М О Т И В И

 

Към присъда №  8 от 26.02.2018 г. по НОХД № 98/2018г. по описа на Сливенския окръжен съд

 

Срещу подсъдимия С.С.С. е повдигнато и поддържано обвинение по чл.304а вр. чл. 304 ал.1 от НК и по чл. 343б ал.3 от НК.

Подсъдимият признава фактите, изложени в обвинителния акт и делото се разгледа по реда на чл. 373 ал.2 от НПК – съкратено съдебно следствие.

От събраните на досъдебното производство доказателства и направеното самопризнание от страна на подсъдимия се установява следното:

Подс. С.С.С. ***. Работел като музикант – ударни инструменти. На 31.05.2007 г. придобил правоспособност за водач на МПС, категория В. Притежавал лек автомобил „Рено Меган“ с рег.№ СН 1690 АС. Наказван е многократно за допуснати нарушения на правилата за движение по ЗДвП.

Като музикант, подс. С. често пътувал с автомобила си до различни населени места в страната. На 14.02.2018 г. отишъл в гр. Пловдив, където след обяд записвал музикален клип със свои колеги. Към края на работния ден негов колега музикант му предоставил една цигара с канабис и му предложил да я изпуши. Подс. С. приел предложението му, взел предоставената му цигара с канабис и я изпушил. Вечерта, въпреки че е употребил наркотично вещество – канабис, тръгнал да се прибира с автомобила си за гр. Сливен, като с него пътували още трима негови приятели. От гр. Пловдив до гр. Сливен, подс. С. лично управлявал автомобила си „Рено Меган“ с рег.№ СН 1690 АС. Около 22,50 час, след като оставил едно от пътуващите в автомобила лица в кв. „Даме Груев“, тръгнал да се прибира за дома си в *****. На път за дома си управлявал автомобила по бул. „Цар С.“***.

По същото време свид. И.Ж.И. и неговият колега – свид. Ж.Г.А. – старши полицаи в РУ на МВР – Сливен, били на работа и извършвали патрулно-постова дейност в кв. „Даме Груев“ в гр. Сливен с лек автомобил „Опел Астра“ с рег.№ СН 4680 НС. Намирайки се в близост до бл.23 в кв. „Даме Груев, забелязали че по бул. „Цар С.“ преминава управляваният от подс. С. лек автомобил, в който освен водача, пътували и още две лица. Решили да извършат проверка на автомобила и на пътуващите в него лица, поради което последвали със служебния автомобил автомобила, управляван от подс. С., застигнали го след около 50 метра и го спрели за проверка. Свид. И. и свид. А. поискали документите за самоличност на всички пътуващи в автомобила лица, а на подс. С. - и свидетелството за управление на моторно превозно средство, както и свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Непосредствено след това свид. И. влязъл в служебния автомобил и седнал на предната му дясна седалка, за да извърши справка по станцията с дежурния от оперативната дежурна част при РУ – Сливен, относно данни за евентуално издирване и криминални прояви на проверяваните лица. При извършването на проверката вратата на служебния автомобил била отворена. По същото време свид. А. се намирал до служебния автомобил и провеждал беседа с подс. С.. Поради наличие на външни признаци за употребени от подс. С. наркотични вещества, го попитал дали е употребявал такива, но не получил категоричен отговор. Поради тази причина, свид. А. и свид. И. уведомили подс. С., че ще го отведат в РУ на МВР – Сливен за извършване на проверка с техническо средство за управление на МПС, след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Разбирайки за намерението им, подс. С. им казал, че иска да ги почерпи, след което отишъл в непосредствена близост до служебния автомобил и през отворената му врата хвърлил на пода пред предната дясна седалка две банкноти, едната от които с номинал 10 евро, а другата с номинал 5 евро, които преди това държал в свитата си в юмрук ръка.

След като подс. С. хвърлил двете банкноти на пода пред предната дясна седалка на служебния автомобил, свид. И. и свид. А. му разпоредили да остане на място, обадили си в оперативната дежурна част на РУ на МВР – Сливен и докладвали за случая.

В резултат на доклада на свид. А. и свид. И., на място пристигнала дежурната оперативна група с разследващ полицай. Разследващият орган извършил оглед на местопроизшествието, фиксирал местоположението на банкнотите със серия №№ UE 8015666507 и UВ 4199155598, които подс. С. дал на полицейските служители и същите били иззети като веществени доказателства по делото.

След извършване на огледа на местопроизшествието от разследващия орган, свид. А. и свид. И. отвели подс. С. ***, за да бъде тестван с техническо средство за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Там свид. Ц.Г. – мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Сливен, извършил проверка на подс. С. за употреба на наркотични вещества с техническо средство Дрегер „DRUG TEST“ 5000, сериен номер ARJF 0012. При проверката уредът отчел наличието на канабис в извършената качествена проба. След отчетения с техническото средство положителен резултат за управление на МПС след употреба на наркотично вещество - канабис, свид. Ц.Г. съставил на подс. С. акт за установяване на административно нарушение и му издал талон за медицинско изследване и същият бил отведен в ЦСМП – Сливен за вземане на кръвна проба за химическо изследване. При отвеждането му в ЦСМП – Сливен, същият отказал да даде кръв за химическо изследване, като заявил че признава положителния резултат от извършената му с техническото средство Дрегер „DRUG TEST“ 5000, ARJF 0012, проверка за наркотични вещества.

Гореописаната фактическа обстановка се доказва по безспорен и категоричен начин от самопризнанията на подс. С., както и от събраните на досъдебното производство доказателства, а именно: показанията на свидетелите Цв. Г. и Ив. И., Ж. А.; протокол за оглед на местопроизшествие с фотоалбум; разпечатка относно извършена проба с техническо средство; акт за установяване на административно нарушение № 251363/15.02.2018 г.; справка относно данни за проверка на техническо средство; справка от КАТ за нарушител; талон за медицинско изследване; протокол за медицинско изследване; справка рег.№ 343р-2138/15.02.2018 г. на ОД на МВР – Сливен относно заеманите длъжности от ст. полицай И.Ж.И. и ст. полицай Ж.Г.А.; месечен график за разпределение на работното време на служителите от Група ООР при РУ – Сливен за м. февруари 2018 г.; справка за съдимост; декларация за СМПИС; характеристична справка.

От така установените фактически положения, съдът счита, че с деянията си от обективна и субективна страна подс. С. е осъществил състава на престъплението по чл.304а вр.чл.304 ал.1 от НК, тъй като на 14.02.2018 г., в гр. Сливен, дал подкуп – парична сума в размер на 15 евро на полицейски органи – ст. полицай И.Ж.И. и ст. полицай Ж.Г.А. – служители при РУ на МВР – Сливен, за да не извършат действие по служба – да не бъде отведен в РУ – Сливен за извършване на проверка с техническо средство за управление на МПС, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, и състава на престъплението по чл.343б ал.3 от НК, тъй като на 14.02.2018 г., в гр. Сливен, по бул. „Цар С.“, управлявал моторно превозно средство – л.а. „Рено Меган“ с рег.№ СН 1690 АС, след употреба на наркотично вещество – канабис, установено по надлежния ред с показанията на техническо средство Дрегер „DRUG TEST“ 5000, ARJF 0012.

Деянията на подс. С. по чл.304а вр.чл.304 ал.1 от НК и по чл.343б ал.3 от НК са извършени с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния им характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните им последици. При осъществяване на деянието по чл.343б ал.3 от НК, подс. С. е действал със съзнанието, че управлява моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество – канабис, тъй като съзнателно е употребил канабис и въпреки това и независимо че е бил под въздействието на това наркотично вещество, е управлявал моторното превозно средство. При осъществяване на деянието по чл.304а вр.чл.304 ал.1 от НК същият е действал със съзнанието, че дава подкуп на полицейските служители И. и А., за да не извършат действия по служба, а именно за да не го отведат в РУ на МВР – Сливен за извършване на проверка с техническо средство за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози, което е част от служебната им дейност.

Причини и условия: Ниска обща и правна култура.

При определяне вида и размера на наказанията, съдът наложи същите при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като за подс. С. такива са чистото му съдебно минало, добрите характеристични данни, изразеното съжаление за настъпилия резултат и като ги съобрази, наложи наказания само при смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно: за първото престъпление по чл. 304а във вр. с чл.304 ал.1 от НК - 1 година и 6 месеца „Лишаване от свобода” и „Глоба“ в размер на 500 лв., а за второто по чл. 343б ал.3 от НК – 1 година „Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 500 лв.

На основание чл.58а ал.1 от НК, съдът редуцира с 1/3 наложените наказания „Лишаване от свобода“ и определи окончателни наказания в размер на 1 година „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл. 304а във вр. с чл. 304 ал.1 от НК и 8 месеца „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл. 343б ал.3 от НК.

На основание чл. 23 ал.1 от НК, съдът определи на подс. С. едно общо наказание „Лишаване от свобода” в размер на една година, както и „Глоба“ в размер на 500 лв.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 ал.1 от НК и преди всичко за превъзпитаването на подсъдимия не е необходимо същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание „Лишаване от свобода“ и го отложи за изпитателен срок от 3 години, съгласно разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

На основание чл. 307а от НК отне в полза на държавата  предмета на престъплението – 1 бр. банкнота с номинал 10 евро, със серия № UE 8015666507 и 1 бр. банкнота с номинал 5 евро, със серия № UB 4199155598.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

Дата на изготвяне на мотиви: 27.02.2018 г.

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: