частици и от корозията по тях. След като ги почистел, ги оставял на съхранение в намиращата се в дома му метална каса, в която съхранявал законно притежаваното от него ловно оръжие и оръжие за самоотбрана. Част от намерените в земните недра монети поставял в специален класьор, а друга част от тях и други намерени вещи поставял в платнена торбичка, които държал в касата. Така до края на 2004 г. бащата на подс. А. намерил неопределен брой старинни вещи и предмети, както и монетоподобни предмети. През 2002 г. представители на Исторически музей – Нова Загора, посетили гр. Шивачево по повод направено искане от страна на бащата на подс. А. да им предаде вещите представляващи археологическа или културна ценност. При това посещение длъжностните лица от Исторически музей огледали всички намерени старинни вещи и предмети, вкл. И монетоподобните предмети и определили като археологична ценност представляваща за тях интерес единствено старинна амфора, която им е била предадена докато за останалите предмети заявили, че същите не представляват археологическа или културна ценност и са ги оставили във владение на бащата на подс. А.. Във връзка с това посещение на представители на Исторически музей гр. Нова Загора, както и бащата, така и майката на подс. А. му обяснили, че намерените от баща му вещи, съхранявани в металния сейф ведно с личното му оръжие и боеприпаси, не представляват нито археологическа, нито  културна, нито парична ценност.

На 14.12.2004 г. бащата на подс. А. - П.П.А. починал, като след смъртта му ключът за металната каса, в която се намирали старинните вещи и предмети се съхранявал от подс. А. и от майка му - С.З.А.. На 14.06.2008 г. починала и майката на подс. А. - С.З.А., след което ключът от металната каса останал единствено в подс. А., тъй като същият придобил правоспособност за ловец и държал в касата законно притежаваното от него ловно оръжие -гладкоцевен ловен автомат „Бенели" и боеприпасите за него, както и пневматичен пистолет за спортни цели „ИЖ 53 (Байкал)". След смъртта на майка му С.А. на 14.06.2008 г., подс. А. установил еднолична фактическа власт и достъп, както до металната каса, така и до съхраняваните в нея старинни вещи и предмети.

На 08.07.2015 г., по повод придобита оперативна полицейска информация, че подс. А. е придобил и държи в къщата си вещи, предмет на кражба, след надлежно разрешение на съд, при условията и по реда на чл.161 ал.1 от НПК, е било извършено от разследващ орган претърсване на къщата. При извършеното претърсване не са били открити вещи, предмет на кражба от други лица, като в хода на това претърсване, в металната каса, в която подс. А. държал ловното си оръжие и боеприпаси са били намерени и иззети неопределен брой предмети и монети. Присъстващите при извършване на претърсването и изземването поемни лица и свидетели не са възприели нито вида, индивидуализиращите признаци, както и броя на намерените предмети, а същите не са били преброени от разследващия полицай Д. в тяхно присъствие. Намерените предмети не са били  опаковани и запечатани на мястото на изземването им. В последствие, в протокола за извършено претърсване и изземване разследващия полицай Д. е записал, че са иззети 50 броя монети, без да ги индивидуализира, като единственото разделение е посочено като 12 броя монети съдържащи се в класьор, както и 38 броя монети намиращи се в платнена торбичка.

По същия начин, без намерените монети да бъдат описани, запечатани или опаковани, те са били предадени с приемо-предавателен протокол на съответното длъжностно лице в РПУ на МВР гр. Казанлък, в който е отразено 50 бр. монети, 1 метален кръст, 1 метален печат, 9 бр. метални пръстени и 6 бр. метални топчета.

В последствие РП – Казанлък не е повдигнала обвинение и е прекратила производството срещу подс. А. по чл. 195 от НК. С постановление от 30.07.2015 г. РП гр. Казанлък е отделила материалите от досъдебното производство водено от тях по отношение на всички вещи, предмет на обвинението на настоящото дело, както и по отношение на намерени огнестрелни оръжия и боеприпаси, като тези материали са били изпратени на ОП – Сливен по компетентност, с оглед на евентуални престъпни деяния по смисъла на чл. 339 ал.1 от НК и чл.278 ал.1 от НК. След като за периода от изпращане на материалите по компетентност до 20.01.2016г. Окръжна прокуратура гр. Сливен многократно е отказала да приеме по компетентност изпратените материали и след като тези откази са били потвърждавани от ВКП на РБ едва след произнасяне на зам.главния прокурор на ВКП на РБ Б. с дата 20.01.2016г. с постановление на Окръжна прокуратура гр. Сливен материалите са били приети по компетентност за извършване на проверка относно извършени престъпления по чл. 339 ал.1 и чл. 278 ал.1 от НК.

С постановление за назначаване на експертиза по ДП № 15/2016 г. по описа на РУ на МВР – Твърдица на Исторически музей – Сливен, са били предадена с протокол от 24.03.2016 г. вещи описани по следния начин:

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Диадумениан /218/, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Каракала /198-217/, диам. 29,5-28 мм., тегло 13,96 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Юлия Мамеа, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр.;

-        1 бр. бронзова монета Римска империя, Гета /209-212/, диам. 31-30 мм., тегло 18,05 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 18,5-18 мм., тегло 3,77 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам. 26,8-27 мм., тегло 9,15 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Транквилина, диам. 25-24,5 мм., тегло 8,22 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, копейка, Руска империя, И. IV Грозни / 1534-1547/, диам.12,5-10 мм.,тегло 0,65 гр.;

-        1 бр. медно-никелова монета, България, 10ст.1913г., диам. 19 мм., тегло 4,06 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам.28-27,5 мм., тегло 8,60 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, сестерция, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 32-31 мм., тегло 27,96 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 19-17,5 мм., тегло 6,10 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II / 359-336 пр.Хр./, диам. 18-17 мм., тегло 5,58 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II / 359-336 пр.Хр./, диам. 17,5-17 мм., тегло 4,70 гр.;

-        1 бр.бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17-19 мм., тегло 6,05 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 16,2 мм. тегло7,01 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17 мм., тегло 5,91 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония - Александър III Велики /336-323 пр.Хр./, диам. 18-17,5мм. тегло 5,78гр.;

-        1 бр. сребърна монета, хемидрахма, Тракийски Херсонес / 480-350 пр.Хр./, диам. 13 мм., тегло 1,54 гр., пробита дупка;

-        1 бр. сребърна монета, антониниан, Римска империя, Траян Деций /249-251/, диам. 17-20 мм., тегло 1,86 гр., над 1/3 от монетата е отчупена, липсва;

-        1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Гордиан III /238-244/, диам. 16-19,5 мм., тегло 1,76 гр.;

-        1 бр.сребърна монета, денар, Римска империя, Александър Север / 222-235/, диам. 19 мм., тегло 1,76 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Домициан / 81-96/, диам. 18 мм., тегло 1,90 гр. около ½ от монетата е отчупена, липсва;

-        1 бр. сребърна монета, акче, Османска империя, Мурад II /1421-1444/, диам.13-14 мм., тегло 1,12 гр. пробита,;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Сюлейман I /1520-1566/, диам. 15-14,5 мм., тегло 0,65 гр. пробита - 2 дупки;

-        1 бр. медна монета, със следи от посребряване, 10 пара, Османска империя, Сюлейман II /1687-1691/, диам. 19-18,5 мм., тегло 1,63 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Ахмед II /1691-1695/, диам. 16 мм., тегло 0,60 гр., пробита - 2 дупки;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Махмуд I /1730-1754/, диам. 15,8 мм., тегло 0,46 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета 170/1000, 20 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 20,5 мм., тегло 1,21 гр. пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета 465/1000, 1 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 14,5 мм., тегло 0,23 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета, 3 кройцера, Австрийска империя /Свещена Римска империя/ Леополд I /1658- 1705/ или Леополд II /1790-1792/, диам. 21 мм., тегло 1,03 гр., силно износена, пробита - 2 дупки;

-        1 бр. медна монета, 10 стотинки, България, 1881 г., диам. 30 мм., тегло 8,70 гр.;

-        1 бр.медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.;

-        1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.;

-        1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.;

-        1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило;

-        1 бр. оловен печат;

-        1 бр. бронзова халка, силно патинирана;

-        1 бр. оловен печат - най-вероятно средновековен с врязани по него линии;

-        1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с геометрична украса -13-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с украса от множество линии - 13-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - четириъгълна плочка със заоблени страни, с украса от множество вдлъбнати линии - 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. сребърен пръстен с плочка с изобразен кръст върху триъгълник, Средновековие - 12-14 в.;

-        1 бр. сребърен пръстен, наподобяващ роза 20 в. и

-        1 бр. сребърен пръстен 20 в.

          Посочените по-горе вещи са били оставени на отговорно пазене в Исторически музей гр. Сливен и са представени  в съдебно заседание по настоящото НОХД № *65/2016 г. от 12.10.2016г.

          По сведения от подсъдимия по делото А., на същия са били върнати кожен класьор и платнена торбичка, както и множество монетоподбни предмети, за които той твърди, че никога не са принадлежали на баща му П.А. и никога не са били съхранявани в металната каса, отворена при претърсването и изземването. По отношение на тези предмети липсват писмени следи по досъдебното производство, както и данни за каквито и да е процесуални действия извършени по отношение на тези предмети.

          По отношение на предадените в Исторически музей гр. Сливен предмети е била извършена историческа, нумизматична и археологическа експертиза съгласно заключението на която монетите, пръстените, печата и кръста са културни ценности по чл. 7 ал.1 от ЗКН.

          В заключението са описани и 7 бр. съвременни вещи, представляващи фалшификати, реплики (сувенирни копия) и 1 бр. военен знак (медальон плакет), които не фигурират в приемо-предавателния протокол и не е пояснено по какъв начин са били предоставени на експертите.

          В съдебно заседание от 12.10.2016 г. вещите лица допълниха заключението си, като посочиха, че част от предметите описани в писменото заключение не представляват историческа или културна ценност, а именно 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст, 1913 г.; 1 бр. медна монета, 2 ст., България, 1901 г.; 1 бр. сребърна монета, 1 лев, България, 1913 г., със запоено парче тел; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв., България, 1925 г. и 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило.

          Освен тези предмети в обвинителния акт, внесен за разглеждане в Окръжен съд гр. Сливен са изброени и други вещи и предмети, които според Окръжна прокуратура – Сливен не представляват археологически обекти, а копия на оригинални монети, съвременни реплики и сувенирни копия, както и монети с лошо качество и без стойност, които не фигурират в протокола за претърсване и изземване от 08.07.2015 г. , а именно: 1 бр. бронзова монета, Римска империя, IV в., диам. 12,5 мм, тегло 0,77 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, IV в., диам. 9,8 - 8,2 мм, тегло 0,43 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, съвременен фалшификат, копие на оригинална римска монета - денар на Галба, диам. 18,6 мм, тегло 3,16 гр.;

-        1 бр. монета от метална сплав - съвременна реплика (сувенирно копие) на оригинална римска сестерция на Орбиана (жена на Александър Север) диам.31-31,2 мм, тегло 13,58 гр.;

-        1 бр. монета от метална сплав - съвременна реплика (сувенирно копие) на оригинална монета - тетрадрахма на Ефес, Йония, (IV-III пр.хр.), диам. 25-23,8 мм, тегло 8,24 гр.;

-        1 бр. монета от метална сплав - съвременна реплика (сувенирно копие) на оригинална монета - тетрадрахма на Наксос, Сицилия (V в. пр.хр.), диам.30,5 -28,5 мм, тегло 15,10 гр.;

-        1 бр. монета от метална сплав - съвременна реплика (сувенирно копие) на оригинална монета - декадрахма на Сиракуза, Сицилия (V в. пр.хр.), диам.39-38,5 мм, тегло - 16,17 гр.;

-        1 бр. монета от метална сплав - съвременна реплика (сувенирно копие) на оригинална римска тетрадрахма - цистофор на Траян (98-117), диам.26,5 - 28 мм, тегло - 9,40 гр.;

-        1 бр. военен знак (медалион, плакет) - корпус на морска пехота на САЩ, осми батальон за инженерна поддръжка, бронзов, диам. 38 мм, тегло 33,94 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, диам. 12,5 - 13,5 мм, тегло - 0,30 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара,Османска империя, диам.11-13,5 мм, тегло - 0,39 гр., над 1/3 част от монетата отчупена, липсваща;

-        1 бр. медна монета, със следи от посребряване, Османска империя, диам. 14,5 - 15 мм, тегло - 0,54 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. медна монета, Османска империя, диам. 17,5 - 18 мм, тегло 1,46 гр.;

-        1 бр. западно-европейска бронзова монета, със следи от посребряване, диам. 19-19,5 мм, тегло - 0,85 гр., силно износена, пробита – 1 дупка и втора полупробита;

-        5 бр. оловни топчета - куршуми с различна форма и големина.

 

          За тези предмети не е повдигнато обвинение и за които предмети липсват каквито и да е писмени или други доказателства по какъв начин са били предоставени на Окръжна прокуратура- Сливен и къде се намират към момента на разглеждане на делото.

 

          Изложените фактически положения се доказват по несъмнен и категоричен начин от всички събрани и проверени в съдебно заседание устни и писмени доказателства, а именно показанията на свидетелите:

          Свид. С.У., поемно лице, заявява, че когато е бил извикан в дома на подс. А. касата е била вече отключена и пред нея се намирали монети и ловна пушка, които никой не е описал „Просто са писали някакви бройки монети извадени от класьори и торбичка, за които П. е обяснил, че са останали от баща му.“

          Свид. Р.М., поемно лице, в съдебно заседание заявява, че е бил извикан да присъства на претърсването в къщата на подс. П.А. *** и че когато е отишъл металната каса е била отключена. Били са извадени вече ловна пушка, въздушен пистолет и някакви монети, които са били в едно калъфче и в една торбичка, които не са били броени пред него и които са били сложени в някаква чанта. Тези монети, според същия свидетел, са били повече от 10, но не много повече.

          Според свид. И.С., полицай към момента на претърсването в РУ – Твърдица, в металната каса отключена от П.А. са се намирали оръжие, патрони, пневматичен пистолет, ловно оръжие и монети, като за последните не може да посочи бройка. Според същия свидетел дознателят извършващ претърсването не ги е броил пред него. За същите предмети подс. П.А. е обяснил, че са били останали от баща му.

          Свид. О.Г. – началник на полицейския участък в гр. Гурково, присъствал на извършеното претърсване и изземване заявява, че подс. П.А. е отключил касата и че вътре е имало автомат с боеприпаси, едни класьор съдържащ монети и една текстилна торбичка, която също е съдържала монети. Имало е и нещо наподобяващо печат и пръстен. Всички тези монети са били поизтъркани, стари. Според същия свидетел подс. П.А. е заявил, че тези предмети са останали в касата от баща му и че част от тях са били намерени с металотърсач. Този свидетел не заявява пред него да са били извършени броене на монети и да са записани в протокола.

          Свид. Й.К. – полицай от РПУ – Казанлък, участък Гурково, присъствал на претърсването, заявява, че в негово присъствие са били намерени оръжие, боеприпаси и старинни монети, но не може да посочи бройката им и според който тези предмети са били броени от разследващия полицай, но не може да посочи конкретна бройка.

          Според свидетеля Н. И.Д., който е без родствени връзки с подсъдимия и е бил в приятелски отношения с баща му, последният е намерил около десетина монети, при изораване на нива с череши. Според същия свидетел това са били малки монети, с диаметър като 1-2 български стотинки, бели на цвят. Според същия свидетел тези монети са били  огледани от длъжностни лица от Историческия музей гр. Нова Загора, но са заявили на бащата на подс. А., че не представляват интерес за тях. Същите са взели единствено една делва, която в последствие е била изложена в Историческия музей гр. Нова Загора. При предявяване на представените по делото предмети и по-точно монетоподобните предмети същият свидетел заяви, че около 4 монети са подобни на тези монети, които е виждал, но всички останали, според него, не е виждал между тези, които са му били предоставяни от бащата на подсъдимия.

          Според свид. Д.Л.Д., женен за сестрата на бащата на подс. А., последният е открил в черешова градина с металотърсач монети. Според същия свидетел неговият шурей - бащата на П., му показал около 15-20 монети, преди около 14-15 години. След предявяване на представените по делото металоподобни предмети, свид. Д. заяви, че е виждал само дребни монети, като настоящите 1-2 стотинки и едно пръстенче и че това се е случило най-вероятно през 2002 г. Свидетелят допълни също така, че през същата година гр. Шивачево е бил посетен от представители на Историческия музей гр. Нова Загора, които са огледали намерените от бащата на подсъдимия предмети, заявили са, че същите не представляват интерес за тях и като историческа ценност им е била предадена единствено от бащата на подс. П.А. 1 бр. амфора. 

          Свид. К.А.А., която живее на съпружески начала от около 10 години с подс. П.А. и която е присъствала на претърсването и изземването, тя не може да опише детайлно какви монети са били намерени, но след предявяване на представените по делото монетоподобни предмети заяви, че е виждала единствено малки камъчета и мънички монети, както и че не е виждала монетоподбни предмети с голям диаметър, както и пръстените които й бяха предоставени. Същата свидетелка заяви, че майката на подсъдимия П.А. е споделила с нея, че тези монети, които се намирали в касата са били видяни от представители на Историческия музей гр. Нова Загора и то много години и че същите са заявили, че те нямат каквато и да е стойност. Същата свидетелка заявява, че всички намерени предмети са били многократно снимани от присъстващите полицаи, но в последствие е липсвал снимков материал.

          Подс. П.А. в съдебно заседание заявява, че действително в металната каса в дома му е имало старинни монети, както и пръстени, но че представените като веществени доказателства по делото предмети не са идентични с тези, които той е виждал. Освен това подсъдимият заявява, че от предявените му монети само една монета с идникация под № 8 с дупка е единствената, която той е виждал между монетите притежавани приживе от неговия баща П.А.. Подсъдимият твърди също така, както лично, така и от майка си и баща си знае, че всички намерени монети от неговия баща са били разгледани от представители на Исторически музей гр. Нова Загора и не са били взети поради това, че непредставляват историческа или културна ценност.  Освен това, той е бил убеден, че те не представляват и парична ценност, тъй като в противен случай би предприел необходимото да извърши продажбата им, защото отчаяно се е нуждаел от парични средства.

          Съдът намира, че представените по делото предмети представляващи културна ценност (същите са посочени по-горе изчерпателно), не могат да бъдат ценени като веществени доказателства, тъй като при извършване на претърсването и изземването са допуснати съществени процесуални нарушения изразяващи се в следното: Нарушен е чл. 162 ал.1 от НПК, тъй като видно от разпита на всички свидетели, вкл. и на представителите на РПУ – Гурково,  претърсването и изземването не е било извършено в присъствието на поемните лица. Самите поемни лица са категорични, че предметите са били извадени от касата и самото отваряне на касата е станало в тяхно отсъствие. Освен това е нарушен и чл. 163 ал. 6 от НПК, тъй като всички предмети, за които е посочено в протокола за изземване не са били предявени на поемните лица и останалите присъствали, тъй като всички те заявяват, че броене и описване на предметите не било извършено в тяхно присъствие. Освен това драстично е нарушено изискването на изречение последно на чл. 163 ал.6 от НПК, тъй като макар да е било необходимо иззетите предмети, за които в последствие се твърди, че са се намирали в касата и че представляват съгласно заключението на вещите лица историческа и културна ценност не са били опаковани и запечатани не само на мястото на изземването им, но и до предаването им на длъжностните лица от Исторически музей – Сливен за изготвяне на заключение.  

От така установените фактически обстоятелства съдът направи единственият възможен извод, а именно, че не се установява подсъдимият П.А. да е извършил както от обективна, така и от субективна страна повдигнатото му обвинение по чл. 278 ал. 6 предл. 2 вр. предл. 1 от НК.Това е така, тъй като на първо място липсват каквито и да било доказателства, че представените по делото предмети, за които е изготвено експертно заключение, че представляват историческа или културна ценност са именно предметите, които са иззети с протокол при извършено претърсване на 08.07.2015 г. в дома на подсъдимия П.А. ***. Както бе изложено и по-горе, самото претърсване и изземване е извършено при грубо нарушение на процесуалните изискванията на чл. 162 и чл.163 от НПК и предметите не могат да бъдат ценени като веществени доказателства. Само това е основание да бъде приложена в конкретния случай разпоредбата на чл. 304 от НПК.

В същото време обаче, с оглед на изчерпателност следва да се отбележи, че дори хипотетично да се приеме, че тези предмети представляват веществени доказателства, липсва какъвто и да е умисъл у подсъдимия П.А. за извършване на повдигнатото му обвинение по чл.278 ал. 6 от НК. Напротив, както самият той, така и всички разпитани свидетели от гр. Шивачево, които са били запознати с намерените предмети са категорични, че монетоподобните предмети, а и всички останали предмети намерени и държани от бащата на подсъдимия са били  огледани от представители на Историческия музей гр. Нова Загора и същите са заявили, че те не представляват историческа или културна ценност. Ето защо в случая е неприложима разпоредбата на § 5 ал.1 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство, съгласно които е регламентиран ред за идентификация и регистрация на движими археологични обекти и движими археологически паметници на културата, фактическа власт, върху които е установена от лица до влизане в сила на ЗКН, която се извършва в едногодишен срок от влизане в сила на ЗКН, чрез поискване на идентификация и регистрация от Националния исторически музей или съответния Регионален музей по реда на чл. 97 от ЗКН. Не е налице и изискването на § 6 от ПЗР на ЗКН съгласно която лицата, които до влизането в сила на ЗКН са установили фактическа власт върху движими археологически обекти – монети и монетовидни предмети са длъжни в едногодишен срок от влизането му в сила да поискат тяхната идентификация и регистрация от съответните нумизматични дружества вписани в регистър към министъра на културата. Ето защо в конкретния случай не могат да бъдат коментирани сочените от обвинението решения № 355 от 10.10.2014 г. и решение № 111/28.05.2015 г. на ВКС на РБ – І н.о.

Настоящият съдебен състав счита също така, е че с оглед на изчерпателност на мотивите, следва да обсъди и направените възражения от страна на защитата на подсъдимия относно това, че деянието не е осъществено и от обективна страна, защото съгласно решение № 7/29.09.2009г. по КД № 11/2009г. на Конституционния съд е обявена за противоконституционна разпоредбата на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, които от своя страна са свързани с уредбата на чл. 97 ал. 3 от ЗКН, както и твърдението, че разпоредбата на чл. 278 от НК в последната си редакция от 10.04.2009 г. обнародвана в ДВ бр. 27/2009 г. не е съобразена с измененията на ЗКН, които са по-нови, а именно ДВ бр. 54 от 2011 г.

По отношение на тези твърдения съдът счита, че същите са несъстоятелни и не кореспондират с посочените нормативни текстове и решения. Решението на конституционният съд № 7/29.09.2009г. по КД № 11/2009 г. обявява за противоконституционна единствено разпоредбите на § 5  ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗКН, а в конкретния случай те са неприложими, тъй като касаят единствено и само предмети с археологическа или културна ценност представляващи национално богатство. Всъщност, в случая е приложима разпоредбата на § 5 ал. 1, както и разпоредбата на § 6 от ПЗР на ЗКН.  Внимателния прочит на текста на чл. 97 ал. 3 от ЗКН преди и след редакцията му от 2011 г. сочи, че същият текст не е бил променен и поради това обективно разпоредбата на чл. 278 от НК не може да бъде в противоречие с тази разпоредба.

По отношение на представените по делото предмети, за които в съдебно заседание вещите лица промениха експертното си заключение, като заявиха, че не представляват археологична или културна ценност (изчерпателно посочени по-горе) съдът намира, че следва да се постанови оправдателна присъда и на това основание.

Относно предметите, които видно от експертното заключение представляват историческа или културна ценност по смисъла на чл. 97 и чл. 98 от ЗКН, чието държане е осъществено от неизвестно лице осъществило престъпният състав на чл. 278 ал. 6 от НК съгласно чл. 53 ал. 1 б. „А“ от НК съдът се разпореди същите да бъдат отнети в полза на държавата, като археологически обекти – движими културни ценности, представляващи предмет на престъпление, притежаването на които е забранено, както следва:

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Диадумениан /218/, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Каракала /198-217/, диам. 29,5-28 мм., тегло 13,96 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Юлия Мамеа, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр.;

-        1 бр. бронзова монета Римска империя, Гета /209-212/, диам. 31-30 мм., тегло 18,05 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 18,5-18 мм., тегло 3,77 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам. 26,8-27 мм., тегло 9,15 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Римска империя, Транквилина, диам. 25-24,5 мм., тегло 8,22 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, копейка, Руска империя, И. IV Грозни / 1534-1547/, диам. 12,5-10 мм.,тегло 0,65 гр.;

-        1 бр. медно-никелова монета, България, 10ст.1913г., диам. 19 мм., тегло 4,06 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам.28-27,5 мм., тегло 8,60 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, сестерция, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 32-31 мм., тегло 27,96 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 19-17,5 мм., тегло 6,10 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II / 359-336 пр.Хр./, диам. 18-17 мм., тегло 5,58 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II / 359-336 пр.Хр./, диам. 17,5-17 мм., тегло 4,70 гр.;

-        1 бр.бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17-19 мм., тегло 6,05 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 16,2 мм. тегло7,01 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония, Филип II /359-336 пр.Хр./, диам. 17 мм., тегло 5,91 гр.;

-        1 бр. бронзова монета, Македония - Александър III Велики /336-323 пр.Хр./, диам. 18-17,5мм. тегло 5,78гр.;

-        1 бр. сребърна монета, хемидрахма, Тракийски Херсонес / 480-350 пр.Хр./, диам. 13 мм., тегло 1,54 гр., пробита дупка;

-        1 бр. сребърна монета, антониниан, Римска империя, Траян Деций /249-251/, диам. 17-20 мм., тегло 1,86 гр., над 1/3 от монетата е отчупена, липсва;

-        1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Гордиан III /238-244/, диам. 16-19,5 мм., тегло 1,76 гр.;

-        1 бр.сребърна монета, денар, Римска империя, Александър Север / 222-235/, диам. 19 мм., тегло 1,76 гр.;

-        1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Домициан / 81-96/, диам. 18 мм., тегло 1,90 гр. около ½ от монетата е отчупена, липсва;

-        1 бр. сребърна монета, акче, Османска империя, Мурад II /1421-1444/, диам. 13-14 мм., тегло 1,12 гр. пробита,;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Сюлейман I /1520-1566/, диам. 15-14,5 мм., тегло 0,65 гр. пробита-2 дупки;

-        1 бр. медна монета, със следи от посребряване, 10 пара, Османска империя, Сюлейман II /1687-1691/, диам. 19-18,5 мм., тегло 1,63 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Ахмед II /1691-1695/, диам. 16 мм., тегло 0,60 гр., пробита - 2 дупки;

-        1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Махмуд I /1730-1754/, диам. 15,8 мм., тегло 0,46 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета 170/1000, 20 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 20,5 мм., тегло 1,21 гр. пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета 465/1000, 1 пара, Османска империя, Махмуд II /1808-1839/, диам. 14,5 мм., тегло 0,23 гр., пробита - 1 дупка;

-        1 бр. сребърна монета, 3 кройцера, Австрийска империя /Свещена Римска империя/ Леополд I /1658- 1705/ или Леополд II /1790-1792/, диам. 21 мм., тегло 1,03 гр., силно износена, пробита - 2 дупки;

-        1 бр. медна монета, 10 стотинки, България, 1881 г., диам. 30 мм., тегло 8,70 гр.;

-        1 бр.медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.;

-        1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.;

-        1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.;

-        1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило;

-        1 бр. оловен печат;

-        1 бр. бронзова халка, силно патинирана;

-        1 бр. оловен печат - най-вероятно средновековен с врязани по него линии;

-        1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с геометрична украса -13-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - елипсовидна плочка с украса от множество линии - 13-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - четириъгълна плочка със заоблени страни, с украса от множество вдлъбнати линии - 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. бронзов пръстен - изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

-        1 бр. сребърен пръстен с плочка с изобразен кръст върху триъгълник, Средновековие - 12-14 в.;

-        1 бр. сребърен пръстен, наподобяващ роза 20 в. и

-        1 бр. сребърен пръстен 20 в.

 

          Относно предметите, за които вещите лица заявиха, че не представляват историческа или културна ценност, а именно: – 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст.1913 г., диам. 19 мм., тегло 4,06 мм.; 1 бр. медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.; 1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.; 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило, съдът се разпореди същите да бъдат върнати на посоченият от ОП – Сливен притежател, а именно подсъдимият П.П.А..

          Съгласно правилата на НПК, с оглед на постановената оправдателна присъда, направените по досъдебното и съдебното производство разноски следва да останат за сметка на държавата.

          Водим от горното съдът постанови присъдата си.

         

Мотивите се изготвиха на 10.11.2016г.

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: