П  Р  И  С  Ъ  Д  А 34

гр. Сливен, 22 декември 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на  двадесет и втори декември през две хиляди и шестнадесета година,  в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Щ.М.С.Ш.                

 

при секретаря И.К. и Окръжен прокурор П. С. като разгледа НОХД  № 176  по описа за 2016 година докладвано от Председателя

 

                             П   Р   И   С   Ъ   Д   И   :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.К. – роден на *** ***, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2015г., на път ІІ-53 на територията на община Сливен,  километър 130,  преди разклона за с.Камен, посока от гр. Сливен към гр. Ямбол, при управление на МПС  л.а. „Пежо 307” с рег. № У 99 72 АМ, нарушил правилата за движение, а именно: чл.20 ал.1 от ЗДвП, като не е контролирал непрекъснато  МПС, което е управлявал; чл. 20 ал.2 от ЗДвП като не е съобразил скоростта на движение на автомобила с релефа на местността, а именно левия завой на пътя, като е нарушил чл.21 ал.2 от ЗДвП; като е превишил скоростта на движение на автомобила, управлявайки със скорост от 167 км/ч при наличие на забранителен  пътен знак „В26”, разрешаващ скорост на движение до 60 км/ч и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на Я. М. Ч. и на И. Т. Й. ***,  поради което и на основание чл.343 ал.3 б. „Б” предл.1 във вр. с ал.1 б.”В”, вр с чл.342 ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 59 ал. 1 и чл. 61 т. 3 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „Общ” режим, в затворническо общежитие от открит тип.

 

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия В.К.К., с установена по делото самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнението на това наказание да се приспадне времето през което за същото деяние осъденият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

 

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.К. с установена по делото самоличност да заплати по сметка на Окръжен съд – Сливен сумата от 2713,60 лв. /две хиляди седемстотин и тринадесет лв. и 60 ст./, представляваща направени по делото разноски,  както и по сметка на ОД на МВР гр. Сливен сумата от 4390.04 /четири хиляди триста и деветдесет лв. 04 ст./ лева, представляваща направени по делото разноски по досъдебното производство.

 

Вещественото доказателство 1 бр. мобилен телефон марка "Htc 2200 ОРМ 1100", ИМЕЙ 351880070459086 и ИМЕЙ 2 № 351880070459094 заедно със СИМ-карта №08935901187072695046 след влизане на присъдата в сила да се върне на Д.А.Ч. с ЕГН **********, майка на пострадалата Я. М. Ч..

Вещественото доказателство 1 бр.  мобилен телефон марка "Huawei G 7-L-01" с ИМЕЙ 0864324021279020 заедно със СИМ-карта № 89359050000510451027 заедно с мултифункционална карта памет марка "НС" с обем 8 GB, след влизане на присъдата в сила да се върне на Т.Д.Й., с ЕГН **********, баща на пострадалия И. Т. Й..

Вещественото доказателство 1 бр. лек автомобил марка „Пежо 307”, с рег. № У 99 72 АМ, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственика му – Т.К.К. с ЕГН **********.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативен съд – гр. Бургас  в 15- дневен срок, считано от днес.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: